2022-07-05

Ден: 24.05.2017

От страна на Конгресната библиотека, на събитието бяха г-н Грант Харис (Grant Harris), началник на Европейския раздел...
Интервю на Снежина Мечева за Радио Пловдив, във връзка с 30-годишния юбилей на Българското училище към Посолството...
Българското училище Св.Св. Кирил и Методий“ в Лайден, което е първото българско училище в Нидерландия, празнува 10-годишен...