2022-12-10

Ден: 21.05.2017

Паметниците са израз на духовната култура. Не е нужно да повдигаме нови монументални паметници с идеологически послания...