2022-05-21

Ден: 25.03.2017

Днес ръководителите на 27-те държави от ЕС (Великобритания не участва в срещата) подписаха съвместната декларация по случай...