Home » Авторски страници, политика

Бъдещето на ЕС: “Зелена светлина” за няколко скорости

2017.03.25 Няма коментари
Spread the love

Текстът на Декларацията от Рим, с мои акценти

Коментар на Григор Лилов

17457868_1257686711013932_811799436377411935_n

Днес ръководителите на 27-те държави от ЕС (Великобритания не участва в срещата) подписаха съвместната декларация по случай 60-годишната от основаването на Съюза (тогава Общ пазар). Церемонията се състоя в Двореца на консерваторите на капитолийския хълм в Рим – мястото, където навремето е създаден Общия пазар.

Акцентът е същият, но понятието “различни скорости” се заменя от понятието “гъвкава Европа” – където едни ще се конвергират (ако могат и искат), а други ще подсмърчат като лоши ученици.

Давам текста на декларацията (заградените абзаци и главните букви са моите акценти).

17361611_1257686951013908_2327277802199660862_n

Текст на декларацията от Рим, разпространен от Съвета на ЕС

Рим, 25 март 2017 г.

Декларация на ръководителите на 27 държави членки и на Европейския съвет, Европейския парламент и Европейската комисия

Римска декларация

Ние, ръководителите на 27 държави членки и на институциите на ЕС, сме горди от постиженията на Европейския съюз: изграждането на европейското единство е дръзко, далновидно начинание. Преди шестдесет години, съвземайки се от трагедията на две световни войни, ние решихме да стиснем ръце и заедно да възродим от пепелта нашия континент. Изградихме неповторим Съюз с общи институции и непоклатими стойности, общност на мир, свобода, демокрация, човешки права и върховенство на закона, огромна икономическа сила, отличаваща се с безпрецедентни равнища на социална закрила и благополучие.

Европейското единство започна като мечта на неколцина и се превърна в надежда за мнозина. Тогава Европа отново стана едно цяло. Днес сме единни и по-силни: стотици милиони хора в Европа се радват на живот в един разширен Съюз, преодолял старите разделения.

_____________________________________

Европейският съюз е изправен пред безпрецедентни ГЛОБАЛНИ И ВЪТРЕШНИ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА: регионални конфликти, тероризъм, все по-голям миграционен натиск, протекционизъм и социални и икономически неравенства. Заедно сме решени да се борим с предизвикателствата на бързо променящия се свят и да предложим на своите граждани както сигурност, така и нови възможности.
_____________________________________

С още повече единство и солидарност помежду ни и със спазване на общите правила ще направим Европейския съюз по-силен и по-устойчив. Единството е необходимост, но то е и нашият свободен избор. Поотделно бихме били изхвърлени встрани от глобалната динамика. Да бъдем заедно е най-добрият начин да влияем на тази динамика и да отстояваме нашите общи интереси и ценности.

_____________________________________

17522803_1257687631013840_5252998845663731931_n

Ние ще действаме заедно, С РАЗЛИЧНИ ТЕМПОВЕ И ИНТЕНЗИВНОСТ, КОГАТО Е НЕОБХОДИМО, но ще се движим в една и съща посока, както сме правили преди, в съответствие с Договорите и като държим вратата отворена за онези, които желаят да се присъединят на по-късен етап. Съюзът ни е неразделен и неделим.
_____________________________________

В идните 10 години искаме Съюз, който да бъде безопасно, сигурно и благодатно място, да бъде конкурентоспособен, устойчив и социално отговорен, да има волята и способността да играе ключова роля в света и оформянето на глобализацията. Искаме Съюз, в който гражданите да имат нови възможности за културно и социално развитие и икономически растеж. Искаме Съюз, който остава отворен за онези европейски страни, които зачитат нашите ценности и се ангажират да ги насърчават.

В тези времена на промяна, като вземаме присърце тревогите на нашите граждани, ние приемаме Римската програма и изразяваме решимост да работим за:

_____________________________________

1. Безопасна и сигурна Европа: Съюз, в който всички граждани се чувстват в безопасност и могат да се движат свободно, в който ВЪНШНИТЕ ГРАНИЦИ СА ЗАЩИТЕНИ, който има ЕФИКАСНА, ОТГОВОРНА И УСТОЙЧИВА МИГРАЦИОННА ПОЛИТИКА, който спазва международните норми; Европа, решена да се бори с тероризма и организираната престъпност.
_____________________________________

2. Просперираща и устойчива Европа: Съюз, който генерира растеж и създава работни места; Съюз, в който един силен, свързан и развиващ се единен пазар, отворен към технологичното преобразуване, и една стабилна и допълнително укрепена единна валута отварят възможности за растеж, сближаване, конкурентоспособност, иновации и обмен, по-специално за малките и средните предприятия; Съюз, който насърчава постоянен и устойчив растеж чрез инвестиции, структурни реформи и усилия, насочени към завършване на изграждането на икономическия и паричен съюз; Съюз, в който икономиките се сближават; Съюз, в който има СИГУРНА ЕНЕРГИЯ НА ДОСТЪПНИ ЦЕНИ и чиста и безопасна околна среда.

3. Социална Европа: Съюз, който като се основава на устойчивия растеж, насърчава икономическия и социален прогрес, както и сближаването и конвергенцията, като същевременно поддържа целостта на вътрешния пазар; Съюз, който отчита многообразието на националните системи и ключовата роля на социалните партньори; Съюз, който насърчава равенството между жените и мъжете, както и правата и равните възможности за всички; Съюз, който се бори с безработицата, дискриминацията, социалното изключване и бедността; Съюз, в който младите хора получават най-доброто образование и обучение и могат да следват и да намират работа навсякъде на континента; Съюз, който съхранява нашето културно наследство и насърчава културното многообразие.

4. По-силна Европа на световната сцена: Съюз, който ДОРАЗВИВА СЪЩЕСТВУВАЩИТЕ ПАРТНЬОРСТВА, ИЗГРАЖДА НОВИ и насърчава стабилността и просперитета в непосредствено съседство на изток и на юг от него, но също така и в Близкия изток, в цяла Африка и по света; Съюз, който е готов да поеме повече отговорности и да подпомага създаването на по-конкурентоспособна и интегрирана отбранителна промишленост; Съюз, ангажиран ДА УКРЕПВА ОБЩАТА СИ СИГУРНОСТ И ОТБРАНА, също и в сътрудничество и ВЗАИМНО ДОПЪЛВАНЕ С Организацията на Северноатлантическия договор (НАТО), като отчита националните особености и правни ангажименти; Съюз, който участва в ООН и поддържа основаната на правила многостранна система, гордее се със своите ценности и закриля своите граждани, който насърчава свободната и лоялна търговия и положителната световна политика в областта на климата.

Ние ще преследваме тези цели, като твърдо вярваме, че бъдещето на Европа е в собствените ни ръце и че Европейският съюз е най-добрият инструмент за постигането на нашите цели.

_________________________________

Ние се ангажираме ДА СЕ ВСЛУШВАМЕ В ОПАСЕНИЯТА, ИЗРАЗЕНИ ОТ НАШИТЕ ГРАЖДАНИ и да реагираме на тях и ще работим съвместно с нашите националните парламенти. Ще работим заедно на най-подходящото и ползотворно равнище, независимо дали на равнището на Европейския съюз, на национално, регионално или местно равнище, в дух на доверие и лоялно сътрудничество, както между държавите членки, така и между тях и институциите на ЕС, в съответствие с принципа на субсидиарност. (б.а. – полит. доктрина за децентрализирано управление).

__________________________________

ЩЕ ОСТАВИМ НЕОБХОДИМАТА СВОБОДА НА ДЕЙСТВИЕ НА РАЗЛИЧНИТЕ РАВНИЩА, за да засилим потенциала на Европа за иновации и растеж.
__________________________________

Ние желаем Съюзът да действа мащабно по важните въпроси и скромно по маловажните. Ще поощряваме един демократичен, ефективен и прозрачен процес на вземане на решения и постигането на по-добри резултати.

Ние, в качеството си на ръководители, които работят заедно в рамките на Европейския съвет и между нашите институции, ще направим необходимото за изпълнението на днешната програма, така че утре тя да се превърне в действителност. Ние се обединихме в името на нещо по-добро. Европа е нашето общо бъдеще.

.

Leave your response! Вашето мнение е важно, напишете го!

Add your comment below, or trackback from your own site. You can also subscribe to these comments via RSS.

Моля не ползвайте нецензурни изрази! Всеки коментар, в който има линк, ще изчака редактор да го провери за спам - забавя публикуването.

You can use these tags:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

This is a Gravatar-enabled weblog. To get your own globally-recognized-avatar, please register at Gravatar.