2024-02-22

Ден: 13.03.2017

Празникът започна с изпълнение на българския национален хим и с приветствено слово на посланик Константин Димитров. В салоните...
Българо-американско танцово сътрудничество ще излъчи новаторски продукт, чиято премиера ще се състои в рамките на обучителната програма...