Home » Авторски страници

ГД “Покана за доброволно изпълнение” до партиите и коалициите в предстоящите избори

2017.02.23 Няма коментари
Spread the love

Гражданско движение “Покана за доброволно изпълнение” изпрати днес до партиите и коалициите, регистрирани за участвие в предстоящите парламентарни избори, сигнал, свързан с трайни нарушения при т.нар. Заповедно производство и частните съдебни изпълнители. В писмото се казва:

“Поводът за настоящия сигнал са установени трайни нарушения, извършващи се от районните съдилища при прилагането на Заповедното производство по глава 37 от Гражданско-процесуалния кодекс (ГПК), изразяващо се в неиздаване на задължителни съдебни актове – Разпореждания и невръчването на съдебни книжа в това производство. Изложеният проблем е от изключително значение за спазване на гражданските права и баланс във функционирането на гражданския оборот в България, тъй като фрапиращите проблеми в Заповедното производство по ГПК докараха хиляди български граждани до положение да са клошари в собствената си Родина, след като имотите и жилищата им бяха продадени на безценица от частните съдебни изпълнители (ЧСИ).

Както и, че:

“Апелираме да обърнете внимание на така поставените проблеми. И не само по време на предизборните си кампании, и не само на думи, а и на дело – когато тези от Вас, които станат народни представители, се сдобият с правомощия да инициират адекватни законодателни промени за изменение на ГПК и съответните подзаконови нормативни актове. За да се осигури справедливо, ясно и безпристрастно съдебно производство, и да се гарантира правото на информация и правото на защита на длъжника. И за да се спрат най-накрая тези злоупотреби и гаври с български и европейски граждани, с тяхното човешко достойнство и с тяхното имущество.”

Следва целият текст на сигнала, към който са приложени:

Парламентарен въпрос с искане за писмен отговор до Европейската комисия от Ангел Джамбазки; Парламентарен въпрос с искане за писмен отговор до ЕК от Светослав Малинов; входирано Искане с Допълнение към Президента на РБ от ГД “ПДИ”; внесени институционални и граждански сигнали от адв. Св. Миланова; Сигнал на прокурор И. Занев, звено „Антикорупция” към ВСС и до КЧСИ; изготвена и внесена Петиция в Европейския парламент; Жалба до комисар – правосъдие Вера Йоурова; Сигнал до ВСС; II Г СГС Определение 10937/2016 за ю.к. възнаграждения Нова практика.

3

ДO

ПП „ГЕРБ“, представлявана от Бойко Методиев Борисов;

КП „БСП за България“, представлявана от Корнелия Петрова Нинова;

ПП „Движение за права и свободи“, представлявана от Мустафа Сали Карадайъ;

ПП „Воля“, представлявана от Веселин Найденов Марешки;

ПП „Движение за радикална промяна Българската пролет“, представлявана от Велизар Пенков Енчев;

ПП „Българско национално обединение“, представлявана от Георги Велинов Георгиев;

ПП „Движение за равноправен обществен модел“, представлявана от Илия Янков Илиев;

ПП „Зелените“, представлявана от Владимир Николов;

ПП „Възраждане“, представлявана от Костадин Костадинов;

ПП „Движение презареди България“, представлявана от Николай Бареков;

ПП “Движение напред, България”;

ПП “Български демократичен център – БДЦ” – БДЦ;

ПП “Партия на зелените”;

ПП “Национална републиканска партия”;

“Коалиция на недоволните (БСД – Евролевица, Българска социалдемократическа партия, Християн-социален съюз)”;

Коалиция Реформаторски блок, представлявана от Миглена Кунев, Божидар Лукарски, Петър Москов, Светослав Витков, Николай Ненчев и Борислав Великов;

Коалиция „Обединени патриоти“ – НФСБ, „Атака“ и ВМРО, представлявана от Валери Симеонов, Волен Сидеров и Красимир Каракачанов;

КП „АБВ – Движение 21“, представлявана от Константин Проданов и Татяна Дончева;

КП „Обединение ДОСТ“, представлявана от Лютви Местан и Орхан Исмаилов;

КП „Нова Република“, представлявана от Радан Кънев и Трайчо Трайков;

КП „Движение Да България“, представлявано от Христо Иванов;

КП „КОЙ – Българска левица и Зелена партия“, представлявана от Александър Благоев и Светлозар Съев

 

СИГНАЛ

от Гражданско движение “Покана за Доброволно Изпълнение”

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Във време на институционална разруха и изключително ниско обществено доверие в българската съдебна система, се обръщаме към Вас с апел да обърнете внимание на един много набъбнал, огромен вече обществен проблем, засягащ вече милиони български и европейски граждани и юридически лица.

Поводът за настоящия сигнал са установени трайни нарушения, извършващи се от районните съдилища при прилагането на Заповедното производство по глава 37 от Гражданско-процесуалния кодекс (ГПК), изразяващо се в неиздаване на задължителни съдебни актове – Разпореждания и невръчването на съдебни книжа в това производство.

Изложеният проблем е от изключително значение за спазване на гражданските права и баланс във функционирането на гражданския оборот в България, тъй като фрапиращите проблеми в Заповедното производство по ГПК докараха хиляди български граждани до положение да са клошари в собствената си Родина, след като имотите и жилищата им бяха продадени на безценица от частните съдебни изпълнители (ЧСИ).

Всичко това се случва в най-бедната членка на ЕС, в страна с големи социални проблеми и контрасти и все по-намаляващо население, с катастрофален демографски проблем; страна, която бе напусната и продължава да бъде напускана от младите си и активните си граждани. Страна, в която все повече и повече обикновени български граждани се чувстват обезправени и незащитени. В която в продължение на вече 27 години се сменят леви, десни, центристи и пр. еднопартийни или коалиционни правителства, с голяма държавна администрация, която се самовъзпроизвежда, с огромен брой партии, всяка от които казва, че има идеи как нещата да тръгнат на добре. Преди всички избори се дават щедри обещания от кандидатите за управници какво те ще направят и как ще работят за суверена, който ги избира, а не за свой собствен или за партийния си интерес, но това все не се случва. И така, до ден-днешен, когато пак предстоят избори и когато дефицитът на справедливост в България вече е стигнал невъзможен предел.

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

За да Ви запознаем със същността на конкретния важен проблем, заради който Ви пишем, ще акцентираме върху следните аспекти:

1. Заповедно производство по ГПК е допустимо само и единствено по безспорни вземания. Налице е обаче системно провеждана порочна съдебна практика в обратната посока, което го е превърнато в „привилегировано“ бързо производство в полза на силните на деня спрямо социално слаби български граждани, жертви на прехода. На ЧСИ – тата е дадена прекомерна и безконтролна власт, като актовете им по силата на действащия ГПК не подлежат на съдебен контрол и това създава “узаконени” възможности за огромни злоупотреби. Резултатът е продадени на безценица имоти на хиляди български граждани заради минимални задължения, чиито главници в не малко случаи бяха много, много по-малки от начислените върху тях лихви, такси и разноски!

2. Заповедно производство е строго формално съдебно производство, при което отклоненията и пропуските водят до нищожност на действието. В неговия ход законът предвижда издаването на няколко съдебни акта, които отбелязват и документират как се е достигнало до крайния резултат – издаден изпълнителен лист. Именно тези съдебни актове липсват в делата по Заповедното производство, водени в Софийски районен съд (СРС), което може да се установи при проверка на хиляди дела. Налице е отново порочна практика – от съда се издава само Заповед за изпълнение, която обаче по своята същност не може да замести съдебния акт на съда – Разпореждане. Неиздаването на това първично разпореждане като съдебен акт в писмена форма с необходимите реквизити, изискуеми по закон – мотиви, подписи на съдия и т.н., е основание да се счита за нищожно всяко последващо действие по това производство. С други думи, нищожен съдебен акт не следва да поражда права и задължения. А липсата въобще на такъв води до нарушаване на неотменими права на защита и нарушаване на основни принципи в гражданското производство като равенство на страните, състезателност, публичност и непосредственост.

3. Налице са нарушения при връчването на актовете на съда. Съгласно чл. 42 от ГПК, съобщенията на съда се връчват от служител на съда и само ако има искане от страна по делото и след като поеме ангажимент за поемане на разноските от ЧСИ. Съдът с изрично разпореждане може да разпореди съобщенията да се връчат от ЧСИ. При цитираните по-горе частно граждански дела ЛИПСВАТ такива искания и разпореждания на съда това да бъде сторено от ЧСИ. Не са издавани и съобщения за връчване на заповедта за изпълнение и преписа от разпореждането от РС София. Вместо това е допуснато НЕЗАКОННОТО получаване на изпълнителния лист от взискателя или негов пълномощник, и то преди да бъде дадена възможност да бъде обжалвано разпореждането за допускане на незабавното изпълнение – и евентуално ако бъде уважена частната жалба, да бъде обезсилен изпълнителния лист (чл. 419 ГПК). Без разпореждане на съда, връчването на съобщения и призовки по граждански дела от ЧСИ е самоуправство!

В тази връзка, ние от ГД „Покана за доброволно изпълнение“, на 10.02.2017 г., извършихме проверка по частно-граждански дела в Софийски районен съд за наличие и липси на документи, в присъствието и на представител на Районен съд София – г-жа Георгица Парушева – съдебен администратор на РС – София, установихме по безспорен начин следното:

– Всички издадени заповеди за изпълнение и изпълнителни листове без изключение са в нарушение на чл. 411, ал. 2, т. 2 ГПК и противоречат на закона и добрите нрави, а също и на регламент 805/2004 г. на ЕС. Съдът е допуснал разглеждането на заявленията, вместо да ги върне като нередовни, поради това, че пред него се претендират суми за плащане, които не са доказани като БЕЗСПОРНИ, а са издадени заповеди за изпълнение.

– По делата липсват подавани искания от страна на заявителите с молба съдът да разпореди съобщенията заедно с всички актове, заповедите и документи да бъдат връчени от ЧСИ, липсват и разпореждания на съда това да бъде сторено от ЧСИ.

4. Липсват ефективни дисциплинарни, наказателно и гражданско-правни санкции в хода на изпълнителното производство, което води до масови нарушения и злоупотреби от страна на ЧСИ. В резултат, числото на длъжниците, а много често и на увредените кредитори (взискатели), расте неимоверно, а загубата на доверие в ЧСИ и съдебната система е факт.

В заключение, смятаме, че изопачаването по този начин на Заповедно производство минира гражданския баланс в българското общество, защото се отклонява от законоустановените разпоредителни процедури и основните принципи на Европейското право, като отнема не просто максимална степен на защита на гражданина, превърнат в длъжник, а довежда въобще до липсата на такова, при което се нарушава действителното равновесие между страните, гарантирано както от ЕП, така и от националното законодателство. Защитата на длъжника и спазването на правата на човека като правото на справедлив процес, неприкосновеността на частната собственост, равенството на страните, независимост на съда и прочее, съгласно сега действащата нормативна уредба и създадената съдебна практика, са погазени грубо. Нещо повече, незачитането на Регламентите на ЕС и съответните стандарти, задължителни на страните членки, каквато е България, заобикалянето и/или нарушаването на националните закони от страна на органите на съдебната и извънсъдебната система (каквито са ЧСИ), по провеждане на заповедното производство, са показатели за преминаването към репресивно и силово принудително преразпределение на имуществото на неограничен брой лица – граждани и е престъпно по своя характер.

Ето защо, апелираме да обърнете внимание на така поставените проблеми. И не само по време на предизборните си кампании, и не само на думи, а и на дело – когато тези от Вас, които станат народни представители, се сдобият с правомощия да инициират адекватни законодателни промени за изменение на ГПК и съответните подзаконови нормативни актове. За да се осигури справедливо, ясно и безпристрастно съдебно производство и да се гарантира правото на информация и правото на защита на длъжника. И за да се спрат най-накрая тези злоупотреби и гаври с български и европейски граждани, с тяхното човешко достойнство и с тяхното имущество. За да не се стигне, най-накрая, до критичен срив в българското общество и държава, заради тоталната липса на истинска законност и правосъдие, и заради неглижирани в продължение на години крещящи не само правосъдни, но и други важни социални проблеми, които не могат да се видят само от тези, които си затварят очите за тях.

Надявам се и ни се иска да вярваме, че в качеството Ви на представители на обществото, натоварени с отговорната задача да определят пътищата за развитие на Държавата, ще се покажете способни на политическа воля и държавническа мисъл за бъдещето на българския народ.

Ако не го направите, каквото и друго да спечелите, ще бъдете представители само на себе си и на партиите, които представлявате. А Народното събрание ще продължи, както и досега, да бъде не уважавана, а презряна от гражданите институция, в която никой не вярва – дори тези, които работят в нея. След всичките тези години, в които правораздаването в България се оказа независимо от правото, а законотворчеството – независимо от интересите на избирателите, е дошло вече време, когато просто нещата не могат да продължат по същия начин.

 

Във връзка с гореизложените проблеми за Заповедното производство, прилагаме – Парламентарен въпрос с искане за писмен отговор до Европейската комисия от Ангел Джамбазки;

– Парламентарен въпрос с искане за писмен отговор до Европейската комисия от Светослав Малинов;

Входирано ИСКАНЕ с Допълнение към Президента на РБ от ГД “ПДИ”

– Внесени институционални и граждански СИГНАЛИ от адв. Св. Миланова

– Сигнал на прокурор И. Занев,  звено „Антикорупция”  към ВСС и до КЧСИ

– Изготвена петиция и внесена в Европейския парламент

Жалба до комисар – правосъдие  г-жа Вера Йоурова

– Внесен СИГНАЛ  до ВСС

– II Г СГС Определение 10937/2016 за ю.к. възнаграждения НОВА ПРАКТИКА

 

 

23 .02.2017 г.                                 С уважение: ……………………………………

гр. София                                               Ивайло Илиев,

.                                            Председател на ГД “Покана за Доброволно Изпълнение“

 

Leave your response! Вашето мнение е важно, напишете го!

Add your comment below, or trackback from your own site. You can also subscribe to these comments via RSS.

Моля не ползвайте нецензурни изрази! Всеки коментар, в който има линк, ще изчака редактор да го провери за спам - забавя публикуването.

You can use these tags:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

This is a Gravatar-enabled weblog. To get your own globally-recognized-avatar, please register at Gravatar.