Home » Авторски страници

Как малцинството господства над мнозинството

2016.12.18 14 коментара
Spread the love

Методи за манипулация и контрол на публичните нагласи. Теория на конспирацията или теория за предизвикани кризи и заблуждаващи обяснения, в името на глобален контрол? За това става дума в публикувания по-долу текст, в който се застъпва тезата, че колкото и да се променя светът, в различни времена и общества малцина посветени са управлявали и управляват мнозина заблудени. Акцентът разбира се е върху днешното време. Какви са аргументите на автора и какви са примерите – исторически и съвременни, които се дават – вижте самия материал.

kk

С течение на времето, методите за манипулиране и зомбиране на човешките маси стават все по-перфидни и успешни. Много от бедите на века в действителност са били оркестрирани и режисирани от векове насам, за да служат на зловещите планове на управляващото малцинство. Сега истината започна да излиза лавинообразно наяве. За това, което днес се разпространява като епидемия от страна на масмедиите, става очевидно, че е вид мисловен контрол и засилваща се манипулация. Най-ефективният начин да се държи в подчинение ума на човека и да се манипулира неговото чувство за себичност е, като се програмира в самия човек някаква догма. Догмата, веднъж монтирана, ще се отбранява безкрай и ще се опитва да надделее над другите информации, изхвърляйки зад борда всяко алтернативно мнение, което противоречи на нейното тясно световиждане. Догмите се превръщат в средство за сигурност за индивида – като средство за задържане на властта и силата. Човечеството се опитва безуспешно да се развива напред, докато чрез тези вътрешни конфликти в действителност то се раздира по шевовете. Догмата приема безкрайно количество форми и когато вие успеете да убедите различни хора да възприемат противоположна на тяхната догма, тогава манипулацията чрез конфликт и управление на принципа “Разделяй и владей!” става лесна за осъществяване. Това все повече и повече се случва в наши дни, имало го е и по време на цялата човешка история.

Двете водещи оръжия, използвани от политици и от религиозни водачи, са ракообразуващите емоции страх и вина. Те са били използвани, за да държат в подчинение и да подтискат човешкия ум, за да разрушат чувството му за собствена значимост и така да създадат една нежелана от самия него действителност. Моделът са го нарекли Контрол. Изграждането на манипулацията върху света се е вършело винаги чрез контрол върху знанието, като са се насаждали страх и вина, и са се налагали ограничени възгледи за живота и хората. За привилигированото малцинство е разработено едно много по-напреднало познание, оставащо скрито за мнозинството. Ако искате да манипулирате хората, главното е да имате познание, което те нямат. Едно от първите правила на контрола и манипулацията е: “Не позволявай на своите жертви да знаят това, което ти знаеш“.

Толкова много познание е било държано скрито в миналото, далеч от масите, от егоистични съображения. В наши дни, бързото повдигане на съзнанието се развива по целия свят и това прави всички тези разкрития достъпни до тези, които искат да ги чуят. Понастоящем изглежда се търси начин как и под каква форма да се внедри Световното правителство, спрямо което всички страни и нации да бъдат поставени в зависимо положение. Търси се начин за установяване на централна банка, единна валута, световна армия, както и световно население с вграден микрочип у всеки гражданин на света, свързващ го с главен компютърен център. Това, което се случва днес, е кулминация на манипулацията, която е протичала, постепенно развивайки се от няколко века насам. Целта е да убедят масите да повярват във всяка безсмислена глупост, която манипулаторите им предлагат, като в същото време съхраняват за себе си високото познание за строежа на Вселената, природата, живота, съзиданието. Според визията на Франсиз Бейкън, превилигированият Елит изучава науките тайно и действа като невидимо правителство, решавайки кои хора трябва или не да бъдат допускани да говорят и да влияят на общественото мнение. Всичко това е забележително, защото прозрението на Бейкън датира още от XVI-XVII век, а продължава да е валидно в наши дни. Повечето от членовете на елитите вярват, че този е най-добрия начин да се поправи света, но те в действителност се заблуждават дълбоко, тъй като не оценяват, че вече не е толкова лесно светът да бъде манипулиран от малцина, за сметка на мнозинството.

Съществуват два основни типа диктатура. Първата разновидност е “отворената” форма – това е чистият тип диктатура, която се среща при комунизма, фашизма, фундаменталния ислямизъм и техните варианти. Но има и една много по-ефективна и коварна разновидност – “закритата”, “затворената” форма на диктатура. Това е диктатура, маскирана като свобода и демокрация. Защото хората не въстават срещу това, че не са свободни, тогава, когато си мислят, че са свободни! Глобалният елит дълго време е работил върху един дългосрочен план, добре координиран, създаващ Световно правителство с посочените атрибути за контрол. Не е трудно да се забележи, че тези реалности стават очевидни и много бързо се разширяват като структури. В тази глобална конструкция на властта се разполагат т.нар. супер държави, като ЕС, Американският съюз и Тихоокеанският съюз. НАТО, който възприе за себе си умиротворителната дейност на Обединените нации, е планиран да бъде спроед някои т.нар. Световна армия и Световна полиция, поддържаща ред в страните, които не желаят да изоставят своя суверенитет и да влизат под контрола на търсеновото глобално управление. Структурата на глобалния контрол представлява пирамида в пирамидата. Много често, подобно на руските матрьошки, едната кукла е разположена в другата.

Този метод действа по следния начин: Искате да представите нещо пред хората така, че да не го харесат. Това би могло да се отнася за полицията, за да предпостави ерозия на основните свободи. Знаем, че ако предложат на хората всички промени открито в началото, хората ще реагират веднага срещу тях. Затова първо трябва да се създаде, да се провокира много важен проблем, повишаващ се ръст на престъпленията, повече насилие, терористични актове, колапс в управлението. Да се създаде ситуацията или „декор”, както го наричат някои. После чрез зависимите от елита медии се налагат публично нужните представи за това какво би трябвало хората да мислят за произведеното събитие и кого те би трябвало да винят за него. Това води до стадий номер 2 на техниката или т.н. Реакция, произлизаща от масите, от народа, изразена чрез – “Така не може да продължава повече”, „Какво са намислили тези да правят?”. Всичко това позволява на “Тях” или “Те”, да постигнат третия стадии на Техниката, т.нар. Решение – “разрешение на проблема”, който е бил създаден нарочно. Така например новото законодателство, което предшества плана за централизация на глобалната власт, е свързано с ерозията на основните свободи. Тази техника е използвана през цялото време, не само за да се поддържа под контрол младото поколение, но и за възрастните, които напират с исканията си за право на оръжие. Налага се тезата на този, който не носи оръжие и вярва безрезервно в ненасилието. Но, ако ние имаме намерение да помъдряваме от всичко онова, което ни се случва по размирните улици, би трябвало да видим онова, което стои отдолу и да разберем, че властващите търсят систематично как да разоръжат тези, които биха използвали оръжие срещу тях. Много преди Адолф Хитлер да започне да използва концентрационните лагери, той вече е въвел същия вид законодателство срещу носенето на оръжие и този пример би трябвало да ни накара да се замислим.

Един кораб може да бъде потопен чрез подставени лица, нарочно внедрени в капитанския състав. Ключов момент за изпълнението на един такъв план е въвеждането на „демократично управление” на кораба. Всички са наясно, че за да може един кораб да бъде управляван успешно, преди всичко е нужен способен, знаещ и можещ капитан, който да е в състояние да поеме в ръцете си цялото управление. Ако той има авторитет и достатъчно знания и опит да управлява кораба, то тогава пътниците може да са спокойни за своята сигурност и безопасност. А сега представете си, че вместо добре обучен капитан, на пасажерите им се нарежда да си избират “демократично” някакъв екип сред тях, който да ги ръководи. Замислете се за момент върху абсурда на такава система. Във всички други области на човешкото познание човек трябва да се обучава доста години в различни учебни заведения и да придобие ред квалификации и дипломи, преди да му се повери отговорност по отношение на другите хора. Така е с лекарите, инженерите, учителите, техниците, занаятчиите и с почти всички останали професии. И така, за да изкараш дори една шофьорска книжка, е нужно да минеш няколко изпита за теоретична и практическа подготовка. А за да станеш политик, нищо подобно не е нужно. Значи излиза, че да се управлява една държава, с нейното милионно население и милиардни ресурси, е по-лесна и по-неотговорна задача, отколкото да се управлява един автомобил. Това е пълен абсурд. Случайно ли е допуснат? Освен това, един човек, седнал зад волана на автомобила без книжка и направил пътнотранспортно произшествие, по закон би трябвало да влезе в затвора. Но един човек, който няма нужните знания, квалификация, опит, но е поставен на отговорен политически пост, и чиято некадърност води до сериозни щети в държавата, често практически се измъква “сух от водата”. Измъква се от отговорност за това, което е причинил, дори и при тежки кризи и инциденти. И, дори да подаде оставка заради тях, щетите, които е причинил, остават.

А когато щетите се натрупат и вече се вижда, че корабът го чака сигурно потъване, какво пречи всички пътници на борда сами вкупом да пожелаят да бъдат управлявани от истинския капитан на „Големия глобалистки кораб”?

 

По материали от интернет,

Светослав Атаджанов

14 коментара »

 • Николай Гусев said:

  “Значи излиза, че да се управлява една държава, с нейното милионно население и милиардни ресурси, е по-лесна и по-неотговорна задача, отколкото да се управлява един автомобил. Това е пълен абсурд. Случайно ли е допуснат?”

  Ами точно така излиза…
  Което никак не е случайно.
  Системата е известна като “демокрация”.
  И е неприлично да кажеш или напишеш нещо негативно за тази “свещена крава”. Не просто неприлично, а дори и опасно за говорещия, респ. пишещия – незабавно бива поставен в графа “ксенофоб”, “шовинист”, “нацист”, “фашист”, и какъв ли още не…
  Куриозно, най-демократичната държава в света – САЩ – упорито не желае да бъде наричана “демокрация”. Настоява да бъде смятана за “конституционна република”. А е най-демократична не за друго, но поради Втората поправка към Конституцията си(щото “демос” означава “въоръжени хора”; Народ на гръцки е Лаос).

  Утре е 19 декември 2016 г. – един от решаващите дни не само за Конституцинната Република Съединени Американски Щати, но и за света като цяло. Ще стане ясно колко и кои от Избирателната колегия са си продали душите на дявола и на слугата му Мамона, за да гласуват против волята на редовите избиратели, предпочели Доналд Тръмп за президент.

 • Raiko said:

  да добавя към казаното от Гусев:Ще стане ясно докъде е стигнало КГБ!Излишно е да се правим на застреляни,когато сме наясно,че Тръмп дойде на власт с жестоки манипулации и поради особеностите на избирателната система на САЩ,а не поради мнозинство.Хилъри има над 2 млн.гласоподаватели в повече.

 • OIFVet said:

  Райко, бягай до психодиспансера за хапчета. Клинтън спечели първичните избори заради манипулациите на нейната партия срещу Бърни Сандърс. Сега след като излезе тая и други истини, излиза че разгласяването на истината за еди кой си кандидат било манипулация на общественото мнение и на избирателната система, а не че електората от години е отвратен от Клинтън, и че нейната кампания бе крайно некомпетентна, както стана ясно за пореден път в скорошна статия в Политико. Ама няма как да се признае това, защото става дума за пари, и то за много пари, та сега търсим вещици, за предпочитане руски или в краен случай Бърни Брос. Говориш за външно влияние срещу Клинтън, което е особено смешно предвид стотиците милиони долари от други държави и външни лица, получени от Фондация Клинтън. Колко влияние се купува с толкова пари, според теб? Последно, дори не осъзнаваш иронията за това да говориш за 2 милиона мнозинство, което иде само от един щат, Калифорния, под статия която разисква тиранията на малцинството.

 • Raiko said:

  Безспорно е,че вещиците са руски!В цял Свят!Под формата на милиарди изсипани за пропаганда!От тази щедрост се ползват и мнозина в БГ.Само дето безплатен обяд няма и да му мислят ако не оправдаят очакванията на работодателите си,защото те стрелят,без да питат….Не ви презирам!Жал ми е за вас,руски гъзелизци!

 • Raiko said:

  Апропо,не ми се връзва нещо силната проруска пропаганда,която преобладава в този сайт с клетвите,които мнозина от присъстващите са дали,когато са ставали граждани на САЩ!

 • OIFVet said:

  Райко, извади си носа от ануса на Фондация Америка За България. Като говориш за руска пропаганда, нека да не забравяме за милионите платени на медиите на Прокопиев и други “медии” за про-американска пропаганда. Пък като искаш, грабни Даниъл Митофф и бегайте при лелка Нюланд да ме докладвате. На фона на този преобладаващ нео-Макартиизъм може да се докопате до някое грантче. Най-малкото с някоя бисквитка да ви почерпи, и да ви прати на Мегдано 😉

 • Raiko said:

  Ей,абе как пък навсякъде репертоарът ви е все един и същ – по опорни точки :)Поставих линкове на издания,които ако се зачислят към тези на Прокопиев,той със сигурност ще бъде доволен.Многоуважаемата редакторка не ги пуска,защото тя има предпочитания към пеевския “Сега”.Поставям едно цитатче от самия Обама,който нямя как да бъде зачислен към “Америка за България”,нито да е подкупен от Прокопиев ))))

  “Отговорността за тази бруталност се носи единствено от едни – режимът на Асад и неговите съюзници Русия и Иран.

  И кръвта и зверствата са по техните ръце.

  Светът не трябва да бъде правен на глупак. И светът няма да забрави.”

  Барак Обама в последната за годината пресконференция на 16 декември 2016 г.

 • Raiko said:

  Ако този сайт не страдаше от соцносталгия,можеше да публикува много интересна информация.Като тази : http://www.huffingtonpost.com/andy-ostroy/an-open-letter-to-mr-trum_b_13633110.html

 • Mariana (author) said:

  Този сайт не прави никаква нито проруска, нито каквато и да било друга пропаганда. Нито страда от соцносталгия. Нито някой откъдето и да било му дава пари, именно защото никой не дава пари за медии, които не правят пропаганда, драги Райко. Нито репертоарът на изданието е един и същ. Нито форумът му е място за нецензурни изрази и нападки. Всеки следващ коментар, съдържащ нецензурни изрази и нападки, впрочем, ще бъде изтрит. А що се отнася до това, че някои коментари не излизат веднага, коментарите, съдържащи линкове, се спират автоматично и за тях се иска одобрение. Затова вашите коментари с линкове не са излезли веднага. Ако имате някакъв проблем с това, че в този сайт може да бъдат публикувани материали, чиито тези не ви харесват, това не ви дава право да пишете във всеки свой коментар обиди и нападки. Напишете някакъв аргументиран текст, който да оборва тези тези, ако не сте съгласен с тях, защото писането на подигравки и нападки нищо не доказва. Доказва само, че не знаете точно къде сте попаднал.

 • Mariana (author) said:

  И още нещо – Делян Пеевски има много вестници, сайтове, телевизии, но между тях не е вестник “Сега”. Ако на някого не харесва това, че този сайт се опитва (колкото и това да е трудно, когато всичко правиш само със собствени сили години наред) да бъде трибуна за изказване на различни мнения, които често не са политически коректни – нека просто не го чете. Има достатъчно други медии, които винаги са политически коректни към едни или други силни на деня и които получават достатъчно субсидии за това. Нека ги чете тях, дали едни, дали други, в зависимост от това към кого са политически коректни и в зависимост от това коя черно-бяла представа за света самият читател предпочита.

 • Николай Гусев said:

  “Donald Trump Completes Final Lap, Electoral College, to White House

  By THE NEW YORK TIMES UPDATED 1:06 AM

  Right Now The Electoral College has affirmed Donald J. Trump as the nation’s 45th president, pushing him past the 270-vote threshold for election, with scant evidence of the anti-Trump revolt among electors that some of his critics had hoped would occur.

  Late Monday afternoon, Republican electors in Texas vaulted Mr. Trump past the 270 mark, giving him 36 votes, with one each for Gov. John Kasich of Ohio and Ron Paul.”

  Преди секунди, в 01.06 ч. “Ню Йорк Таймс” съобщи, че Доналд Тръмп е утвърден и от Изборната колегия.
  Не се оправдаха опасенията, че група електори ще го бламират и ще пресекат пътя му към Белия дом.

  Да благодарим на Бога, Който чу молитвите на праведните!

  Holy Father, Lord Jesus Christ, Holy Spirit, I ask for and thank You for salvation, perfect healing and prosperity of President Donald Trump, Vice President Mike Pence and The USA so long and so much as long and as much they and The USA perform Your statutes, commandments and laws.

  Святий Отче, Господи Исусе Христе, Святий Душе, моля Те и Ти благодаря за спасението, съвършеното изцерение и благоуспяването на президента Доналд Тръмп, вицепрезидента Майк Пенс и на САЩ дотогава и дотолкова, докогато и доколкото тe и САЩ изпълняват Твоите повеления, заповеди и закони.

Leave your response! Вашето мнение е важно, напишете го!

Add your comment below, or trackback from your own site. You can also subscribe to these comments via RSS.

Моля не ползвайте нецензурни изрази! Всеки коментар, в който има линк, ще изчака редактор да го провери за спам - забавя публикуването.

You can use these tags:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

This is a Gravatar-enabled weblog. To get your own globally-recognized-avatar, please register at Gravatar.