Home » Авторски страници, българи зад граница, политика

Бюджет ‘2017 – ще има ли фонд за български организации зад граница?

2016.11.18 Няма коментари
Spread the love

На свое заседание, проведено на 16 ноември т.г., на което се обсъжда Държавния бюджет за следващата година, в частта му за политиките за българите в чужбина, депутатите от Комисията по политиките за българите в чужбина /КПБЧ/ са обсъдили за пореден път създаването на фонд към Министерски съвет за финансово подпомагане на български организации зад граница. Този въпрос бе обсъждан и преди време, на друго заседание на Комисията, когато на Държавната агенция за българите в чужина бе възложено да направи програма с критерии за отпускането на средства за български организации и медии в чужбина. Такива критерии вече са били разработени от ДАБЧ. 

3

Във връзка със споменатия фонд е било отправяно преди питане до Министерски съвет и министъра на финансите, каза пред наш представител председателят на Комисията Стефан Кенов. Но отговор не е бил получен. Затова между първо и второ четене на Държавния бюджет в пленарна зала, депутати от КПБЧ ще предложат определяне на средства в бюджета на Министерски съвет за подпомагане на български огранизации в чужбина. Дали обаче това предложение ще бъде прието и в Държавния бюджет на Р. България за 2017 г. ще бъде запожено и гласувано създаването на фонд за подпомагане на български организации зад граница, колкото и скромен да е този фонд, не е нито ясно, нито сигурно. 

33

По-долу може да се види текста на Доклад на Комисията по политиките за българите в чужбина, относно Законопроекта за Държавния бюджет, който Доклад е публикуван в сайта на Народното събрание.

 

Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я
ЧЕТИРИДЕСЕТ И ТРЕТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
КОМИСИЯ ПО ПОЛИТИКИТЕ ЗА БЪЛГАРИТЕ В ЧУЖБИНА

Д О К Л А Д

Относно: Законопроект за държавния бюджет на Република България за 2017 г., № 602-01-64, внесен от Министерски съвет на 31 октомври 2016г.

На свое заседание, проведено на 16.11.2016 г., Комисията по политиките за българите в чужбина обсъди Законопроект за държавния бюджет на Република България за 2017 г. в частта му за политиките към българите в чужбина.

На заседанието присъстваха: от Министерство на външните работи: г-н Христо Ангеличин – заместник-министър, г-жа Ладинка Михайлова – директор на дирекция „Бюджет и финанси“; от Министерството на образованието и науката: г-н Красимир Вълчев – главен секретар, г-жа Наталия Михалевска – началник на отдел в дирекция „Организация, контрол и инспектиране“; от Министерство на финансите – г-жа Маринела Давидова – главен експерт в дирекция „Държавни разходи“; от Държавна агенция за българите в чужбина: г-н Димитър Владимиров – заместник-председател, г-н Красимир Томов – главен секретар.

Комисията по политиките за българите в чужбина разгледа проектобюджетите на Министерство на външните работи и Министерство на образованието и науката в частта им за политиките към българите в чужбина, както и проектобюджетът на Държавна агенция за българите в чужбина.

Проектобюджетът на Министерство на външните работи беше представен от г-н Христо Ангеличин, който заяви, че в приходната част бюджетът е 62 000 000 лв., а в разходната част по области на политики и бюджетни програми сумата е 122 893 000 лв., като след проведени консултации с Министерството на финансите допълнително са осигурени 5 757 000 лв. За политиката в областта на развитието на ефективна дипломатическа служба са предвидени 103 0940500 лв., като по програма „Управление на задграничните представителства и подкрепа на българските граждани в чужбина“ предвидените средства са 83 126 600 лв.

Проектобюджетът на Министерство на образованието и науката по програма „Образование на българите в чужбина“ беше представен от г-н Вълчев, който подчерта, че за 2017 г. е разчетен бюджет по отношение на българските общности зад граница в размер на 11 234 400 лв., като в сравнение с 2016 г., за 2017 г. се предвижда ръст от 1 672 400 лв. конкретно за българите зад граница.

Г-н Вълчев поясни, че средствата са разпределени за Националната програма „Роден език и култура зад граница”, която обезпечава 119 училища в различни страни – 1 200 000 лв.; за Постановление № 334/11 г., което обезпечава 175 неделни училища в чужбина – 8 000 000 лв., като тези средства са увеличени с 1 500 000 лв. спрямо 2016 г.; за ПМС № 103/93 на Министерския съвет за осъществяване на образователната политика сред българите в чужбина – 1 160 000 лв.; за Тараклийския университет в Република Молдова – 350 000 лв.

Проектобюджетът на Държавната агенция за българите в чужбина, определен като програма „Други дейности и услуги” в рамките на общия бюджет на Министерския съвет, беше представен от г-н Димитър Владимиров. Средствата, определени за Държавната агенция за българите в чужбина за 2017 г., са в същия размер като в бюджет 2016 г. – 943 600 лв. Г-н Владимиров изрази становище, че в перспектива ДАБЧ ще се изправи пред сериозни трудности във връзка с изпълнение на своите функции и задачи, предвид непрекъснато увеличаващата се дейност, свързана с удостоверяването на български произход. Той поясни, че са необходими допълнителни 10 щатни бройки за създаване на нова дирекция „Български произход”.

Г-н Владимиров посочи, че е наложително осигуряване на възможност за финансиране на българските организации в чужбина, осъществяващи дейности, свързани със съхраняването на българската култура.

От Министерството на финансите г-жа Давидова обобщи информацията относно проектобюджета в частта му, касаеща политиката към българите в чужбина.

В хода на дискусията народните представители за пореден път обсъдиха предложението за създаване на фонд към Министерски съвет за финансиране на български организации в чужбина. А също така и членовете на Комисията да предложат между първо и второ четене определяне на средства в бюджета на Министерски съвет за подпомагане на организациите на българите в чужбина.

Председателят на комисията обсъди възможността за осигуряване на средства за закупуване от българската държава на сградата, в която се помещава Всеукраинския център за култура и още една сграда за българско училище в гр. Одеса, а също така сграда за българската общност в гр. Атина, като се мотивира, че това са въпроси от голямо значение за съхраняването и опазването на българската култура зад граница.

След проведената дискусия, Комисията по политиките за българите в чужбина с 10 гласа „за“, 0 гласа „против“ и 5 гласа „въздържал се“ предлага на Народното събрание да подкрепи на първо гласуване Законопроект за държавния бюджет на Република България за 2017 г., № 602-01-64, внесен от Министерския съвет на 31 октомври 2016 г.

СТЕФАН КЕНОВ

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
КОМИСИЯТА ПО ПОЛИТИКИТЕ
ЗА БЪЛГАРИТЕ В ЧУЖБИНА

Leave your response! Вашето мнение е важно, напишете го!

Add your comment below, or trackback from your own site. You can also subscribe to these comments via RSS.

Моля не ползвайте нецензурни изрази! Всеки коментар, в който има линк, ще изчака редактор да го провери за спам - забавя публикуването.

You can use these tags:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

This is a Gravatar-enabled weblog. To get your own globally-recognized-avatar, please register at Gravatar.