Home » Авторски страници

Отново за “Миджур”. ОП – Видин не e внесла в съда документи за взривяването на мини в затворения завод

2016.10.04 Няма коментари

Петър Пенчев, член на ОС на АСС “Анна Политковская” и зам.-председател на “Екогласност”, Огнян Ценков, секретар на Независимото дружество за правата на човека, и Димитър Димитров, баща на загиналия при взрива в завод “Миджур” Михаил Димитров Илиев, са изпратили днес пореден сигнал до български институции, във връзка с това, че в печално известния завод “Миджур” към фирма “Видекс” се възобновява работата, въпреки отнето разрешително за експлоатация и висящо наказателно производство. Сигналът е допълнение към изпратен на 1 септември т.г. сигнал и е изпратен до главния прокур Сотир Цацаров, началника на политическия кабинет на премиера Борисов Анжелина Тотева, министъра на вътрешните работи Румяна Бъчварова, Националната следствена служба и до медиите. В него се казва:

“НАСТОЯВАМЕ за допълнителна Ваша проверка по следните въпроси:

1. Как при отнето Разрешително за експлоатация № 67/2007 г. на МОСВ и Уведомление № 119370-7913 от 06.10.2014 г. от “Видекс”АД за заявено прекратяване на дейността на завод “Миджур” – обстоятелство вписано в регистъра по чл. 11 съгласно чл. 31, ал. 5 и чл. 33, ал. 6 от ЗОБВВПИ, наблюдаващият прокурор от Окръжна прокуратура-Видин Мирослав Костов разрешава на 13.06.2016 г.(три месеца преди изготвяне от него на Обвинителния акт), унищожаването от завод “Миджур” на 1596 бр. мини М-16.

2. Как същото е съгласувано от НСлС един месец преди завършване на раследването по д.п. № 51/2014 г.

3. Как ОД на МВР-Видин, РСПБЗН-Белоградчик към МВР и РИОСВ-Монтана, са съставили протокол от 06.04.2016 г. за унищожаване на 1596 бр. мини М-16 на територията на завода, когато тази дейност съгласно нормативите се извършва на специален полигон за унищожаване на оръжия и боеприпаси, каквито параметри производствената площадка в с. Горни Лом не притежава.

4. Как взривяванията на 16.-17.06.2016 г. и на 30.08-01.09.2016 г. са проведени без присъствие на МОСВ за извършване на замервания замърсяването на въздуха – макар че същите са неистинни и не могат да бъдат доказателства поради факта, че екоминистерството не разполага с апаратура за измерване на диоксини и фурани, които са най-важният канцерогенен замърсител на въздуха при подобна дейност.

5. Как двамата господа със свидетелство за правоспособност за работа с взривни материали, са извършили унищожаване на оръжия – каквито са противопехотните мини съгласно международните разпоредби на ООН, цитирани в годишните доклади за 2013 г.(стр. 10) и 2014 г.(стр. 10) на Междуведомствената комисия за експортен контрол и неразпространение на оръжията за масово унищожение към министъра на икономиката и енергетиката.

6. Как прокурор от Окръжна прокуратура – Видин Мирослав Костов, с писмо № 1279/2014 от 08.09.2016 г. признава на Димитър Димитров качеството на пострадал по смисъла на чл. 75 от НПК по ДП № 51/2014 г. по описа на НСлС и по пр.вх. № 1279/2014 г. на ОП-Видин и му предоставя достъп до Постановление от 13.06.2016 г. на ОП-Видин, а само след 11 дни отказва да предостави на същия пострадал документите, цитирани в това предоставено постановление – с мотив “контролираните взривове в завод ‘Миджур’- с. Г. Лом не касаят и не са предмет на ДП № 51/2014 НСлС”, когато в постановлението от 13.06.2016 г. в първия абзац се цитира точно това производство, т.е. това е констатация за съотносимост.

7. Как прокурор от Окръжна прокуратура – Видин Мирослав Костов, заявява в своето писмо № 1279/2014 от 19.09.2016 г., че документите по унищожаване на въпросните 1596 бр. мини “не са прилагани по досъдебното производство”, т.е. това е признание, че внесеният на 20.09.2016 г. в съда Обвинителен акт съдържа неопровержим, признат от вносителя порок – затаяване на истината с унищожаване на доказателства по делото.”

Следва целият текст.

untitled2

.

Асоциация на свободното слово “Анна Политковская”
носител на Международна награда за защита на човешките права “Златен гълъб”
Изх. № 10-04/04.10.2016

Национално Движение Екогласност
Член на Приятели на Земята Интернешънъл

Изх. № 10-04/04.10.2016

Независимо дружество за защита правата на човека
с патрон Илия Минев
Изх. № 10-04/04.10.2016

 

До Сотир Цацаров
Главен прокурор
/На Ваш № 7700/2014 г./

До Анжелина Тотева
Началник на Политическия кабинет на Министър-председателя
/На Ваш № 533/03 от 26.09.2016 г./

До Румяна Бъчварова
Зам.-министър председател и министър на вътрешните работи

До Ивелина Василева
Министър МОСВ
/На Ваш № 94-00-414 от 13.09.2016 г./

До Национална следствена служба
/На Ваш № 6133 от 12.09.2016 г./

До медиите

 

Допълнение към наш сигнал-ТЕЛЕГРАМА от 01.09.2016 г.

от Димитър Димитров – баща на загиналия на 26 години Михаил Димитров Илиев на 01.10.2014 г. в завод “Миджур”, адрес за кореспонденция (следва адрес и телефон – б.р.)

от инженер-математик Петър Пенчев, член на Обществения съвет на Асоциация на свободното слово “Анна Политковская” и зам.-председател на Национално движение „Екогласност”, с адрес за кореспонденция (следва адрес, имейл и телефон – б.р.)

от Огнян Цеков, секретар на първото в България Независимо дружество за защита правата на човека с патрон Илия Минев, с адрес (следва адрес и телефон – б.р.)

Относно: В завод “Миджур” към фирма “Видекс” се възобновява работата въпреки отнето разрешително за експлоатация и висящо наказателно производство

Уважаеми господа,

Получихме Ваши отговори на нашата телеграма от 01.09.2016 г. във връзка с възобновената работа в завод “Миджур” – с. Горни Лом и извършване на взривяване на 1596 броя гръцки мини.

Бихме искали да Ви представим документи, които показват, че в случая наблюдаваме унищожаване на доказателства под закрилата на Окръжна прокуратура – Видин, Национална следствена служба и ОД на МВР – Видин, въпреки в тогавашния момент наличието на висящо наказателно производство по д.п. № 51/2014 г. на НСлС – София, № 11339/2014 г. на ВКП, № 5007/2014 г. на АП – София и № 1279/2014 на ОП – Видин.

НАСТОЯВАМЕ за допълнителна Ваша проверка по следните въпроси:

1. Как при отнето Разрешително за експлоатация № 67/2007 г. на МОСВ и Уведомление № 119370-7913 от 06.10.2014 г. от “Видекс”АД за заявено прекратяване на дейността на завод “Миджур” – обстоятелство вписано в регистъра по чл. 11 съгласно чл. 31, ал. 5 и чл. 33, ал. 6 от ЗОБВВПИ, наблюдаващият прокурор от Окръжна прокуратура-Видин Мирослав Костов разрешава на 13.06.2016 г.(три месеца преди изготвяне от него на Обвинителния акт), унищожаването от завод “Миджур” на 1596 бр. мини М-16.

2. Как същото е съгласувано от НСлС един месец преди завършване на раследването по д.п. № 51/2014 г.

3. Как ОД на МВР-Видин, РСПБЗН-Белоградчик към МВР и РИОСВ-Монтана, са съставили протокол от 06.04.2016 г. за унищожаване на 1596 бр. мини М-16 на територията на завода, когато тази дейност съгласно нормативите се извършва на специален полигон за унищожаване на оръжия и боеприпаси, каквито параметри производствената площадка в с. Горни Лом не притежава.

4. Как взривяванията на 16.-17.06.2016 г. и на 30.08-01.09.2016 г. са проведени без присъствие на МОСВ за извършване на замервания замърсяването на въздуха – макар че същите са неистинни и не могат да бъдат доказателства поради факта, че екоминистерството не разполага с апаратура за измерване на диоксини и фурани, които са най-важният канцерогенен замърсител на въздуха при подобна дейност.

5. Как двамата господа със свидетелство за правоспособност за работа с взривни материали, са извършили унищожаване на оръжия – каквито са противопехотните мини съгласно международните разпоредби на ООН, цитирани в годишните доклади за 2013 г.(стр. 10) и 2014 г.(стр. 10) на Междуведомствената комисия за експортен контрол и неразпространение на оръжията за масово унищожение към министъра на икономиката и енергетиката.

6. Как прокурор от Окръжна прокуратура – Видин Мирослав Костов, с писмо № 1279/2014 от 08.09.2016 г. признава на Димитър Димитров качеството на пострадал по смисъла на чл. 75 от НПК по ДП № 51/2014 г. по описа на НСлС и по пр.вх. № 1279/2014 г. на ОП-Видин и му предоставя достъп до Постановление от 13.06.2016 г. на ОП-Видин, а само след 11 дни отказва да предостави на същия пострадал документите, цитирани в това предоставено постановление – с мотив “контролираните взривове в завод ‘Миджур’- с. Г. Лом не касаят и не са предмет на ДП № 51/2014 НСлС”, когато в постановлението от 13.06.2016 г. в първия абзац се цитира точно това производство, т.е. това е констатация за съотносимост.

7. Как прокурор от Окръжна прокуратура – Видин Мирослав Костов, заявява в своето писмо № 1279/2014 от 19.09.2016 г., че документите по унищожаване на въпросните 1596 бр. мини “не са прилагани по досъдебното производство”, т.е. това е признание, че внесеният на 20.09.2016 г. в съда Обвинителен акт съдържа неопровержим, признат от вносителя порок – затаяване на истината с унищожаване на доказателства по делото.

Или от гореизложените факти се стига до заключението, че унищожаването на 1596 бр. мини е ЗАТАЕНО от Съда и с тези действия се е целяло единствено скриване на факти и доказателства, които биха дали възможност за установяване на истината при преценката и решенията на съда – което дава основание на Димитър Димитров да ги съобщи при участието си в предстоящето дело в българския съд.

Уважаеми господа,

Бихме искали да очакваме Вашата намеса за представяне пред българския съд на важни обстоятелства, касаещи умишлени действия на Ваши служители за тяхното унищожаване, като потърсите углавна отговорност от извършителите-длъжностни лица.

Приложение:

1. Писмо № 1279/2014 от 08.09.2016 г. на ОП – Видин – 3 стр. – op-vidin_08-09-2016
2. Писмо № 1279/2014 от 19.09.2016 г. на ОП – Видин – 1 стр. – op-vidin_19-09-2016
3. Писмо № 533/03 от 26.09.2016 г. на Началник Кабинета на министър-председателя – 3 стр. – kabinet-mp_26-09-2016

С уважение:

Димитър Димитров

Инженер-математик Петър Пенчев
Член на Обществения съвет на Асоциация на свободното слово “Анна Политковская” –
носител на Международна награда за защита на човешките права “Златен гълъб” и
зам.-председател на Национално движение „Екогласност”

Огнян Цеков
Секретар на първото в България Независимо дружество за защита правата на човека
с патрон Илия Минев

Leave your response! Вашето мнение е важно, напишете го!

Add your comment below, or trackback from your own site. You can also subscribe to these comments via RSS.

Моля не ползвайте нецензурни изрази! Всеки коментар, в който има линк, ще изчака редактор да го провери за спам - забавя публикуването.

You can use these tags:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

This is a Gravatar-enabled weblog. To get your own globally-recognized-avatar, please register at Gravatar.