2024-07-13

Ден: 27.10.2016

Американското министерство на отбраната е похарчило 58 млрд. долара последните две десетилетия за създаване на нови оръжия,...
Рядко съм присъствала на събитие в българската общност, което да прикове вниманието на толкова много хора, събрани...