Home » Archive

Articles Archive for 28 октомври 2016

Авторски страници, политика »

[28 окт. 2016 | No Comment | ]

Мажоритарната избирателна система има на пръв поглед своите предимства. Но в българското общество и не само в него тя лесно може да доведе до издигане на мажоритарни кандидати, скрито подкрепяни от олигарси, и/или подставени лица на големите партии, на политическото и икономическото статукво. Тези кандидати биха имали при това в своите предизборни кампании много по-големи възможности да бъдат представени пред обществеността, да се работи за техния имидж в медиите с национален и регионален обхват, много повече средства за предизборните им кампании биха могли да вложат онези, които стоят зад тях. Оттам и шансовете на такива кандидати да бъдат забелязани, разпознати и подкрепени, биха били по-големи.

Е-Списание, политика »

[28 окт. 2016 | No Comment | ]

Днес кандидатът за президент Камен Попов и кандидатът за вицепрезидент Георги Неделчев се срещнаха с граждани на Кюстендил в клуба на БТА в града. Запис от тази среща може да се види по-долу.

Авторски страници »

[28 окт. 2016 | No Comment | ]

Красимир Филипов, инженер химик от гр. Козлодуй, е изпратил до министъра на енергетиката Теменужка Петкова, с копия до „За земята“, Асоциация „Анна Политковская“ и ОЛАФ, писмо относно Преработването на течните радиоактивни отпадъци в ДП “РАО” и АЕЦ „Козлодуй”. В писмото се казва:

„Госпожо министър, Обръщам се към Вас в качеството Ви на министър, принципал на ДП “РАО” и председател на фонд “РАО“. Надявям се, че за разлика от няколкото ваши предшественици, Вие като бивш директор на АДФК ще обърнете внимание на посочените факти и тяхното финансово изражение.
Относно достоверността на моите досегашни твърдения ще посоча факта, че те се потвърдиха във времето. С писмо вх.№ 1717/26.03.2010 г., депозирано в МС предупредих и гарантирах, че “Onet Technologies Grands Projets“ не може да изпълни договора по Проект 9б с договорираните параметри. Достоверността на поредицата сигнали до българските институции (преписка рег. № Е-94-К – …. в МЕ) се потвърждават от доклад на ОЛАФ. За да внеса повече яснота по “ефективното“ управление на РАО, ще посоча събития и данни от 2004 г. досега и ще ги съпоставя с приетата актуализирана “Стратегия за управление на отработено ядрено гориво и радиоактивни отпадъци до 2030 г. Редакция – 2015 г.