2024-04-16

Ден: 26.08.2016

Ще отбележа какво не направи правителството (и политическите сили, които не поставиха проблемите): - нямаше Консултативен съвет по...