2024-04-17

Ден: 07.08.2016

Наблюдавах много внимателно как възприемат всичко нашите скъпи помощници от дирекция ОКИ на МОН. Бяха погълнати. Г-жа...