Home » Авторски страници, българи зад граница

Омбудсманът К. Пенчев подкрепя Обществените съвети към ДКП и пише до МВнР

2015.07.28 Няма коментари
Spread the love

На 21.07.2015 г. Народното събрание прие окончателно поправките в Закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление, с които участието в национален референдум на българските граждани, живеещи извън България, ще е възможно и извън дипломатическите и консулските ни представителства.

Още на следващия ден, 22 юли, Петранка Стаматова от Чикаго се обърна към националния омбудсман Константин Пенчев (на снимката),  който преди е организирал кръгли маси на тема „Участие в управлението на страната на българите, живеещи в чужбина“ (линк), да подкрепи исканията на някои от българите зад граница, обединени във Временни обществени съвети (ВОС).

От ВОС предлагат (вж. тук), съвместно с участието в предстоящия референдум, българите в чужбина по места да излъчат свои представители в обществените консултативни съвети към дипломатическите и консулските представителства. И това да стане чрез избори.

Такива обществени съвети са заложени в Закона за българите, живеещи извън Р. България (ЗБЖИРБ)*, и в Националната стратегия за българските граждани и историческите български общности по света**. За осъществяването на изборите обаче е необходима инициатива и добра воля от страна на Министерството на външните работи.

В приетия още през април 2000 г., но практически не действащ в това отношение Закон за българите, живеещи извън Р. България (ЗБЖИРБ) е записано:

„Чл.5 (3) Към дипломатическите представителства на Република България в държавите, в които има български общности или български национални малцинства, могат да се създават консултативни органи на българите, живеещи в съответната държава, които се състоят от представители, излъчени от лицата по чл. 2.“
„Чл.2. Българин, живеещ извън Република България, съгласно този закон е лице, което:
1. има поне един възходящ от български произход;
2. притежава българско национално съзнание;
3. пребивава трайно или постоянно на територията на друга държава.“

Във връзка с това Петранка Стаматова се обърна към г-н Константин Пенчев:

“От цитирания по-горе текст от закона е видно, че е необходимо Външно министерство да състави кратко предписание за прилагане на този член или поне да издадат заповед, която да гласи:
„За консултативни органи по Чл.5 (3) да се разбират излъчвани чрез избори Обществени съвети от българи в чужбина, които да работят по следния Правилник…“.
И да приложат към заповедта ПРОЕКТОПРАВИЛНИК ЗА УСТРОЙСТВОТО НА ОБЩЕСТВЕН КОНСУЛТАТИВЕН СЪВЕТ (например този или негов вариант – линк).

За съжаление вече чуваме от отделни депутати, че трябвало да изчакаме в НС да се промени законът, и то единствено заради спорната дума ИЗЛЪЧВАТ***.

Прилагането на закона е закъсняло с поне с 15 години и още едно закъснение ще доведе до огромни разочарования. След още няколко години, никой не може да гарантира, че ще се намерят достатъчно ентусиасти за многочасовата доброволна работа в тези консултативни съвети. Както знаете, обществените съветници не получават възнаграждение, а имат много задължения в услуга на българската общност по места и съответно на българската държава.”

.

На 27 юли получихме своевременен отговор от националния омбудсман (вж. факсимилето по-долу), с изх. № 3144/24.07.2015 г. В отговора си г-н Пенчев казва:

“Предвид законовата възможност и изразената принципна подкрепа на Вашето искане от ДАБЧ, се обърнах с препоръка към министъра на външните работи да окаже съдействие за реализирането на тази възможност, като предприеме съответни действия по компетентност. Използвах случая да насоча вниманието на министъра, като член на Минитерския съвет, и към разпоредбата на ал.3 от ПЗР на ЗБЖИБР, съгласно която Министерският съвет приема правилник за прилахане на закона – задължение, което не се изпълнява вече 15 години.”

Ombudsman20150727a

Очакваме министър  Д.Митов да се вслуша в гласа на националния омбудсман и в мнението на председателя на ДАБЧ.

Еврочикаго 

————————————————————————————————————-

* Законът може да се намери на адрес: http://www.lex.bg/en/laws/ldoc/2134916612

** Документът може да се намери на страницата на МС на адрес: http://pris.government.bg/prin/document_view.aspx?DocumentID=nLh33U3HmtbtIRLvooBp1Q==

*** Ето какво намерихме в речника за думата ИЗЛЪЧВАМ:
“Излъ̀чвам, излъчваш, излъчват — преходен глагол; Въпрос: Кого, какво.
Значение: Избирам, отделям, определям, отличавам един или няколко души от колектив за някаква дейност. Пример: Трябва да излъчим комисия. Избори излъчват достойните. Журито излъчи първенците.”

 

.

Leave your response! Вашето мнение е важно, напишете го!

Add your comment below, or trackback from your own site. You can also subscribe to these comments via RSS.

Моля не ползвайте нецензурни изрази! Всеки коментар, в който има линк, ще изчака редактор да го провери за спам - забавя публикуването.

You can use these tags:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

This is a Gravatar-enabled weblog. To get your own globally-recognized-avatar, please register at Gravatar.