Home » Авторски страници

Писмо до институциите от протеста “Народите срещу корпорациите”

2014.10.15 Няма коментари
Spread the love

10672304_10204338987942029_2814419219130309962_n

По повод Световния ден за забрана на използването на технологията “фракинг” и Европейския ден срещу трансатлантическото търговско споразумение ТТИП (TTIP), в България също се проведоха протести. Те бяха организирани под надслов “Народите срещу корпорациите” и целяха да покажат отношението на гражданите по въпросите с прилагането на забраната на фракинг и несъгласието с подписването на ТТИП, както и да привлекат вниманието на институциите за по-отговорни действия. Протестите бяха организирани от Гражданска инициатива за забрана проучването и добива на шистов газ в България по метода хидравлично разбиване, Инициативен комитет “За чиста България”, България свободна от ГМО. Тези граждански инициативи и сдружения се обърнаха днес с официално писмо до Министерския съвет на Р. България, Министерството на околната среда и водите, Министерството на икономиката и енергетиката, до министъра на външните работи и до президента на републиката. В това писмо са аргументирани техните искания и опасения, свързани с определени действия и бездействия на ресорни министерства и институции.

В писмото се казва:

“Проучването и добива на въглищен, шистов и тайт газ и нефт, газ-хидрати, както и производството на газ чрез подземна въглищна газификация, се правят единствено чрез фракинг и/или технологии, които попадат в обхвата на наложената у нас безсрочна Забрана върху прилагането на технологията хидравлично разбиване при проучване и/или добив на газ и нефт на територията на Република България.

За повече от две години от влизането в сила на тази забрана, държавните институции не са предприели никакви мерки за осигуряване на ефективен контрол върху спазването на Забраната от страна на добивните компании, упражняващи своите дейности на територията на страната. Лобисткият натиск за отмяна на Забраната става все по-добре организиран и все по-добре приет от страна на ресорните институции. Няма предприети стъпки за мониторинг и контрол върху действащи проучвателни и добивни сондажи. Министерство на икономиката и енергетиката и Министерство на околната среда и водите не разполагат с нито един квалифициран специалист, който има знания и умения да разпознава и оценява новите сондажни технологии, както документално, така и на терен. В такива условия Забраната на практика не може да бъде ефективна, като защита на населението срещу рисковете на фракинга и/или всяка друга забранена технология.”

Следва целият текст.

 

ДО

МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ

НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

 

МИНИСТЪРА НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

 

МИНИСТЪРА НА ИКОНОМИКАТА И ЕНЕРГЕТИКАТА

НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

 

МИНИСТЪРА НА ВЪНШНИТЕ РАБОТИ

НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

 

Копие:

ДО

ПРЕЗИДЕНТА

НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

 

Относно:  Забрана върху прилагането на технологията хидравлично разбиване при проучване и/или добив на газ и нефт на територията на Република България.

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

На 11 октомври 2014 г. в страната се проведоха протести под наслов “Народите срещу корпорациите”, по повод Световния ден за забрана на използването на технологията “фракинг” и Европейския ден срещу трансатлантическото търговско споразумение ТТИП (TTIP). Протестите имаха за цел да покажат отношението на гражданите по въпросите с прилагането на забраната на фракинг и несъгласието с подписването на ТТИП, и едновременно с това да привлекат вниманието на институциите за отговорни действия.

Проучването и добива на въглищен, шистов и тайт газ и нефт, газ-хидрати, както и производството на газ чрез подземна въглищна газификация, се правят единствено чрез фракинг и/или технологии, които попадат в обхвата на наложената у нас безсрочна Забрана върху прилагането на технологията хидравлично разбиване при проучване и/или добив на газ и нефт на територията на Република България.

За повече от две години от влизането в сила на тази забрана, държавните институции не са предприели никакви мерки за осигуряване на ефективен контрол върху спазването на Забраната от страна на добивните компании, упражняващи своите дейности на територията на страната. Лобисткият натиск за отмяна на Забраната става все по-добре организиран и все по-добре приет от страна на ресорните институции. Няма предприети стъпки за мониторинг и контрол върху действащи проучвателни и добивни сондажи. Министерство на икономиката и енергетиката и Министерство на околната среда и водите не разполагат с нито един квалифициран специалист, който има знания и умения да разпознава и оценява новите сондажни технологии, както документално, така и на терен. В такива условия Забраната на практика не може да бъде ефективна, като защита на населението срещу рисковете на фракинга и/или всяка друга забранена технология.

Сключването на трансатлантическото търговско споразумение ТТИП ще доведе до падането на редица регулаторни рамки на национално и европейско ниво, ще даде възможност за преодоляване на Забраната върху прилагането на технологията хидравлично разбиване при проучване и/или добив на газ и нефт на територията на Република България, както и редица други екологични норми или забрани, като например тази за ГМО, които защитават околната среда и човешкото здраве.

Гражданските движения от страната, се обединяваме около следните

ИСКАНИЯ

1. Поради непрозрачността при водене на преговорите по сключването на трансатлантическото споразумение ТТИП и поради опасенията, че това споразумение ще доведе до заобикаляне и незачитане на Забраната върху прилагането на технологията хидравлично разбиване при проучване и/или добив на газ и нефт на територията на Република България, както и, че ще има отрицателно въздействие върху всички други области, свързани с екология и здравеопазване, настояваме за незабавно прекратяване на преговорите.

2. Да се отменят всички разрешения на Министерство на икономиката и енергетиката и на Министерство на околната среда и водите, издадени до момента, за проучване и добив на нефт и газ, и да се прекратят всички договори, до въвеждането на ефективни механизми за прилагане на безсрочната забрана за използване на фракинг и/или всяка друга технология, попадаща в обхвата на Забраната на територията на страната и прилежащата й акватория, и прилагането на всички мерки за нейното спазване.

3. Да се формулират и приемат нормативни актове за контрол и мониторинг на действащи сондажи. Към момента не съществува нормативен акт, който да определя параметрите на държавен контрол върху сондажите: кои органи, колко често, по какъв метод и с каква техника извършват проверките върху новите технологии.

4. Да се подготвят кадри с умения и знания за класически и съвременни сондажни и добивни технологии. Нужни са експерти в МИЕ и МОСВ, които да могат да разпознават както теоретично, така и на практика забранените от разрешените технологии. Държим тези специалисти да бъдат квалифицирани от неутрална институция, лицензирана да подготвя такива кадри, за да се избегне конфликт на интереси между контролиращата и контролираната страна.

5. Да се закупи нужната техника за извършване на проверки на сондажните площадки и в районите около тях. Към момента нито Министерство на икономиката и енергетиката, нито Министерство на околната среда и водите, нито ресорните районни инспекторати разполагат с оборудването за провеждане на цялостни и качествени изследвания на ефектите от сондажи за нефт и газ върху околната среда и човешкото здраве.

6. Паралелно с исканията ни, засягащи националната нормативна уредба, настояваме Министерство на околната среда и водите и Министерство на външните работи да изпълнят задълженията си по конвенциите от Орхус, Еспоо и Хелзинки и релевантните директиви на ЕС.

На тази база да изискат от румънските си колеги да не допускат употребата на фракинг и всякакви други неконвенционални технологии върху територии от румънска страна:

в трансграничната ни зона и в зоните, попадащи в обхвата на трансграничните ни водоносни хоризонти;
в зоните с висока сеизмична активност, като Вранча, които имат въздействие у нас;

Да се обособят защитни буферни зони около гореизброените специфични територии, с което да се гарантира тяхната безопасност и неуязвимост.

Когато държавните институции изработят ефективни нормативни актове, разполагат с нужната техника и имат квалифицирани експерти, които стриктно да следват утвърден протокол за провеждане на мониторинг и контрол на всички сондажи, държавата, в тясно взаимодействие с гражданските организации и при пълна прозрачност, да изработи закон срещу фракинга в България.

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Разчитаме направените от нас предложения да бъдат приведени в изпълнение в максимално кратки срокове, като бъдат извършени съответните законодателни промени и изработени нормативни актове, гарантиращи спазването на Забраната върху прилагането на технологията хидравлично разбиване при проучване и/или добив на газ и нефт на територията на Република България.

При опит нашите искания да бъдат подминати и ако не бъдат предприети необходимите действия по изпълнението им, приемаме, че Забраната не се зачита и на територията на България се извършват проучвателни и добивни дейности в нарушение и със забранени технологии.

Оставаме на Ваше разположение с конкретни предложения и решения на поставените от нас искания и считаме участието ни в изработването им за задължително.

Акциите, организирани от Гражданската инициатива и регионалните инициативни комитети за информиране на обществеността и постигане на исканията ни, ще продължат безсрочно и до тяхното удовлетворяване.

 

Гражданска инициатива за забрана проучването и добива на шистов газ в България по метода хидравлично разбиване

Инициативен комитет “За чиста България”

България свободна от ГМО

 

15.10.2014 г.

гр. София

Leave your response! Вашето мнение е важно, напишете го!

Add your comment below, or trackback from your own site. You can also subscribe to these comments via RSS.

Моля не ползвайте нецензурни изрази! Всеки коментар, в който има линк, ще изчака редактор да го провери за спам - забавя публикуването.

You can use these tags:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

This is a Gravatar-enabled weblog. To get your own globally-recognized-avatar, please register at Gravatar.