2021-12-02

5 thoughts on “Битка с незаконосъобразните практики в официалните преводи в България

 1. update

  На 14.08.2015 г. по телефона от МВнР казаха, че вече не се сключват договори и всеки може да подаде молба за получаване на лиценз за извършване на легализирани преводи – от името на фирмата си или като самостоятелен преводач. Досега ставаше само с договор по един вехт правилник и само агенциите имаха право на лиценз, а самостоятелните преводачи – не.

  Разговорът с Приемна на МВнР е записан с разрешение на служителката от министерството и може да се чуе на адрес: https://www.youtube.com/watch?v=uCBblAEzmeU (общо около 7 минути, новините започват от 5’20“

  Това е много хубава новина за преводаческата индустрия. Засега нито една медия не я е отразила.

 2. Update 24 май 2015

  Излезе книга за преводачите и агенциите – онлайн, безплатно. Автор: Хари Стоянов, дългогодишен преводач и собственик на фирма за преводи: http://softisbg.com/library/prevodachi_i_agencii.htm

  Дискусиите продължават вече повече от три години:
  http://www.peticiq.com/forum/32093/start/15125

 3. 22.07.2014 – КЗК прави на пух и прах мухлясалия правилник:
  http://www.cpc.bg/ViewResult.aspx?type=Article&id=4790

  „Комисията за защита на конкуренцията счита, че нормативната уредба на легализираните преводи, която се съдържа в чл. 2 а от Правилника за легализациите, заверките и преводите на документите и други книжа (Правилникът), е морално остаряла и оскъдна, съществува без правно основание и ограничава конкуренцията, тъй като достъп до този пазар имат само преводачески агенции, но не и физическите лица, които упражняват свободната професия на преводач.

  Комисия за защита на конкуренцията предлага на компетентните държавни органи, в т. ч. тези, които разполагат с право на законодателна инициатива, да изменят или отменят чл. 2а от Правилника за легализациите, заверките и преводите на документите и други книжа и свързаните с нормата актове, както и да създадат цялостна правна рамка на преводаческата дейност в страната, като вземат под внимание принципите на правото на конкуренция.“

  Линк към Решение № АКТ-964-16.07.2014 (документът е 42 стр.)
  http://reg.cpc.bg/Dossier.aspx?DossID=300045583
  Дата на публикуване: 18.07.2014 г.
  Номер на производството пред КЗК: КЗК/384/2014
  Вид производство: ЗЗК
  Предмет/подпредмет: Застъпничество за конкуренцията

 4. update

  Комисията за защита на конкуренцията образува производство (самосезира се) по чл.38, ал.1, т.1(Оценка на съответствието с правилата на конкуренцията на правната уредба на преводаческата дейност в страната, в т.ч. на Правилника за легализациите, заверките и преводите на документи и други книжа, както и свързаните с него актове):
  http://reg.cpc.bg/Decision.aspx?DecID=300039886

  Капитал и още няколко медии отразиха събитието:
  „КЗК ще проверява правилата за извършване на преводи”
  http://www.capital.bg/politika_i_ikonomika/bulgaria/2014/04/07/2277115_kzk_shte_proveriava_pravilata_za_izvurshvane_na_prevodi/?p=0#addcomment

  В годишния си доклад за 2013 г. Омбудсманът на РБ препоръча незабавна отмяна на Правилника за легализациите, заверките и преводите и прекратяване на практиката по т. нар. неприсъствено удостоверяване на подписи на преводачи

  Годишен доклад за 2013, представен на 15.04.2014, стр. 191-192:
  http://www.ombudsman.bg/pictures/annual%20report%20for%202013.pdf

  Оживените дискусии между преводачите продължават вече близо две години:
  http://www.peticiq.com/forum/32093/start/13300#13310

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *