Home » Авторски страници

Отворено писмо от едно българско семейство до Националния омбудсман

2013.09.20 Един коментар
Spread the love

Публикуваме тук Отворено писмо до Омбудсмана на Р. България от едно българско семейство, напълно обезверено от правосъдната система в страната.  

В писмото се казва:

 “Ние изгубихме най-ценното в живота си, г-н Пенчев, и имаме право на справедлив, прозрачен процес, който прокуратурата ни отказва! С какво право? С “правото” на силата, злоупотребявайки с власт и служебно положение. И под чадъра на горестоящите. Действията и бездействието на Окръжна прокуратура – Благоевград са протектирани от Главната прокуратура и бившия ВКП Инспекторат със Завеждащ Малена Филипова, вкл. и бившия Заместник главен прокурор Камен Ситнилски, които поставят чадър и над Апелативна прокуратура – София и над Софийска Градска прокуратура, “защитили” прокурори, разследващи органи – полицай и следовател – укриватели на убийство, от вменяване на вина, които от своя страна спомагат на лица – полицейски служители и медицински лица, извършили престъпление, да избягнат наказателно преследване и наказателна отговорност.

Както и:

След като няма справедливост, какво значение имат процесуалните закони? Какво значение има Конституцията и върховенството на закона? Какво значение има императивът – “чл. 4.(1) Република България е правова държава. Тя се управлява според Конституцията и законите на страната”, след като действията на органите, призвани по Конституция да правораздават, противоречат и на процесуалните закони, и на Конституцията, и реално живеем в оксиморон?”.  

Следва целият текст.

————————————————————————-

.

ДО ОМБУДСМАНА

На Република България

 

ОТВОРЕНО ПИСМО

/СИГНАЛ/

 

От Тодор и Светла Димитрови, Благоевград

(следват адрес, мейл, телефонни номера – бел.ред.)

Пострадали от “право”съдие

 

Господин Омбудсман,

Сезираме Ви за трети път във връзка с незачитането и тоталната гавра на институциите, погазвайки закони и основни човешки права.

Касае се за случай от 2008 г., завършил със смърт. Познавате го, познавате и нас, не ни препращайте отново при Главния прокурор, такава институция за обикновения човек в Република България – не съществува. Няма нито правоохранителни, нито правораздавателни институции, в Република България правото е опорочено. Твърдим го от позицията на водената дългогодишна битка с институциите, които са конституционно определени да прилагат законите на практика.

Нито предишният Главен прокурор – Борис Велчев, който по ирония отново сезираме чрез Вас, нито настоящият – Сотир Цацаров, сезиран няколко пъти, откакто заема този пост, обърнаха внимание на казуса, а цинизмът на подчинените им “достойни” и “толерантни” прокурори през годините достигна предела на крайна нетърпимост! Обвиняват нас за “бавенето” на разследването, за това, че търсим и отстояваме правата на детето си, замаскирайки по този начин липсата на обективност в актовете им и отказ от правосъдие! За съжаление протакането на дела до изтичане на давността е масова практика, отделен е въпросът, че давността в конкретния случай няма да изтече скоро. Поне обективно, при спазен закон.

Г-н Омбудсман,

По Конституция: “Държавата отговаря за вреди, причинени от незаконни актове или действия на нейни органи и длъжностни лица”, което е абсурдно, тъй като персонално последните не носят никаква отговорност. Тяхното безобразие е мотивирано в многобройни наши жалби, сигнали, искания в рамките на 5-те години разследване, от 27.07.2013 г. тече шеста… Няма отново да навлизаме в конкретика, Вие я познавате. Недопустимо е да няма кой да осъществи надзор за законност и зачитане на основните човешки права на гражданите, които сме основата на държавата, която за жалост за обикновения човек е мащеха. А законите са за всички, включително и за тези, които ги създават, но не ги прилагат. Над всички тези закони стои Конституцията – императивно, без уговорки!

“Конституцията е върховен закон и другите закони не могат да й противоречат” – чл. 5 ал. 1; “Всички граждани са равни пред закона!…” – чл. 6 ал. 2.

Връзката между върховния закон и гражданите е върховният орган – Конституционният съд, а реално до него гражданите нямаме достъп.

Него сезираме чрез Вас, като субект, който има правомощията да сезира върховния орган.

Конституционният съд е органът, чиято основна функция е да упражнява контрол за конституционност на законите, за да осигури върховенството на Конституцията и непротиворечивост на правната система. В правомощията на Омбудсмана е да сезира КС, когато е налице погазване на върховенството на закона, правата и свободите на гражданите.

Заложено и в Закона за омбудсмана – чл. 2, “Омбудсманът се застъпва с предвидените в този закон средства, когато с действие или бездействие се засягат или нарушават правата и свободите на гражданите от държавните и общинските органи и техните администрации, както и от лицата, на които е възложено да предоставят обществени услуги.

Чл. 3. (1) В своята дейност омбудсманът е независим и се подчинява само на Конституцията.”

Както и в Правилника за организацията и дейността на омбудсмана,

Чл. 8. В своята дейност омбудсманът се ръководи от следните основни принципи:

1. безпристрастност и независимост;

2. утвърждаване на правовата държава и справедливостта; …

Чл. 9. (1) Омбудсманът: 3. предприема действия по своя инициатива, когато констатира, че неговата намеса е необходима с оглед зачитането на правата и свободите.

Г-н Омбудсман,

Корективът за всеки човек е собствената му съвест, но кой ще е коректив, когато липсват почтенност и морал у длъжностните лица, конституционно определени да прилагат правото? Понятия като “безпристрастност, справедливост и прозрачност”, заложени и в Етичния кодекс на магистрата, са “непонятни”.

Въпреки че основните човешки права, и най-вече правото на живот, е защитено обективно от Конституцията, като върховен закон и коректив на субекта, чл. 28 “Всеки има право на живот. Посегателството върху човешкия живот се наказва като най-тежко престъпление”, се получава парадокс, предвид абсурдността и деградиралото правосъдие, където посегателството върху човешки живот и човешки права и свободи се толерира и пази именно от органите, които са конституционно определени да спазват законите и да ги прилагат справедливо и безпристрастно. За жалост, правната система в България е един правен абсурд! Реален коректив липсва. Живеем във време, когато престъпникът е защитен от закона, и реално престъпността е узаконена от недобросъвестни субекти, чието “качество” на работа е подсъдно. Но няма коректив! Порочен кръг, от който няма измъкване.

Тогава как да постъпим ние пострадалите, г-н Омбудсман, след като се въртим в омагьосан кръг? По същата логика ние също не сме длъжни да спазваме законите, след като нямаме право на основното – да живеем свободно и да бъдат зачитани правата ни на човешки същества?

Къде е правовата държава? Къде е равенството пред закона?

Ваш дълг е да упражните правомощията си и защитите правата ни. Ние, обикновените граждани, сме поставени в неравностойно положение, в безизходица. Ние, обикновените граждани, сме двойно пострадали – един път от първопрестъплението, втори път от лавината от престъпления, целящи укривателство на първопрестъплението, и липсващото правосъдие. Лишени сме от всякакви права, нямаме и правомощия да сезираме върховната власт – Конституционният съд. Той е върховният орган – гарантът на правовата държава! А Вие сте посредникът.

Ние изгубихме най-ценното в живота си, г-н Пенчев, и имаме право на справедлив, прозрачен процес, който прокуратурата ни отказва! С какво право? С “правото” на силата, злоупотребявайки с власт и служебно положение. И под чадъра на горестоящите. Действията и бездействието на Окръжна прокуратура Благоевград са протектирани от Главната прокуратура и бившия ВКП Инспекторат със Завеждащ Малена Филипова, вкл. и бившия Заместник главен прокурор Камен Ситнилски, които поставят чадър и над Апелативна прокуратура София и над Софийска Градска прокуратура, “защитили” прокурори, разследващи органи – полицай и следовател – укриватели на убийство, от вменяване на вина, които от своя страна спомагат на лица – полицейски служители и медицински лица, извършили престъпление, да избягнат наказателно преследване и наказателна отговорност. Това граничи с абсурда и няма нищо общо с правовата държава, равенството пред закона и справедливостта!

В името на справедливостта, г-н Омбудсман, сезирайте Конституционния съд за поругаване на Конституцията! Много сме пострадалите от липсата на правосъдие и справедливост! И както везната на Темида натежава на страната на престъпника, който си плаща за “право”съдие, така и везната на търпимост на пострадалите от престъпления натежава, тъй като пострадалите нарастваме пропорционално на безнаказаността.

След като няма справедливост, какво значение имат процесуалните закони? Какво значение има Конституцията и върховенството на закона? Какво значение има императивът – чл. 4.(1) Република България е правова държава. Тя се управлява според Конституцията и законите на страната”, след като действията на органите, призвани по Конституция да правораздават, противоречат и на процесуалните закони, и на Конституцията, и реално живеем в оксиморон?

Благоевград, 20.09.2013 г.

 

С уважение:

Тодор и Светла Димитрови

One Comment »

  • Рени Стоянова said:

    Цялата ми кореспонденция с Омбудсмана от 30.07.2012 до 19.07.2013
    http://softisbg.com/rennies_blog/2013/06/-30072012-30052013.html

    Кореспонденцията е във връзка с въвеждане на нормалната европейска и световна практика по извършване и заверяване на официални преводи, а именно – с подпис и печат от самия преводач, а не както е било и все още продължава да е в България – подпис на преводач + печат на агенция + щемпел от МВнР. Този въпрос не е личен, а обществен. Не бих казала, че Омбудсманът г-н Константин Пенчев нарочно не иска да помогне. Напротив, прави, каквото може, но като че ли има някакви ограничения – отвън ли идват, в него самия ли са, не знам.

Leave your response! Вашето мнение е важно, напишете го!

Add your comment below, or trackback from your own site. You can also subscribe to these comments via RSS.

Моля не ползвайте нецензурни изрази! Всеки коментар, в който има линк, ще изчака редактор да го провери за спам - забавя публикуването.

You can use these tags:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

This is a Gravatar-enabled weblog. To get your own globally-recognized-avatar, please register at Gravatar.