Home » Избрано

Стенограма от днешната пресконференция на Сотир Цацаров

2013.05.15 Няма коментари
Spread the love

Стенограмата е направена и публикува от Агенция Фокус.

.

На пресконференцията присъстват: Сотир Цацаров – главен прокурор на Р. България; Ася Петрова – заместник-главен прокурор, Борислав Сарафов – заместник-главен прокурор; Роман Василев – Софийска градска поркуратура

Сотир Цацаров: Добър ден. Темата на днешната пресконференция така, както тя беше обявена предварително: „Акцията на прокуратурата по изпълнение на задълженията й, свързани с изборния процес.” В същото време начина, по който трябваше да протече тази пресконференция и представянето на данните пред вас, при всички случаи трябва да бъде допълнено и при всички случаи на вас трябва да бъдат представени нови данни, които касаят ред обстоятелства, включително и тези, които бяха изнесени в пресата. Включително и тези, които бяха получени на електронните пощи на средствата за масова информация. Възнамерявахме да представим пред вас картина за осъщественото от прокуратурата в двата дни, а и не само в двата дни, при разследването на престъпления против политическите права на гражданите. Т.е. престъпления, които са свързани с купуване, продаване на гласове и всички други свързани с тях престъпления. Ще го направим, ще видите справка, която ще бъде много кратка, но и достатъчно ясна относно действията ни през тези дни. При всички случаи дължим обяснение за още 2, да ги нарека, пункта. Първият от тях е Костинброд. И тъй като по отношение на Костинброд се чуха, говориха, демонстрираха всякакви факти, изявления, коментари, включително и относно нарушения от страна на прокуратурата – правомощията й по Конституция и закон. Включително и относно това, че прокуратурата се е намесила активно в предизборната борба. Включително и относно това, че прокуратурата е свалила нечий резултат с 5-6%, ще изберем един по-необичаен подход. Този подход е да ви представим фактите по разследването, както и да ви представим веществени доказателства. Които веществени доказателства са иззети по надлежния процесуален ред до настоящия момент. Представянето им ще бъде направено в съответствие с професионалния закон.
Третият пункт е свързан с това, което да го нарека така, изтече в електронните пощи на много от вас. Снощи в 23.30 ч мисля, че беше, бях събуден от ваша колежка, която ме попита чел ли съм? Естествено, че не съм чел, просто спях. След като тя ми изпрати по имейл въпросните писания на „достойни прокурори” и прикачените към тях документи, които съм сигурен, че са получили голяма част от вас, очевидно е, че дължим обяснения и по този пункт. Така че първо, общата картина в страната.

Ася Петрова: Общият брой на образуваните и започнатите в териториалните прокуратури досъдебни производства за престъпления против политическите права на гражданите са 64 досъдебни производства, като тяхното разпределение по апелативни райони е както следва: Апелативна прокуратура София – 22 досъдебни производства; Апелативна прокуратура Пловдив – 11 досъдебни производства; Апелативна прокуратура Бургас – 10 досъдебни производства; Апелативна прокуратура Варна – 11 досъдебни производства; Апелативна прокуратура Велико Търново – 9 производства и Военно-апелативна прокуратура – 1 досъдебно производство. 12 от досъдебните производства са проведени под формата на бързи и незабавни производства. 11 от досъдебните производства са водени за престъпления по чл. 163, ал. 3 от НК, т.е. за организиране предлагането и даването на имотни облаги на други лица с цел склоняване упражняване на избирателното право в полза на определен кандидат. Можем да кажем, че по тези досъдебни производства предмет на разследване е едно по-високо ниво, най-общо казано в изборната търговия. Три са досъдебните производства, които са образувани и се водят и към настоящия момент за образуване на група, която си поставя за цел да извършва престъпления против политическите права на гражданите. Спрямо три лица по три досъдебни производства е взета от съда мярка за неотклонение „задържане под стража”. Това са досъдебни производства по описа на Районна прокуратура Враца, по описа на Районна прокуратура Поморие и по описа на Районна прокуратура Пловдив. Две са лицата, които към настоящия момент са признати за виновни по силата на окончателен съдебен акт и им е наложено наказание, както следва: По отношение на едното лице е наложено наказание 5 месеца лишаване от свобода ефективно и наказание глоба в размер на 10 хиляди лева. Трябва да кажем, че става въпрос за постигнато споразумение от прокуратурата с посоченото лице, което споразумение е одобрено от съда. По отношение на второто лице е наложено наказание лишаване от свобода, чието изтърпяване е отложено по реда и условията по реда и условията на чл. 66 от Наказателния кодекс. Т.е. става въпрос за условна присъда. Също говорим за постигнато споразумение с прокуратурата, което споразумение е одобрено от съда като непротиворечащо на закона и морала. Предприетите от прокуратурата…

Сотир Цацаров: Ще си позволя да прекъсна – и двете лица са осъдени за покупка на гласове, нали така?

Ася Петрова: Да.

Сотир Цацаров: И двете лица са осъдени за покупка на гласове в полза на една и съща политическа партия – ДПС.

Ася Петрова: Предприетите от прокуратурата организационни мерки във връзка с дейността по осъществяване на контрола за законосъобразност на изборите, а именно – изготвяните методически указания, които акцентирахме върху бързината и срочността на произнасяне от страна на прокуратурата. Създаването на национално междуведомствено звено между прокуратурата, МВР и ДАНС. Създадените дежурни звена във всяка една териториална прокуратура, включително във Върховна касационна прокуратура, смятам че обезпечиха в достатъчна степен бързата, адекватна и в рамките на закона, реакция на прокуратурата по всеки един сигнал. Повтарям, по всеки един сигнал независимо от политическата принадлежност на автора на сигнала. Реагирахме, включително и по анонимни сигнали, в които анонимни сигнали се съдържаха конкретни твърдения за престъпления против политическите права на гражданите. 543 са сигналите, които са постъпили в прокуратурите в страната с твърдения за извършени престъпления против политическите права на гражданите. По всеки един от тези сигнали прокуратурата разпореди проверка на основателността на твърденията, съдържащи се в тези сигнали. По 385 броя сигнали, след проверка, прокуратурата е преценила липсата на достатъчно данни за извършено престъпление и съответно е постановила отказ да се образува досъдебно производство. В останалите случаи все още работим, проверките не са приключили. И тепърва предстои да преценим налице ли са достатъчно данни за започване на наказателно производство.Считам, че цитираната от мен статистика сама по себе си говори за една добра дейност на прокуратурата и добро взаимодействие между прокуратурата, МВР и ДАНС по осъществяване на контрол за законосъобразност на изборите.

Силвия Великова, БНР: В полза на кого са купувани гласовете? И по принцип за кого се е купувало на тези избори, въз основа на справките по досъдебните производства?

Сотир Цацаров: Преди да имаме влезли в сила присъди, не можем да ви дадем тези данни.

Силвия Великова, БНР: Но поне имате подозрения и сигнали за какво става дума?

Сотир Цацаров: Законът забранява преди да имаме влезли в сила присъди да ви даваме такива данни. Точно за това ви даваме данни само по влезлите в сила съдебни актове. Други въпроси по тази тема? Не.

Сашо Диков, Канал 3: Проблемът за партийната принадлежност и на другите, извинявайте, че не разбрах, господин Цацаров? За 13-те обвиняеми и тримата задържани.

Сотир Цацаров: Господин Диков, всеки обвиняем е невинен до доказване на противното.

Сашо Диков, Канал 3: Аз говоря за партийната принадлежност.

Сотир Цацаров: Партийната принадлежност е елемент от това, че ние хвърляме подозрения върху определена политическа сила. Не се съмнявайте, че в момента, в който има влезли в сила присъди, вие ще получите данни. По отношение на осъществените действия на прокуратурата на територията на град Костинброд. Думата тук ще дам на колегите ми и мои заместници – Борислав Сарафов и Пенка Богданова. Аз ще кажа само следното, разбира се, ще си позволя накрая да дам и няколко обобщения,а може би и няколко оценки. В деня петък – 10 май, в прокуратурата постъпват сигнали. Единият от сигналите касае именно печатница „Мултипринт” на територията на град Костинброд. Сигналът е подаден по отношение на печатница „Мултипринт” от бившия народен представител Мая Манолова. По сигнала е възложена проверка на органите на ДАНС. Проверката на органите на ДАНС завършва със съответна справка, с която ще бъдете запознати след малко от колегата Сарафов. На базата на резултатите от тази справка и на колегите от ДАНС, Софийска градска прокуратура образува досъдебно производство. Производството е образувано по две престъпления – длъжностно престъпление по чл. 282 от Наказателния кодекс и за престъпление, свързано с политическите права на гражданите. Незабавно след това са извършени и първите действия по разследването. За да не прекъсвам колегите в това, което ще представят пред вас, ще кажа и още нещо. Веднага след получаване на справката от ДАНС и образуване на досъдебното производство, както и осъществяване на първите действия по разследването, а именно оглед на местопроизшествие и след като бяха посочени съответни данни от ДАНС, които тепърва трябва да бъдат проверявани, за станалото и за установеното в резултат на проверката, както и за първоначално предприетите от нас действия, информирах президента на Републиката. Информирането бе осъществено от мен по телефона в 22:10 часа в петък вечерта. Президентът бе информиран, не защото прокуратурата дължи отчет на някому, а защото следващия ден е ден за размисъл, а по-следващия ден предстоят извънредни парламентарни избори, в които държавните институции имат определена отговорност. Първото нещо, което господин Плевнелиев постави като незабавна задача бе организирането на охрана на намерените бюлетини. Уверих го, че такава охрана е организирана и чрез постановление на прокуратурата охраната е възложена директно на т. нар. специални полицейски сили или познатата на всички – жандармерия. На следващо място, аз предложих на президента, че разумния подход би следвало да бъде – до приключване, не на деня за размисъл, а до приключване на парламентарните избори, прокуратурата да работи активно, но в никакъв случай да не изнася каквато и да е информация. Защото такава информация е в състояние, буквално, да взриви т. нар. ден за размисъл. Господин Плевнелиев прие напълно това. Повтарям още веднъж, това не е отчет на прокуратурата пред държавния глава. Но мисля, че в рамките на ден за размисъл и изборен ден, това е нормално взаимодействие между институциите и държавният глава следваше да бъде информиран затова, което прокуратурата е установила. На следващия ден завършиха осъществяваните през нощта първи действия по разследването. На следващия ден станалото в Костинброд бе оповестено от една медия. След около, мисля 3 часа след оповестяването, около 17.00 часа, поради огромния медиен интерес, прокуратурата бе буквално принудена да публикува прессъобщение. Повтарям за втори път, защото вчера имах възможност да го кажа, никъде това прессъобщение не сочи, не адресира, дори не намеква за конкретна политическа партия. За мен е абсолютно необяснимо защо една политическа партия идентифицира себе си с този инцидент, за да твърди, че прокуратурата буквално е свалила техния изборен резултат с 5-6 процента. Реакциите на лидерите на останалите политически партии трябва да бъде преценена от ЦИК, защото според мен тя беше просто експлоатация на събитията за собствените им политически цели. Но прокуратурата не може да бъде обвинявана, че е изнесла такава информация, че е адресирала към определена политическа партия или, че по някакъв начин е повлияла на гласоподавателите. Може би единственият логически извод или единственото изискване, което би се наложило според логиката на някой в тази ситуация, че прокуратурата просто трябваше да стои на едно място. За да не се занимава с бюлетини, да не се занимава с ден за размисъл, да не се занимава с изборен процес. Т.е. да заеме ролята на един пасивен наблюдател. Казах съвсем ясно вчера, че подобна позиция не съответства на моите разбирания за работата на институцията. Оттук насетне фактите.

Борислав Сарафов: Накратко ще изложа пред вас част от материалите по досъдебното производство. С колегите наблюдаващи прокурори преценихме, че случаят е изключителен, че това няма да попречи на разследването по делото и най-малкото дължим на обществото и на всички вас доказателства по делото. Истината такава, каквато е. сутринта на 10 май тази година постъпиха в прокуратурата 3 сигнала. Два от сигналите изпратих с мое писмо, с мои две писма с Градска прокуратура по компетентност. Беше образувана проверка, която беше възложена на Държавна агенция „Национална сигурност”. Ще ви прочета част от пасажите от справката изготвена от Държавна агенция „Национална сигурност” въз основа, на която сме образували наказателно производство. Съставен е екип от служители на ДАНС, трима служители на ДАНС, аз няма да кажа техните имена съвместно с експерт по полиграфия, заемащ длъжност „Началник производство” към печатницата на БНБ с цел извършване на проверка в помещенията на сградите на „Мултипринт” ООД. При пристигането на адреса в гр. Костинброд собствениците на фирмата господин Йордан Бончев и съпругата му не са в сградата. След пристигането им господин Бончев е помолен да разясни технологичния процес по изготвяне на бюлетините и паралелно да разведе проверяващия екип от ДАНС из помещенията, където са били отпечатвани и съхранявани бюлетините. На въпрос дали към момента в тези помещения се съхраняват отпечатани бюлетини, господин Бончев отговори, че изисканите по договор бюлетини са били спедирани до местните избирателни комисии до 24 часа на 8 май 2013 г. Допълни, че до момента съхраняват така наречената макалатура, включваща отпечатаните негодни в скоби подлежащи на бракуване бюлетини, както и годни бюлетини отпечатани в повече, във връзка с технологичния процес и съгласно предварително предвидения излишък на печатане. След кратко разяснение на технологичния процес от момента на спечелване на обществената поръчка до складиране на бюлетините, господин Бончев е развел проверяващия екип от ДАНС в помещения, където са оставени на съхранение 4 бр. палета с опаковани в тях бюлетини, отпечатани по три на всеки лист хартия. Листата хартия с отпечатани на тях бюлетини бяха в тяхната си цялост, т.е. изборните бюлетини не са били рязани, сгъвани и лепени. Видимо опакованите листа хартия са намачкани и нацапани. След това проверяващия екип е заведен в друго помещение склад, където се съхраняват около 10 палета с бюлетини. Част от тях ненарязани и несгънати, друга част нарязани, сгънати и слепени в кочан. При първоначалния преглед не бяха установени белязани бюлетини. Констатирано беше, че складът, в който се съхранява така наречената макалатура не е заключен и липсва част от заключващия механизъм – патрона на бравата. Въз основа на тази справка Софийска градска прокуратура образува досъдебно производство. Към справката на ДАНС е приложена и експертна справка, която можем да представим на вашето внимание от експерта по полиграфия, впрочем тя я има и в интернет. Аз ще прочета някои пасажи. „Бяха ни показани 4 палета с брак от печатната машина”. Това са първите 4 палета, бракът, макалатурата представляващ отпечатан от двете страни листа с по три бюлетини,използвани за настройка на машината. Трети пункт от доклада, който по същество е експертна справка към проверката. Беше ни показано складово помещение с неизвестен брой отпечатани бюлетини, представляващи брак от други процеси – сгъване и лепене и напълно годни бюлетини, представляващи надтираж по думите на господин Бончев. Този брак, както и годните бюлетини, би трябвало да се съхраняват под строг контрол до получаване от МС разрешение за тяхното унищожение. Недостатък, който забелязах бе незаключената врата на складовото помещение, което е предпоставка за неоторизиран достъп. При наличието на тези данни, мисля че ние, прокуратурата беше длъжна да образува досъдебно производство. Още повече, че се говори за напълно годни бюлетини. Както в справката на ДАНС, както в самите думи на господин Бончев, които е казал на проверяващите екипи от служители на ДАНС, така и на експерта по полиграфия от печатницата на БНБ. Бих искал да ви покажем снимки от местопроизшествието. На първо място ще видите складовото помещение. Това е брак, това е така наречената макалатура. Първите три снимки са брак. Това също е брак. Тези снимки представляват вече годни, според нас бюлетини, които ще видите, вече това са палета, виждате надписи – Благоевград, Хасково, отново Хасково, Кърджали, Кърджали отново, Пазарджик, Кюстендил, Шумен, Външно министерство – това са бюлетините за чужбина, Варна, това са общи снимки.Ако приемем, че това е брак, проверяващият екип трябва да приеме, че имаме брак за Кюстендил, брак за Кърджали, брак за Пазарджик, брак за Шумен, брак за Варна. Тоест имаме брак за всеки един многомандатен избирателен район. Общо взето тези данни за нас бяха смущаващи и ние бяхме длъжни да обезпечим да изолираме тези бюлетини от участието в изборния процес. Между впрочем ще направим след малко нещо нестандартно и ще извършим пред вас процесуално следствено действие – оглед на веществени доказателства. Като пред вас във ваше присъствие ще разпечатаме част от иззетите от местопроизшествието бюлетини. Искам обаче преди това да прочета някои от свидетелските показания. Например тези на икономическия директор, името му няма да споменавам. Икономическият директор на „Мултупринт”: Никога, аз казвам длъжността, защото длъжността е важна, никога не съм има притеснения относно това, че вършим нещо нерегламентирано по изборната поръчка, нещо, което да е извън възложеното по договора. Притесненията ми бяха свърни с това, тъй като 8 май 2013 година по телефона ми се обади Иво Цонков, който е експерт към Министерски съвет. Обади ми се следобед и ни каза Жоро, в Община Триадица, имат проблем с лошо залепени бюлетини. Дали би отишъл да видиш за какво става въпрос? Аз веднага тръгнах за Община Триадица, бях много притеснен. В общината се срещнах с Мирослава Николова, която е секретар в администрацията. На 9 май 2013 година отново по мобилните телефони се чухме с…

Сотир Цацаров: Много се извинявам, че прекъсвам господин Сарафов, но вие си задайте следния въпрос: Ако някъде има неизправни бюлетини, откъде се получават изправните, тоест откъде се заместват с изправни – от резерва, който Изборният кодекс е предвидил, и който е в ЦИК, извините в РИК. Оказва се в случая, че резервът е самата печатница.

Борислав Сарафов: На 9 май отново по мобилните телефони се чухме с Иво Цонков. Той ми се обади около 15.30 часа и ми каза, че крайната бройка на бюлетините, които са констатирани като негодни, е 335 броя. Незабавно уведомих за това обстоятелство господин Бончев. Не си спомням дали говорихме лично или по телефона, но се разбрахме, че ще заменим тези бюлетини, които се намираха в помещението с технологичния брак. Сигурен съм, че от там взехме бюлетините, а не сме пускали машината за допечатване. Веднага след това късният следобед на 9 май, възложих на началника на книговезния цех да окомплектоват 335 броя бюлетини от тези, които бяха в помещението с бюлетините, които бяха технологичен брак. Той трябваше да намери 335 броя бюлетини от 23 МИР София град. На 10 май около 11.00 часа тръгнах за София с бюлетините, около 11.40 часа бях пред МС и се обадих по телефона на Цонков, че вече съм там. Той излезе от МС и заедно тръгнахме към Район Триадица. Предадох бюлетините и подписахме констативния протокол, който Иво Цонков бе изготвил. Констативният протокол беше с дата 8 май, но всъщност го подписахме в ранния следобед на 10 май. Спомням си, че на 9 май ми се обади и по друг повод. Каза ми, че иска по 10 броя бюлетини от всеки избирателен район, тъй като ЦИК ги искали като мостра. Обещах му, че ще ги доставя на другия ден. Веднага след разговора уведомих техническия сътрудник към фирмата. Спомням си, че двамата с нея отидохме в помещението с технологичния брак и оттам намерихме 10 броя бюлетини за всеки избирателен район, които да бъдат предоставени на Избирателната комисия в ЦИК като мостри.

Сотир Цацаров: Мога ли да те прекъсна? Това са мострите, които са изискани от ЦИК. Това са бюлетините, които ЦИК има като образци на официално отпечатани бюлетини. Току що разбрахте какъв е техният произход, от бюлетините, които видяхте на снимките. Пита се, ако това е технологичен брак, дали на ЦИК ще бъдат предоставени мостри точно от технологичния брак?

Сотир Цацаров: Тези бюлетини също ги предадох на Иво Цонков на 10 май. Предадох ги в кашонче от тези, които използвахме за пакетиране на бюлетините по поръчка. Бюлетините бяха в един кашон, още 320 броя бюлетини. Нямам документ, протокол или /…/ за тези бюлетини, които Цонков ми каза, че са мостри за ЦИК. Трети случай, в който са използвани бюлетини от тези в склада: На 7 май следобед по телефона ми се обади служител от областната управа на София област. Каза ми, че са й необходими още 1880 броя бюлетини, тъй като от „ГРАО” са променили броя на гласоподавателите в избирателните списъци. Каза, че няма да й достигнат 1880 бюлетини. Аз веднага се обадих на Иво Цонков, за да го попитам как да процедираме и как да се предадат тези бюлетини, тъй като по договор трябва да предадем 230 хиляди броя бюлетини за 26 МИР София област. Тези бюлетини вече са пакетирани и описани предварително изготвени приемно-предавателни протоколи. Тези протоколи са изготвени лично от мен, но текстът им е съгласуван с господин Цонков. Той ми каза да изготвя допълнителен протокол, в който да опиша допълнителния брой бюлетини, а не да ги давам към първия. Във връзка с искането на служителката от София област подготвихме още четири кашона по 500 броя бюлетини във всеки един от тях, общо две хиляди броя бюлетини за 26 МИР. Бюлетините ги предадох на служител от областната управа заедно с 230 хиляди броя бюлетини по договор. Тези две хиляди броя бюлетини също ги взехме от помещението, в което съхранявахме технологичния брак. Не сме пускали машината за допечатка. Бихте ли показали протоколите, с които са предадени тези бюлетини.

Борислав Сарафов: Показания свидетелски на Йордан Бончев, управителят на печатницата и собственикът. „Ние не сме броили тези бракувани бюлетини, но с оглед процентите на технологичния брак би следвало да са около 370 000. Годни бюлетини в нашия склад за брак не са останали, останали са само бракувани такива. Нямам информация да са отпечатвани повече бюлетини от възложените по договор. Не е участвал представител на възложителя при изпълнението на обществената поръчка, защото по договор няма такова задължение, няма произведени повече годни бюлетини”. От показанията на Росен Желязков, главен секретар на Министерския съвет също се вижда, че допечатка, допълнителен печат на бюлетини не е възлагано на печатницата. Тоест всички допълнителни бюлетини, както се вижда най-малко три пъти са взимани само и единствено от този склад. Бих искал да проведем процесуално-следственото действие пред вас и да ви покажем всъщност нагледно част от бюлетините, които взехме на място. За целта ни е необходимо, обаче за да проведем, това не е правено досега, процесуално-следственото действие оглед на веществени доказателства, две поемни лица измежду вас. Да, те ще бъдат веществени доказателства по делото. Заповядайте, елате да проведем следствените действия.

Сотир Цацаров: Уважаеми колеги, само две думи. Не искаме да правим пред вас някакви блестящи презентации, но оглед е извършен и изземване също. Между другото, всяко изземване е извършено след предварително разрешение на Софийски градски съд, в резултат на това бюлетините са запечатани. В течение на целия вчерашен ден запечатените бюлетини бяха извозени и прибрани на територията на прокуратурата, тоест те са изведени от печатница „Мултипринт”. Оттам насетне предстои детайлен оглед на всяка бюлетина по правилата на НПК. Следователно, за да ви покажем съдържанието на пликовете няма друг начин освен да го извършим в процесуална форма, в противен случай скъсвайки всеки плик просто ще нарушим закона. При така създалата се ситуация и при обвиненията спрямо нас, че ние едва ли не манипулираме изборите с проценти и че едва ли не група прокурори достойни са притискани, а други купени нямаме друг избор освен да ви го покажем. Извинете ни за това, което ще покажем, но то трябва да бъде по реда на НПК.

Репортер: Тъй като се предава това и по радиото, някой да обяснява, защото ще изглежда това мълчание.

Сотир Цацаров: Аз предлагам ние да станем и да си го извършат прокурорите. Както казах, съжалявам, но няма друга процесуална форма, освен това, което ще се направи пред вас. Не го правим за нуждите на медиите, но е необходимо да се направи по съответния процесуален ред.

Роман Василев: Първото нещо, което ви показахме това са мострите, които получихме официално, мострите от Министерски съвет. Това са тези мостри, които са изпратени. С тези мостри българските граждани са упражнили правото си на глас. Ето ги, това са представените мостри, които преди малко от тази папчица извадих. Това са иззети по съответния ред веществени доказателства, ето вижте с поемни лица, в присъствието на Йордан Бончев. Да ги видите добре, ето ще ги подам на наблюдаващия прокурор да ги разпечата.

Пенка Богданова: В момента подготвям протокол за оглед на веществени доказателства, тъй като това е единственият процесуален ред, по който иззетите вчера на вчерашното претърсване и изземване веществени доказателства могат да бъдат огледани и после послужили за наказателното производство. За целта процедурата изисква, както ви беше обяснено от г-н Сарафов, присъствието и участието в това процесуално-следственото действие на две поемни лица. В момента снемам самоличността на двете поемни лица, чрез записване на трите им имена, единният граждански номер и адреса по местоживеене, след което ще ви бъде показван съответният плик как е запечатан, с какъв печат, какво има отбелязано на този печат и пред вас, и пред поемните лица, които след малко ще запозна я с правата им като такива, ще бъде показано какво има вътре в този плик.

Сашо Диков, „Канал 3”: Г-н Василев, да разбираме ли, че тези пликове са с бюлетини от (…) и т.н?

Борислав Сарафов: Тези пликове са от запазеното местопроизшествие, запечатаното местопроизшествие, извършването на оглед и съответното изземване след разрешение на Софийски градски съд.

Пенка Богданова: От това, което сме намерили.

Борислав Сарафов: Ние не твърдим дали са годни или бракувани,ние изземваме, това което е там, а дали са годни или бракувани е процес на експертиза.

Репортер: По друг начин ще ви задам въпроса. Тези, които са София, Варна.

Борислав Сарафов: Точно от тези, които са както казваме София, Варна, Благоевград и т.н.

Сашо Диков, „Канал 3”: Г-н Сарафов, ние останахме с впечатлението, че има две купчини, така да се каже, едната с брак, а другата с готовите (…).

Борислав Сарафов: Вижте, бюлетините, които са нарязани, които са представени в този вид, който го виждате и в който е направен (…) оттам са тези бюлетини, останалите, които ги видяхте са листовете, няма проблеми и от тях да вземем да коментираме неща, които, ето вижте ги.

Сотир Цацаров: Г-н Диков, брак, т. нар. е същото.

Борислав Сарафов: Бракът е иззет също.

Сотир Цацаров: Тоест той ще бъде подложен на оглед допълнително. Казано по друг начин, ние не сме процедирали – изземваме това, което на нас ни е удобно, изземваме всичко, за да има пълна обективност.

Борислав Сарафов: Общото количество е 22 палета. Не говорим брак или не, тепърва ще ги изследваме.

Сашо Диков, Канал 3: А бройката 350 хиляди от къде дойде?

Борислав Сарафов: От думите на собственика на печатницата.

Сотир Цацаров: От думите на собственика на печатницата, нали ви бяха прочетени току-що.

Борислав Сарафов: Едно пале 35 хиляди броя бюлетини.

Пенка Богданова: Сега, ако желаете да не губим време, да запозная поемните лица с правата им, да пристъпим към фактическите действия. Съгласно чл. 137, ал. 4 от НПК имате следните права – да правите бележки и възражения по допуснатите непълноти и закононарушения, да искате поправки, изменения и допълнения на протокола, който ще бъде съставен. Да подпишете протокола при особено мнение, като писмено изложите съображенията си за това. Да искате отмяна на актовете, които накърняват вашите права и законни интереси, както и да получите съответно възнаграждение и да ви се заплатят разноските, които сте направили. Запознати сте с правата си? Разбирате ги? Извършва се огледа на веществено доказателство в сградата на Съдебната палата-град София, бул. „Витоша”-2. Условията, при които се извършва огледа – при условия на електрическо осветление. Това го изисква протокола. Извършваме оглед на бял плик с правоъгълна форма, запечатан с печат, на който е отбелязано, поемните лица ще видят най-добре. Веществено доказателство – данните, номера на досъдебното производство?

Роман Василев: Номер 161 от 2013 година.

Пенка Богданова: Наследствено дело на Софийска градска прокуратура. Това е обект номер 1, при изземването се поставят условни номера на всички иззети веществени доказателства. В случая това е обект номер 1. Иззет е вчера, на 14 май, при проведеното изземване 2013 година. Адрес и място – гр. Костинброд, ул. „Славянска”-10А, фирма „Мултипринт”. Действие по разследването – претърсване и изземване. Обект, описано е най-общо какво е, два броя кочани с изборни бюлетини. С подписите, ще ви помоля да посочите вещи лица, Симеонова, и поемни лица, два подписа. Ако искате, поемните лица, отпечатайте го вие. Кочани с бюлетини, в този вид, разгледайте ги, имате право да се запознаете с това, което се намира вътре.

Роман Василев: Това, както казахме, са мострите. Ето ги.

Пенка Богданова: Значи това е кочан. Съгласно договора на фирмата, трябва да бъдат в кочани, както са в този вид, така трябва да се представят.

Сашо Диков, Канал 3: Извинявайте, може ли да ни покажете една бракувана бюлетина?

Пенка Богданова: Господин Диков, това са иззети.

Роман Василев: Това иззети, ние не говорим, дали това е брак, или не е брак. Иззели сме всичко, което сме намерили. Показваме тези, които са в този вид. Няма пречка да ви донесем и листовете, които са, да го видите. Въпросът е – те там също отговарят с определен размер, с определени номера, но просто са на листове.

Репортер: Господин Василев, тези неща могат да се манипулират?

Роман Василев: Как?

Репортер: Т.е. преди да се знае дали те са бракувани, или не са бракувани, информацията, която излиза се манипулира.

Роман Василев: Вие можете ли да разберете от това кое е брак и кое не?

Репортер: За това думите манипулират следствието. Вие все още не знаете какво става.

Роман Василев: Мисля че никой от нас не каза, че това са бракувани или не.

Репортер: Господин Цацаров, само един въпрос, това което всички ни интересува, въпросът е и към господин Сарафов. Дали намерените палети, вероятно няма да може да отговорите, но потвърдете, че не можете да отговорите на този въпрос, са предназначени за всички многомандатни избирателни райони или за определени, тези които ги назовахте – Варна, Кюстендил…

Сотир Цацаров: Това ще можем да го кажем едва след детайлния оглед. Тогава ще получите точна информация по брой бюлетини.

Борислав Сарафов: При наличието на тези бюлетини, те просто трябваше да бъдат изолирани.Разбрахме с господин Цацаров, че има множество искания да ви предоставим тези снимки. След пресконференцията ще ги оставим в пресцентъра, където всеки от вас може да ги види.

Силвия Великова, БНР: Ще ви помоля само да продължите да обяснявате какво се случва, защото предаването е на живо.

Пенка Богданова: В момента описваме какво е намерено в плика. Двата кочана с бюлетини. В единия се оказа, че има 14 бр. бюлетини и е с надпис София, изборен район № 24.

Борислав Сарафов: Извини ме, че те прекъсвам. Нека процесуално-следственото действие да продължи в страни с поемните лица, а ние да започнем с въпросите и да заемем своите места.

Репортер: Господин Цацаров, можете ли да кажете каква е вината на служебното правителство и каква е вината на ЦИК и в частност на служебния премиер като възложители на поръчката? Защото чуваме тук, че ЦИК вместо от РИК-овете взима от печатницата, каква е вината искам да знам на правителството и на ЦИК? Мерси.

Сотир Цацаров: Не можем да говорим за вина на служебното правителство, а можем да говорим за евентуална отговорност на длъжностни лица от състава на МС или от състава на администрацията на МС. Лицето от администрацията на МС, което е сключвало договора след проведената обществена поръчка е главният секретар на МС. До настоящия момент той е разпитван два пъти като свидетел. Установено е безспорно едно обстоятелство. По отношение на отпечатване на бюлетините, както и на съхраняването на това, което ви показахме, независимо как ще бъде наречено то, не е бил упражнен абсолютно никакъв контрол от страна на възложителя.

Деница Иванова, радио К2: Господин Цацаров, разпоредихте ли проверка кой изнася документи от прокуратурата и от кой адрес са изпратени…?

Сотир Цацаров: Извинете, че ви прекъсвам, извинете ме, много ме извинете. Нали се разбрахме, че ще говорим по три пункта. Тази тема за изнесените документи ние няма да е подминем. Ако искате да свършим и по нея и тогава да задавате въпроси?

Сашо Диков, Канал 3: Господин Цацаров, има ли някакви знаци по някои от проверените бюлетини за предварително попълнени бюлетини за някоя партия?

Борислав Сарафов: До настоящия момент всичките 22 палета, които вече се намират на територията на прокуратурата, не е установена нито една маркирана по съответен начин със знак.

Репортер: Т.е. има ли данни, че се е готвела манипулация, това което беше основно внушение в деня за размисъл, или просто става въпрос за неизпълнение или липса на контрол по договора?

Борислав Сарафов: Това би било твърде силно внушение, ние не можем да кажем подобно нещо. Но ние бяхме длъжни, мисля че и вие всички сте на това становище тези бюлетини да бъдат изолирани от възможността да бъдат вкарани в обръщение в изборния процес. Това и направихме.

Репортер: …няма да се образува досъдебно производство срещу неизвестен извършител, това дело 282 срещу кого е? И само още едно нещо, прокурорът, чиито подпис стои тук под едно от постановленията Попколев мисля, че се казва, доколкото разбирам е разкомандирован. Каква е причината?

Сотир Цацаров: Отговарям веднага. Нямаше друг шанс да се образува досъдебно производство в късните часове на нощта. Не можете да образувате досъдебно производство срещу известен извършител при тези броени минути. Защо съм прекратил командировката на Ангел Попколев? По една проста причина, която въобще не е свързана с това, което е отразил в документите по разследването. Следователите са работили на място до 5.20 часа сутринта. Дежурният прокурор си е тръгнал в 20.00 часа от местопроизшествието или в един по-късен час, но при всички случаи е оставил следователите да работят сами. Това не е моето разбиране за работа на прокурор. Той е длъжен да остане там до момента, до който колегите му са там, независимо дали бърза за футболен мач, или независимо дали бърза да се наспи. Това е откровената причина за прекратяване командировката на Ангел Попколев. Дежурният прокурор трябва да стои там до момента, до който следователите приключат. В противен случай мястото му не е в прокуратурата, а в някоя агенция на държавната администрация.

Репортер: Кое е това лице, което трябва да упражнява контрол на ниво МС? Кое е това лице – главният секретар на МС или служебният премиер?

Борислав Сарафов: Главният секретар е възложител на поръчката. Кой какви функции, задължения има тепърва ще го установим в хода на разследването. Разследването е едва на броени дни. Не очаквайте от нас кардинални резултати. Тепърва ще проверим нормативната документация, служебните задължения, длъжностните характеристики. В рамките на, от 10-ти, днес е 15-ти, не очаквайте кардинални изводи.

Репортер: Да разбирам ли, че лицето все още е неизвестно, срещу което се води досъдебното производство по това, което пуснахте в прессъобщението? И втори въпрос, защо не проследихте дали тези бюлетини в деня на изборите ще бъдат изнесени до някои от градовете, за които са предвидени, за да се види все пак действително са били подготвени за манипулация или не?

Борислав Сарафов: Ще отговоря на първия въпрос, на втория ще отговори господин Василев. Към момента към делото все още няма привлечени обвиняеми лица.

Репортер: Образувано е срещу виновните длъжностни лица, така ли, без да се назовават поименно?

Борислав Сарафов: Точно така. Без да се назовават поименно.

Репортер: Простете, само преди да отговорите на Надето, по второто обвинение 164 „г”, също ли така е – за виновни за организирана престъпна група?

Борислав Сарафов: И „д”, също да. Не организирана, а група.

Роман Василев: Не организирана престъпна група, а разделението е група. Има три форми – група, организирана група и организирана престъпна група. По отношение отговора на въпроса. В началото казахме, че досъдебното производство е образувано след извършена проверка от Държавна агенция „Национална сигурност”. След което се констатираха наличието на това, което виждате – бюлетини в различна форма. Нарязани, на листи.

Сотир Цацаров: Нека те прекъсна за малко. Извинявам се за прекъсването, моля ви всички да извините двама от заместниците ми – Пенка Богданова и Ася Петрова, тъй като същите в този момент ще трябва да започнат среща с Представители на парламентарната асамблея на Съвета на Европа, които осъществяват контрол върху законосъобразността на изборите. По тази причина те ще ни напуснат. Има уговорен час и среща, господин Диков. Продължава господин Василев.

Роман Василев: След извършената проверка от ДАНС е образувано настоящото досъдебно производство. След направения оглед в Софийска градска прокуратура, досега все пак нали не беше известно, че има и друг сигнал, но обстоятелствата, които ние правим и тази пресконференция на стандартите по процесуално-следствени действия, съм длъжен да ви кажа, сигналът е свързан с транспортна фирма, няма да говоря коя е транспортната фирма, оторизирана да извършва превоз на бюлетините. Този сигнал беше постъпил на 10-ти късно. Прокуратурата е предприела съответните действия заедно с ДАНС. Установила е автомобили, след случилото се, изнесеното в медиите, сами разбирате, че дейността на прокуратурата и ДАНС приключи към този момент.

Репортер: В тази връзка, след като бяха изнесени данни за вашата акция още в деня на мълчанието, това може ли да е причина за касиране на изборите? И не опорочи ли цялата ваша работа?

Сотир Цацаров: Единственият орган, който преценява дали могат да бъдат касирани изборите, е Конституционният съд. В същото време ЦИК очевидно дължи отговор на въпроса дали е извършено нарушение на така нареченото мълчание в деня на размисъл, и то от лидери на политически сили, а и от медии. Нима е пречка ЦИК сама да упражни задълженията си? Това е вън от прокурорските правомощия. Нашата задача е свързана с разследване на престъпления. Аз ще припомня това, което каза госпожа Негенцова, че прокуратурата е действала по начин, по който е предотвратила извършването на престъпление.

Сашо Диков, Канал 3: Господин Цацаров, да разбираме ли, че вторият сигнал, за който господин Василев говори е, че еди коя си фирма е приготвила камиони или бусове за коя дата, часове? И последно към този въпрос казахте, че три сигнала има, третият сигнал за какво е, ако може да кажете?

Сотир Цацаров: По отношение на първия ви въпрос. Въпреки, да ги нарека така, съветите по оперативно-техническо майсторство, проследяването на определени палети, проследяването на групи бюлетини от територията на печатницата ние сме счели за абсолютно невъзможно, по следните причини: 24-часов режим на работа и цифром и словом 82 камери на територията на цялото предприятие, които фиксират абсолютно всяко действие в предприятието и записват информацията на 7 броя записващи устройства, които ние вече сме иззели. При това положение стигането на бюлетините по, да го нарека така, негласен начин и използването на СРС-а, тоест проследяване на самите палети за нас е преценено като практически невъзможно. Може да не сме прави, може да не сме толкова опитни със силите си на прокуратурата, толкова умеем. А що се отнася до транспортните средства, сигналът, за който ви говори господин Василев, касае конкретизиране на транспортни средства, които не се намират на територията на Костинброд. Тоест към този момент не са се намирали, но са били по някакъв начин предназначени за транспорт, включително и чрез преустройване на самите транспортни средства. Единствената възможност това да стане, тоест да се разкрие излизане навън, е била поставянето под контрол на такива транспортни средства. Но след като ефирът гръмна ви е ясно, че всякакъв контрол е абсолютно безсмислен. А другата част от въпроса, извинявайте.

Репортер: А преди да преминем към третия сигнал, може ли да ви попитам относно втория сигнал. Този сигнал за транспортната фирма отново ли от БСП се получи или от някъде другаде?

Сотир Цацаров: Господин Василев.

Сашо Диков, Канал 3: Докато господин Василев го търси, господин Цацаров, защо беше заобиколено ГДБОП?

Сотир Цацаров: Защото работихме с ДАНС.

Методи Митев: Господин Цацаров, само едно уточнение…

Сотир Цацаров: Бихте ли се представили, извинявайте?

Методи Митев, Движение „Освобождение”: Искам да попитам, чух в свидетелските показания на господина от общината, който беше поръчал 350 бройки ли допълнително?

Сотир Цацаров: Това господин Сарафов ще ви каже.

Методи Митев, Движение „Освобождение”: Да, защото в приемно-предавателния протокол са отбелязани 2000 бройки приети.

Борислав Сарафов: Има и 335 и 2000 отделно. На три пъти са вадени бюлетини от този склад и са предоставени на различни…

Методи Митев, Движение „Освобождение”: С един приемно-предавателен протокол.

Борислав Сарафов: Два са изготвени и един не е, не е изготвен за мострите, които са предадени на ЦИК. 320-те бройки, които са като мостра на ЦИК, не е изготвен протокол.

Методи Митев, Движение „Освобождение”: Благодаря ви.

Роман Василев: Сигналите са три, само че са по различно време. Двата сигнала, които са обединени в един, по него е образувана проверка и има досъдебно производство. Въпросният сигнал за транспортната фирма, установените автомобили, установената форма е също от БСП от юрист-консулта. За да стане ясно, че двата сигнала са обединени в едно, те касаят един и същ предмет, но вторият сигнал е свързан пак с бюлетини, но не толкова с бюлетини, а сигнал за манипулиране на електронния вот…

Сотир Цацаров: На електронното преброяване.

Роман Василев: Електронното преброяване, по-точно.

Сашо Диков, Канал 3: По третият сигнал някакви действия предприехте ли?

Роман Василев: Третият сигнал, казвам двата сигнала за преброяването, за печатницата в Костинброд са обединени в едно и това е досъдебното производство, по което се работи; третият сигнал, в който говорим за транспортните средства, транспортните средства и фирмите са установени, както каза главният прокурор, възможно за техническо усъвършенстване на транспортните средства. Но, както ви казах, след този медиен шум прокуратурата просто нямаше физическата възможност, а и смисълът да използва, каквито и да бъде СРС-а или други за осъществяване на нашата си работа.

Асен Иванов, ТВ7: Добре, както Елена Енчева каза, за колко коли става въпрос? Другото нещо, което ми направи впечатление е, че поне в изборния ден от МВР казаха, че са пазили печатницата до 4 часа сутринта, ако не се лъжа, а в показанията на хората от печатницата се чу, че до 00.00 часа са изнесели всичко, което прави впечатление дали тези разминавания ще бъдат установени? И другият ми въпрос е все пак има ли яснота кой може да е поръчал тези бюлетини и какво ще се случва с тях, тоест какво е било предвидено да се случи с тях, ще се установяват ли тези факти?

Сотир Цацаров: По отношение на охраната на печатницата или охраната на целия процес на производство на бюлетините се извършват разпити и се изискват документи от МВР. От ръководството на МВР са изискани всички заповеди и други документи, които касаят организацията охраната, отделно от това е разпитан началникът на Районното управление на полицията на град Костинброд. Всъщност, преглеждането на записите от охранителните камери, както и камерите, които фиксират целия производствен процес, защото въпрос все пак за изключително съвременна печатна машина, ясно ще ни покажат дали въобще в производственото помещение и в другите помещения е присъствала някаква охрана. Мисля, че колегата Сарафов каза в началото или ви цитира справката, изготвена от агентите на ДАНС – бюлетините са намерени в складове, които са буквално без патрони, тоест те не са пазени от никого.

Репортер: А кой е трябвало да пази – МВР, печатницата, МС?

Сотир Цацаров: Цялостната организация на охраната е предвидена в съответно документи на МВР и по договор. Затова изискваме документите, за да може да видим чии точно са били задълженията да организира охраната – дали на централното ръководство на МВР; дали на териториалния началник на полицейското управление и прочие. Вижте, механизмът е много странен. Нека, ако ми позволите да направя само едно отклонение. Аз трудно мога да си представя, че в една държава, която отпечатва бюлетини, и която прави избори, отпечатването на бюлетините се възлага на частна фирма и тази частна фирма й се дава правото сама да организира транспорта. Разбирате ли? Тук говорим за нормален, законен процес, не говорим за нарушение. Възлагаме ти отпечатването, възлагаме ти и превоза, ти си намери подизпълнител, който да ти извърши превоза. Извинявайте, но тази държава разполага с печатница на БНБ, тази държава разполага с достатъчно възможности да осъществи превозването до областните администрации, но тук вече е въпрос на конструиране на Изборния кодекс. Защо ни е обществена поръчка за бюлетини и защо са ни всичките тези неща – имало ли патрон, нямало ли, това ли било, онова ли било? Когато държавата съвсем спокойно може да предвиди законодателят къде се печатат бюлетините и кой ги разнася. А не МС да сключи договор с „Х”, „Х” да си купи хартията още преди да е сключил този договор с МС, след което да отпечати бюлетините, след което „Х”, да си намери „У”, който да ги вози, след което „У” да даде един списък на камиони, които дали са негови, дали не са негови, Господ знае – не е нормално това. Но това не е упрек примерно към служебното правителство. Тази конструкция не е нормална на закона, поне аз така мисля.

Репортер: Понеже сигналът е много сериозен, извинявайте, може ли да довършим и въпросът на Асен за това колко са били автомобилите, защото не получихме такъв отговор, и да кажем всички ли са били открити с такива двойни дъна, приготвени или не?

Сотир Цацаров: Колко са били автомобилите е било изяснено в последствие, а дали са имали или са нямали, е било абсолютно безпредметно да се проверява. Вие нали не очаквате, че това са автомобили, които едва ли не технически са пригодени? Тук става дума за нормална организация, в която да натовариш нещо, което да не е видно точно какво е.
Не, смятайте, че става дума за някакво грандиозно преустройство на автомобили, включително и в сигнала, но след станалото в националния ефир…

Сашо Диков, „Канал 3”: Остана съмнението, аз се извинявам, във връзка с двойните дъна. Остана съмнението, че вие (…), такова впечатление остана, че вече е започнало някакво преустройство на тези автомобили, тия с двойните дъна.

Роман Василев: Няма никакво преустройство. Казахме, че я има установена фирмата, има установени районните комисии, има са установени и шофьорите, но няма да ви ги кажем и не сме предприели никакви действия, след като (…).

Репортер: Договорът е сключена от „Мултипринт”, така ли е? Правилно ли разбрах?

Сашо Диков, „Канал 3”: Откъде дойдоха тия двойни дъна тогава?

Роман Василев: Написано е в сигнала, г-н Диков, в сигнала е написано. Ние работим по сигнали и ги проверяваме. Как можем да кажем има ли или няма, когато след като е в медиите се публикуваха и се пускаха, ние как може… И вие смятате, че точно тези автомобили ще отидат, ще натоварят, ще сложат дъната, няма как да стане.

Борислав Сарафов: Г-жа Великова е много нетърпелива.

Репортер: Г-н Цацаров, може ли. Следният въпрос искам да ви припомня въпросът на Асен. Каква е била целта на това отпечатване на бюлетините и вие лично за себе си имате ли някакво обяснение за наличието на тези бюлетини в печатницата, след като предадохте всичко, което сте събрали?

Сотир Цацаров: Имам обяснение като гражданин, който има право да гласува и избира. Това обяснение е мое обяснение. Като главен прокурор трябва да ви дам обяснение, което е основано на доказателства. Към настоящия момент тече разследване.

Репортер: Въпросът беше дали ще се установява този факт, каква е била целта на тези бюлетини, това е въпросът?

Сотир Цацаров: Естествено, че това е елемент от предмета на доказване.

В. „Банкер”: Двата ми въпроса са към главния прокурор. Г-н Цацаров, преди малко сам стигнахте до темата. С оглед настойчивото и упорито лансиране на тезата от страна на главния секретар на Министерския съвет, относно гражданско-правния характер на отношенията с възложителя, работите ли по линия на това да се търси евентуална наказателна отговорност за престъпно бездействие за това, че не са предвидени следдоговорни клаузи за следдоговорните отношения? Имам предвид именно дупката от 8 до 12 май, доколкото разбрахме текущ контрол е правен, значи е възможен, имало е и полиция. Защо в договора не са предвидени клаузи за уреждане на следдоговорните отношения, при който и контрол да се оказва, и неустойки да бъдат предвидени? Възможно ли е да се търси именно бездействие от страна на административната структура на Министерския съвет, при възлагане на обществената поръчка и при определяне, първият ми въпрос.

Сотир Цацаров: Може ли да ви отговоря на първия въпрос и да зададете втория? Точно това е предмет на разследването по чл.282 от НК. Чух едно изказване, преписано или прочетох го по-скоро на главния секретар на Министерския съвет, не мога да потвърдя дали е действително, но то беше в смисъл, след като договорът е изпълнен, с останалите бюлетини изпълнителят може да прави каквото си иска, ако иска да си напечата тапети и да си ги залепи, а матрицата си е негова. Само ще допълня, че матрица няма, има диска, на който… Това е компютъризирана машина, тя не работи с матрици. Що се отнася до фототапетите, ако главният секретар счита, че може да си облепи дома с фототапети с бюлетини, това ясно показва, че контролът е 0,0 и то неговият.

В. „Банкер”: Вторият ми въпрос е малко технически. Като довчерашен съдия, дългогодишен, не изпитвате ли известни притеснения от извършеното на настоящата пресконференция, като процесуалнини действия и като четене на показания на разпитвани лица по досъдебното производство, как смятате, че ще погледне съдът, разбира се и адвокатите на тази екзотика, която иначе е медиен (…)?

Татяна Обретенова, Радио „България”: Вие сте съдия.

Сотир Цацаров: Не съм, бях.

Татяна Обретенова, Радио „България”: Вие бяхте съдия, имате дългогодишен опит, сега сте главен прокурор. Както казваше г-н Велчев: „Над главния прокурор само Господ”.

Сотир Цацаров: Казваше го г-н Татарчев. Тези думи не са присъщи на човек като Борис Велчев.

Татяна Обретенова, Радио „България”: Добре, исках да допълня само просто. Като морална гледна точка, не смятате ли, че прокуратурата все пак даде някакъв шанс изборният процес да се превърне в един съдебен процес, където журито от народа не можа да разбере, бяха хвърлени някакви неща, имаше някакъв начин, но журито в крайна сметка не можа да вземе някакво решение или беше объркано, може би заради (…)?

Сотир Цацаров: Може ли да ви отговоря на въпроса с въпрос? Разбира се няма да избягам от отговора. Ако бяхте на мое място, на мястото на колегата ми Борислав Сарафов, какво щяхте да направите в 20:35 ч., когато получихте финалната справка на ДАНС? Отговорете ми какво щяхте да направите?

Татяна Обретенова, Радио „България”: Аз пък ще отговоря с вашето предположение към президента. Вие сам сте преценил, че съобщаването на това нещо ще повлияе върху избора.

Сотир Цацаров: Г-жо, прецених, че съобщаването на това нещо ще повлияе върху избора и то е факт. Ще взриви изборния ден не само по себе си, а изявлението на политическите сили. Аз искам да ви попитам друго, проблемът не е в съобщаването, вие ми зададохте въпроса по друг начин. Ще разследвате ли на мое място или ще си кажете, ще взривя, благодаря ви. Това исках да чуя – ще разследвам. А по отношение на обявяването, искате ли да намеря всички въпроси, които бяха хвърлени върху пресцентъра на прокуратурата? Г-н Марков е тук, след размахването на микрофоните пред двора на печатницата. Не, г-жо, имаше огромни обвинения за това, че прокуратурата мълчи. Прокуратурата не каза виновен в ГЕРБ, не каза виновен е ДПС, не каза виновен е БСП. Прокуратурата беше поставена в положение да мисли 3 часа как да отговори на въпросите, които и вие сте задавали. Затова не ми казвайте, че съм повлиял върху изборния процес, не мога да стоя и да гледам или да възприема позицията, че нищо не с е случило, защото сега дали няма да повлияя върху изборния процес или няма да си създам персонални неприятности, като писмото на достойните прокурори, а ония бюлетини да си стоят там, тъй или иначе изборите ще минат и Денят за размисъл ще мине и ще я караме кротко и мирно. Няма такава прокуратура, приключи.

Репортер: Тази тема към г-н Роман Василев, който беше поне на два пъти визиран от бившия премиер Бойко Борисов като ръководител на въпросната операция, доста персонално между другото. Г-н Василев, вие бяхте в добри отношения?

Роман Василев: Как да ви кажа, аз изпълнявам функцията все още по назначаването на г-н Диков от Висшия съдебен съвет, изпълнявам функцията градски прокурор. Нормално е материалите, които идват в Градска прокуратура, не само тези, които са изпратени на 10, а изобщо, все пак минават през мен и ето мога да ви покажа указването на група, която е определена от мен и компютъра, разпределил съответния прокурор. Няма как да не минат през мен.

Репортер: Предвид репликата „някой трябва да изгори”, мисля, че тя е съвсем буквална, г-н Цацаров.

Сотир Цацаров: Тя може да е буквална, но в настоящия момент за какво да горим? Ако някой смята, че някой трябва да изгорим, ще горим всички на тази маса, защото не сме мълчали и сме си свършили работата.

Сашо Диков, „Канал 3”: За разлика от другите колеги, аз поддържам това, което направихте в Деня за размисъл, защото няма какво повече да се мълчи. Не можеше ли тази демокрация тогава да бъде направена, да не я чакаме 4-5 дни?

Сотир Цацаров: Извинявайте, само мисля, че дължа отговор на колегата ви от в. „Банкер”. Да, това, което направихме, е необичайно, вие го определихте като медийно. Дали ме упреквате или не ме упреквате е ваше право, тук не става дума за упрек. На фона на това, което изтече снощи, ние нямахме друг избор. Ако играта ще е такава, а тя явно ще е такава, ние ще играем с истината. Това е положението и това го показахме. Нямахме друг избор. Да, направихме оглед пред журналисти, да, направихме го по начин, който да, спазихме процесуалния закон. Не си мислете, че това е нещо толкова режисирано, че ни достави удоволствие да правим всичко това. Но ние приемаме, при положение, че позицията е такава, при положение, че сме обвинени, че повлияхме на изборите с 5-6%. С какво повлияхме? С това, че осъдихме двама активисти на ДПС, не ние, съдът, но по наши разследвания за 24 часа; и единият от тях е вече в затвора в Плевен. С какво повлияхме? Че спряхме тези бюлетини? Казахме ли, извинете за малко по-емоционалния тон, свързваме този, онзи, трети, десети с тези бюлетини, поставихме ги под охрана, започнахме да правим това, което го пише в Наказателно-процесуалния кодекс. И не мога да разбера едно – защо една политическа сила се идентифицира с тези бюлетини, защо тя се идентифицира с всичко, станало в печатницата в Костинброд.

Репортер: Г-н Цацаров, ще проверите ли как изтече информацията за акцията?

Сотир Цацаров: Откъде да знам как изтече информацията за акцията?

Репортер: Ще проверите ли? Очевидно това е провалило акция. Освен това е развалило деня за размисъл. В смисъл вие /…/ или вие ще определяте правилата на играта?

Сотир Цацаров: Аз не мога да определям правилата на играта. Правилата на играта ги пише в НПК.

Репортер: Ясно е вече, че не се играе според тях, както виждаме след снощи.

Сотир Цацаров: Вие не може да очаквате от нас да направим нещо, което е съответно на това, което се играе. Нашата игра е да си вършим работата, това е играта.

Репортер: Не става ясно какъв точно е сигналът?

Роман Василев: Сигналът коментират определени лица, пак казвам, не искам да коментирам имена. Определени лица, които имат достъп до информационната система на „Информационно обслужване” могат да повлияят с въздействие. Това е най-общо казано.

Репортер: Искам да ви попитам, тъй като господин Цонков, който вие споменахте на няколко пъти, най-вероятно е бил разпитан, ако може да кажете какво казва той в показанията си?

Борислав Сарафов: За 5 дни, от които три не бяха работни, не сме извършили все още всички процесуално-следствени действия. Тепърва имаме да разпитваме много свидетели, да извършваме много процесуално-следствени действия, да приобщим много документи. Към настоящия момент мисля, че господин Цонков все още не е разпитан.

Репортер: А какво казва Георги Иванов, мисля че така се казва човекът, икономическия, във връзка с това, че на 10-ти дава бюлетините, а го карат да напише в описа отдолу – 8 май. Това не е ли…

Борислав Сарафов: Нищо, просто го каза.

Страхил Василев, „Дневник”: Имам два конкретни въпроса. Първият – установявате ли в момента в кои райони е имало бюлетини от този голям куп? Втория ми въпрос е свързан с транспортирането на тези бюлетини. Преди няколко дни казаха от МВР, че последната пратка, изпратена към Турция на 9-ти рано сутринта, а това е трябвало да стане до края на 8-ми май. Защо се е получило така? Как ще коментирате?

Сотир Цацаров: Нищо не можем да коментирате, докато МВР не изпълни задължението си да ни предостави цялата документация по охраната. Мисля че в рамките на днешния ден ние ще я получим. Едва тогава ще можем да правим тези изводи.

Сашо Диков, Канал 3: Господин Цацаров, проверявате ли нещо с печатницата на „Демакс”? Господин Цветанов в нощта на изборите, подхвърли нещо, че тъй като тя е на Петър Кънев, доколкото знам, тя била отпечатвала протоколите. Нещо по този въпрос?

Сотир Цацаров: Ако господин Цветанов бъде така добър да подаде сигнал в прокуратурата, незабавно ще започнем.

Репортер: Оплака се, че му е много трудно, господин Цацаров. Докато Мая Манолова за минути го внесла, той три часа имал нужда да го прави.

Сотир Цацаров: Няколко думи за оплакването – на кой му е трудно и на кой му е лесно да внася сигнали. В едни предни времена сигнали се внасяха много лесно. Но нека кажа следното – бяха ви показани методически указания, заповеди, графици и прочие. В страната е нямало прокуратура, която да не е била дежурна целодневно. Разбирате ли? Целодневно. Сигналите се подават в компетентната прокуратура и тя е районната или окръжната прокуратура. По отношение на тези престъпления, основно районната прокуратура. Що се отнася до това кой би възпрепятстван – в почивен ден цялото ръководство на прокуратурата беше на работа и то до късно през нощта. Но то не приема сигнали, защото си има ред – отиваш в съответната прокуратура и тя работи. А защо Мая Манолова го подала тук? Защото го е подала в работен ден и долу има работен център. Тя го е подала в информационния център, не е преодоляла в почивния ден заключените врати на главния прокурор и да й приемат сигнала, а пък друг бил чакал два часа и даже някой си заместник-главен прокурор като го видял, избягал. Районната прокуратура е приемала сигнали ежедневно. Нещо повече, нямаше сигнал при създадената организация, за който колегите, ръководители на прокуратурите, да не ни уведомяваха по телефона какво става в страната. Така че нека някой не ми казва, че му бавели приемането на сигнала.

Репортер, в-к „Телеграф”: Господин Цацаров, казахте, че хартията за бюлетините била набавена преди сключването на договора? Колко време преди това, знаете ли?

Борислав Сарафов: На 12-ти април „Мултипринт” получава факс от администрацията на МС, че е определена за фирма победител по обществената поръчка. Незабавно след това се предприемат действия за доставка на хартията. Отпечатването на бюлетините започва на 23-ти април, а договорът с МС „Мултипринт” сключва на 27 април. Т.е. отпечатването започва преди сключването на договорите. По думите на управителя това е направено с цел да бъде подсигурен изборният процес да не остане без бюлетини. Може би е необходимо технологично време за отпечатването.

Репортер, „Съдебни репортери”: Казахте, че сте уведомили президента, в събота обаче останахте с впечатление, че ЦИК почти до края на деня не е знаел какво се случва. Какви са мотивите да не потърсите съдействие от ЦИК и също такова потърсено ли е?

Сотир Цацаров: Извинявайте, за какво трябва да търся съдействие от ЦИК? Ние разследваме престъпление и не се занимаваме с изборния процес. Аз съм уведомил ръководството на държавата и с това съм изпълнил задълженията си. Да уведомявам ЦИК за какво? Затова че водим наказателно преследване? Или затова, че в момента правим претърсване? То не е свързано с течащия в момента изборен процес, нито с нарушения допуснати от самата ЦИК. По график и по договор хората са си получили бюлетините по областни администрации по РИК-ове, заедно с необходимите резерви, така както са предвидени и не виждам необходимост да контактувам с ЦИК затова.

Репортер: Само да уточня нещо искам. Казахте, че чакате документи от МВР, но има ли някаква предварителна информация кой от МВР трябва да отговаря за охраната на тези бюлетини? Нещо регламент има ли, вътрешни правила има ли?

Борислав Сарафов: На този въпрос можем да отговорим едва след като дойдат документите.

Сашо Диков, Канал 3: Само ако позволите едно допълнение, господин Цацаров? Много ви моля, дайте някакъв по-смислен отговор защо прескочихте ГДБОП? Признайте просто, че им нямате доверие, няма друго логично обяснение?

Сотир Цацаров: Защото работихме с ДАНС, господин Диков. Отговорих ви. При създалата се обстановка работихме с ДАНС. По същия начин можехте да ми зададете въпроса защо ползвахте Жандармерията за охрана? Защото оперативно преценихме с колегата Сарафов, че това е най-бързият и оперативен начин на действие.

Сашо Диков, Канал 3: Знаете ли, че господин Райков се е срещал с шефа на ДАНС сутринта?

Сотир Цацаров: Да, знаем. Господин Райков разговарях с него по телефона и той ме уведоми, че има такава среща с шефа на ДАНС. Темата на срещата, доколкото разбрах от господин Райков е третият пункт на тази пресконференция.

Репортер: Господин Цацаров, позволете ми аз да ви отговоря защо определена политическа сила се идентифицира с този скандал? Българският народ има една поговорка, че гузен негонен бяга.

Репортер: Може ли преди това господин Сарафов да ни кажа имейла си, ако не е много опасно.

Борислав Сарафов: Аз съм убеден, че почти всички имате моя имейл. Но този не е моят имейл. Всъщност тук е моментът да благодаря на създателя на този имейл, че ми е направил нова пощенска кутия, но нека да бъде така добър да ми даде и паролата, за да мога да я използвам.

Сотир Цацаров: Няколко думи по отношение на полученото като материали в интернет. Писмото и заедно с него прикачените файлове с документи. Както ви казах, директорът или собственикът на Радио К2 ме събуди снощи в 11.15 ч с настойчиви позвънявания и след това с SMS-и, и в крайна сметка ми изпрати по имейл всичко това. Прочетох го, на което отговорих на госпожа Беновска, че не виждам нищо обезпокояващо в това. Едно анонимно писмо и документи от една проверка. Т.е. аз така и не разбрах какъв е проблемът в крайна сметка по отношение на самите документи. По отношение на писмото имам своето обяснение. Писмото, изпратено е, както казахте от имейл, който е идентифициран като подател Борислав Сарафов. Е, не е Борислав Сарафов. Писмото е адресирано от група достойни прокурори. Ще кажа само следното: прокурорите, които са достойни, не са анонимни.

 

 

 

Leave your response! Вашето мнение е важно, напишете го!

Add your comment below, or trackback from your own site. You can also subscribe to these comments via RSS.

Моля не ползвайте нецензурни изрази! Всеки коментар, в който има линк, ще изчака редактор да го провери за спам - забавя публикуването.

You can use these tags:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

This is a Gravatar-enabled weblog. To get your own globally-recognized-avatar, please register at Gravatar.