Home » Авторски страници

Значението на постоянното магнитно поле за здравето и развитието на живите организми

2013.02.04 4 коментара
Spread the love

По-здрави и по-енергични без магнитен дефицит

 

man in a Faraday cage-600x600

Какво е значението на постоянното магнитно поле за здравето и развитието на живите организми? Защо почти всички хора на земята страдат от недостиг на постоянно магнитно поле? И как можем да преодолеем този дефицит?

Статията дава отговор на тези въпроси.

Терапията с магнитни изделия е метод за лечение, активно използван в съвременната физиотерапия. Магнитното поле се използва и за диагностика в медицински апаратури, най-популярната от които е ядрено-магнитният резонанс.

Независимо от приложението си в съвременната медицина, постоянното магнитно поле почти не се използва за магнитната профилактика с цел превенция на здравето. Зад информационното затъмнение, за значението на този фундаментален природен фактор, стоят корпоративни интереси.

Ако компенсираме недостига на постоянно магнитно поле, ние бихме предотвратили огромна част от нашите здравословни проблеми. Така в глобален мащаб значително би намалял броят на болните хора и драстично би спаднало потреблението на лекарства. А подобна ситуация би засегнала интересите на всички, които се ръководят от максимата „Повече болни, повече бизнес”.

В средата на миналия век японският учен, д-р Киоши Накагава изследва влиянието на недостига на магнитно поле върху човешкия организъм. Той дeфинира това състояние като Синдром на магнитен дeфицит и предлага компенсаторна магнитната терапия, като основен метод за лечение на този синдром и преодоляване на здравословните проблеми, предизвикани от него. За повече информация по въпроса прочетете статията «Синдром на Магнитния Дефицит»: http://www.bemagnetic.eu/syndrome/Magnetic%20Deficiency%20Syndrome

Появата на магнитен дефицит е резултат от екраниращото действие на желязото и невъзможността на земното магнитно поле да преодолее този екраниращ похлупак. Обграден от тонове желязо, в съвременните сгради и транспортни средства, човекът живее в метална клетка, известна във физиката като «клетка на Фарадей». От раждането си, ние растем и се развиваме в недостиг на земно магнитно поле.

ЕКРАНИРАЩИЯТ ПОХЛУПАК Е НАВСЯКЪДЕ И ПО ВСЯКО ВРЕМЕ:

У дома – под железобетонна клетка;
На работа – под железобетонна клетка;
При придвижване – в желязната кутия на метрото, колата, автобуса, трамвая;
При забавление – обикновено пак под железобетонна клетка …

и  Р Е З У Л Т А Т Ъ Т…

Наред с множеството дефицити на естествени природни фактори, съвременният човек страда също и от недостиг на магнитно поле и магнитно въздействие, известен в медицината като Синдром на магнитен дефицит. При това от магнитен дефицит страда не само човекът, а всички живи организми, развиващи се в подобни условия.
А това вече е сериозна провокация към нашето настояще и бъдеще.

Широкоспектърното влияние на постоянното магнитно поле върху живите организми и човека се обяснява с въздействието му върху няколко фактора, фундаментални за тяхното функциониране и развитие, а именно:

– Водата;
– Кръвта и кръвообращението;
– Нервната система.

Действие на магнитното поле върху водата

Молекулата на водата H2O по своя електрически заряд наподобява заряда на магнита, който има положителен (+) и отрицателен (-) полюс.
Структурата на водата се характеризира с клъстъри, в които са навързани по 15-20 водни молекули с противоположните си заряди (+) и (-).

Когато водата се постави под действието на магнитно поле, междумолекулните връзки се разкъсват и клъстърите от водни молекули се разпадат на по-малки клъстъри и отделни самостоятелни молекули вода, което повишава нейната активност. В своя кръговрат в организма, магнитната вода не само храни по-добре клетките, но и ги почиства по-добре, тоест на практика ускорява жизнения цикъл. (За повече информация: http://www.bemagnetic.eu/syndrome/water)

Действие на магнитното поле върху кръвта и кръвообращението

Магнитното поле подобрява кръвообращението, въздействайки върху водата, като основен компонент на кръвта, и върху парамагнитните елементи в кръвната молекула – желязото в червените кръвни телца. То повишава кръвната проводимост, а йонизираната кръв ускорява кръвообращението, облекчава работата на сърцето и стабилизира артериалното налягане.
Намагнетизираната кръв доставя повече кислород до клетките, тъканите и органите. (Повече информация на: http://www.bemagnetic.eu/syndrome/blood)

Действие на магнитното поле върху нервната система

Нервният поток е поток с положителен йонен заряд. Невроните пренасят импулсите между периферните органи и централната нервна система. За да се почувства болка или напрежение в резултат на стрес, е необходимо дразненията да се предават между периферните нервни окончания и централната нервна система. Мозъкът трябва да бъде информиран за дразнението и да интерпретира сигнала, предизвиквайки ответна реакция. Ако нервният поток е прекъснат или нещо друго възпрепятства достигането на сигнала до мозъка, не се чувства болка или напрежение.

Когато северният магнитен полюс се долепи до кожата в близост до нервните окончания, отрицателният заряд на магнитния полюс и положителната енергия на нервните клетки се привличат взаимно. Извършва се биоелектрически обмен – от положителния към отрицателния електрически заряд. Така положителният йонен заряд на повърхността на нервните клетки намалява, защото част от него преминава към отрицателния магнитен полюс. Следователно енергията, която преминава между периферната и централна нервна система, намалява и сигналите отслабват. В резултат на това мозъкът получава значително по слаба информация за наличие на болка или стрес. (Повече информация на: http://www.bemagnetic.eu/syndrome/nerves)

Болестните състояния, при които се наблюдава положителна реакция при прилагане на магнитна терапия, са:

table action

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сега, когато сме информирани как земното магнитно поле влияе върху жизнения цикъл на живите организми и човека, можем обективно да преценим какво влияние оказва върху нас неговия постоянен недостиг и защо магнитният дефицит предизвиква голяма част от нашите здравословни неразположения.

За да предотвратим появата на Синдрома на магнитен дефицит, не ни е необходим нито лекар, нито гуру, нито консултант, нито психо-терапевт. Не е необходимо да подлагаме организма си на химическа атака с медикаменти, чийто противопоказания често не четем или не знаем.

Това, което трябва да направим, е лесно, достъпно и изключително важно за нашето здраве и балансираното функциониране на организма ни.
Просто трябва да осигурим в непосредствена близост до себе си източник на допълнително (компенсиращо) постоянно магнитно поле.

Трябва да бъдем точни и внимателни – живите организми и човекът имат нужда от компенсиращо ПОСТОЯННО МАГНИТНО ПОЛЕ! Земята е своеобразен гигантски ПОСТОЯНЕН МАГНИТ! Земното магнитно поле, под влиянието на което са се зародили и развили живите организми, е ПОСТОЯННО МАГНИТНО ПОЛЕ! В магнитотерапията се използват ПОСТОЯННИ МАГНИТИ!

За разлика от ПОСТОЯННОТО МАГНИТНО ПОЛЕ, ЕЛЕКТРОМАГНИТНОТО ПОЛЕ е вредно за живите организми! Електромагнитно е полето, излъчвано от включени в електрическата мрежа кабели, далекопроводи за пренос на ток, клетки на мобилни оператори, мобилни телефони и т.н.

Магнитната профилактика, която днес ние не прилагаме поради информационно затъмнение, наложено от корпоративни интереси, се е прилагала в медицината от предците ни преди хиляди години.

Много от древните цивилизации са познавали лечебните свойства на магнитното поле. Най-ранните данни могат да се намерят в китайски текст, датиращ от 2000 година пр.н.е.

Други древни цивилизации, за които знаем, че са използвали магнитна терапия, са индийците, арабите, евреите и гърците. Египетски документи показват, че древните египетски лечители също са били запознати с магнитната терапия като метод за лечение.

Добре известна е историята за Клеопатра, която редовно носела магнитни бижута и лента с вградени магнити около челото си, за да запази своята младост.

Ако компенсираме своя магнитния дефицит, и ние ще бъдем по-здрави, по-енергични и по-успешни.

 

Соня Петкова

——————————————————————-

Бел.ред:  Въпреки, че клипът, който онагледява текста по-горе, съдържа и пряко рекламно послание, решихме да публикуваме и него.

.

4 коментара »

 • batilcho said:

  А какво ще стане ако просто всеки ден излизаме на разходка или стоим по малко време в къщи и повече навън, и как разбрахте какъв е интензитета на земното магнитното поле във вашия апартамент или кола, и от какво количество се нуждае организма ви. Не казвам че това което пише в статията не е вярно, просто е написана като за обща колтура, като нещо от рода полезно е да се ядат банани.

 • Петър said:

  Рекламата изпълнява две функции – зарибяване и информация. Мисля, че в случая няма проблем. По-важна е информацията, а всеки ще решава сам за себе си, дали да си купува гривна. Благодаря!

 • кожен калъф за samsung said:

  Статията е много интересна и дава подробно обяснение за магнитното поле и неговото влияние върху организмите. Докато четях ми стана интересно всъщност какво е влиянието на мобилните апарати и микровълновите печки върху магнитното поле. Дали те спомагат за намаляването му около тези уреди докато са включени. Всъщност не си даваме сметка как всичко около нас ни влияе по някакъв начин, за съжаление в повечето случаи отрицателно.

 • съхранение на стволови клетки said:

  Не знаех, че всички живи същества имат нужда от едно постоянно магнитно поле,дори не бях сигурна какво се има предвид в медицината под това понятия.Тук пишете доста подробно и информативно за което ви благодарим.Надявам се и за на пред да ни пишете.Клипчето е интересно.Важно е да знаем всичко,което можем да направим така, че тялото ни да бъде здраво и съответно нашата психика свободна и дишаща без проблеми.

Leave your response! Вашето мнение е важно, напишете го!

Add your comment below, or trackback from your own site. You can also subscribe to these comments via RSS.

Моля не ползвайте нецензурни изрази! Всеки коментар, в който има линк, ще изчака редактор да го провери за спам - забавя публикуването.

You can use these tags:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

This is a Gravatar-enabled weblog. To get your own globally-recognized-avatar, please register at Gravatar.