Home » Избрано

ТОДОР ЖИВКОВ Е РОДЕН НА 2-РИ СЕПТЕМВРИ, А НЕ НА 7-МИ

2011.09.08 Няма коментари
Spread the love

Cпоред регистрите за гражданско състояние на Правешката селска община от 1911 г.

Откритието е наистина сензационно предвид факта, че в официалната историография е установена друга дата – 7 септември. Самият Живков споделя в спомените си, че дълги години е имал спор с майка си за точната дата на раждането му. Според него разминаването идвало от това, че „свещеникът, който ме кръщавал бил порядъчно пийнал, та сварил да запише само деня на кръщавката, а пропуснал датата на раждането ми”. Баба Маруца настоявала, че той е роден на 20-и септември, когато църквата празнува св. Симеон Стълпник.
В мемоарите си Живков посочва, че сам е изчислил рождената си дата на 7-и септември: „Познавах добре традицията по нашите места и знаех, че обикновено детето минава през светия купел месец след раждането. Пресметнах и определих датата – 7-и септември. Майка ми остана непреклонна: „Не, никакъв 7-и, роден си навръх Симеон, на 20-и!” (Тодор Живков, „Мемоари”, изд. „Труд и право”, 2006 г., стр. 19).
Разминаване в датата на раждане има и в документите, които Живков представя пред зрелостната комисия в Павликени при опита си да завърши средното си образование през 1939 г.: в дипломата му от Държавната печатница за завършено средно специално училище е отбелязана датата 7-и септември 1911 г., а в личната му карта, издадена в с. Правец и заверена в Ботевградското околийско управление, е посочена съвсем друга дата – 14-и септември 1911 г. Констатираното несъответствие и непредставянето на кръщелно свидетелство за установяване на „действителната дата на раждането” е едно от основанията, послужили като мотив за отказ на комисията да допусне Живков до изпит (Христо Христов, „Тодор Живков. Биография”, изд. „Сиела”, 2009 г., стр. 53-56).
Въпросът с установяването на рождената дата занимава Живков не само в „Мемоарите”, но е също така предмет на чести дискусии в неформална среда, като под съмнение се поставя не само точния ден, но и годината на раждане.
Дилемата бе разгадана при извършването на ненарочна справка в съхраняваните във фондовете на Държавен архив – София официални регистри за гражданско състояние на Правешката селска община, които преглеждах през пролетта на 2009 г. по повод събирането на доказателства по едно гражданско дело.
Регистърът, запазен в Архивите обаче не е църковен, а граждански. Тази подробност изисква да се спра на едно обстоятелство, което изглежда не е било известно на Живков, а именно, че почти двадесет години преди раждането му отговорността за воденето на регистрите за раждане, женитба и смърт е иззета от църковните власти и е възложена на общинските управления. Затова и „пийналият” енорийски свещеник не е имал нито правото, нито задължението да отрази датата на раждане на Живков в регистър, а единствено да извърши религиозния обред и да издаде кръщелно свидетелство.
Историческата справка сочи, че светските актове за гражданско състояние са въведени от 01.01.1893 г. със Закона за забележаване ражданията, женитбите и умиранията от 15.12.1892 г. По силата на този нормативен акт, на общините е възложена дейността по регистрацията на населението. Фактическите регистри започват да се водят след обнародване на Правилника за забележаване ражданията, женитбите и умиранията от 24.03.1893 г. Според този правилник доказателство за настъпването на събитие по гражданско състояние /раждане, брак и смърт/ е само съставеният съгласно закона и правилника акт за гражданско състояние.

Актът за раждане на Тодор Живков, записан в Регистъра за ражданията, женитбите и умиранията на Правешката община за 1911 г., е несъмнено оригинално съставен документ. Това личи не само от непрекъснатата възходяща номерация на вписаните актове, но и от последната страница на самия регистър, на която е нанесена собственоръчна заверка („визиране”) от упълномощения със заповед № 241/18.12.1910 г. на председателя на Софийския окръжен съд съдебен кандидат Ст. Д. Иванов. Отбелязано е, че „Настоящият регистър, които съдържа 100 листа… е визиран от първа до последна страница” и е „приготвен в два оригинала”. Заверката носи дата 18.ХІІ.1910 г. Обстоятелството, че именно това е автентичният регистър, воден в Правешката община, се вижда и от една по-късна забележка, нанесена с червено мастило в полето на акт № 187, която гласи: „На основание протоколно определение на Софийския областен съд от 14.ХІІ.1939 г. по ч. гр. дело № 1145/1939 г., с което се заповядва да се поправи акт № 187/07.ХІІ.1911 г. за поправяне името на лицето по същия от Гаврил на Ганчо Лаков. Кмет и длъжн. лице по гр. състояние: /подпис, печат/”.

По-долу прилагам самото съдържание на акта за раждане на Тодор Живков, така както е записан в Регистъра от 1911 г.

АКТ ЗА РАЖДАНИЕ № 127
на
Тодор Христов
На хилядо деветстотин и идинадесета година, на осмий септемврий, на девет часа пред обед, пред нас Генчо Ив. Буровски, кмет и длъжностно лице по гражданското състояние на Правешката сел. община, Орханийска околия, се явиха в общинското управление Христо Тодоров Живков, земледелец, на двадесет и две години, живущ в същата община, който ни обяви раждането на едно дете от мъжки пол, като ни заяви, че то се е родило в неговото жилище на вторий същия месец в девет часа пред пладне от него и от съпругата му Маруца Петкова, на двадесет и две години, без занаятие, и че му е дадено име Тодор.
Това обявяване ни се направи в присъствието на Иван Г. Банзаров, земледелец, на тридесет и пет години и Тодор В. Живков, замледелец, на шестдесет години, и двамата живущи в Правешката община, след което като се удостоверихме за раждането и пола на детето, съставихме настоящий акт, който се подписа от нас, обявителя и свидетелите, подир като им се прочете.

Кмет: /подпис, печат „Софийско окръжие – Орханийска околия – Правешка селска община”/
Обявител: Христо Тодоров
Свидетели: Ив. Г. Банзаров, Тодор В. Живков

Автор: Павлин ЦВЕТКОВ
Публикувано за първи път в бр. 5 от 03.09.2011 в-к “Правец ДНЕС”

TJ

Leave your response! Вашето мнение е важно, напишете го!

Add your comment below, or trackback from your own site. You can also subscribe to these comments via RSS.

Моля не ползвайте нецензурни изрази! Всеки коментар, в който има линк, ще изчака редактор да го провери за спам - забавя публикуването.

You can use these tags:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

This is a Gravatar-enabled weblog. To get your own globally-recognized-avatar, please register at Gravatar.