2024-04-12

Ден: 26.09.2011

Инициатива „Искаме да гласуваме“ бе организирана с подкрепата на „Временни Обществени съвети на българите в чужбина“ и...
ПРОГРАМА (Актуализация 25 септември 2011. Молим, следете развитието на програмата на www.EuroChicago.com ) 10:00. Дискусионно фоайе. Регистрация....