2023-03-24

Ден: 31.10.2010

Ако имаше сдружение на бившите квартални милиционери, то щеше да се самозакрие от яд при гледката на...