Home » Archive

Articles Archive for 28 октомври 2010

Избрано »

[28 окт. 2010 | No Comment | ]

Cyber crime in Russia is booming. The number of attacks directed against Europe, the US and Russia itself is on the rise. But so far the police are no match for the hackers.
Russia is considered a haven for cyber crime. The country’s hackers are among the most professional in the world. Their tools are computers and the Internet, which they skillfully use to spy, manipulate and rob bank accounts, attack websites or send spam e-mails.
The hackers are especially versatile when it comes to stealing data. Hundreds of attacks are …

Избрано »

[28 окт. 2010 | No Comment | ]

СДС намира за недопустимо бюджетът за Министерство на културата /МК/ в България през 2011 г. да възлиза на 94 млн.лв. Тези средства обричат на мъчително доизживяване сектора и поставят в унизително положение значителна част от елита на нацията. Неефективното и неефикасно разпределение на заявените целеви средства от централния бюджет в размер на допълнителни 42 млн. лв. частично са насочени към проекта “Български Лувър” при положение, че за този проект е възможно ползването на средства по оперативните програми, а оскъдните средства на българските данъкоплатци да бъдат разпределени за културен продукт или …