2023-09-23

Ден: 15.10.2010

Днес съдът в Гевгели най-после е взел правилното решение, присъждайки родителските права за детето на Спаска Митрова....