Home » Избрано

ОТКРИТИЯТА НА „БЪЛГАРСКИ ДНИ В ЧИКАГО – ПРОЛЕТ 2010”

2010.09.11 Няма коментари
Spread the love

Често се случва така: познавате се бегло с някой човек, срещате се, поздравявате се и се разминавате… И ето че един ден се срещате отново, но на някакво събитие, на семенар, обсъждане, честване. И виждате този човек в непозната роля. Той е експерт в нещо, което е специфично и вие научавате важни неща! И ето че сте направили откритие. Открили сте много полезните знание на този човек!
Хората постоянно се откриват едни други. Често, много често това е важно, дори съдбоносно за мнозина.
Това е и една от целите на Българо-Американската Асоциация.
Това е главната цел на Българските дни в Чикаго. Традиция, с която ще се срещнем отново на 3 октомври 2010 г.
В тези дни се откриваме хората, чиито знания и умения са ни необходими.
В тези дни откриваме и хората, на които нашите знания и умения са необходими.
Особено в нашия емигрантски живот…

Представяме ви няколко „открития”, които бяха направени на „Български дни в Чикаго” – Пролет 2010”.

Nettie Lasko – Immigrant Assistance Program Coordinator Community Outreach Liaison Strategic Communications – Office of the Attorney General, State of Illinois.
Raymond Garza – Lisa Madigan, Illinois Attorney General.

По време на „Българските дни в Чикаго” обикновено присъстват и представители на различни американски щатски и федерални институции. При една от последните срещи с тях особено силно впечатление оставиха Nettie Lasko и Raymond Garza от Офиса на генералния прокурор на Илиной Лиза Мадиган.
В беседите си те представиха редица моменти, при които имигрантите в САЩ може да разчитат на информация и помощ от американските служби и институции. Когато недостатъчно подготвеният за новия си живот и работа имигрант попада в трудни ситуации той може да бъде пренебрегван, експлоатиран или унижаван поради етническия си произход, заплашван или насилван. В такава ситуация той винаги може и да разчита на помощ от американските федерални или щатски институции. Не са основателни страховете, че свързвайки се с тях се увеличава опасността да бъдат разкрити пропуски в неговия статут и да бъде депортиран. Американските служби се интересуват от конкретното правило – дали е спазен законът в конкретния случай и не са информатори на имиграционните служби.
Американските лектори обикновено предоставят на присъствуващите много брошури и информация за контакти. Срещите ни с тях са винаги открития – важни и навременни, дори съдбоносни в някои случаи. И това е още едно доказателство, че по-добрите ни контакти с американските институции ни носят повече преимущества, отколкото ако живеем откъснато, капсулирани само в нашата диаспора.
Контакти: Телефон 312-814-2831 [email protected]

Irwin Dubin – Senior Account Executive, Warehouse Direct.

Един от американските гости на фестивалните дни, който създаде добри и полезни връзки с български бизнесмени и приятели е Ируин Дубин. Много интересна беше неговата словесна разходка из познатото и потайностите на американския бизнес, една много полезна среща в която наведнаж се узнава повече отколкото в някой седмичен курс на обучение. Той представи и своя бизнес – специфичната търговияq при която клиентът намира търсената от него стока не из магазинитеq а направо от добре заредения склад, което прави и цената на покупката значително по-добра. Добрата информация в САЩ е с цента на златото. Човек трябва да знае с кого да търгува, кого да търси за дадена услуга и кога е моментът да стартира или да се оттегли от някое свое начинание.
Контакти: Телефон 847-631-7198 www .warehousedirect.com [email protected]

Асен Трамбев – „Пирин Консулт” ЕООД

Сред „най-добрите открития” на „Български дни в Чикаго” е фирмата „Пирин Консулт” ЕООД. Беше представена много успешно от нейния създател и ръководител Асен Трамбев. Той стана и един от новите членове на Консултантския екип на семинара.
Асен Трамбев е дипломиран експерт-счетоводител, магистър по счетоводство, завършил Стопанска Академия „Д. А. Ценов” – Свищов. От 2000 г. е в САЩ и работи като член на данъчни отдели в средни и регионални фирми за публично счетоводство. През 2005 г. полага успешно Националния изпит за Дипломиран Експерт-Счетоводител. През 2006 става член на престижни професионални организации, каквито са Американският и Пенсилванският институти за дипломирани експерт-счетоводители. Лицензирани е да практикува в Илиной и Пенсилвания. Фирмата му осигурява целогодишно планиране и данъчни услуги на физически и юридически лица, месечни и годишни данъчни услуги, обучение за работа с данъчен и счетоводен софтуер, подготовка и подаване формуляри за платежни ведомости.
Контакти: Тел. 412-665-8534, www.pirinconsultingllc.com , [email protected]

Д-р Боян Пешлов – Българска Евангелска Божия Църква „Нов Живот”,

Д-р Боян Пешлов е сред хората, чиято интелигентност и познания правят чест на Българските фестивални дни в Чикаго. С особен интерес бяха посрещнати неговите тезиси относно създаването на живота на нашата планета.
Доктор Пешлов е завършил специалността „Хранителни Технологии” в Пловдивския университет. Продължава обучението си в САЩ, където има Ph. D. в Chemical Engineering of University of Maine. Специализирал е в редица научни лаборатории и институти. След преместването си в Чикаго започва да посещава със семейството си Българската Евангелска Църква „Нов Живот”. Намира удовлетворение от личното си активно включване в обществената дейност на Българо-Американската Асоциация – Чикаго в полза на българската общност.
Контакти: Телефон 508 981 5959, [email protected]

Галя Должева

Галя Должева е представител на Primerica Life Insurance Company и Primerica Financial Services Home Mortgage, Inc. Посочените компании помагат на своите клиенти да изучат същността на операциите, които се готвят да предприемат – да се застраховат, да получат жилищен заем и т. н. Те осигуряват почти напълно застрахователните и финансови нужди на средния американец.
На 14 години Должева пристига със семейството си в Чикаго, където завършва училище и продължава в NEIU University – специалност „Психология”. Работила е на различни места, включително и в семейния бизнес. Смята, че е имала изключителен шанс да се присъедини към една от най-добрите финансови компании в САЩ, чиито девиз е „да помага на хората и да прави най-доброто за обикновения потребител”. В последните две години изгражда и собствен бизнес – предоставяне на хората възможности за допълнителни доходи и безплатно финансово образование за всички, които искат сами да ръководят своите финанси.
Контакти: Телефони 847 227 5191, 224 565 6464. [email protected]

Красимира Калчева,

Красимира Калчева е представител на „K Trans Solutions” LLC. Тема на една нейна презентация, която направи силно впечатление, бе «Преводачът – ключ към вашия успех». Нейната компания има всички лицензи – както за превод и заверяване на документи, така и за представителство на клиенти пред американски учреждения. Тя е член на Американския съюз на преводачите (ATA), Националната асоциация на съдебните преводачи (NAJIT), както и на регионалния съюз на преводачите в Мидуест (MATI), който обединява преводачи от трите щата – Илиной, Уисконсин и Индиана. Участва активно в организирането на различни семинари и обучения, предназначени за преводачи и е избрана за ковчежник на Съюза на преводачите в Мидуест.
Красимира Калчева е единствената одобрена преводачка от трите български генерални консулства в САЩ – Чикаго, Лос Анжелис и Ню Йорк. Благодарение на нея българската аудитория вече знае какво качество требва да се търси, особено когато се отнася до извършването на съдебни преводи. Най-високото професионално ниво на преводачите е той да постигне, да стане съдебен преводач. Важно е те и да членуват в професионални организации, които развиват техните знания и умения. К Транс Сълушънс вече планува следващото си участие в българските дни в Чикаго през месец октомври 2010., на което ще обясни правата на имигрантите да им се предостави преводач в различните социални области.
Контакти. Телефони: 773 661 4089, 920 559 0644,
[email protected] , http://www.ktranssolutions.com

Петър Чапанов – експертен сътрудник при генералното консулство на Република България в Чикаго.

При запознаването на българската общност с наредбата за навоите лични документи, наред с постоянните контакти с генералния консул Валентин Дончев и консул Лила Георгиева, в БАА имахме срещи и с Петър Чапанов, експертен сътрудник към генералното консулство. Добра и точна информация в беседите, отразена и в напечатана информация, беше резултатът от тези срещи.
Петър Чапанов е завършил Търговски техникум в София и Софийския Университет – магистър по “Психология”. Има специализация по Информационни технологии и приложно програмиране. Служител на Министерството на външните работи от 1992 год., като експерт по програмиране на системи за администрацията. Има два задгранични мандата – един като завеждащ финансово-административна служба в Посолството на България във Вашингтон (1995-1998), следващ в Постоянното представителство на Република България към ООН в Ню Йорк (2002-2003) и експертен сътрудник в консулската служба към посолството във Вашингтон (2003-2005).
Преди назначаването му за експертен сътрудник в Генералното консулство в Чикаго е началник сектор в отдел “Защита на информацията” на Министерството на външните работи
Контакти: Телефон 312-867-1904

Тони Нинов

Сред най-новите „открития” на наши специалисти, които инат и „вкус” към обществена работа и полагат усилия за по-добрата обществена дейност на БАА е и нашият сънародник Тони Нинов. Той е представител на NEST Investment Group, финансова и инвестиционна компания, която предлага финансово консултиране и услуги в сферата на капиталовите пазари и инвестиционните продукти. Нинов е един от хората на чиято професионална подготовка може винаги да се разчита.
Контакти: Телефон 847 924 7011 [email protected]

Щилиян Костов

Сред най-конкретните и полезни срещи между посетителите на Българските фестивални дни в Чикаго и експертите на БАА са тези със Щилиян Костов, човек с дългогодишен опит по оформянето на годишните данъчни декларации в САЩ. Неговите компетенции се групират в следните категории:
* Индивидуални & Бизнес данъчни декларации, подготовка; Trust & имоти данъчни декларации & планиране;
* Счетоводни & ТРЗ;
* Вграждане, данъчно планиране и данъчни консултации (това, което е най-добрият бизнес организация за конкретна стопанска дейност);
* Данъчни предимства на различните планове за пенсиониране & здраве;
* IRS, IDOR & IDES одити представителство.
Контакти. Телефон: 224-558-3853, [email protected]

Bd10e-OF

Leave your response! Вашето мнение е важно, напишете го!

Add your comment below, or trackback from your own site. You can also subscribe to these comments via RSS.

Моля не ползвайте нецензурни изрази! Всеки коментар, в който има линк, ще изчака редактор да го провери за спам - забавя публикуването.

You can use these tags:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

This is a Gravatar-enabled weblog. To get your own globally-recognized-avatar, please register at Gravatar.