2023-11-29

Ден: 03.09.2010

След почти 9 месеца работа парламентарната комисия за изработване на нов изборен кодекс прие проекта за нови...