Home » Archive

Articles Archive for 18 септември 2010

Авторски страници »

[18 сеп. 2010 | One Comment | ]

Проф. д-р Никола Чаракчиев
Българо-Американска Асоциация – Чикаго

На основание на познания за вселената и теория за управление на системите, могат да се формулират няколко метода за създаване на Бог.
Първата възможност е Бог да е създаден в резултат на „Само синтез”.
Втората възможност е Бог да е създаден в резултат на „Естествена еволюция”.
Третата възможност е Бог да е създаден в резултат на „Целенасочен синтез”. Вероятно съществуват и други възможности.
Най-близко до теологията е методът на „Само синтез”, т. е. Бог е създал сам себе от нищото. Тази възможност е в хармония с теория на …