Home » Авторски страници

Жалба до омбудсмана: Правата на над милион българи нарушавани повече от 10 години

2010.07.19 Няма коментари
Spread the love

Eurochicago.com продължава да публикува материали по темата Изборното законодателство и българите зад граница (линк). По-долу поместваме жалбата на НПО «Българо-Френски Форум» до омбудсмана Гиньо Ганев, в която се алармира, че правата на над 1 млн. български граждани, живеещи днес извън страната, мълчаливо са нарушавани в продължение на повече от 10 години.


До

Омбудсман на Р. България

София 1000, ул. Джордж Вашингтон № 22

Уважаеми г-н Омбудсман,

Обръщаме се към Вас с жалба за неспазване на правото на българите живеещи извън България, да бъдат институционално представени пред органите на държавната власт, право гарантирано от Закона за българите живеещи извън Р. България, обнародван в ДВ, бр. 30 от 11.04.2000 г.

Този закон урежда взаимоотношенията на българската държава с българските граждани и лицата от български произход, живеещи трайно или постоянно извън страната. В глава четвърта, законодателят е предвидил създаването на Национален съвет на българите живеещи извън Р. България със следните функции:

Чл. 17. (1) Националният съвет за българите, живеещи извън Република България, е държавно-обществен орган с организационни, координиращи и представителни функции, изразяващ и съгласуващ националните интереси с интересите на българите, живеещи извън Република България.

(2) Националният съвет съдейства за провеждане на единна държавна политика по отношение на българите, живеещи извън Република България, съобразена с Конституцията , традициите, националните интереси и международноправните принципи и норми; координира дейността на българските публични и частни институции, свързани с българите, живеещи извън Република България, и оказва съдействие на тях и техните организации.

(3) Националният съвет съдейства за представяне интересите на българите и българските общности извън Република България пред българското правителство.

(4) Националният съвет:

1. организира и съгласува с други държавни органи и граждански организации проучването на състоянието и проблемите на българските общности извън Република България и изготвянето на анализи, прогнози и програми за работа с тях;

2. съгласува, подпомага и консултира дейността на министерствата, другите ведомства и органите на местното самоуправление и местната администрация за практическо осъществяване на държавната политика по отношение на българите, живеещи извън Република България;

3. поддържа връзки с българите, живеещи извън Република България, с техните организации и културно-просветните им средища, като ги подпомага с информационни материали или по друг начин;

4. съвместно с български патриотични организации осъществява прояви в духа на държавната политика спрямо българите, живеещи извън Република България;

5. организира издателска и разпространителска дейност;

6. подготвя и чрез съответния министър – член на Националния съвет, внася за разглеждане от Министерския съвет проекти за нормативни актове съобразно функциите си;

7. участва в международната дейност по въпросите на националните малцинства, езиковите и религиозните общности, включително при подготовката на международни договори, към които Република България се присъединява;

8. създава и организира комуникационни мрежи за обслужване на връзките с българите, живеещи извън Република България.

(5) Националният съвет представя ежегоден доклад за дейността си пред Народното събрание.

Очевидно е желанието на Законодателя да се създаде иниституционална връзка с българската диаспората, осигуряваща нейната представителност в българския политически и обществен живот.

Преходните и заключителни разпоредби на закона възлага неговото изпълнение на Mинистерския съвет, в т.ч. и приемането на правилник по неговото приложение. Структурата на Националния Съвет на българите, живеещи извън Република България е определена в член 19 на горецитирания закон.

Чл.19. (1) Националният съвет за българите, живеещи извън Република България, се състои от девет членове.
(2) Народното събрание избира за срок от пет години председателя на Националния съвет и шест от неговите членове, като пет от тях се избират измежду българите, живеещи извън Република България.
(3) Предложението по ал.2 се прави от председателя на Народното събрание, който взема предвид мнението на българските общности в чужбина.
(4) Президентът на републиката назначава един от членовете на Националния съвет.
(5) Министерският съвет определя един от министрите за член на Националния съвет.

Конституцията в своя чл. 4. ал. 1 утвърждава Република България като правова държава, която се управлява според Конституцията и законите на страната.

От друга страна, Конституцията на Р България в своя чл. 26 ясно е разписала, че българските граждани, където и да се намират, се ползват с всички конституционни права и задължения. Чл. 25 ал. 5 предвижда държавна закрила за българите, пребиваващи в чужбина.

Вече 10 години и четири поредни правителства, Министерският съвет, председателят на Народното събрание и Президентът на Република България с бездействието си нарушават българските закони и Конституция, като мълчаливо отказват да изпълнят възложеното от Законодателя.

Г-н Омбудсман,

Правата на над 1 млн. български граждани, живеещи днес извън страната (данните са на Mинистъра за българите в чужбина), мълчаливо се нарушават вече 10 години!

Въпреки мнгогократните напомняния, които българската диаспора отпраща към изпълнителната власт за изпълнение на българския закон, ситуацията остава непроменена.

Настоятелно молим за Вашето съдействие Националния съвет на българите живеещи извън страната да бъде сформиран.

С уважение,

Проф. д-р Любомир Гаврилов

д-р Стефан Mанов

НПО Българо-Френски Форум /Тулуза/

Leave your response! Вашето мнение е важно, напишете го!

Add your comment below, or trackback from your own site. You can also subscribe to these comments via RSS.

Моля не ползвайте нецензурни изрази! Всеки коментар, в който има линк, ще изчака редактор да го провери за спам - забавя публикуването.

You can use these tags:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

This is a Gravatar-enabled weblog. To get your own globally-recognized-avatar, please register at Gravatar.