Home » Авторски страници

И УНИВЕРСИТЕТСКА МАФИЯ… (4)

2009.12.02 6 коментара
Spread the love

Моята „делова” „кореспонденция”
с Ректора
на Бургаския Свободен университет
23 Февруари – 17 Ноември 2009 г.

.

До

г-н проф. д-р Петко Чобанов

Ректор на Бургаския свободен унивеситет,

бул. „Сан Стефано” 62,

8000 гр. Бургас

Тел.: (056) 900-500

Е-mail : [email protected]

 

До

Г-жа доц. д-р Момяна Гунева

Декан на Центъра по юридически науки

при Бургаския свободен унивеситет,

бул. „Сан Стефано” 62,

8000 гр. Бургас

Тел.: 056/900-535

Е-mail : [email protected]

 

Господин Ректор,

Госпожо Декан,

Като носител на издадена от Вашия Университет „DiplomaHonoris” си позволявам да се обърна към Вас спредложение за пълен трудов договор.

През последните няколко години работя по един-единствен трудов договор в Пловдивския университет – Юридически факултет, където преподавам следните учебни дисциплини:

1) Психология на правото;

2) Философия на правото;

3) Политически и правни учения;

4) Танатология;

5) Съдебна риторика.

Преди това в Софийския, Пловдивския и Варненския университети съм преподавал още и:

6) Прогностика;

7) Политическо прогнозиране и сигурност;

8.) Психология на политиката;

9) Юридическа лингвистика и риторика;

10) Правна информатика;

11) Теория на социалното управление (Организация на управлението).

***

Отдавна не водя библиографска справка на статиите, но тук Ви посочвам пълните библиографски данни за книгите, които съм публикувал:

01. Янко Янков, Прогностика. Теоретико-методологически проблеми, Издателство „Янус”, С., 1993, ISBN 954-799-178-7, формат 60 х 90 х 16, 288 с.;

02. Янко Янков, Документ за самоличност. Политическа документалистика, Издателство „Янус”, С., Том 1, 1994, ISBN 954-8550-02-4, формат 70 х 100 х 16 (голям формат), 640 с.;

03. Янко Янков, Документ за самоличност. Политическа документалистика, Издателство „Янус”, С., Том 2, 1995, ISBN 954-8550-04-0, формат 70 х 100 х 16 (голям формат), 576 с.;

04. Янко Янков, Увод в Психологията на правото, Издателство „Янус”, С., 1998, ISBN 954-8550-06-7, формат 60 х 84 х 16, 322 с.;

05. Янко Янков, Психология на правото, Издателство „Янус”, С., Том 1, 2002, ISBN 954-8550-18-0 (Том 1), формат 60 х 84 х 16, 518 с.;

06. Янко Янков, Документ за самоличност. Политическа документалистика, Издателство „Янус”, С., Том 3, 2002, ISBN 954-8550-07-5 (Том 3), формат 70 х 100 х 16 (голям формат), 576 с.;

07. Янко Янков, Документ за самоличност. Политическа документалистика, Издателство „Янус”, С., Том 4, 2003, ISBN 954-8550-09-1 (Том 4), формат 70 х 100 х 16 (голям формат), 568 с.;

08. Янко Янков, Документ за самоличност. Политическа документалистика, Издателство „Янус”, С., Том 5, 2003, ISBN 954-8550-20-2 (Том 5), формат 70 х 100 х 16 (голям формат), 546 с.;

09. Янко Янков, Политически и правни учения на Месопотамия, Издателство „Янус”, С., 2004; ISBN 954-8550-24-5, формат 60 х 84 х 16, 148 с.;

10. Янко Янков, Политически и правни учения на Древен Египет, Издателство „Янус”, С., 2004, ISBN 954-8550-25-3, формат 60 х 84 х 16, 94 с.;

11. Янко Янков, Политически и правни учения на Древен Иран, Издателство „Янус”, С., 2004, ISBN 954-8550-26-1, формат 60 х 84 х 16, 98 с.;

12. Янко Янков, Политически и правни учения на Юдея, Издателство „Янус”, С., 2004, ISBN 954-8550-27-Х, формат 60 х 84 х 16, 126 с.;

13. Янко Янков, Политически и правни учения на Древен Китай, Издателство „Янус”, С., 2004, ISBN 954-8550-28-8, формат 60 х 84 х 16, 132 с.;

14. Янко Янков, Политически и правни учения на Древна Индия, Издателство „Янус”, С., 2004, ISBN 954-8550-29-6, формат 60 х 84 х 16, 94 с.;

15. Янко Янков, Азбучни истини (Блясъци на остроумието, номинирани с тъмничен затвор), Издателство „Янус”, С., 2004, ISBN 954-8550-11-3, формат 60 х 84 х 16, 352 с.;

16. Янко Янков, Евтаназията, Танатологически аспекти, Издателство „Янус”, С., 2004, ISBN 954-8550-32-6, формат 60 х 84 х 16, 76 с.;

17. Янко Янков, Смъртното наказание. Танатологически аспекти, Издателство „Янус”, С., 2004, ISBN 954-8550-15-6, формат 60 х 84 х 16, 134 с.;

18. Янко Янков, Въведение в Танатологията. Феноменология на живота и смъртта, Издателство „Янус”, С., 2004,ISBN 954-8550-21-0, формат 60 х 84 х 16, 202 с.;

19. Янко Янков,Руският тероризъм, Издателство „Янус”, С., 2004, ISBN 954-8550-33-4, формат 60 х 84 х 16, 130 с.;

20. Янко Янков, Политически и правни учения на Древна Гърция, Издателство „Янус”, С., 2004, ISBN 954-8550-30-Х, формат 60 х 84 х 16, 532 с.;

21. Янко Янков, Политически и правни учения на Древен Рим, Издателство „Янус”, С., 2004, ISBN 954-8550-31-8, формат 60 х 84 х 16, 456 с.;

22. Янко Янков,Българският тероризъм, Издателство „Янус”, С., 2004, ISBN 954-8550-34-2, формат 60 х 84 х 16, 176 с.;

23. Янко Янков,Хронология на най-известните терористични актове, Издателство „Янус”, С., 2004, ISBN 954-8550-35-0, формат 60 х 84 х 16, 150 с.;

24. Янко Янков, Документ за самоличност. Политическа документалистика, Том 6, Издателство „Янус”, С., 2005, ISBN 954-8550-22-9, формат 70 х 100 х 16 (голям формат), 526 с.;

25. Янко Янков, Прогностика. Теоретико-методологически проблеми, Второ, преработено и допълнено издание, Издателство „Янус”, С., 2006, ISBN 954-8550-37-7, формат 60 х 84 х 16, 444 с.;

26. Янков, Я., Убийството. Танатологически аспекти, Издателство „Янус”, С., 2006, ISBN-10: 954-8550-54-7,ISBN-13: 978-954-8550-54-3, формат 60 х 84 х 16, 142 с.;

27. Янков, Я., Самоубийството (Танатологически аспекти), Издателство „Янус”, С., 2006, ISBN-10: 954-8550-53-9ISBN-13: 978-954-8550-53-6, формат 60 х 84 х 16, 126 с.;

28. Янков, Я., Политически и правни учения на Средновековния Ориент, Издателство „Янус”, С., 2006, ISBN-10: 954-8550-50-4ISBN-13: 978-954-8550-50-5, формат 60 х 84 х 16, 150 с.;

29. Янков, Я., Политически и правни учения на Византия, Издателство „Янус”, С., 2006, ISBN-10: 954-8550-49-0,ISBN-13: 978-954-8550-49-9, формат 60 х 84 х 16, 166 с.;

30. Янко Янков, Политическите убийства, Книга І. Кой уби Володя Наков, Издателство „Янус”, С., 2006, ISBN-10: 954-8550-10-5, формат 60 х 84 х 16, 150 с.;

31. Янков, Я., Българският тероризъм, Второ, преработено и допълнено издание, Издателство „Янус”, С., 2006,ISBN-10: 954-8550-51-2ISBN-13: 978-954-8550-51-2, формат 60 х 84 х 16, 226 с.;

32. Янков, Я., Секретните служби и научните кадри в БАН и СУ, (Политическа документалистика), Книга Първа, Издателство „Янус”, С., 2006, ISBN-10: 954-8550-48-2ISBN-13: 978-954-8550-48-2, формат 60 х 84 х 16, 144 с.;

33. Янков, Я., Политически и правни учения. Основни аспекти на политико-правния генезис, Том 1, Древен Изток, Издателство „Янус”, С., 2006, ISBN-10: 954-8550-42-3 (Том 1), формат 70 х 100 х 16 (голям формат), 486 с.;

34. Янков, Я., Политически и правни учения. Основни аспекти на политико-правния генезис, Том 2Древна Европа. Гърция, Издателство „Янус”, С., 2006, ISBN-10: 954-8550-43-1 (Том 2), формат 70 х 100 х 16 (голям формат), 452 с.;

35. Янков, Я., Политически и правни учения. Основни аспекти на политико-правния генезис, Том 3Древна Европа. Рим, Издателство „Янус”, С., 2006, ISBN-10: 954-8550-44-Х (Том 3), формат 70 х 100 х 16 (голям формат), 412 с.;

36. Янко Янков, Българският тероризъм, Трето, преработено и допълнено издание, Издателство „Огледало”, С., 2006,

37. Янко Янков, Политическите убийства. Книга IІ. Кой ми попречи да убия вицепрезидента Ярослав Радеви експремиера Андрей Луканов, Издателство „Янус”, С., 2007, ISBN-10: 954-8550-12-1 (Книга 2)ISBN-13: 978-954-8550-12-3, формат 60 х 84 х 16, 156 с.;

38. Янко Янков, Танатология. Наука за хуманизиране на живота чрез демистификация на смъртта, Издателство„Янус”, С., 2007, ISBN-10: 954-8550-36-9ISBN-13: 978-954-8550-36-9, формат 70 х 100 х 16 (голям формат), 752 с.;

39. Янко Янков, Кутията на Пандора. Една калейдоскопична визия върху тероризма, Издателство „Янус”, С., 2007, ISBN-10: 954-8550-16-4ISBN-13: 978-954-8550-16-1, формат 70 х 100 х 16 (голям формат), 630 с.;

40. Янко Янков, Политически и правни учения.Основни аспекти на политикоправния генезис, Том 4, Средновековие. Книга 1. Ориент. Византия, Издателство „Янус”, С., 2007, ISBN-13: 978-954-8550-61-1, формат 70 х 100 х 16 (голям формат), 230 с.;

41. Янко Янков, Политически и правни учения.Основни аспекти на политикоправния генезис, Том 5. Средновековие, Книга 2. Русия, Издателство „Янус”, С., 2007, ISBN-13: 978-954-8550-62-8, формат 70 х 100 х 16 (голям формат), 744 с.;

42. Янко Янков, Политически и правни учения.Основни аспекти на политикоправния генезис, Том 6. Средновековие, Книга 3. Западна Европа, Издателство „Янус”, С., 2007, ISBN-13: 978-954-8550-63-5, формат 70 х 100 х 16 (голям формат), 478 с.;

43. Янко Янков, Политически и правни учения.Основни аспекти на политикоправния генезис, Том 7. Новото време, Книга 1, Издателство „Янус”, С., 2007, ISBN-13: 978-954-8550-65-9, формат 70 х 100 х 16 (голям формат), 445 с.;

44. Янко Янков, Документ за самоличност. Политическа документалистика, Том 7, Издателство „Янус”, С., 2007, ISBN-10: 954-8550-57-1ISBN-13: 978-954-8550-57-4, формат 70 х 100 х 16 (голям формат), 546 с.;

45. Янко Янков, Документ за самоличност. Политическа документалистика, Том 8, Издателство „Янус”, С., 2007, ISBN: 978-954-8550-58-1, формат 70 х 100 х 16 (голям формат), 640 с.;

46. Янко Янков, Документ за самоличност. Политическа документалистика, Том 9, Издателство „Янус”, С., 2007, ISBN: 978-954-8550-60-4, формат 70 х 100 х 16 (голям формат), 640 с.;

***

Позволявам си да обърна Вашето внимание върху обстоятелството, че работя по един-единствен трудов договор и моето евентуално назначение по втори трудов договор в Бургаския свободен университет евентуално би било в полза за акредитирането на Университета в съответствие с новите изисквания на Закона.

Позволявам си да обърна Вашето внимание и върху обстоятелството, че доколкото ми е известно, аз съм единственият професионален юрист, който има публикации в сферата на Психологията на правото иПсихологията на политиката; моята квалификация в този аспект евентуално би била от значение за формирането и на научния състав на Факултета по психология, който, доколкото зная, имате намерение да формирате.

23 Февруари 2009 г. Янко Н. Янков

*******

Бургаски свободен унивреситет

Уважаеми господин Янков,

Бих искал най-сърдечно да Ви благодаря за проявения интерес и желание да се включите с курсове в преподаването в центровете по юридически и хуманитарни науки. Представеният от Вас списък с публикации е повече от впечатляващ и сам по себе си говори за широките Ви научни интереси и забележителен житейски път.

Тъй като предлаганите от Вас дисциплини не са включени в съответните учебни планове се налага преди всичко да се потърсят резерви и възможности за коригирането им, така че те да намерят своето място.

Считам, че включването Ви сред нашите преподаватели ще допринесе допълнително за повишаване качеството на образованието и издигане авторитета на БСУ, поради което ще Ви държа в течение за осъществените промени в учебните планове.

С уважение: (подпис, печат)

 

(Б.р. Поради технически причини не можем да предоставим сканирано изображение на документа).

*******

До

г-н проф. д-р Петко Чобанов

Ректор на Бургаския свободен университет

бул. „Сан Стефано” 62,

8000 гр. Бургас

Тел.: (056) 900-500

Е-mail : [email protected]

Господин Ректор,

Благодаря Ви за писмото, което ми изпратихте още на 17 март т. г., и за готовността Ви да направите необходимото за моето включване в преподавателския състав на ръководения от Вас Университет.

За съжаление, обаче, моите неколкократни телефонни опити да получа нова информация относно процеса на включването ми в състава на преподавателите винаги завършваха безрезултатно.

Моля Ви да ме извините за притеснението, но тъй като новата учебна година вече е започнала, бих искал да имам някаква определена ориентация по въпроса.

02 Септември 2009 г. Янко Н. Янков

 

*******

До г-н проф. д-р Петко Чобанов

Ректор на Бургаския свободен университет (БСУ)

бул. „Сан Стефано” 62, Бургас 8000

Е-mail : [email protected]g

Информационно копие:

До г-жа доц. д-р Момяна Гунева

Декан на Центъра по юридически науки

при Бургаския свободен университет

бул. „Сан Стефано” 62, Бургас 8000

Е-mail : [email protected]g

Господин Чобанов,

І.

Преди всичко ще започна с едно необичайно признание:

че макар и да съм автор на няколко обемисти книги от сферата на психологията на правото и на политиката;

че макар и да имам зад гърба си няколко десетилетия професионално пребиваване в сферата на науката, и по силата на това обстоятелство да познавам лично изключително голяма част както от най-обикновените учени, така и от научния елитна България;

че макар и да имам зад гърба си шестгодишно пребиваване в сферата на най-зловещите отделения на българските комунистически затвори, и по силата на това обстоятелство да познавам лично изключително голяма част както от най-обикновените престъпници, така и от криминалния елит на България;

че макар и да имам зад гърба си поне едно десетилетие пребиваване в сферата на актуалната политика, и по силата на това обстоятелство да познавам лично изключително голяма част както от най-обикновените прислужници, така и от високопоставените лакеи на българския посткомунистически ченгеджийско-мафиотски политически режим;

лично Вие все още сте известна загадка за мен, и поради това обстоятелство, поне преди напълно да съм си изяснил главния факт, не се наемам да бъда толкова рязък с Вас, както обикновено постъпвам в аналогичните ситуации, имащи аналогичната очевидна степен на изясненост.

ІІ.

На второ место, за да Ви въведа в същността на моя политико-оперативен или социологически експеримент, ПРИЛОЖЕНО ПРЕДОСТАВЯМ ВИ ксерокс-копия от моята „делова” „кореспонденция” с: Ректора на Великотърновския университет (ВТУ)Ректора на Югозападния университет „Неофит Рилски” (ЮЗУ) иРектора на Университета за национално и световно спопанство (УНСС).

От тази „кореспонденция” ще Ви стане ясно, че обосноваваната от мен теза е, че КАКТО ПО ВРЕМЕТО НА КЛАСИЧЕСКОТО КОМУНИСТИЧЕСКО УПРАВЛЕНИЕ, ТАКА И ДНЕС БЪЛГАРСКИТЕ УНИВЕРСИТЕТИ ФАКТИЧЕСКИ СА СТРУКТУРНА СЪСТАВНА ЧАСТ както от ОТ СПЕЦИАЛНИТЕ (ТАЙНИТЕ) СЛУЖБИ НА ДЪРЖАВАТА, така и от ЧЕРВЕНАТА МАФИЯ, на която именно служат тези специални служби; и че в тези университети ЗА МЕН НЯМА МЯСТО (моето присъствие е недопустимо) ДОРИ И ПРИ ХИПОТЕЗАТА, ПРИ КОЯТО АЗ ПРЕДЛАГАМ ДА ЧЕТА ЛЕКЦИИ НЕ САМО ПРЕД СТУДЕНТИ, КОИТО ВЪОБЩЕ НЕ СА ДЛЪЖНИ ДА ПОСЕЩАВАТ ЛЕКЦИИ, НО И ЧЕ ПРЕДЛАГАМ ДА ПРАВЯ ТОВА НАПЪЛНО БЕЗПЛАТНО И НА СВОИ СОБСТВЕНИ РАЗНОСКИ.

Без тук да прилагам своите доказателства (които, впрочем, отдавна са публикувани както в моите документални книги, така и в Интернет) само мимоходом ще спомена, че същото се отнася и за Българската академия на науките (БАН); откъдето през 1982 г. бях уволнен именно по искане на Държавна сигурност, а после бях възстановен едва след десет години (през 1992 г.) – без, обаче, да ми бъде платено полагащото ми се обезщететие, въпреки че уволнението ми бе официално и по съдебен ред признато за противазоконно и репресивно. Дори нещо повече: през 2005 г. бях отново противозаконно уволнен, и въпреки че Съдът отдавна отмени уволнението, до днес все още не съм възстановен.

Дори нещо още повечедиректорката Цветана Николова Каменова, която именно ме уволни втория път, бе възнаградена от ченгесарско-мафиотските Служби, като почти веднага след това бе изпратена за съдия в Международния наказателен съд в Хага, а за нов Директор бе назначен Веселин Цанков, който преди това бе офицер именно в една от специалните служби на МВР; и който неотдавна, отказвайки да изпълни съдебното решение за възстановяването ми на работа, ми каза: „Заведи ново съдебно дело, и ако след десетина години все още си жив, може и да го спечелиш!”.

Пиша Ви всичко това, за да Ви кажа, че съм Ви провокирал, за да мога да получа изрични или мълчаливи отговори, потвърждаващи тезата ми за ченгесарско-мафиотския характер на българските унивреситети и на БАН.

***

Тук имам удоволствието да Ви уведомя, че пълните текстове на въпросната „кореспонденция” са публикувани вИнтернет на следните електронни адреси:

ПървоИ УНИВЕРСИТЕТСКА МАФИЯ… (1), Моята „делова” „кореспонденция” с Ректора на Великотърновския университет 29 юни – 10 октомври 2009 г., 2009-10-18, http://iankov.blogspot.com/2009/10/1.html;

ВтороИ УНИВЕРСИТЕТСКА МАФИЯ… (2), Моята „делова” „кореспонденция” с Ректора на Югозападния университет „Неофит Рилски” – Благоевград, 18 юни – 12 септември 2009 г., 2009-10-22,http://iankov.blogspot.com/2009/10/2.html;

ТретоИ УНИВЕРСИТЕТСКА МАФИЯ… (3), Моята „делова” „кореспонденция” с Декана на Юридическия факултет, Заместник-Ректорите и Ректора на Университета за национално и световно стопанство (УНСС) – София, 23 февруари – 12 октомври 2009 г., 2009-10-31, http://iankov.blogspot.com/2009/10/3.html.

Четвърто: Ако сърфирате в Интернет, бихте могли да констатирате, че някои фрагменти от посочената моя „кореспонденция” с посочените „светила” на българската академична общност са публикувани и в някои други (напр. американски) електронни информационни агенции;

Пето: Ако сърфирате в Интернет, след няколко дни бихте могли евентуално да констатирате, че и нашата (с Вас) „делова” „кореспонденция” също така е публикувана на електронния адрес на моя WebSite (а оттам – подета от заинтригувани лица и институции не само в България).

ІІІ.

На трето место бих искал да Ви припомня нещо, което Вие, несъмнено, много добре знаете, но което вече почти две десетилетия не толкова омаловажавате, колкото именно игнорирате, като се преструвате, че то не е било и не съществува.

Става въпрос за това, че ИМЕННО АЗ СЪМ ТОЗИ, БЛАГОДАРЕНИЕ НА КОЙТО ПРЕЗ СЕПТЕМВРИ 1991 Г. Е БИЛО ОБЕЗПЕЧЕНО ЛЕГИТИМНОТО СЪЩЕСТВУВАНЕ НА БУРГАСКИЯ СВОБОДЕН УНИВЕРСИТЕТ – и този факт, разбира се, е надлежно регистриран в Стенографските дневници на Великото Народно събрание.

Както много добре знаете, в качеството ми да народен представител (депутат) от Осми едномандатен Сунгурларски избирателен район, намиращ се върху територията на Бургаски окръг, НА 16 СЕПТЕМВРИ 1991 Г. ИМЕННО АЗ ВНЕСОХ В ДНЕВНИЯ РЕД НА ВЕЛИКОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ т. нар. „Предложение” за приемане на Закон (Решение) за създаване за Бургаския свободен университет, който официален нормативен акт бе станал реалност само един ден по-късно – на 18 Септември 1991 г.

ІV.

На четвърто место, бих искал да Ви припомня нещо, което Вие, несъмнено, много добре знаете, но което вече почти десет години след нашия първи и единствен (устен) разговор неизвестно защо игнорирате.

Преди това, обаче (за нуждите на ефективното въведение към същността на проблематиката) е нужно да направя едно кратко уточнение.

През учебните 1992/1993 и 1993/1994 години, все още пребивавайки почти на върха на интензивния политически живот в България, в качеството ми на „извънреден” „инцидентен” или „гост-преподавател” прочетох два лекционни курсове пред студентите от Юридическия факултет на БСУ, при което полученият хонорар (именно хонорар, а не заплата!) бе официално предоставен като дарение на тамошната студентска общност.

През лятото на 1999 г. (по времето на „демократичното” управление на Премиера Иван Костов и Президента Петър Стоянов), след неколкогодишни изключително интензивни и дори жестоки конфликти както със секретните служби на българската посткомунистическа държавна власт, така и с недосегаемите мафиотски босове Борислав Дионисиев, Димитър Иванов, Венцислав Стефанов, Александър Найденов и Тодор Цачев(подробно отразени както в издавания от мен в-к „Либерален конгрес”, така и в моята документална книжна поредица), бях принуден да емигрирам, и поисках и получих политическо убежище във Великобритания. Там, в Лондон, започнах да издавам т. нар. „Бюлетин”, който разпространявах в голяма част от базираните в Лондон европейски и други дипломатически представителства, както и в редица европейски и световни политически и правозащитни институции. [Впрочем, екземпляри от този „Бюлетин” днес се намират не само в Лондонската библиотека (TheBritishLibrary, 96 EustonRoad, London), но и в Софийската Народна библиотека „Св. Св. Кирил и Методий”, както и в Българския държавен архив].

Един ден, обаче, на идеално чист български език едно „неидентифицирано” лице ми даде да разбера, че ако не се завърна в София, съпругата ми и двете ми непълнолетни дъщери ще бъдат отвлечени, изнасилени и убити.

По онова време Главен прокурор на България бе човек, на когото бях кум, и след завръщането ми в София заедно с него проведохме конфиденциална среща с един от тогавашните секретари на МВР, който недвусмислено потвърди, че именно българските държавни специални служби са тези, които не само са били организирали лондонското предупреждение, но и са били планирали (ако не се завърна) близките ми да бъдат отвлечени от криминални престъпници, които полицията безуспешно щяла да търси поне една седмица, след което щяла да открие поне два трупа, а похитителите щели да бъдат ликвидирани, тъй като били оказали въоръжена съпротива.

Съвсем наскоро след това бях поканен да участвувам в тържествата по случай Десетгодишнината на Бургаския свободен университет, и лично Вие ми връчихте Златна значка и DiplomaHonoris.

Тогава, по време на официалния тържествен обяд, в присъствието на още четири души (член-кор. проф. Александър Янков, вечния парламентарист Гиньо Ганев, генералът от шпионското ведомство Тодор Бояджиев,проф. Емилия Къндева), които Вие бяхте счели, че са най-заслужили за каузата на Университета, и които бяхме поканени именно на Вашата маса, аз публично изразих изненадата си от факта на зачитането на моята заслуга и награждаването ми.

Именно в контекста на това не само накратко споменах за дейността ми в Лондон, но и официално поисках от Вас да бъда назначен на постоянен съвместителен трудов договор, а Вие официално и публично заявихте, че това енай-малкото нещо, което Университетът ми дължи, и което ще бъде направено през следващия месец. Дори нещо повече – в присъствието на останалите Вие лично възложихте на Декана на Юридическия факулетет (проф. Емилия Къндева) да подготви необходимата за процедурата документация и да я докладва на първото заседание на Ректорския съвет.

Тъй като, обаче, през следващите пет-шест месеци нищо такова не се случи, аз, макар и да се намирах в „състояние на официална деликатна публична поносимост” с проф. Емилия Къндева, се обърнах към нея и я попитах докъде е стигнала процедурата по назначаването ми; а тя „сподели”, че само една седмица след въпросното събитие лично Вие сте й били казали да не подготвя никакви документи, тъй като както от най-високопоставено място от държавната йерархия, така и от бизнес-спонсорите на Университета били настоявали да не ми бъде давано никакво трудово назначение в Бургаския свободен университет. Тъй като настоях за уточнение, тя ми каза, че въпросното „високопоставено място” е именно от сферата на специалните (тайните) държавни служби, и че от спонсорите тя знаела само за „Нефтохим” [дейността на което предприятие по онова време бе изцяло подчинена именно на посочените по-горе мафиотски босове, които тогава в нарушение на международно наложеното ембарго обслужваха износа на петрол от Ирак (по време на режима на Саддам Хюсеин) и снабдяваха с петрол режима на Слободан Милошевич в Югославия].

Макар думите на проф. Емилия Къндева да ми прозвучаха правдоподобно, аз не й повярвах и се обадих няколко пъти на Вашата административна секретарка – която, макар и да твърдеше, че нищо не знае по въпроса, все пак потвърди, че въобще не й е известно да е била подготвяна документация за назначаването ми за преподавател на трудов договор във Вашия Университет.

Освен това, макар и да не ми се иска да обременявам текста на настоящето си писмо до Вас, все пак съм длъжен да спомена факта, че когато през 80-те години комунистическата Държавна сигурност ме бе арестувала, проф. Емилия Къндева бе дала своето официално писмено лъжесвидетелско показание пред Главно следствено управление на ДС, съгласно текста на което въобще не си било заслужавало да бъда съден, и така „пред света” да бъде създавано погрешното впечатление, че в България имало политически противници на „най-хуманния обществен строй”; и че просто трябвало направо да бъда въдворен в лудницата, тъй като само луди хора могат да са недоволни от обществото, част от което са и самите те. И като „съдебно доказателство”, което би могло да бъде използувано, тя бе посочила „наличието на факти”, съгласно които по време на заседания на научния съвет в БАН и СУ аз съм бил проявявал очевидни патологични симптоми, изразяващи се в това, че съм бил бутал столове и маси, а от устата ми били текли лиги…

Впрочем, отдавна разполагам с доказателства, че по онова време проф. Емилия Къндева се е ползувала от привилегията да е авторитетен функционер на Второ Главно и на Шесто управление на Държавна сигурност (ДС).

V.

На пето место бих искал да Ви припомня нещо, което Вие – кой знае защо – сте подписали като официален документ и сте ми го изпратили като официално писмо.

И което, впрочем, ми дава основание да си изградя няколко крайно противоречиви хипотези – които, поне засега, не бих искал да коментирам; и които по-късно вероятно въобще няма да се нуждаят от споменаване и коментар.

Както несъмнено много добре Ви е известно, на 17 март 2009 г. Вие лично саморъчно сте подписал официално писмо, адресирано до мен, което има изходящ рег. № 94-00-288, и е било надлежно изпратено чрез системата на официалната държавна пощенска служба.

Съдържанието на това писмо е следното:

Уважаеми господин Янков,

Бих искал най-сърдечно да Ви благодаря за проявения интерес и желание да се включите с курсове в преподаването в центровете по юридически и хуманитарни науки. Представеният от Вас списък с публикации е повече от впечатляващ и сам по себе си говори за широките Ви научни интереси и забележителен житейски път.

Тъй като предлаганите от Вас дисциплини не са включени в съответните учебни планове се налага преди всичко да се потърсят резерви и възможности за коригирането им, така че те да намерят своето място.

Считам, че включването Ви сред нашите преподаватели ще допринесе допълнително за повишаване качеството на образованието и издигане авторитета на БСУ, поради което ще Ви държа в течение за осъществените промени в учебните планове.

С уважение: (подпис, печат)”.

VІ.

На шесто место бих искал да Ви уведомя, че докато през 2001 г. искането ми да бъда преподавател в БСУ е било съвсем искрено, то искането ми от тази година е имало чисто провокативен характер, целящ да ми предостави фактите, които ми бяха предоставени; и които факти, както е видно и от останалите ми писма до другите мафиотски ректори на Университети, се намират в превъзходна ченгеджийско-мафиотска организационно-оперативна хармоничност.

Тъй като с това мое писмо се опитвам да Ви дам деликатната последна възможност да ми отговорите на въпроса „Дали както първото, така и второто Ви обещание са били искрени или са били израз на виртуозно-куртоазнадемагогия?”, Ви уведомявам, че „оставям вратата все още отворена” именно за отговор на поставения въпрос (а не за назначение, каквото, фактически съвсем не съм целял да получа); и макар досегашната ни „кореспонденция” да е вече публично достояние, Ви уверявам, че няма да скрия от обществеността какъвто и да е отговор, който бихте ми изпратили (или премълчали).

17 Ноември 2009 г. Янко Н. Янков

6 коментара »

 • v said:

  Професори за милиони

  Сергей Трайков /Стършел/

  Голяма дандания се вдигна за това \"феодални старци\" ли са научните кадри на БАН? Оттам пък се разгоря спор каква изобщо е ползата от академиците и професорите в България, които само получавали заплата, без да си мърдат пръста.

  Такава постановка е не само обидна за научния потенциал на страната ни, но е и дълбоко невярна. Защото хората с титли у нас се трудят, и то здраво.

  Да вземем за пример професор Людмил Георгиев, който беше преподавател в благоевградския университет \"Неофит Рилски\", след това се прехвърли в СУ \"Кл. Охридски\", но повече е известен като член на Централния съвет на ДПС.

  Този специалист по етническа и политическа психология през 2004 г. основава фирмата за туризъм и хотелиерство \"Възраждане 1\" ООД в съдружие с друг професор – бившия земеделски министър от квотата на ДПС Валери Цветанов, който бе привлечен като обвиняем за 35 незаконни замени на земеделски земи.

  Третият съдружник във фирмата е тогавашният шеф на САПАРД Мартин Банов. Управител на фирмата е проф. Л. Георгиев. През 2005 г. \"Възраждане 1\" печели обществена поръчка за строителство в община Сапарева баня и специалистът по етническа и политическа психология проф. Георгиев получава 84 805 лв. за \"Корекция и възстановяване на речното корито в Меран дол\".

  Това крупно научно постижение вдъхновява Л. Георгиев през 2006 г. да регистрира втора фирма – \"Ренесанс груп\" АД, пак заедно с другия ДПС-професор – Валери Цветанов. Двамата имат по равни дялове, но проф. Л. Георгиев отново е председател и изпълнителен директор на акционерното дружество – все пак той е в ръководството на ДПС.

  А третата фирма, на която проф. Л. Георгиев става управител, е регистрираното през 2008-а \"Възраждане 2\" ООД, с предмет на дейност колежанско обучение в Колеж по мода и дизайн, собственост на оодето.

  Както се вижда и с просто око, учените не си клатят краката в професорските кабинети, не чакат на едната държавна заплата, а мощно разгръщат своя потенциал, защото фирмите им печелят обществени поръчки и развиват дейност.

  За да не сме голословни, ще ви дадем още един пример. През 2008 г. фирмата на проф. Георгиев \"Възраждане 1\" печели проект по САПАРД на стойност 1 милион и 300 хил. лева. Този път специалистът по етническа и политическа психология трябва да изготви проект за мандра. Да не забравяме, че съдружник в тази фирма е шефът на САПАРД Мартин Банов. По една истинска случайност, точно когато земеделски министър е проф. В. Цветанов, М. Банов става заместник-шеф на фонд \"Земеделие\".

  И като такъв той трябва не само да отсъди дали професорите Георгиев и Цветанов правилно са получили този милион чрез фирмата \"Възраждане 1\", но и да контролира дали те правилно изразходват парите.

  Тоест, земеделският експерт трябва да проверява напълно безпристрастно (?) действията на своите фирмени съдружници. Като проф. Л. Георгиев му се явява пряк началник във фирмата, а проф. В. Цветанов му е пряк… министър.

  При така създаденото положение трябва да обявим г-н М. Банов за най-безпристрастния човек на планетата.

  Иначе професорите си ги бива, вместо да чакат в бездействие заплатата си в края на месеца, те с пот на чело секат храсти и кастрят дървета по реките, коригират речни корита, бъхтят се с туризъм и хотелиерство, зидат по някоя и друга мандра и вместо благодарност получават по някой и друг жалък милион.

  Който след това пък трябва да разпределят нанатък по обръчите с по-висшестоящи…

 • Ivona Hecht said:

  Izkazvaniata na g-n Janko Jankov sa neobosnovani, ne otgovariat na istinata, i po sushtestvo predstavliavat kleveta i zlepostaviane na spomenantite lica. Osobeno zloumishleno e izkazvaneto otnosno prof. Emilia Kandeva, koeto e iztukano ot zlostni preinachavania i izopachavania na fakti i chistoprobni luzhi. Navremeto tia edinstvena se opita da spasi Jankov ot arest i sud, a toi i tova deformira po zlovesht nachun. Prof. Kandeva e svetovno izvesten uchen i izkliuchitelno pochten chovek. Profesor Randall Baker v negovata amerikanska kniga “Summer in the Balkans” i amerikanskiat uchen Prof. Melone opisvat Emilia Kandeva kato dvigatel na demokratichnite promeni v Bulgaria.

 • Priatel na Iankov said:

  Ot imeto na ptof.Iankov
  Бих искал да вярвам, че въпросната Іvona Hecht знае, че Къндева е юрист по образование и по професия;
  Бих искал да вярвам, че въпросната Іvona Hecht би могла да се досети, че данните, съдържащи се във въпросните редове вече доста отдавна са били публикувани най-малко пет или шест пъти и самата Къндева много добре знае за текста на тези публикации.И ако се чувствува оклеветена или набедена или обидена, може да си наеме адвокат и да ме осъди. Или пък, заедно с нея да осъдим следователите от ДС, които са оставили протоколи от нейни разпити и с нейни подписи, като докажем, че следователите са извършили фалшификации. Аз се позававам на документи, намиращи се в архива на ДС; ако тези документи са фалшиви, нека самата Къндева да каже и да заведе дело срещу ДС или срещу мен.Ако въпросната Ивона има поне малко представа от право, би трябвало да знае, че нейния по-горе публикуван текст има ПРАВНОРЕЛЕВАНТНА СТОЙНОСТ и в този смисъл аз и предлагам да се консултира с адвокат, който да и обясни дали случайно не е навлязла в непозволена територия приписвайки ми клеветнически твърдения. Аз боравя с документи, а въпросната коментаторка с какво борави?

  Проф. Емилия Къндева: Þбивш агент на Шесто управление на Държавна сигурност; Þбивш комунистически партиен секретар на Института; Þедин от подписалите (на 18.02.1982 г.) предложението за моето уволняване от Института; Þлъжесвидетел по следственото дело, по което съм осъден; Þчлен на Научния съвет на Института за правни науки, без да има правото да бъде такъв, тъй като е на основна месторабота другаде – други учени, които отговарят на същите условия са елиминирани, без официално да е обяснено защо, но при достатъчната яснота, че това е така, защото този човек е достатъчно предана на мафията политическа проститутка.
  -на стр. 50-51 на въпросната книга съм публикувал горния текст
  това е от 2006 г., тя знае за текста но си мълчи преди това същото съм го публикувал поне още четири пъти в “Документ за самоличност.

 • Дисидентът said:

  Нагледно се вижда как Янков се натрапва като “преподавател” в дисциплини превърнал в свой тип шарлатания и винаги щом се онагледи неговата професионална пустош и некомпетентност или плагиатско подражателска неприложимост, започва да пуска в оборот мафия и държавна сигурност от които той е част, техен сътрудник и подлога. На всичкото отгоре от този вид кореспонденция прави “книга” и отново я натрапва като нова “разработка” на “творчеството” си !

 • Либерален конгрес said:

  Този грозен шебек от маймунарника на Държавна сигурност страда от конфабулаторна парафрения и мегаломанни измислици с налудности за величие. Папагал и крадец на чужда самоличност и събития за последните 23 години е сглобил лъжи и обстоятелства, които си е присвоил. Типичен криминален изрод на криминалното общество, чийто манипулации служат на престъпниците за подмяна на фактите и историята ! Отрепката крадец и шизофреник до такава степен се е видиотил, че си е присвоил знаменитият библейски израз …Ето човека… да не казвам още колко неща е откраднал…Като гнусен провокатор на Държавна сигурност ( какъвто е и днес)…още в затвора мислех да му направя главата на палачинка. Изтъкването на обстоятелството за френската телевизия само говори какви некомпетентни курви са псевдо журналистите пласирали неверни и недоказани обстоятелства дадени им от самият престъпник Янко Янков. Както и всички Държавна Сигурност провокатори никога не е показал пълният текст на присъдата си, никога не е показал автентични документи и доказателства. Всичките чекиджии „графолози”, псевдо журналисти и др. на които се „позовава”са пряко или косвено свързани с Държавна сигурност.Да не забравяме как един друг криминален урод на обществото Людмил Неделчев с американски пари издаде книга за „българските дисиденти” в която вместо дисиденти бяха наместени всички криминални хайдуци и отрепки на „прехода”…което е повече от показателно! Имаше един музей срещу съдебната палата където бяха изложени всички значими фигури дали своята лепта за свободата на България и нейната демокрация….Там уроди и шизофреници хайдуци, като Янко Янков ги нямаше. Селяндурската мафиотска БКП пачавра Желев закри тихомълком този музей за да може хайдуците на прехода да пласират своите криминални измамници. Това че Ифандиев пласира този хайдушки шизофреник и измислен „професор” на „прехода” Янков само говори че и Ифандиев е от същата банда провокатори на Държавна Сигурност. Говори Ифандиев срещу държавна Сигурност заедно с другият паразит измамник Георги Жеков а в същото време получаваше пари от Държавна Сигурност в телевизия СКАТ…Държавна Сигурност телевизията.. и се насираха от страх да не кажат нещо срещу криминалният престъпник Сидеров, който тогава беше сол ташак на шефа на телевизията.

 • Пендо said:

  Лайнянко – психопендел
  ахти несвързания брътвеж тоз лекия наистина е за лудница

Leave your response! Вашето мнение е важно, напишете го!

Add your comment below, or trackback from your own site. You can also subscribe to these comments via RSS.

Моля не ползвайте нецензурни изрази! Всеки коментар, в който има линк, ще изчака редактор да го провери за спам - забавя публикуването.

You can use these tags:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

This is a Gravatar-enabled weblog. To get your own globally-recognized-avatar, please register at Gravatar.