2022-07-06

Ден: 08.12.2009

На тържественото събрание-концерт, посветено на 100 годишнината от рождението на Никола Йонков Вапцаров – патрон на Висшето...