2024-06-13

Ден: 22.12.2009

“Сега, 20 години по-късно, имаме шанс да тръгнем по верния път” “Основният проблем на България, според мен,...