Home » Авторски страници

ЗА СЪСТОЯНИЕТО НА БЪЛГАРСКАТА ОБЩНОСТ В ЧИКАГО и САЩ*

2009.08.25 Един коментар
Spread the love

Bd9p-N3

Събития, Личности, Анализи

Принос към история на българската имиграция в Чикаго

Под общата редакция на Българо-Американска Асоциация – Чикаго

ВЪВЕДЕНИЕ

 Всяка година в САЩ се изготвят два доклада на тема „За състоянието на нацията”. Единият се отнася за американската нация, а втория – за българската общност в Чикаго. Първият доклад се изготвя от специалистите на Белият дом във Вашингтон и Президента на страната го докладва на нацията. Вторият доклад се изготвя от специалистите на Българо-Американска Асоциация в Чикаго и се разпространява чрез медиите. Архивни материали по докладите могат да се ползват от Портала на българите в Чикаго „www.EuroChicago.com”. Аспекти от тези доклади се използват за управление на българските събития в Чикаго.

УВОД

Българското присъствие в Чикаго – постоянно и авторитетно.

Двадесет години от началото на “Петия период на българската имиграция в САЩ” е повод за размисъл относно достиженията на българите в Чикаго. В тази връзка популярни специалисти от различни области на знанието правят първи опит за систематизиране приносите на българите в Чикаго за периода от 1989 до 2010 година. Аналитичните материали в настоящето изложение са представени по браншове.

1. БЪЛГАРСКА ОБЩНОСТ

1.1.Българска общност – организации, идеи, хроника, призове, развитие и други.

1.1.1.Организации

В Чикаго съществуват формални (регистрирани) и неформални (нерегистрирани) български организации.

“Български национален фронт” (създаден на 27 декември 1948 година в град Мюнхен  – Оберменцинг) със седалище в Чикаго е с президент Александър Дърводелски (USA 1957). Печатният орган на организацията е списание “Борба”. Вицепрезидента Гошо Спасов (живеещ в София и град Белово, Пазарджишко) е присъствал на 22 март 2009 година при учредяване на партията (на емигрантите) “Другата България” с председател на инициативния комитет Божидар Томалевски.

Българо-Американска медицинска асоциация е съществувала като неформална организация с председател д-р Михаил Николов в началото на 21 век.

Организацията с идеална цел “Българо-Американската Асоциация” в Чикаго www.BAAChicago.com е създадена на 5-ти и регистрирана на 11-ти януари 2002 година с първи президент Динко Динев. Главната цел на Асоциацията е да помогне за адаптация на имигрантите към американските стандарти на живот.

Организацията с идеална цел “Българо-Американски център за културно наследство” е регистрирана на 5 декември 2007 година. Президент е Кина Бъговска.

Организацията с идеална цел Сдружение “Български музей в Чикаго” е регистрирана през 2008 година. Президент е Елена Табакова.

Условно формална е организация, ръководена от Мартин Мартинов, наречена “Bulgarian Language Dinners”, която обединява личности, говорещи български език, които си събират един път месечно на вечеря в четвъртък.

Няколко съществуващи неформални организации подготвят своята регистрация.

БЪЛГАРО–АМЕРИКАНСКИ ЦЕНТЪР ЗА КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО (към 23 февруари 2009).

Българо-–американски център за културно наследство (BAHC) е организация с идеална цел,  учредена на 3 декември, 2007 г. по законите на щата Илиной.

Неговата мисия е да съхрани и насърчава българското духовно и културно наследство, език, традиции и обичаи в Америка, чрез музика, изкуство, литература, танци, театър, образование и социално общуване. Основна задача на центъра е да се построи български дом в Чикаго, за да могат да се осъществят всички тези културни цели. Към центъра има школа по рисуване, фолклорен ансамбъл, клуб за Васил Левски, певческа група и различни клубове по интереси.

Центърът се управлява от Борд на Директори, състоящ се от 9 души и те са (към 23 февруари 2009): Кина Бъговска – президент, Петранка Стаматова – вицепрезидент, Велина Иванова – касиер и финанси, Елена Гайдарска- секретар, Деси Кийн – секретар-кореспондент, Томислав Георгиев–директор-финанси, Надя Едрева – директор-клубове, Тони Лукова- директор–художествена дейност и Русен Русев–директор – концертна дейност. Голяма помощ на организацията оказва и Борда на Съветниците, чиито представители са българи и американци с пристижно обществено положение и доказани професионални постижения като- Джон Кийн – финансист, Джери Хенкевич – Директор на Украинския национален музей, Джордж Корветарис –  професор, д-р по социология в университета Де Калб, диригента Фил Симсон – Артистичен директор- Lincolnwood Chamber Orchestra, както и основател и музикален директор – American music Festivals и др. Адрес за комуникации: Bulgarian American Heritage Center, 4208 North Octavia Ave., Norridge, IL 60706, 773 517 2142, 708 395 5036, www.BG-USA.org

1.1.2.Идеи

1.1.2.1. Фестивалът “Български дни в Чикаго”

Фестивалът “Български дни в Чикаго” стартира през месец октомври 2004 година. Официалните сесии на Фестивала са: пролетна през месец май и есенна през месец октомври . Най-популярни са семинарите със заглавие “Актуални проблеми на българите в Чикаго”. ”www.BulgarianDaysInChicago.com или www.BAAChicago.com/bdic

Формите за участието във Фестивала могат  да бъдат:

-Активно присъствие на мероприятията на Фестивала.

-Конферентно (видео и аудио) присъствие на семинарите на Фестивала.

-Идейна поддръжка на Фестивала.

-Спонсорска поддръжка на Фестивала.

В семинарите участват популярни българи в Чикаго, повечето от които се стремят или са достигнали до четвърто ниво на “ПОТРЕБНОСТ ОТ УВАЖЕНИЕ” по пет степенната класификация на Абрахам Маслоу. Недостатъчно е участието във Фестивала на някой значими българи вероятно поради някой от следните причини:

-Значима стойност на инвестиционното време (ценово ниво над $ 2.5 за минута ефективно време).

-Недостатъчна ориентация в структурата и строежа на българската общност.

-Проблеми при общуването с българската общност.

-Други причини.

1.1.2.1.1. За патрон на Фестивала “Български дни в Чикаго – пролет 2009” е избран бизнесмена Динко Динев, един от учредителите на Българо-Американска Асоциация – Чикаго. За патрон на Фестивала “Български дни в Чикаго – есен 2009” е избрана д-р Виолета Симов – Динева.

1.1.3.Светска хроника

Материали в рубриката “Българска светска хроника в Чикаго” се публикувани от “Граф Хаджи”, Петър Стаматов и други хроникьори.

1.1.4.Награди

За отбелязване на приносите на личности и институции в Чикаго съществуват следните призове:

“Златен лъв”. Наградата е създаден от вестник “България”. Начало – 2001 година.

“Златен орел”. Наградата е създаден от Българо-Американска Асоциация. ”. Начало – октомври 2004 година.

“Български орел”. Наградата е създаден от Българо-Американска Асоциация. Начало – 2005 година.

Наградите на вестник “България сега”. Начало – декември 2007 година.

Международният институт по антропология в Солт Лейк Сити номинира българи и български институции с “Българин (организация) на годината в САЩ.”. Начало – 2006 година.

1.1.4.1.Призове на Българо-Американска Асоциация.

Българо-Американска Асоциация е удостоена с: Награда за отличие на Българо-Американска Асоциация за траен принос към българската общност от “Office of the cook county treasurer” (September 24, 2003), Държавен паметен медал “Иван Вазов” на Държавна агенция за българите в чужбина (№24, 2006), “Българска асоциация на 2006 година в САЩ” на Международен институт по антропология (2007) и  “Кристален глобус” на вестник “България сега” (2008).

1.1.4.2. Приз за вестник “България сега”

Вестник “България сега” е удостоен с Държавен паметен златен медал “Петдесет години членство на България в Организацията на обединените нации” (28 юли 2009).

1.1.5.Развитие

Очаква се българската общност да се развива в следните направления: Служещи (90%), Собствен бизнес (5%), Учащи (2%), Пенсионери (0,1%), Държавна администрация (0.01%), Организации с идеална цел (0.01%) и други. Обединяващата функция в българската общност през Петия период на българската имиграция вероятно ще бъде понятието “Бизнес интереси”.

1.2.Духовенство, религии, теология, църкви и други.

В Чикаго има две български източноправославни църкви – “Света София” и “Свети Иван Рилски – Чудотворец” и пет български евангелски църкви – Българска евангелска божия църква “Нов живот” , Българска църква интернационална милост “Мараната”, Българска Християнска Баптиска църква “Ново начало”  и други. Македонската православна църква “Света Петка” също се посещава от българи.

1.2.1.Българска православна църква “Света София” www.saintsophiachurch.com . Тя е с три степенна йерархична структура (била е и конгреционална). Първото йерархично ниво е енорията (църквата) с енорийски духовни лица от бялото духовенство (дякон, свещеник, протоиерей, свещеноиконом и ставрофорен свещеноиконом).  Второто йерархично ниво е епархията (диоцез), наречена “Bulgarian Eastern Orthodox Diocese of the USA, Canada and Australia”  с административно месторазположение в New York, USA (с духовни лица от черното духовенство – монах, йеромонах, архимандрид и епископ) и с митрополит (владика) Йосиф www.bulgariandiocese.org . Третото йерархично ниво е “Българска Патриаршия” с месторазположение София, България с патриарх Максим. В методично отношение църквата е към Светия Синод на Българска Източно Православна Църква. Богослуженията се осъществяват (към 2.2.2009) от протойерей Грую поп Цонков. Енорийски свещеници в църквата са били (или могат да бъдат) поп Валентин Борисов Ноцков, Божидар Иванов Димов и други. На 14 март 2009 година се състоя Годишно отчетно изборно събрание на БПЦ “Света София”. Избрано е ново църковно настоятелство в състав: Константин Желебинков – Председател, Тошо Момчилов – Зам. Председател, Кики Шаглева – Секретар, Кирил Мирчев – Помощник секретар, Йорданка Ташева – Касиер, Пепа Паунова – Помощник касиер, Ангел Пепелянков – Управител църковен комплекс, Даря Милева – Заместник управител църковен комплекс, Даниела Михайлова – Координатор за училище „Св.София”, Михаил Михайлов – Отговорник културна дейност, Валентин Томанов – Отговорник връзка с медиите, Ивайло Маринов – Отговорник материална база, Иван Марковски – Заместник отговорник материална база, Таня Гешева – Председател Контролна комисия.

1.2.2.Българска православна църква “Свети Иван Рилски – Чудотворец” . Тя е (дискусионно конгреционална) с три степенна йерархична структура. Първото йерархично ниво е енорията (църквата) с енорийски духовни лица. Второто йерархично ниво “Български диоцез”, след смъртта на архиепископ? (владика) Кирил Йончев през 2007 година се управлява от Епархийски духовен съвет. Третото йерархично ниво е Православната църква в Америка (The Orthodox Church in America   www.oca.org ), с (административна степен) митрополит Йонна (посетил за първи път църквата на 3 януари 2009 година). БПЦ “Свети Иван Рилски – Чудотворец” е създадена като църковна община (“църква без сграда” ?) на 9 февруари 1996 година в присъствието на архимандрит Кирил (днес покойник) и отец Валентин Ноцков. През месец януари 1999 година е закупена църковна сграда и в кратък период от време църквата започва да функционира.  Първи председател на църковното настоятелство е Георги Иванов. Свещеници в църквата са (или са били) свещеноиконом Валентин Борисов Ноцков и протоиерей Божидар Иванов Димов. Членове на църковното настоятелство (2.2.2009) са: Боян Чавдаров, Емил Давидков, Павлик Петров, Красимир Дечев, Крум Тирилов, Добри Карабонев. От месец март 2009 година към църквата съществува младежка група (с ръководител Мария Влашка) с цел да помага на организационния живот на църквата. На 21 Март 2009 г. е било проведено годишно отчетно събрание в Църквата ”Свети Иван Рилски” в град Чикаго, Щата Илинойс.

1.2.3.Българска евангелска божия църква “Нов живот” е с главен пастор Владимир Георгиев, пастор Станимир Танев и младежки пастор Марио Христов.

1.2.4.Българска църква интернационална милост “Мараната” е с пастор Руди Акоста.

1.2.5.Българска Християнска Баптиска църква “Ново начало” е с пастор Георги Киров.

1.2.6. Наско Лазаров е бил директор на организацията “Мисията възможна”.

Поклонници Ерусалимски (т. н. големи хаджи) са Алина Георгиева, Евгений Чаракчиев, Никола Чаракчиев и други. Поклонници Атонски (т. н. малки хаджии) са Отец Божидар Димов, Евгений Чаракчиев, Никола Чаракчиев и други.

Професор д-р Георги Иванов (Illinois Institute of Technology) осъществява изследване по темата “История на българската православна църква в САЩ”.

1.3. Изкуство, култура, музика, театър, литература, проза, поезия, критика и други.

В Чикаго живеят и работят специалисти от почети всички направления на културата и изкуствата.

1.3.х.Популярен художник е Кина Бъговска www.bagovska.com , автор на картината “Квартет”. Камелия Томанова ръководи неформален кръжок по изобразително изкуство “Ателие Млади Творци” и други.

1.3.х.Популярен артист и писател е Добри Карабонев, автор на романа “Да намериш себе си”.

1.3.х.Популярна поетеса е Райна Недялкова, автор на стихотворението “Камилата”

1.3.х.Популярни критици в Чикаго са Катя Златкова (популярна с критиката си към статия на американски журналист за България в чикагски вестник) и Симеон Гаспаров (популярен с някой критични материали за американското общество).

1.3.х.Популярни танцьори са ансамбъл “Хоро” и други.

1.3.х.Популярни музиканти са оркестър “Изгрев”, “Колорит” и други.

1.3.х.Популярен карикатурист е Антон Тончев и други.

1.3.х.Популярен певец е Никола Петров Найденов от Чепеларе (USA 1990), познат като “Малкия сър”, “Българския Том Джонс” и “Родопския Славей”.

1.4.История, етнография, реставрация, архиви, генеалогия и други.

1.4.1.В областта на история на българската имиграция работи Диляна Иванова, проф. д-р Никола Чаракчиев и други.

1.4.2.В областта на българската етнография работят Елена Табакова [email protected] и Диляна Иванова

1.4.3.В областта на реставрацията на произведения на изкуството и колекционерство (нумизматиката и други) работи Стоян Вълков [email protected]

1.4.4.В областта на архивите на българската общност работи проф. д-р Никола Чаракчиев (USA 1999). Архивни фондове за Българската общност има в България и в САЩ.

1.4.5.В областта на генеалогията работят д-р Лолита Николова (Солт Лейк Сити) и професионалният генеалог проф. д-р Никола Чаракчиев [email protected] .

1.4.6.В областта на история на българската имиграция в САЩ работят проф. Спас Райкин (от Пенсилвания ), известен със своите многотомни издания и д-р Иван Гаджев (от Минесота), известен със своите трудове по “История на българската имиграция в Северна Америка”.

1.5.Спорт

Спортната секция на вестник “България” е организатор на Турнир по белот, бридж, табла и шах. Турнирът се ръководи и отразява от спортния журналист Ангел Георгиев.

Известен български футболен съдия е Валентин Рударски.

На 11 февруари 2009 година се откри Първият български бридж клуб в САЩ “Bridge Starts Club”. Популярен бриджьор е Дарина Демирева.

В Чикаго съществува и “Училище за бойни изкуства”.

През март 2009 започна турнира “Първа пролет” за купата на вестник “България”.

1.6.Дипломатични институции.

 

Посолството на Република България в САЩ е във Вашингтон. Посланици в посолството са били: Величко Величков (1988.1990), Огнян Пишев (1991-1994), Снежана Ботушарова (1994-1998), Филип Димитров (1998-2002), Елена Поптодорова (2002-2008), Лъчезар Петков (съпруга Боряна Петкова) (2008-2009), Тихомир Стойчев (временно изпълняващ длъжността от 22.11.2009 и посланик? от 2010).

Генералното консулство на Република България в Чикаго е открито през 2005 година. Първи Генерален Консул е г-н Иван Сотиров (съпруга д-р Наталия Сотирова). Консул  е Александър Пейчев. Първи консул е бил Недялчо Данчев. Преди откриване на Генералното консулство в Чикаго, връзки с българската общност осъществява Георги Пейчинов. Мандатът на Консул Александър Пейчев беше до месец юли 2009 година. На 16 юли 2009 година в Чикаго с полет на British Airways от Лондон пристигна с оригинален освободен тоалет, подходящ за дългото пътуване новият консул на Чикаго – г-жа Лила Георгиева,  заедно със своя съпруг Михаил Тинчев. Пръв идентифицира VIP семейството Ник, който често среща популярни българи на международното летище О’Hare. На 5 август www.EuroChicago.com представи Консул Георгиева на българската общност, по случай нейния рожден ден. Това беше повод българи от Чикаго за първи път да разговарят с Консул Георгиева за да й честитят празника. На 31 юли 2009 година от Чикаго за България отпътува първият (в исторически аспект) Генерален консул на Чикаго г-н Иван Сотиров. Преди заминаването си г-н Сотиров публикува до българите в Чикаго отворено писмо под надслов “Благодаря ви, приятели”. На 13 август 2009 година беше публикувано “Отворено писмо до Премиера на България” от вестник “България”, отнасящо се за Генералното консулство на Република България в Чикаго. На 26 август в www.EuroChicago.com беше публикувано отворено писма до  Министър председателя на република  България г-н Бойко Борисов и до българските медии, във връзка с Генералното консулство на Република България в Чикаго. През месец септември консул Лила Георгиева откри учебната година в няколко български училища (5 септември 2009 в БУЦ “Знание”, 12 септември 2009 в БУ “Джон Атанасов”). От 2 октомври 2009 година Валентин Дончев е Генерален консул в Чикаго.

ТИХОМИР СТОЙЧЕВ

Тихомир Стойчев е изпълняващ длъжността заместник посланик, пълномощен министър на Република България във Вашингтон от 22 ноември 2009 година.

 

СТОЙЧЕВА

ЛЪЧЕЗАР ПЕТКОВ

Господин Петков е кариерен дипломатически служител. Заемал старши дипломатически длъжности в Министерство на външните работи – и. д. главен секретар (2007), директор на Дирекция “Човешки ресурси“ (2006-2008), и. д. началник на Управление “Западна Европа и Северна Америка“ (1993-1994). Бил е извънреден и пълномощен посланик във Варшава (2002-2006), ръководител на Консулско представителство в Ню Йорк (1995-1999), заместник-ръководител на посолството във Вашингтон (1994-1995), втори дипломат и консул в посолството в Малта (1986-1990). Притежава магистърски степени по международни отношения. Владее английски, полски, руски и испански; ползва френски, сръбски и италиански. Адрес за комуникации: www.Bulgaria-Embassy.org

БОРЯНА ПУНЧЕВА – ПЕТКОВА

Госпожа Петкова е кино, телевизионен и театрален режисьор. Адрес за комуникации: www.Bulgaria-Embassy.org

ВАЛЕНТИН ДОНЧЕВVALENTIN DONTCHEV

ВАЛЕНТИН ДОНЧЕВ е роден на 29 септември 1960 година в град София. Завършил е 114 Английска езикова гимназия в родния си град през 1979 година, Университет за национално и световно стопанство в София – магистър по “Международни отношения” (1986), дипломатически курсове за специализация по европейска интеграция и международни организации в Хага – Холандия през 1992 и 2003 година и Бирмингам и Оксфорд – Великобритания през 1998 догодина. Говори английски, руски и френски.

Валентин Дончев започва трудовата си дейност през 1986 година като стажант-аташе в Министерството на външните работи, където работи и досега, като преди назначаването му за Генерален консул на Република България в Чикаго (от  1 октомври 2009 година). е пълномощен министър, началник отдел. Досега има три задгранични мандата – един в посолството на България в град Претория (1993-1996), където е първият български консул в Република Южна Африка, и два в Постоянното представителство на България към службата на ООН и други международни организации в Женева (1998-2001 и  2003-2007 година).

Женен е с две деца – момче на 5 години и момиче на 2 месеца..

Адрес за кореспонденция: 737 N. Michigan Ave., Suite 2105. Телефон: 312-867-1904, факс: 312-867-1906. E-mail: [email protected]

КРИСТИНА ДОНЧЕВА

КРИСТИНА ДОНЧЕВА има магистърска степен по икономика и управление на индустрията от Университета за национално и световно стопанство в град София. Кристина Дончева е съпруга на Валентин Дончев. В момента (септември 2009 година) е в отпуск по майчинство.

Адрес за кореспонденция: 737 N. Michigan Ave., Suite 2105. Телефон: 312-867-1904, факс: 312-867-1906. E-mail: [email protected]

ЛИЛА ГЕОРГИЕВА – LILA GEORGIEVA

Ангелова Георгиева е родена на 5 август 1979 година.

През 1987-1994 госпожа Георгиева учи в 133 ЕСПУ “А. С. Пушкин” (руска езикова гимназия), от 1994 до 1999 учи в 31 СУЧЕМ “Ив. Вазов” (френска езикова гимназия), от 1999 до 2002 учи в Софийски университет “Св. Климент Охридски”, бакалавър по Политология, специализация по Външна политика и сигурност, от 2002 до 2004 учи в Univercidade Catolica, Лисабон, където семестриално завършва магистратура по Политология и Международни отношения и специализация по Международни отношения и международна сигурност, от 2005 до 2009 учи в Софийски университет „Св. Климент Охридски” – магистратура „Международни политически отношения и сигурност”. През 2007 г. се дипломира  в Дипломатическия институт към Министъра на външните работи на Република България.

Нейната дипломатическа кариера започна от 2005, като до 2009 е младши експерт, референт за Република Гърция и Република Кипър в Дирекция “Двустранни консулски отношения и консулска защита” на Министерство на външните работи. От 17 юли 2009 е Консул в Генералното консулство на Република България в Чикаго.

Владее английски, руски, френски и португалски езици.

Адрес за кореспонденция: 737 N. Michigan Ave., Suite 2105. Телефон: 312-867-1904, факс: 312-867-1906. E-mail: [email protected]

МИХАИЛ ТИНЧЕВ – MIHAIL TINCHEV

Михаил Тинчев е съпруг на консул Лила Георгиева. Господин Тинчев завършва висше образование по специалност ” Стопанско управление”. Работил е като данъчен инспектор в “Националната агенция по приходите”. Владее няколко западни езика.

Адрес за кореспонденция: 737 N. Michigan Ave., Suite 2105. Телефон: 312-867-1904, факс: 312-867-1906. E-mail: [email protected]

1.7.Организирани събития.

 

1.7.1.Събития с партийна насоченост

Лидерът на СДС г-н Пламен Юруков посети Чикаго през 2008 година.

Представители на партията ГЕРБ посетиха Чикаго през 2008 година.

Представителите на (нерегистрираната) партия “Другата България”, Ваня Петкова и Божидар Томалевски, бяха на посещение в Чикаго от 12 до 14 Декември 2008 година.

На 2 февруари 2009 година към 18 часа с полет на Луфтханза от Мюнхен в Чикаго пристигна кмета на София г-н Бойко Борисов, придружен от малък работен екип. Той беше посрещнат непосредствено след излизането си от самолета от Генералния консул на Чикаго г-н Иван Сотиров и от служители на нашето консулство. По дългия път от самолета до залата за паспортна проверка Борисов беше съпровождан от служители на имиграционните служби, чест, която се оказва за особено важни пътници. Пръв в прегръдката на “снажния” българин попадна Ник от Пловдив, който вече десет години има честта да среща популярните българи, кацнали на международното летище О’Hare. Господин Борисов беше приветстван от няколко десетки българи, работещи на Пети международен терминал. Програмата на Бойко Борисов за вторник 3 февруари 2009 година се състоеше от адаптация към Чикаго, обяд с проспериращи българи, среща с кмета на Чикаго Ричард Дейли, индивидуални срещи с популярни българи в Чикаго, среща с българската общност в Българска Православна Църква “Свети Иван Рилски – Чудотворец” и отпътуване за Вашингтон.

Обядът се състоя на 96 етаж на небостъргача “Джон Хенкок билдинг” в ресторанта “Сигничър рум”. Присъстват 6 души от екипа на г-н Борисов (между които Милен Врабевски, Радослав Тачев и други) и 12 българи (между които Шефкет Чападжиев, Хамид Русев, Динко Динев, отец Грую поп Цонков, д-р Виолета Симов, Лина Кърк, Иван Сотиров и други). Спонсор на обяда е Васил Байрактаров. Шефкет Чараджиев е поканил Борисов в личния си апартамент на 88 етаж на небостъргача. Срещата с кмета на Чикаго е продължила около час. На среща на г-н Борисов с българската общност в църква “Свети Иван Рилски – Чудотворец” присъстват около 300 български имигранти.

1.7.2.Събития на организации с идеална цел.

На 6 декември 2003 година се състоя тържество, организирано от Българо-Американска Асоциация по случай 100 години Българо-Американски дипломатически отношения.

Годишно-отчетно изборно събрание на Българо-Американска Асоциация в Чикаго се проведе на 6 декември 2008 година.

На 13 декември се състоя първото Коледното и Новогодишно шоу на Българо-Американски център за духовно наследство.

На 3 и 4 януари 2009 година на посещение в Чикаго е Йоана, Митрополит на Православната църква на Америка (ОСА). Историческа справка: Митрополит и Архиепископ Йона (Jonah) е избран на 12 ноември 2008 година на 15-тия събор на Православна църква в Америка в Pittsburgh PA за Митрополит на Вашингтон и Ню Йорк и Архиепископ на цялата Православна църква в Америка.

Първото българско Осмо мартенско женско парти в Чикаго се състоя на 11 март 2009 година.

На 4 април Българският фолклорен танцов ансамбъл “Българе” имаше представления в “Prairie Center for the Arts”, 201 Schaumburg Ct., Schaumburg, IL от 6:00рм и от 8:15рм. Те  представиха спектакъла “Това е България – Осмото чудо”. След спектакъла ще има среща с артистите от националния фолклорен ансамбъл.

На 24 и 25 април театър “Сълза и смях” гостуваха с постановката “Лазарица” в театъра на UIC.

На 3 май 2009 година се откри Фестивала “Български дни в Чикаго – пролет 2009”. На същата дата  се състоя семинара “Приноси на българите да просперитета на Чикаго” по случай “Двадесет години Пети период на българската имиграция в САЩ”. За участие в семинара бяха поканени популярни българи в Чикаго и САЩ, повечето от които са достигнали до четвърто ниво на “ПОТРЕБНОСТ ОТ УВАЖЕНИЕ” (от българската общност в САЩ) по пет степенната класификация на Абрахам Маслоу. На семинара присъства Чавдар Димов от Посолството на България във Вашингтон, заедно със съпругата си Надежда Димова..

Първи пикник по случай Деня на детето се състоя на 1 юни 2009 година и беше организиран от Българо-американския център за културно наследство и Българо-американската асоциация в Чикаго. Рисунка дълга десетки метри нарисуваха 39 деца на възраст от 2 до 12 години

1.7.3.Празнични събития.

Всяка година (след откриване на Генералното консулство на Република България в Чикаго) се чества тържествено Националния празник на България 3 март.

На 6 декември 2008 година се състоя четвъртото по ред коледното шоу на вестник “България сега”.

Кристине Ботева, абитуриентка от Чикаго, изрисува свой орнамент за Коледната елха в Белия дом. Тя (заедно с майка си Маргарита) е присъствала на приема в Белия дом, която Първата дама е дала за всички художници, украсили Националната коледна елха на Америка за 2009 година.

На 22 февруари БАЦКН организира Тържествено честване и курбан за Васил Левски в БПЦ “Свети Иван Рилски – Чудотворец”.

На 27 февруари 2009 в 12.00 часа Генералното консулство на България в Чикаго, съвместно с Българо-Американски Център за духовно и културно наследство отбеляза Националния празник 3 Март с тържествена церемония и издигане знамето на България пред Richard Deley  Center в Чикаго с участието на ансамбъл “Хоро” и оркестър “Балкански ритми”. Присъстват проф. Константин Христов, академик Борис Тенчов, Кина Бъговска, Петър Стаматов, Петранка Стаматов, Хамид Русев и други.

На 8 март Посланика Лъчезар Петров и съпругата му Боряна Пунчева – Петкова, посетиха “Българско училище в Чикаго “Джон Атанасов”.

На 7 март 2009 година вестник “България” организира официално честване на Националния празник на България – 3 март и Международния ден на жената – 8 март в банкетната зала на хотел Sheraton, Schiller Park. На официалната маса № 7 присъстваха: Посланика Лъчезар Петров със съпругата си Боряна Пунчева – Петкова, Хамид Русев и Лина Кърк, спонсора Васил Байракторов със съпругата си от полски произход,  поп Грую Цонков и други. На тържеството присъстваха много популярни българи, като всред тях се забелязваха д-р Стоян Стоев със съпругата и с един от синовете си, д-р Магдалена Генева със съпруга си Благой Апостолов и племенничката си Мария Калоферова, Руско Русков със съпругата си Нина Рускова, Илия Консулов, Пейчо Пецанов, Александър и Елена Лазови, Красимир и Камелия Кръстеви, Таня Костадинова, проф. д-р Никола Чаракчиев, поетесата Рени (Райна) Недялкова, популярният Джани (Юсеин Мустафов) от Пазарджик, Христо със съпругата си, Георги със съпругата и дъщеря си, Николай Петков, Стоимен Стоименов с Антоанета Стоименова, д-р Пламен Дочев, Таня Господинова, Весела Славова, Кирил Кирилов  и други или всичко около 500 души. Концерт изнесе Ансамбъл “Хоро” с ръководители Ирина и Тодор Гочеви. Конферансие на празненството беше Красимир Андонов. Озвучаването управляваше Никола Петров Найденов. Вокален концерт представи певицата Кичка Бодурова. На щанда с цветя беше Ваня Харалакова. Цената на кувертата беше $ 35. Вечерята беше спонсорирана от Мултигруп логистикс и включваше салата от марули, гарнирана с апетитен сол, пилешка пържола с гъби и бял сос и сладолет с кафе. Газираните и алкохолни напитки се заплащаха допълнително (б. а. Някой детайли са с предназначение – “историческа стойност”).

На 8 март Посланика Лъчезар Петров и съпругата му Боряна Пунчева – Петкова, посетиха “женското парти”, организирано от “Българо-Американски център за културно наследство” под управлението на Кина Бъговска и Петранка Стаматова, на което са присъствали над 100 дами.

1.7.4.Връзки на българската общност с правителствени и неправителствени институции.

На официално посещение в Чикаго на 23 март 2005 година беше министърът на външните работи д-р Соломон Паси.

На официално посещение в Чикаго на 18 октомври 2005 година беше Президента на Република България Георги Първанов.

През месец юни 2008 година беше изпратена информация до осем структурно определящи институции в България за възможностите за участие на Българо-Американска Асоциация – Чикаго в Програмата “Държавна политика към българите по света”. До настоящия момента, в офиса на Асоциацията, не е получен отговор от България.

Служители на Държавната агенция за българите в чужбина (ДАБЧ) бяха на посещение в Чикаго от 11 до 16 декември 2008 година в състав – Коянка Димитрова – и. д. Директор Българска общност и информационни технологии, Олга Шурбанова – редактор на списание “Ек”, Мария Гарева – български училища зад граница, Галина Ганчева –юрист. Това беше първото масово посещение на служители на ДАБЧ през Петия период на българската имиграция за двадесет години. През 2001 година на посещение в Чикаго беше заместник председателят на Агенцията Йордан Янев но в състава на българска делегация, а на 26 март 2005 година на посещение в Чикаго беше Председателят на Агенцията – Деница Христова но в състава на делегация на бившия министър на външните работи д-р Соломон Паси. През време на Петия период на българската имиграция в САЩ няма официално посещение на Ръководството на ДАБЧ в Чикаго. От 12 август 2009 година  pа Председател на ДАБЧ е назначена Райна Манджукова. Тя е първия Председател на ДАБЧ с над 10 години стаж в агенцията. През 2006 година г-жа Манжукова посети Чикаго като участник във Втората световна среща на българските медии.

Българската общност в Чикаго поддържа връзки с българската диаспора по света посредством материали публикувани в www.EuroChicago.com , www.ide.li , www.Media-bg.net и други сайтове.

1.7.5.Международни събития

През месец Май 2006 година в Чикаго се състоя Втората международна среща на българските медии, под патронажа на Георги Първанов и мениджмънта на Максим Минчев, Генерален Директор на БТА.

1.7.6.Специфични събития

На 1.1.2009 година около 7 часа сутринта възниква пожар в сградата, в която се помещава и офиса на Български център  “Родина”.

1.7.7. Българи участващи в специални мисии.

Българи, живеещи в Чикаго са участвали в специални мисии зад граница. В. Т. е бил военен координатор в Камбоджа, В. И. е участвал в умиротворителната мисия в Ирак, (Дивания), У. У. е работил в българското посолство в Пекин и т. н.

1.8.Държавни институции

 

Понастоящем много малко българи работят в американските държавни институции. Известни са българи, които работят в пощите, системите за сигурност и други държавни ведомства. В Чикаго за сега не е известен българин на изборна държавна длъжност.

1.9.Имигранти от четвъртия период на българската имиграция в САЩ

 

В Чикаго живея български имигранти, пристигнали в САЩ след 9 септември 1944 година и продължили своя жизнен път и след 10 ноември 1989 година. С уважение към тях бихме споменали имената на д-р Станка Паприкова, д-р Виолета Симов (USA 1971), Пенка Богданова( 20.10.1919 Калугерово, USA ?, + 07.01.2008), Елена Иванова (USA 1977), Илия Консулов (USA 1968), Хамид Русев (USA 1964), Шефкет Чападжиев, Александър Дърводелски (USA 1957),  Христо Иванов  (USA 1977), Димитър Тикатов (USA 1954), Ангел Пепелянков (USA 1975), Ангел Ангелов (USA 1968), Борислав Борисов (USA 1985)..

1.10.Имигранти от петия период на българската имиграция в САЩ

1.10.1. Регистрирани участници във Фестивала “Български дни в Чикаго”

 

МЕГЛЕНА БАРАШКА

Меглена Барашка осъществява застрахователни услуги – имущество, живот, злополука. Финансови услуги – инвестиции, пенсионни фондове, взаимни фондове, банкиране. Адрес за комуникации: 630-379-6794.

АННА РУСЕВА

Анна Русева е служител на Country Financial. Адрес за комуникации: 773-742-6626

ДИМИТЪР ЧАЛЪКОВ – DIMITAR TCHALAKOV, Biography

Dimitar Tchalakov has more than fifteen years experience in the Information Technology arena and especially in the area of software development and outsourcing. During this period he held positions as software developer, team leader, architect, consultant and entrepreneur working in Europe and North America interacting with teams from many different countries on different continents. His background helps him to establish many multicultural relations and see the value and innovations available from different parts of the world. During his work assignments he was involved in building generic frameworks that were used in the area of Telecommunications and also developing and architecting products in many other areas. For the last few years he is helping IT companies from Eastern Europe in their efforts of establishing partnership relations with companies from US and other places and providing software consulting services. Web: www.dntconsulting.com , Email: [email protected] , Tel: 630-337-7502.

Димитър Чалъков е член на “Българо-Американска Асоциация” в Чикаго.

КАТИНА ГЕНЧЕВ – KATIANA GENTCHEV

Катина Генчев.  Childcare. Companions. Housekeepers & Cleaning Services.  Агенция за устройване на детегледачки, болногледачи, помощници в домакинството и др.

International agency of jobs, inc. Katina Gentchev. 950 Milwaukee ave., suite 326. Glenview, IL 60025 Възможност за комуникации 847-296-4748.

 

ЕЛЕНА ТАБАКОВА

Елена Табакова е етнограф и е Президент на Сдружение “Български музей в Чикаго”. Специализира в мода, история, развитие, събиране и съхранение на традиционни български облекла, градски облекла от 19 до 21 век, аксесоари и други. Автор е на моно спектакъла “От забрадката до шапката”. Тел. 773-704-0464.

МАРГАРИТА ИВАНОВАMARGARITA  DIMTROVA IVANOVA

Маргарита Иванова -Астро Гита е Астролог Консултант с 15 годишен опит. Практикува професионална астрология. Тя е с енциклопедично амплоа: Психолог, Астролог и Диетолог. Пристига в Чикаго на 21.02.1994. Работи като Астролог- консултант от февруари 1996 година. Мисията и девиза на Гита е да бъде ”Слънчев лъч в тунела”.  От януари 2002 до май 2007 пише седмичните хороскопи за вестник ”България”. През 2007 води рубриката ”Излекувай душата си” във вестник ”Златорог”, а на 3 юли 2008 стартира с новата си рубрика за жената ”Изповед”, където съветва Българските жени как да излекуват  душата си като прокарва своите слънчеви лъчи и през най-тъмните тунели. През 2006 завършва Де Пол университета в Чикаго, където специализира психология на храненето и още същата година започва работа като диетолог в Чикагска болница. Маргарита разработва своя уникална програма за отслабване ”Обичай себе си”, където чрез използване на изкуства тя помага на своите клиенти как да променят начина си на хранене, да отслабнат и започнат нов живот. Адрес за комуникация: www.astrogita.com , телефон мобилен 773-414-9756, стационарен: 773-572-4596. Адрес: 8418 W. Gregory street, apt.2-S, Chicago, IL 60656.

СОФИЯ ЗНАЙМЕР

Zneimer and zneimer P. C. концентрира своята дейност в сферите на искове и дела  свързани с катастрофи и злополуки, бизнес и имиграция.  Информацията за компанията е представена от София Знаймер.

 • Злополуки и Катастрофи. Ние водим искове и съдебни дела от името на хора, които са жертви на злополука причинена от небрежност от трети лица.  Само от последните няколко дела ние помогнахме на нашите клиенти да получат над милион долара.
 • Наша клиентка, която падна и си счупи бедрото в резултат на небрежност на собственик на сграда, получи $150,000.00.
 • Клиент, който падна от маса за МRI по време на тест, и получи мозъчна травма, получи $800,000.00.
 • Семейството на възрастен човек, който падна в старчески дом и си счупи бедрото, получи $175,000.00.
 • Бизнес. Нашата кантора работи с бизнеси, които имат договорни проблеми или имат проблеми свързани с бизнес сделки.
 • Имиграция. Ние можем да помогнем на бизнеси, които искат да спонсорират чуждестранни работници за работна виза или за зелена карта за САЩ, индивидуални лица, които искат да спонсорират роднини за неимигрантски или имигрантски визи за САЩ, и лица, които биха се квалифицирали за имиграционни бенефиси поради инвестиции или изключителни лични качества.

Ние представляваме бизнес и съдебни клиенти само в щата Илинойс. Нашите имиграционни клиенти са от всички щати и от целия свят.

Кантората ни се намира в близката северозападна част на Чикаго и е лесно достъпна с кола или с обществен транспорт. Можете да ни намерите на пресечката на улиците Fullerton (Фулертън) и Western (Уестърн) в Чикаго, само на два блока от магистралата Кенеди (Kennedy Expressway). Ние говорим български език.

Ние ще работим по вашия въпрос като стриктно спазваме етическите правила на нашата професия и ще ви представляваме с етичност, ефикасност и конфиденциалност.

Юридически сфери на практика

Наранявания от небрежност на трети лица

Автомобилни Злополуки, Строителни Злополуки, Падания, Ухапвания или Нападения от Животни, Наранявания в Старчески Домове, Наранявания от Небрежност на Трети Лица

Ако вие или ваш близък сте пострадали при злополука, свържете се с нас по интернета или ни се обадете на телефон 773.342.2044 да си направите час за БЕЗПЛАТНА консултация да обсъдите вашите правни алтернативи.

Имиграционно право

Визи, Зелени Карти, ПЕРМ, H-1B, H-2B, Инвеститори или Търговци, Молби за Опрощаване (Уейвърс), Премахване или Депортация от САЩ, Гражданство, Обжалвания

Ние можем да помогнем на вас или на вашия бизнес ефективно да преминете през лабиринта от закони за имиграция и натурализация, с които в днешен ден бизнеси и индивидуални лица трябва да се съобразяват. Обадете ни се на телефон 773.342.2044 или се свържете с нас по интернета да си направите час за консултация да обсъдите вашите имиграционни алтернативи. Ние предлагаме компетенти юридически услуги на разумни цени.

Бизнес дела

Договорни Проблеми, Арбитраж, Бизнес Проблеми

Направете консултация с нас, за да нучите повече за правните услуги, които можем да предложим на вашия бизнес. Обадете ни се на телефон 773.342.2044 или се свържете с нас по интернета. Ние предлагаме компетенти услуги на бизнеси на разумни цени.

МАРИЯ ИЛИЕВА

Мария Илиева (Муцуна) е известна със своя сайт  www.mutzunahomevideo.com . Телефон за контакти: 773-983-7409, E-mail: [email protected]

НИКОЛА ПЕРФАНОВ

Инженер Никола Перфанов е специалист по електроника и далекосъобщителна техника. Осъществява озвучаване на зали и видио прожекции. Адрес за комуникации: 630-529-1306.

ЦВЕТЕЛИНА БОЙНОВСКА

Цветелина Бойновска е адвокат. Правни услуги в областта на имиграционно и семейно право, както и сделки с недвижими имоти. Възможност за комуникации: 312-222-9353.

 

КЛИМЕНТ ВЕЛИЧКОВ

Климент Величков  е редактор на чикагския вестник „Старт BG”, който има вече осемгодишна история. Бил е спортен журналист в българските вестници „Спорт” и „Старт” преди години. Електронна медия  www.bulgaria21.com . Възможност за комуникации: Е-mail: [email protected] , Тел. 773-517-2143

ДИЛЯНА ИВАНОВА

Диляна Иванова е член на “Българо-Американска Асоциация”  в Чикаго и Сдружение “Български музей в Чикаго”. Адрес за комуникации:

АЛЕКСАНДЪР ЛАЗОВ

Александър Лазов е инженер, специалност по далекосъобщителна техника. В САЩ е от 2001 година. Адрес за комуникации: 773-510-6112. E-mail: [email protected]

 

БОЯНКА ИВАНОВА

Боянка Иванова е директор на “Българско училище “Джон Атанасов”. Тя е двуезичен учител в L. A. Budlong School Chicago. Боянка Иванова е наградена “Българин на годината в САЩ (2006) на МИА -Солт Лейк Сити, с паметен медал “Иван Вазов” (2007) на ДАБЧ и друг. Боянка Иванова е подготвила фотоизложба “Щрихи от историята на българската имиграция в Чикаго”  и “Приносът на българските училища към история на българската имиграция в Чикаго”. Адрес за кореспонденция: [email protected]

ЕЛЕНА ЛИПКОВА

Елена Липкова е учител в “Българско училище “Джон Атанасов”. Тя е филолог, специалист по български език и литература. Дългогодишен учител в елитната “Приходо-математическа гимназия” в Добрич. От 2002 година е заместник-директор и учител в българското училище “Света София”, по-късно преименувано в Българско училище “Джон Атанасов”. От 2004 година е помощник учител в американско държавно училище за надарени деца “Томас Едисон”. Адрес за кореспонденция: [email protected]

АНТОАНЕТА ДИЧЕВА

Антоанета Дичева е учител със 32 години учителски стаж, от които седем години в Българско училище “Джон Атанасов”. Възможност за комуникации:  [email protected]

 

СТОЯН СТОЕВ

Стоян Стоев ще представи на семинара темата “Модификация на заемите и защо банките не искат да участват в процеса?”. Той е наградена с  “Българин на годината в САЩ (2006) на МИА -Солт Лейк Сити Възможност за комуникации 847-208-7295. Адрес за кореспонденция: мобилен телефон 847-208-7295,  847-392-3900,  www.stoyanstoev.com , www.tonystoev.com

 

СПАС РАЙКИН

Спас Райкин е Патриарха на българската имиграция. Възможност за комуникации  [email protected] . Спас Райкин е идеен участник във Фестивалите “Български дни в Чикаго”.

ЛОЛИТА НИКОЛОВА

Лолита Николова е директор на Международен институт по антропология. Възможност за комуникации  Молим очаквайте допълнителна информация. Лолита Николова е идеен участник във Фестивалите “Български дни в Чикаго”.

ДЕЯН КОЖУХАРОВ

Deyan R. Kozhuharov, AAI, AIS, ARM, Kozhuharov Insurance Agency, Allen-Harmon-Mason-Selinger Insurance Agency,  Всички видове лични и бизнес застраховки. Групови планове за работодатели. Всички видове застраховки за шофьори/ собственици на камиони. Възможност за комуникации: (269) 441-5158, Fax: (269) 441-5163, Cell: (269) 274-8076 . [email protected] , [email protected] , www.kozhuharovagency.com , www.allenharmon.com , www.insuranceadvices.net .

ДАНИ РАЙКОВСКИ

Дани Райковски е собственик на Solo classic Inc. Компанията осъществява изработката на класически музикални инструменти, цигулки, виоли, виолончели, продажби, музикални уроци и участия. Реставрация на инструменти. Предоставяне под наем на инструменти и други услуги. Възможност за комуникации: 847-276-2110.

РАНГЕЛ ВЪЛЧИНОВ

Рангел Вълчинов е собственик на Arcwood Inc. Компанията е специализирала в производството на мебели и стълби по индивидуални проекти. Осъществява дърворезба и дърво стругарство. Възможност за комуникации: 630-696-0497.

НАСКО ИВАНОВ

Наско Иванов е специалист по финанси и недвижима собственост. Възможност за комуникации  708-856-1440. Молим очаквайте допълнителна информация.

КАТИНА ГЕНЧЕВ – KATIANA GENTCHEV

Катина Генчев.  Childcare. Companions. Housekeepers & Cleaning Services. International agency of jobs, inc. Katina Gentchev. 950 Milwaukee ave., suite 326. Възможност за комуникации 847-296-4748.

THE ORIGINAL MAMA MIA’S PIZZERIA”

”The Original Mama Mia’s Pizzeria”. Производство и доставка на пица по оригинална италианска рецепта. Най-близка до българският вкус пица – “Alfredo tri cdori”. Адрес: 4638 N. Cumberland Ave., Norridge, IL 60706. Тел. 773-625-8500

 

СТОЯН ВЪЛКОВ

Стоян Вълков е член на “Българо-Американска Асоциация” в Чикаго и Сдружение “Български музей в Чикаго”. В САЩ е от 2002 година. Специалист е по реставрация на произведения на изкуството. Колекционер на старинни предмети. Адрес за комуникации:

ПЕТРАНКА СТАМАТОВА – PETRA STAMATOV

Петранка Стаматова  е агент за недвижими имоти за Илинойс, съосновател на “Българо-американски център за културно наследство” и член на борда на директорите на “Българо-Американска Асоциация” в Чикаго, президент на Еврочикаго.ком (www.Eurochicago.com).

www.Eurochicago.com е общественият портал на Чикаго. Не публикува само материалите, които не са изпратени. В него ще намерите практически всичко – култура, политика, спорт, развлечения, емиграция, бизнес, партньорство, първи стъпки в Америка, форуми и много др. Животът на българската емиграция в Чикаго и света през последните години са отразен на страниците на сайта. Интернет порталът Еурочикаго е прекрасна възможности за изява (и реклама) на български бизнеси, творци и личности. Адрес за комуникации – линк.

ПЕТЪР СТАМАТОВ – PETER STAMATOV

Петър Стаматов е представител на Еврочикаго.ком (www.Eurochicago.com) . Стаматов е независим хроникьор от независимия български сайт Eurochicago.com. Независимите предлагат най-точната и достоверна информация:  https://www.eurochicago.com/2009/05/eurochicago-com-dava-razyasneniya-borisov-v-tchikago/

Адрес за комуникации – линк.

АРТ СТУДИО „МАЙСТОРА”

Арт студио „Владимир Димитров – Майстора” е основано от художничката Кина Бъговска през 2006 година, която е и арт директор. Това е школа по изобразително изкуство, за деца и възрастни, където се изучават различни методи  и техники на изкуството, а също така българското народно творчество и художествени традиции, съхранени от миналото на България  до наши дни. Художествените прояви на студиото са свързани с историята и културата на България.

Календар на студиото:

2006, май – Групова изложба на децата, участвали в конкурса за Васил Левски – БПЦ „Св. София”. Изложбата съпътства Втората световна среща на българските медии в Чикаго, където наградите от конкурса бяха оповестени от писателя Марко Семов.

2007, май – „Палитра от България”- картинна азбука на славянското писмо, изработена от българските деца и показана в Сити хол на Кук Каунти, към офиса на Мария Папас. Изложбата беше част от фестивалната програма на Българо- американската асоциация.

2008, май – Участие  на картинната азбука по случай честването на 24 май в българското посолство в Япония, където буквите са заснети и показани от японската телевизия.

2009, април – изложба на картинни букви от славянската азбука, показани в ARC gallery, Chicago.

Ежегодно школата на „Майстора” участва в конкурсите на Държавната агенция за българите в чужбина и печели награди. Отличилите се деца за 2007 година са – Ани Русева, за 2008 – Кристина Антонова. Адрес за комуникации: 773 517 2142.

ОГНЯН БЕРЕМСКИ – OGGIE BEREMSKI

3206 Husking Peg Lane

Tel: (630) 677-7881

Geneva, Illinois 60134

E-Mail: [email protected]

LEGAL EXPERIENCE

McAndrews, Held & Malloy, Ltd. – Chicago, IL

Patent Associate – Sep 2003 – Dec 2007

Partner – Jan 2008 – Present

 • Patent preparation, working on all aspects of technologies related to existing and next generation semiconductor technologies as well as wired and wireless communications systems and technologies, including narrowband and broadband systems, access, infrastructure, transport and related user equipment (UE).
 • Patent preparation experience in the following technologies: Internet, chip design, GSM, GPRS, EDGE, CDMA, WCDMA, UMTS, HSDPA, Bluetooth, Gigabit PHY and MAC, 802.11 WLAN, 802.11 PHY and MAC, DVB, integrated cellular/DVB, TCP/IP Offload, iSCSI, RDMA, and wireless cryptography.  Other technologies include VoIP, VoWLAN, DBS, MPEG-x, DTV and HDTV, and smart/adaptive antenna systems such as SIMO, MISO, MIMO, SC-MIMO, and SM-MIMO systems.
 • Harvesting, analyzing, and evaluating invention disclosures, as well as preparing, filing and prosecuting the related patent applications.
 • Patent prosecution with the United States Patent and Trademark Office, including Office Action Responses, Telephone Interviews, and Appellate Brief practice before the Board of Patent Appeals and Interferences.
 • Patent litigation support.
 • Drafting of Patent infringement and invalidity opinions.

NEC Solutions (America), Inc.            – Itasca, IL

Corporate / IP Counsel – Aug 1999 – Sep 2003

 • A subsidiary of NEC Corporation (Tokyo, Japan) supplying advanced semiconductor solutions and industry leading customized technology solutions.  NEC Corporation is a Global Fortune 100 company.
 • Assisted with written interrogatories, witness depositions and Markman hearings in several IP litigation matters.  Patent infringement litigation and intellectual property dispute management.
 • Coordinate patent prosecution and issuance of patent counsel infringement opinions.  Managing team of outside counsel associates during several IP litigation matters.
 • Handle corporate transactional matters – commercial contracts and technology licensing, trademarks and advertising issues, non-disclosure agreements, manufacturing agreements, mergers and acquisitions, subsidiary entities incorporation, distribution and joint venture arrangements, and environmental regulation compliance issues.

Baker & McKenzie – Almaty, Kazakhstan
Summer Associate – Jun 1998 – Aug 1998

EDUCATION

John Marshall Law School                                                                             Chicago, IL
LL.M., Intellectual Property Law, with Honors Jun 2003

Loyola University Chicago School of Law                                     Chicago, IL
Juris Doctor                                                                                                    May 1999

Lawrence University                                                                                Appleton, WI
Bachelor of Arts, Economics, Cum Laude Jun 1993

Technical University of Plovdiv                                                             Plovdiv, Bulgaria
B.S., Electronics Engineering, Honors Jun 1991

BAR MEMBERSHIPS

 • U.S. Patent & Trademark Office, Reg. No. 51,458 Aug 2002
 • Supreme Court of Illinois                                          May 2000
 • U.S. District Court for the Northern District of IL                 Jun 2000

PROFESSIONAL AFFILIATIONS

 • Illinois Bar Association – member
 • Chicago Bar Association – member
 • Intellectual Property Law Association of Chicago (IPLAC)      – member
 • American Intellectual Property Law Association (AIPLA)      – member
 • Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) – member

LANGUAGE SKILLS

 • Fluent in Russian and Bulgarian

ИЛИЯ ТАНЧЕВ

Илия Танчев е професионален Фотограф на свободна практика . Работил в “Българска Фотография” за Българска Издателска Компания – София, вестник “Компютри”, списанията ”Хардуер”, ”Софтуер” и “Мобилен свят”. Фотограф на доброволни начала във вестник “България” – Чикаго от 2003 до 2006 година. Публикува също така в електронното издание”Еврочикаго” и работи за Фотографската агенция “Булфото” – София. Участник в Първата и Втората срещи на Българските медии в София и Чикаго. От 2006 година досега има 26 проекта като индустриален и продуктов фотограф за Дженерал Електрик. Адрес за комуникации: Е-мейл: [email protected] , мобилен телефон 773-727-6391.

СТАНИСЛАВ ТАНЕВ

Станислав Танев е пастор в Българска евангелска божия църква “Нов живот”. Молим очаквайте допълнителна информация.

Адрес за комуникации:

ХРИСКА ПЕРФАНОВ

Хриска Перфанова е Директор на училище “Нов живот”. Адрес за комуникации:

СИМЕОН ГАСПАРОВ

Симеон Гаспаров е журналист. Той е наградена с  “Българин на годината в САЩ (2006) на МИА -Солт Лейк Сити.  Молим очаквайте допълнителна информация. Адрес за комуникации:

СТАЙКА ДОЛЖЕВА

Станка Должева е финансист. Адрес за комуникации: 847-433-9077, [email protected] Молим очаквайте допълнителна информация.

ПРОФ. Д-Р КОНСТАНТИН ХРИСТОВ

Д-р Константин Христов, д. м. н. е професор по онкология и патология към Онкологичния център на Илиноиския университет в Чикаго. Той завежда лаборатория по туморни маркери и експериментална терапия на рака. Основател е и първи научен ръководител на Първия български студентски клуб към Илиноиския университет. Той е бивш професор на Онкологичния център в София – Дървеница, където работи в продължение на 22 години и където става к. м. н. и д. м. н. Той е един от най-младите доктори на м. н. на България. Печели стипендия от Международната агенция за борба с рака ит Хумболтовата фондация и специализира 3 години в Онкологични те центрове на Хайделберг и Фрайбург. Професор Христов пристига в САЩ преди 20 години със стипендия от Медицинския факултет на Илиноиския университет в Чикаго и работи там вече 15 години. Има над 150 научни публикации в едни от най-реномираните списания в областта на рака. През последните 10 години печели грандове за над $ 3 000 000 от Националния раков институт в Бетезда за научни изследвания върху рака на гърдата и простатата.  Адрес за комуникации:

БПЦ “СВЕТИ ИВАН РИЛСКИ – ЧУДОТВОРЕЦ”

БПЦ “Свети Иван Рилски – Чудотворец” е създадена като църковна община (“църква без сграда”) ? на 9 февруари 1996 година в присъствието на архимандрит Кирил (днес покойник) и отец Валентин Ноцков. През месец януари 1999 година е закупена църковна сграда и в кратък период от време църквата започва да функционира. Възможност за комуникации: 773-794-2470. Молим очаквайте допълнителна информация.

ДОБРИ КАРАБОНЕВ

Добри Карабонев е артист и писател. Член е на борда на Директорите на БПЦ “Свети Иван Рилски – Чудотворец”. Адрес за комуникации: [email protected] . Молим очаквайте допълнителна информация.

ВАЛЕНТИН ГЕОРГИЕВ

Валентин Георгиев ръководи един от водещите офиси на Countrywide в Чикаго и САЩ. Това му позволява да има винаги актуална и точна информация, свързана със заемите и пазара на недвижимост.

Д-Р ЮЛИАНА ПАНОВА

Д-р Юлиана Панова  e клиничен психолог и директор на International Psychological Services. Възможност за комуникации 847-446-4673 E-mail:  [email protected] .

ПРОФ. Д-Р НИКОЛА ЧАРАКЧИЕВ

Професионален български генеалог от 1980 година. Специалист по “Системи за управление”. Преподавал е “Теория на системите”, “Системи за масово обслужване” и “Динамика на бизнес системи”. В САЩ е от 1999 година. Учредител и секретар на “Българо-Американска Асоциация”. Той е наградена с  “Българин на годината в САЩ (2006 и 2007) на МИА -Солт Лейк Сити Има над 150 публикации на технически и социални теми. Адрес за комуникации: [email protected]

АКАДЕМИК БОРИС ТЕНЧОВ

В Чикаго за известен период от време живя и академик Борис Тенчов, един от най-много цитираните български учени в престижните научни списания.

ДЕНКА ГРУШЕВСКА (21 февруари 2009).

“Express Travel DG” e семейна туристическа агенция, създадена на 5 януари 2008 година. Извършва голям диапазон от туристически услуги като резервации и продажба на самолетни билети за всички направления по света, резервации за хотел, рент а кар, виза, предложения  за почивки, бизнес клас и групови пътувания, превоз от дом до летище и други услуги.

Денка Грушевска:  Дипломиран туристически агент в САЩ. Богат опит като туристически агент,  специално образование в областта на туризма в Българин, дългогодишен екскурзовод на Слънчев Бряг, собствена туристическа фирма до 2001 година.

Евсей Гроушевский: Специално образование в областта на туризма, бивш екскурзовод, богат опит като туристически агент. Адрес за комуникации: Тел. 312-794-7771, 312-794-7784, факс 312-794-7801

1.11.Браншови консултанти

 

В Чикаго са популярни следните браншови консултанти (1 август 2009):

– Банков мениджмънт: Елена Тумбева, Даниела Стоянова – Такова и други.

– Битов мениджмънт: Маргарита Иванова и други.

– Генеалогия: Проф. д-р Никола Чаракчиев и други.

– Духовни ценности: Д-р Виолета Симов и други.

– Инвестиции: Галя Милушева и други.

– Информационно осигуряване: Климент Величков, Петранка Стаматова и други.

– Компютърни технологии: Димитър Чалъков, Ивелин Костов, Петър Стаматов и други.

– Комуникации: Никола Перфанов и други.

– Кулинарен мениджмънт: Звезделина Ковачева и други.

– Култура и изкуство: Кина Бъговска, Петранка Стаматова, Галя Милушева и други.

– Методология: Проф. д-р Никола Чаракчиев и други.

– Образование: Боянка Иванова и други.

– Право: Адвокат Цветелина Бойновска, Огнян Беремски, София Знаймер и други.

– Редактиране и консултинг: Велина Маринчева и други.

– Стратегия и маркетинг: Динко Динев и други.

– Традиции: Елена Табакова, Диляна Иванова, Стоят Вълков и други.

– Търговия с недвижимо имущество: Петранка Стаматова и други.

– Финанси: Галина Калчева и други.

1.12.Българско лоби в Чикаго.

Един от дискутираните проблемните през време на семинарите на Българо-Американската Асоциация е “За наличието на българско лоби всред американската общественост”. Отбелязва се, че все още българската общност не е създала свое лоби всред американската общественост. За да съществува българско лоби вероятно е необходимо засилено присъствие на българи в американската администрация, наличие на българи всред изборните длъжности на щатско и федерално ниво и наличие на силна лидерска личност. Тези проблеми бяха коментирани на събранията на Асоциацията, и се изказаха интересни прогнози. Създаден беше и модел на “Българския лидер в Чикаго”. Един от моделите се отнасяше за личност на възраст между 45 и 55 години с минимум 15-20 години пребиваване в САЩ, бизнесмен с капитал над $ 1 000 000, с активен публичен обществен ангажимент от 5-10 години, с ораторски и мениджърски възможности над средно ниво, спонсор на събития с обществен и хуманитарен характер, с четвърто ниво на потребности по теорията на Абрахам Маслоу и други. Няколко личности в Чикаго удовлетворяват за сега до 80% от тези изисквания. Според друг модел, най-вероятно е да се очаква, че тази личност ще бъде “оригинален американец”, т. е. роден в САЩ. В този ред на проучвания се достига до предположенията, че българското лоби ще се роди от личности с български произход, родени в САЩ. До настоящият момент не ни са известни българи, работещи в американската администрация, полиция, пожарна и т. н., но скоро се очакват добри новини в тази насока. В държавните органи за сигурност работят няколко българи, които изпълняват помощни функции. На 18 септември 2009 година Chicago Tribune (№ 261) публикува информация за TSA (Transportation Security Administration) на международното летище O’Hare, където в илюстративния материал е показан наш сънародник.

Един от родените в България перспективни българи е Радослав Стойчев, Председател на две неправителствени организации с идеална цел (студентска и гражданска) с наименование “Обединена българска общност”.

На 28 септември 2009 година попаднахме на единствения за сега известен българин, който работи в държавната администрация на Чикаго. Той се казва Дженко Шидеров, дипломиран в България строителен инженер, роден в Пловдив през 1954 година и работи в Cook County State’s Attorney’s Office.

1.13. Пропуска се

1.14. За авторитета на българската общност

На 28 август 2009 година главният редактор (Анна Русева – Петрова [email protected]il.com ) на българския вестник в Чикаго с периодично издаване BIZNEWS, публикува “Отворено писмо до Максим Бехар”, главен редактор на novinite.com относно проявения интерес на Chicago Tribune към българската общност в Чикаго. В определени среди в Чикаго съществува становище, че всяка негативна информация за конкретна българска личност, може да повлияе негативно за авторитета на българската общност по света.

1.15. Размисли за българския национален и браншов (съсловен) елит и лидери

В брой 40 през 2009 година в списание “Християнство и култура” беше публикувана статията от Борис Станимиров “Размисли за българският национален елит”. Станимиров дефинира “Националния елит” като обществено малцинство, което има познанието, самочувствието и волята да формулира дневен ред на цялата нация, приема за своя мисия осъществяването на националната доктрина и има материалната и политическа възможност да го стори.  Елита създава приноси и има последователи и симпатизанти. Мнозинството от нацията следва зададения от елита дневен ред поради  споделени ценности и светоглед и поради доверието което има  в елита”. Този материал е една основа за анализ на бъдещия българският елит в Чикаго. С така нареченото “Първо приближение” може да се приеме, че това ще бъдат т. н. “Обществено ангажирани” българи, които участват и организират значимите събития на българската общност в Чикаго и в частност на семинарите на Фестивала “Български дни в Чикаго”.

1.16. За значимите и популярни български личности

В Чикаго съществуват значителен брой “Значими” и “Популярни” личности, чийто състав непрекъснато се актуализира. Опит за класификация и поддържане на информация в реално време се осъществява от Българо-Американска Асоциация и Български научен център – Чикаго.

1.17. За полезното, приятното и т. н.

1.18. За благотворителността на българите.

На 4 октомври 2009 година в залите за конференции на Pavilion Apartments след 14.30 часа ще се състои Тържествено честване на “Двадесет години от Петия период на българската имиграция в САЩ  (Двадесет години Нова българска имиграция)”. За отбелязване на събитието се създава специален “Награден форум – Чикаго 2009”. Целта на форума е ДА УТВЪРДИ БЛАГОТВОРИТЕЛНИ НАВИЦИ И ТРАДИЦИИ всред българската общност в Чикаго. Чрез Форума се предоставя възможност на личности, институции и компании да дарят безвъзмездно парични или предметни награди, за които всеки може да кандидатства по регламентиран от дарителя метод.

1.19. Българската общност през 2020 година и след това.

Опити за прогнози за развитието на българската общност в Чикаго са осъществявани от Българо-Американска Асоциация и Български научен център – Чикаго.

1.20. Сравнение на българската общност с другите етностни общности.

В Чикаго съжителствуват над 140 етносни общности. Някой от тях са с вековни традиции. Например Полско-Американската Асоциация е създадена през 1922 година и до днес продължава да съществува (за сравнение Българо-Американска Асоциация е създадена през януари 2002 година). Много от националните общности имат собствени сгради, които могат да се ползват за разнообразни мероприятия. Собствени музей имат унгарската, гръцката и други нации. Всеизвестни в Чикаго са националните кулинарно-вкусови празници, наречени “Teste“. Много популярни са празниците, организирани от гръцки, турски, румънски и други ресторанти. Българо-Американската Асоциация прави опити от 2004 година за организиране на подобни празници, като за сега среща съдействие само от Ник Шавулев чрез ”Tony’s Restaurant & Pizza Peddlers”, Йордан Ничев чрез “Вкусен свят”, Евелина Георгиева чрез “Mama Mia’s Pizza, Атанас Божилов и Велин Дюкенджиев чрез “V & G Commerce”, Иван Цветков, Нина Цветкова, Румен Ковачев и Мая Ангелова чрез “Механата и Величка и Мира Бончеви, Иво и Весела Александрови чрез “Attitude”. В Чикаго съществуват и няколко известни български вносители на вино и спиртни напитки, но тяхното публично присъствие за сега е ограничено. Много от етносите имат и силно изразено браншово лидерско присъствие. За сега “списъка на българските браншови лидери” очаква “силните личности”.

2. ИНВЕСТИЦИИ

2.1.Финанси, застрахователно дело и други.

 

Популярни специалисти в областта на финансирането са Галя Милушева, Стайка Должева, Светозар Момчилов, Едуард Чилиан (USA 1990), Валентин Георгиев и други.

Популярни застрахователи са: Анна Русева (USA 2000), Меглена Барашка, Томислав Георгиев, Деян Кожухаров www.kozhuharovagency.com и други. В фирма за анализи на застрахователната сигурност работи Евгений Чаракчиев.

В американските банки на различни позиции работят и българи. В Bank of America работи Диляна Такова, в TSA работят Ивелина и Валентина, а във Foster Bank работи Тихомир Маринов. В инженерингова фирма като икономист работи Елина Чаракчиева.

2.2. Търговия с недвижими имоти и други.

Популярни специалисти по недвижими имоти са Петранка Стаматова (USA 1999), д-р Стоян Стоев (USA 1990), Димитър Петков (Norton Realty) и други.

Популярни специалисти по недвижими имоти в САЩ са:

В Калифорния (Walnut Creek) – Мариана Костадинова www.MarianaK.com и други.

3. УСЛУГИ

3.1 Образование, наука и други.

3.1.1.Български училища

В Чикаго съществуват няколко общообразователни училища. Българско училище ”Джон Атанасов” – Чикаго (БУ”ДА”) е с директор Боянка Иванова, Български учебен център “Знание” е с директор Лили Паслиева, Неделно училище в БПЦ “Свети Иван Рилски – Чудотворец”, Българско училище към БЕБЦ “Нов живот” е с директор Хриска Перфанова (USA 2007), Българско училище към БПЦ “Света София”  www.stsophiaschool.org е други. Новото българско езиково училище „Слънчогледи” в Glen Ellyn, създадено от Милена Николова и Ваня Налбантова и открито на 20 септември 2009 година. Мотото на Българското училище “Джон Атанасов” е “Българска духовна територия в глобалния свят”.

Арт студио „Владимир Д.-Майстора” е основано от художничката Кина Бъговска през 2006 година, която е и арт директор. Това е школа по изобразително изкуство, за деца и възрастни, където се изучават различни методи  и техники на изкуството, а също така българското народно творчество и художествени традиции, съхранени от миналото на България  до наши дни. Художествените прояви на студиото са свързани с историята и културата на България.

Календар на студиото:

2006, май – Групова изложба на децата, участвали в конкурса за Васил Левски – БПЦ „Св. София”. Изложбата съпътства Втората световна среща на българските медии в Чикаго, където наградите от конкурса бяха оповестени от писателя Марко Семов.

2007, май – „Палитра от България”- картинна азбука на славянското писмо, изработена от българските деца и показана в Сити хол на Кук Каунти, към офиса на Мария Папас. Изложбата беше част от фестивалната програма на Българо- американската асоциация.

2008, май – Участие  на картинната азбука по случай честването на 24 май в българското посолство в Япония, където буквите са заснети и показани от японската телевизия.

2009, април – изложба на картинни букви от славянската азбука, показани в ARC gallery, Chicago.

Ежегодно школата на „Майстора” участва в конкурсите на Държавната агенция за българите в чужбина и печели награди. Отличилите се деца за 2007 година са – Ани Русева, за 2008 – Кристина Антонова. Адрес за комуникации: 773 517 2142.

3.1.2.Български учители

Учители в българските училища в Чикаго са Боянка Иванова, Лили Паслиева, Хриска Перфанова (USA 2007), Елена Липкова, А. Дичева, Виолина Иванова, Даниела Кръстевска (БЕБЦ”НЖ”), Антония Василева (БЕБЦ), Виолина Иванова (БУЦ”З”) и други.

Учител по цигулка в Чикаго е Маринета Гаджева, а по саксофон – Стефан Йорданов.

3.1.3.Български учени

Популярни български учени в Чикаго са: Проф. д-р Алекс Николов, Проф. д-р Константин Христов, Проф. д-р Никола Чаракчиев, Ангелина Илиева,  и други.

Известни български учени в САЩ са д-р Лолита Николова (Солт Лейк Сити), проф. д-р Иван Канев, д-р Стефан Стефатов и други.

През месец март 2008 година се състоя дискусия на тема “Образованието, ефективна инвестиция за имигранти”.

3.2. Право.

Популярни български адвокати в Чикаго са: Цветелина Бойновска (USA 1992), София Знаймер, Огнян Беремски, Валентин Милушев и други.

3.3.Медицина.

Популярни лекари в Чикаго са д-р Виолета Симов (USA 1971) и други. Популярни зъболекари в Чикаго са д-р Магдалена Апостолова-Генева, Диляна Ангелова и други. Популярни зъботехници в Чикаго са Благой Апостолов и други.

В Чикаго няколко българи практикуват т. н. нетрадиционна медицина. Съществува интернационален център за интегрирани енергийни лечения и здравна грижа, натуропатичен център, хомеопатичен център (с ръководител Даниела Николова) и други.

3.4.Медии.

3.4.1.Вестници

В Чикаго на български език излизат само седмични издания. В различни периоди от време съществуват или са съществували следните вестници: България (Bulgaria), Старт BG (Start BG), България 21 век (Bulgaria 21 Century), България сега (Bulgaria sega), Балканско ехо (Balkan echo), Български справочник (Bulgarian guide). (от 2007 до ноември 2008), BizNews Chicago Land, Златорог (Zlatorog) (от 2005 до 2007).

3.4.2.Списания

В Чикаго се редактират няколко списания, като “Живот в православието”, “Борба” и други

3.4.3.Справочници

The Bulgarian connection (начало 2006), Bulgarian-American business Pages (начало 2004) и други.

3.4.4. Сайтове.

Популярен в Чикаго е сайта www.EuroChicago.com . Съгласно едно изследване на инж.Петър Стаматов, в сайта www.EuroChicago.com се съдържа най-много персонална и комерсиална информация за българите в Чикаго. Може да се приеме дискусионно, че Сайтът е неофициален и косвен критерии за популярността на българите и българските институции в Чикаго.

3.4.5.Журналисти

Популярни журналисти в Чикаго са Кина Бъговска, Катя Златкова, Стефка Христозова, Климент Величков, Симеон Гаспаров, Ангел Георгиев и други. Популярни медийни издатели са Лина Кърк, Светозар Момчилов и други

3.4.6.Телевизия

В Чикаго могат да се наблюдава български телевизионни програми посредством Интернет. Популярен телевизионен сътрудник е Мария Илиева.

3.4.7.Радио

В Чикаго предава “Радио България” всяка неделя от 18 до 19 часа на АМ 1240. Популярен радио журналист е Елена Цанева.

3.5.Архитектура.

Водеща архитектурна група в Чикаго е “Rada Architects Ltd”, собственост на Rada Doytcheva (Рада Дойчева), Ph. D., ALA, LEED AP.

3.6.Психология.

3.6.1.Клинична психология. Популярен клиничен психолог е д-р Юлиана Панова.

3.6.2.Популярна и практична психология. Практични консултации в областта на психологията осъществява Маргарита Иванова.

3.7.Информационни технологии.

Популярна българска компания е “DNT Consulting, Inc.” – Software Consulting, Outsourcing, собственост на Димитър Чалъков www.dntconsulting.com

Популярен WEB дизайнер е Ивелин Костов www.alivestudio.com . Той е автор на сайта www.BAAChicago.com . Специалист по комуникации е Никола Перфанов (USA 2007). Софтуерен архитект е Александър Петров.

3.8.Транспорт, транспортни средства и други.

3.8.1.Популярни български компании в областта на таксиметровия транспорт са Park Ridge Taxi, Community Cab и други.

3.8.2.Първата българска спедиторска компания в Чикаго е Polina Service Inc.

3.9.Консултантски услуги

Консултантки услуги осъществяват д-р Стоян Стоев, Томислав Георгиев, Ричард Вичев, проф. д-р Никола Чаракчиев и други

3.10.Астрология.

Популярен специалист в областта на астрологията е Маргарита Иванова (USA 1994) www.astrogita.com .

3.11.Кулинарни услуги

Традиционни кулинарни участници в Българските дни в Чикаго са: Ник Шавулев чрез ”Tony’s Restaurant & Pizza Peddlers”, Йордан Ничев чрез “Вкусен свят”, Евелина Георгиева чрез “Mama Mia’s Pizza, Атанас Божилов и Велин Дюкенджиев чрез “V & G Commerce”, Иван Цветков, Нина Цветкова, Румен Ковачев и Мая Ангелова чрез “Механата, Величка Бончева  чрез “Attitude”  и други.

3.12.Фотографски услуги

Популярен фотограф е Илия Танчев и други.

3.14.Шивашки услуги

Популярни компании за шивашки услуги са: “Euro Fashion co.” на Рени Недялкова, Teddy”s Alterations на Теодора Балабанова и други.

3.15.Счетоводни услуги

Счетоводни услуги в Чикаго осъществяват: д-р Стоян Стоев и други

3.16.Данъчни услуги

Данъчни услуги в Чикаго осъществяват: д-р Стоян Стоев, V & M Services LTD. (Ричард и Маргарита Вичев известни с мотото “Седем дни с най-ниските цени”), Томислав Георгиев, и други

3.17.Социални услуги.

Социални услуги в Чикаго осъществява Българо-Американска Асоциация главно през време на сесиите на Българските дни в Чикаго. Периодично в www.EuroChicago.com се публикуват материали на Social Security Administration.

3.18. Връзки с обществеността, имидж програми и други т. н. престижни услуги.

Специални услуги в областта на Паблик релейшън в Чикаго осъществяват: Българо-Американска Асоциация, българските медийни групи и други компании.

3.19.Преводи на различни езици.

Специализирани професионални преводи осъществяват Христина Христова от “Yatagan”, Красимира Калчева от “K Trans Solutions” LLC и други преводачи.

3.20.Ювелирни изделия

В Чикаго съществуват няколко специалисти и ателие за ювелирни изделия.

3.21.Празнични ритуали и атрибути

Специалисти по свадбени ритуали е Ваня Харалакова и други. Специалисти по празнични украси са Ваня Харалакова и други

3.22.Агенции за работа

Популярни са агенциите за работа “International agency of jobs, Inc” на Катиана Генчива и други.

3.23.Туристически агенции

Популярни са агенциите за самолетни билети “Express Travel DG” на Денка Гручевска

[email protected] и други.

3.24.Козметични услуги

В Чикаго има няколко български фризьорски салона.

3.25.Други услуги

Двуметрово копие на държавния печат на САЩ, пред които се закълна в конституцията 44 Президент Барак Обама, изработи българския художник Георги Младенов, живеещ в Милоуоки, Уисконсин.

В Чикаго са популярни Български център, Български център “Родина” и други търговски субекти.

4.ТЪРГОВИЯ.

Вероятно, най-големите български търговски и производствени компании в областта на хранителната промишленост в Чикаго са V&G Commerce и Hebros Foods LLC.

Няколко българи в САЩ имат “магазини” в eBay.

5.ПРОИЗВОДСТВО.

Вероятно за периода най-големи са били производствените мощности на компаниите, собственост на Шефкет Чападжиев управлявани чрез “Chap’s Management Corporation”.

6.АНАЛИЗИ

6.1.Публикациите в медията www.EuroChicago.com създават възможност за уникален исторически достъп (понастоящем и за в бъдеще) до българите и българските институции в Чикаго и САЩ, които активно са създавали приноси за просперитета на българите по света.

6.2. От началото на 2009 година се забелязва значително активизиране на организираните прояви в българската общност в Чикаго. Българската диаспора в Илиной има свой уникален живот в една демократична страна.

6.3.Изложеният материал дава основание да се заключи, че за двадесет години от началото на Петия период на българската имиграция в САЩ (1989 година), в Чикаго са синтезирани основните структурно определящи звена за хармонично функциониране на българската общност в “Имигрантската столица на България”.

* Забележки:

1.Настоящият материал е под общата редакция на Българо-Американска Асоциация – Чикаго и методичното ръководство на проф. д-р Никола Чаракчиев.

2.По-голяма част от цитираните имена и компании в изложението са регистрирани участници във Фестивала “Български дни в Чикаго” от 2004 до 2009 година включително, които са оторизирали Българо-Американска Асоциация да публикува данни за тях.

3.Предложения, корекции и допълвания към изложения материал се осъществяват в писмена форма на български език изписан с кирилица на адрес [email protected] .

4.Изложените събития, личности и анализи се отнасят за “Голямо” Чикаго. При цитиране на данни за други територии, местонахождението се уточнява допълнително.

5.Авторите на изложението се извиняват за евентуално допуснати неточности в настоящия материал. Вашите препоръки може да изпращате на [email protected] .

9.История на разработката.

Начало на разработка на материала е: 31 Декември 2008 година.

Още по темата – линк1, линк2 (година по късно)

bd9e-SBO1

09.01.2010

ЗА СЪСТОЯНИЕТО НА БЪЛГАРИТЕ В САЩ

Принос към история на българската имиграция в САЩ

Под общата редакция на Българо-Американска Асоциация – Чикаго*

 

ВЪВЕДЕНИЕ

 

Всяка година в САЩ се изготвят два доклада на тема „За състоянието на нацията”. Единият се отнася за американската нация, а втория – за българската общност в Чикаго. Първият доклад се изготвя от специалистите на Белият дом във Вашингтон и Президента на страната го докладва на нацията. Вторият доклад се изготвя от специалистите на Българо-Американска Асоциация в Чикаго и се разпространява чрез медиите. Архивни материали по докладите могат да се ползват от Портала на българите в Чикаго „www.EuroChicago.com”. Аспекти от тези доклади се използват за управление на българските събития в Чикаго.

 

В чест на едно от значимите събития за българите, а именно „Форум на българските училища и подкрепящите ги организации в САЩ”, за първи път се разработва доклада „За състояние на българите в САЩ”. Материалът се състои от две части: „За състоянието на българите в САЩ”, разработен от Климент Величков и „Проблеми на българите в САЩ” – разработен от д-р Никола Чаракчиев. Към раздела „Проблеми на българите в САЩ” се предлагат и решения за някой от проблемите. Преди да пристъпим към анализ на събитията ще въведем някой основни понятия.

 

Понятието „Имиграционни периоди”

Историците отбелязват пет различни по-характер български емиграционни периоди в САЩ. Първият период е от 1876 до 1903 година и е известен като “Пионерска имиграция”, вторият период е от 1903 до 1912 г. и може да се характеризира като “Политическа имиграция”, третият период е от 1919 до 1939 г. и е “Икономическа имиграция”, четвъртият период е от 1944 до 1990 г. и се отбелязва като “Анти комунистическа имиграция” и последният пети период е от 1990 до сега (и продължава) и може да се нарече “Миграционна имиграция”. Наименованията на Втория, Третия и Четвъртия период на Българската имиграция в САЩ през 2001 година публикува проф. д-р Трендафил Митев във вестник “Неделник”. Наименованията на Първия и Петия период на Българската имиграция в САЩ предлага през март 2002 година д-р Никола Чаракчиев. Систематизирано изследване на първите четири периода на българската имиграция в САЩ осъществява през 2002 година Боянка Иванова, директор на Българско училище “Джон Атанасов” в Чикаго.

 

Понятието „Социален състав”

Съществуват различни опити за класификации на българските имигранти в САЩ в зависимост от целевите критерии. Има няколко опити за класификация, но Българо-Американската Асоциация не може да ги приеме като завършени и се въздържа от публикуването им.

 

ЗА СЪСТОЯНИЕТО НА БЪЛГАРИТЕ В САЩ

 

Двадесет години от началото на “Петия период на българската имиграция в САЩ” е повод за размисъл относно достиженията на българите в САЩ. В тази връзка популярни специалисти от различни области на знанието правят първи опит за систематизиране приносите на българите в САЩ за периода от 1989 до 2011 година. Анализът на състоянието на българите в САЩ се представя в отделна разработка.

Материалът „ЗА СЪСТОЯНИЕТО НА БЪЛГАРСКАТА ОБЩНОСТ В ЧИКАГО” се публикува през 2009 година и връзката към него е чрез:

https://www.eurochicago.com/2009/08/za-sastoyanieto-na-balgarskata-obshtnost-v-tchikago-2/.

 

ПРОБЛЕМИ НА БЪЛГАРИТЕ В САЩ

 

Проблемите на българите в САЩ могат да бъдат обособени в три групи:

„Имигрантски проблеми на местно ниво”, “Имигрантски проблеми на национално ниво” и “Имигрантски проблеми на международно ниво”. Проблемите на българите в САЩ са разработени в различни направления. В настоящият материал ще бъдат изложени някой от тях.

1.Имигрантски проблеми на местно ниво

Проблемите могат да се обособят в следните направления:

1.1. Правна култура

Приема се, че правната култура е от първостепенно значение и е първият регулиращ фактор в САЩ. Поради тези причини медиите в Чикаго всяка седмица публикуват актуални материали, подпомагащи българите за адаптация към американските стандарти на живот. В пролетните и есенни сесии на Българо-Американска Асоциация неизменно присъстват правните проблеми. Периодично се провеждат и срещи с Главна прокуратура на щата Илинойс.

1.2. Застрахователна култура

Застрахователното дело е вторият регулиращ фактор в САЩ. Петте български медии в Чикаго ежеседмично уведомяват общността за новостите в това направление.

1.3. Социална култура

Една от формите на социалната култура са дискусиите. Формата за дискусия, наречена „кръгла маса”, е много разпространена и практична за обсъждане на актуални социални проблеми.  Понятието „Кръгла маса” означава равнопоставеност на участниците, а не физическо тяло. До сега в Чикаго са се състояли само две дискусии – „Кръгла маса – 2010” и „Кръгла маса – 2011” и двете са в областта на българската култура, което може да се приеме като недостатъчно.

1.4. Финансова култура

Това е една недостатъчно изяснена и дискусионно област от проблемите на нашата имиграция. Културните и научни програми на българските имигранти трябва да бъдат частично бюджетно финансирани от България (30% финансирани от България, 30% финансирани от българските имигранти и 30% финансирани от американски програми). За това е необходима финансова култура и политическа воля от България. Всеизвестно е, че българските имигранти внасят годишно в България над 2 милиард долара. Чрез потребителска употреба част от тях отиват в държавният бюджет, който се разпределя между българите по целесъобразност. Като българи и инвеститори, ние имигрантите имаме право на финансиране на нашите имиграционни програми по две причини. Първата причина, че ние лично се явяваме инвеститори, а втората причина е необходимостта от ре инвестиране, за да могат нашите деца и внуци да продължат инвестирането в България. За да се осъществи това се изисква финансова култура в българската администрация и политическа воля. (Един пример към администрацията в България. Всяка година имигранта А изпраща $1000 на своя брат Б. Лицето Б осъществява с тях своето потребление в България. От тези $1000, минимум $ 10 постъпват в бюджета на България под формата на данъци и минимум 1$ от тях трябва да се върне в САЩ). Постъпленията в бюджета трябва да се разпределят целенасочено за ре инвестиране и към не комерсиалните потребления на гражданите на България – пътища, образование, култура и  други. Българските имигранти в САЩ са част от българите на Глобална България, разположена временно на „територията на САЩ”. За да могат българите в САЩ и техните деца и внуци да продължат да инвестират в България, администрацията в България трябва да субсидира целево българската общност в САЩ.  Всяко друго мислене се нуждае от модернизация!!!

1.5. Здравна култура

Здравната култура е една от най-необходимите инвеститорски програми за българите. Тази област е много малко застъпена в публичните дискусии всред българската имиграция в САЩ.

1.6. Образование и езикова култура

Образованието на българите в САЩ е на значително ниво. Много добре се развиват българските училища, резултата на които е дългосрочната инвестиция в българските ценности и запазване на националната идентичност. Един трудно преодолим проблем е писането на български език с кирилица. Известна част от преподавателите на български език в САЩ осъществяват своята кореспонденция на български език, изписан с кирилица. Затова в чест на предстоящия на 30 април 2011 година ФОРУМ НА БЪЛГАРСКИТЕ УЧИЛИЩА И ПОДКРЕПЯЩИТЕ ГИ ОРГАНИЗАЦИИ В САЩ на тема „Ролята на българските общности в САЩ за запазване на българския език и национално самосъзнание”, Българо-Американската Асоциация обяви 29 април 2011 година за „ПОСЛЕДЕН ДЕН В ЧИКАГО ЗА ПИСАНЕ НА БЪЛГАРСКИ ЕЗИК С ЛАТИНИЦА”.

         Съществуват много изследвания, които установяват, че ако в едно двуезично семейство, децата още преди осем месечна възраст слушат два езика, то те се развиват ускорено, интелигентно и не боледуват от инсулт. 

1.7. Етична култура. Това е една недостатъчно разработена област от живота на българската имиграция. Липсват професионални специалисти и Българо-Американската Асоциация, на базата на вътрешни дискусии, се ориентира за етичните норми при своите комуникации. Все още липсва мнение „Трябва ли вицепремиера на република България и министър на финансите да се извини на българската общност за отложената си визита в Чикаго или не е необходимо?”

1.8. Наука.

В САЩ съществуват няколко български научни центрове. Известен е „Института по история на българската имиграция в Северна Америка”, ръководен от Иван Гаджев, Български научен център в Чикаго, ръководен от д-р Никола Чаракчиев. Препоръчително е за българите в САЩ да бъде създаден „Научен център за българска миграция в Америка” с отдели по история, архивистика, музей, ДНК банка и други функции. Трябва да се приеме сериозно факта, че по-света работят много български специалисти и въпрос на чест за държавата и българите е, за значими цели, от национален мащаб, да се създадат специални международни програми за българи, ресурсно обезпечени от България. И както често се казва „Трябва да има политическа воля”. Необходимо е също да се финансират от България и „Проекти, подпомагащи развитие на българската общност зад граница” и по-конкретно в САЩ. Проектът на тема „Предизвикателства пред петия период на българската имиграция в САЩ (1989 – 2011 и т. н.)” чака своя инвеститор.

1.9. Лидерски проблеми

Съществува определен дефицит на обществено ангажирани личности, лидери, бизнесмени и други значими личности. Съществува мнение, че българите в Чикаго са около 100 000. По-голяма част от тях комуникират ограничено с т. н. обществени институции, т. е. с организациите с идеална цел. Обществено ангажираните българи и българите със собствени обществени позиции  в Чикаго са малко на брой. Определено съществува дефицит на българи с изявени лидерски и обществени позиции. Опитите, някой българи да бъдат представители на определени обществени групи са плахи и непостоянни. Съществуват и т. н. условно „срамежливи” българи с потенциални добри позиции, но те все още трудно приемат да представляват и контактуват дискусионно или открито с българските сдружения. Лидерите на една българската общност в САЩ са необходими за създаване на български лоби в американската администрация. Затова лидерите трябва да бъдат „отглеждани”.

 

2. Имигрантски проблеми на национално ниво

Проблемите могат да се обособят в следните направления:

2.1. Социални норми

Този раздел определено е дискусионен и предстои разработването му.

2.2. Финансови критерии

Българите зад граница трябва да имат правото да бъдат подпомагани в своите начинания от Бюджета на Република България.

2.3. Български институции в САЩ

Българските институции в САЩ подържат преимуществено формални (служебни) контакти с българските имигранти. След 2005 година и откриването на локални Консулства на България в САЩ, неформалните контакти се разраснаха, което се оказа мултипликационно рационално.

2.4. Институции в България.

Българската общност в САЩ поддържа ограничени контакти с държавните институции в България. Държавните контакти са повече на лична основа, отколкото традиционно административни. Съществува разлика в методите на мениджмънт на българите в САЩ и българите в България. Вероятно ще е полезно български компании и институции от САЩ да поканят персонално или корпоративно свои колеги от България, за да обменят своя американски опит. Това би било много интересно първоначално да се осъществи в областта на транспорта. Интересен е резултата от опита за комуникация на Българо-Американска Асоциация с институциите в България. През 2008 година Асоциацията изпрати три пъти до осем висши държавни институции в България своята готовност за участие в Програмата “Държавна политика към българите по света”. До днес нито една от институциите не е отговорила. През 2011 година Асоциацията изпрати до три висши държавни институции в България запитване по актуално събитие в Чикаго. След два месеца Министерският съвет отговори, че писмото ни е отправено по предназначение. До днес нито една от институциите не е отговорила и на това наше писмо.

До настоящия момент съществува само една институция в България, с която Асоциацията контактува без проблеми. Това е Американския университет в Благоевград. Много обнадеждаващи за сега са и първоначалните ни контакти с Българския парламент. Една от най-коректната заявка за участие в „Открита дискусионна сесия на Българо-Американска Асоциация в Чикаго” сме получили именно от Българския парламент.

 

3. Имигрантски проблеми на международно ниво

Проблемите могат да се обособят в следните направления:

3.1. Методи на работа САЩ-САЩ, САЩ-България – комерсиално или безплатно?

Българските имигранти от т. н. група на „Обществено ангажирани българи” често работят безплатно „за ползу роду”. Незапознати с етичните норми наши съграждани често предявяват агресивност за експлоатация на тези волно наемници. Какви са нормите за „експлоатация” на доброволните „обществено ангажирани българи” за безплатна работа или безплатно участие в събития на българската общност?. Публикациите в тази насока са много бедни, но е прилично да се приеме, че „Безплатната работа” на „Ангажираните българи” може да бъде до 10% от ресурсите на имигранта. Както е казал немският лекар Парацелз „Дозата прави Лекарството” (dose makes the medicine),

3.2. Методи за работа с българите по света.

За сега българите от САЩ ограничено контактуват с българите по света. Изключение може би са само контактите на българските училища в САЩ с училищата, включени в „Асоциацията на българските училища зад граница”.

 

АНАЛИЗИ

1.Публикациите в медиите създават възможност за уникален исторически достъп (понастоящем и за в бъдеще) до българите и българските институции в САЩ, които активно са създавали приноси за просперитета на българите по света.

2. От началото на 2010 година се забелязва значително активизиране на организираните прояви в българската общност в САЩ. Българската диаспора в Америка има свой уникален живот в една демократична страна.

3.Изложеният материал дава основание да се заключи, че за двадесет години от началото на Петия период на българската имиграция в САЩ (1989 година), в САЩ са синтезирани основните структурно определящи звена за хармонично функциониране на българската общност в най-демократичната страна на света.

 

 * Забележки:

1.Настоящият материал е под общата редакция на Българо-Американска Асоциация – Чикаго и методичното ръководство на д-р Никола Чаракчиев.

2.По-голяма част от цитираните имена и компании в изложението са институции, които са оторизирали Българо-Американска Асоциация да публикува данни за тях.

3.Предложения, корекции и допълвания към изложения материал се осъществяват в писмена форма на български език изписан с кирилица на адрес [email protected] .

4.Авторите на изложението се извиняват за евентуално допуснати неточности в настоящия материал. Вашите препоръки може да изпращате на [email protected] .

5.История на разработката.

Начало на разработка на материала: 5 януари 2011 година.

 

Bd11p-SBO2

 

Начало на документа: 22.02.2011

2.5.2011

 

https://www.eurochicago.com/2011/04/za-sastoyanieto-na-balgarite-v-sasht/

 

One Comment »

 • Димитър Димитров said:

  Президентът (Росен Плевнелиев) се среща с българите в Чикаго на 19 май 10:28 |30 април 2012| Общество/Редактор Таня Тодорова/
  http://dnes.dir.bg/news_comments.php?id=11050098&GDirId=b5a51cda56511d4c2bf0418367cdc225

  “Блазе им на нашите сънародници от Чикаго. Три години по-късно, те ще имат възможност лично да се срещнат и да разговарят с един представител на българският ДОБЪР МАТ’РИЯЛ. Благодаря на чикагските ми сънародници, за подкрепата им за добрият мат’риял. Нека видят с очите си качеството на избраният от тях “добър мат’риял” и да го сравнят с останалият в България ЛОШ МАТ’РИЯЛ. Нека си извадят критерий, за оценка за ДОБЪР МАТ’РИЯЛ, по размера на челата. Когато челото има размер два пръста, носителят му да бъде обявяван за “ДОБЪР МАТ’РИЯЛ”.”

Leave your response! Вашето мнение е важно, напишете го!

Add your comment below, or trackback from your own site. You can also subscribe to these comments via RSS.

Моля не ползвайте нецензурни изрази! Всеки коментар, в който има линк, ще изчака редактор да го провери за спам - забавя публикуването.

You can use these tags:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

This is a Gravatar-enabled weblog. To get your own globally-recognized-avatar, please register at Gravatar.