2024-07-14

Ден: 01.08.2009

Няма да коментираме текста на съобщението. По-надолу само ще приведем част от коментарите от онлайн изданието на...