Home » Авторски страници

ЗА СЪСТОЯНИЕТО НА БЪЛГАРСКАТА ОБЩНОСТ В ЧИКАГО*

2009.07.31 3 коментара
Spread the love

Събития, Личности, Анализи
Принос към история на българската имиграция в САЩ
Под общата редакция на Българо-Американска Асоциация – Чикаго

Доклад за семинара
“ПРИНОСИ НА БЪЛГАРСКАТА ИМИГРАЦИЯ ПО СВЕТА”

Дискусионен материал. Моделен образец в развитие. Актуализация в реално време
Последна актуализация – 7:00 часа сутринта на 31 юли 2009 година.
Прогнозен край на разработката – 4 октомври 2009 година.
Молим следете развитието на материала в www.EuroChicago.com

УВОД

Българското присъствие в Чикаго – постоянно и авторитетно.

Двадесет години от началото на “Петия период на българската имиграция в САЩ” е повод за размисъл относно достиженията на българите в Чикаго. В тази връзка популярни специалисти от различни области на знанието правят първи опит за систематизиране приносите на българите в Чикаго за периода от 1989 до 2010 година. Аналитичните материали в настоящето изложение са представени по браншове.

1. БЪЛГАРСКА ОБЩНОСТ

1.1.Българска общност – организации, идеи, хроника, призове, развитие и други.

1.1.1.Организации
В Чикаго съществуват формални (регистрирани) и неформални (нерегистрирани) български организации.
“Български национален фронт” (създаден на 27 декември 1948 година в град Мюнхен – Оберменцинг) със седалище в Чикаго е с президент Александър Дърводелски (USA 1957). Печатният орган на организацията е списание “Борба”. Вицепрезидента Гошо Спасов (живеещ в град Белово, Пазарджишко) е присъствал на 22 март 2009 година при учредяване на партията (на емигрантите) “Другата България” с председател на инициативния комитет Божидар Томалевски.
Българо-Американска медицинска асоциация е съществувала като неформална организация с председател д-р Михаил Николов в началото на 21 век.
Организацията с идеална цел “Българо-Американската Асоциация” в Чикаго www.BAAChicago.com е създадена на 5-ти и регистрирана на 11-ти януари 2002 година с първи президент Динко Динев. Главната цел на Асоциацията е да помогне за адаптация на имигрантите към американските стандарти на живот.
Организацията с идеална цел “Българо-Американски център за културно и духовно наследство” е регистрирана на 5 декември 2007 година. Президент е Кина Бъговска.
Организацията с идеална цел Сдружение “Български музей в Чикаго” е регистрирана през 2008 година. Президент е Елена Табакова.
Условно формална е организация, ръководена от Мартин Мартинов, наречена “Bulgarian Language Dinners”, която обединява личности, говорещи български език, които си събират един път месечно на вечеря в четвъртък.
Няколко съществуващи неформални организации подготвят своята регистрация.

БЪЛГАРО–АМЕРИКАНСКИ ЦЕНТЪР ЗА КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО (към 23 февруари 2009).
Българо–американски център за културно наследство (BAHC) е организация с идеална цел, учредена на 3 декември, 2007 г. по законите на щата Илиной.
Неговата мисия е да съхрани и насърчава българското духовно и културно наследство, език, традиции и обичаи в Америка, чрез музика, изкуство, литература, танци, театър, образование и социално общуване. Основна задача на центъра е да се построи български дом в Чикаго, за да могат да се осъществят всички тези културни цели. Към центъра има школа по рисуване, фолклорен ансамбъл, клуб за Васил Левски, певческа група и различни клубове по интереси.
Центърът се управлява от Борд на Директори, състоящ се от 9 души и те са:
Кина Бъговска – президент, Петранка Стаматова – вицепрезидент, Велина Иванова – касиер и финанси, Елена Гайдарска- секретар, Деси Кийн – секретар-кореспондент,
Томислав Георгиев–директор-финанси, Надя Едрева – директор-клубове, Тони Лукова- директор–художествена дейност и Русен Русев–директор – концертна дейност.
Голяма помощ на организацията оказва и Борда на Съветниците, чиито представители са българи и американци с пристижно обществено положение и доказани професионални постижения като- Джон Кийн – финансист, Джери Хенкевич – Директор на Украинския национален музей, Джордж Корветарис – професор, д-р по социология в университета Де Калб, диригента Фил Симсон – Артистичен директор- Lincolnwood Chamber Orchestra, както и основател и музикален директор – American music Festivals и др. Адрес за комуникации: Bulgarian American Heritage Center, 4208 North Octavia Ave., Norridge, IL 60706, 773 517 2142, 708 395 5036, www.BG-USA.org

1.1.2.Идеи
1.1.2.1. Фестивалът “Български дни в Чикаго”
Фестивалът “Български дни в Чикаго” стартира през месец октомври 2004 година. Официалните сесии на Фестивала са: пролетна през месец май и есенна през месец октомври . Най-популярни са семинарите със заглавие “Актуални проблеми на българите в Чикаго”. ”www.BulgarianDaysInChicago.com или www.BAAChicago.com/bdic
Формите за участието във Фестивала могат да бъдат:
-Активно присъствие на мероприятията на Фестивала.
-Конферентно (видео и аудио) присъствие на семинарите на Фестивала.
-Идейна поддръжка на Фестивала.
-Спонсорска поддръжка на Фестивала.
В семинарите участват популярни българи в Чикаго, повечето от които се стремят или са достигнали до четвърто ниво на “ПОТРЕБНОСТ ОТ УВАЖЕНИЕ” по пет степенната класификация на Абрахам Маслоу. Недостатъчно е участието във Фестивала на някой значими българи вероятно поради някой от следните причини:
-Значима стойност на инвестиционното време (ценово ниво над $ 2.5 за минута ефективно време).
-Недостатъчна ориентация в структурата и строежа на българската общност.
-Проблеми при общуването с българската общност.
-Други причини.
1.1.2.1.1. За патрон на Фестивала “Български дни в Чикаго – пролет 2009” е избран бизнесмена Динко Динев, един от учредителите на Българо-Американска Асоциация – Чикаго.

1.1.3.Светска хроника
Материали в рубриката “Българска светска хроника в Чикаго” се публикувани от “Граф Хаджи”, Петър Стаматов и други хроникьори.

1.1.4.Награди
За отбелязване на приносите на личности и институции в Чикаго съществуват следните призове:
“Златен лъв”. Наградата е създаден от вестник “България”. Начало – 2001 година.
“Златен орел”. Наградата е създаден от Българо-Американска Асоциация. ”. Начало – октомври 2004 година.
“Български орел”. Наградата е създаден от Българо-Американска Асоциация. Начало – 2005 година.
Наградите на вестник “България сега”. Начало – декември 2007 година.
Международният институт по антропология в Солт Лейк Сити номинира българи и български институции с “Българин (организация) на годината в САЩ.”. Начало – 2006 година.

1.1.4.1.Призове на Българо-Американска Асоциация.
Българо-Американска Асоциация е удостоена с: Награда за отличие на Българо-Американска Асоциация за траен принос към българската общност от “Office of the cook county treasurer” (2003),
Държавен паметен медал “Иван Вазов” на Държавна агенция за българите в чужбина (2006), “Българска асоциация на 2006 година в САЩ” на Международен институт по антропология (2007) и “Кристален глобус” на вестник “България сега” (2008).

1.1.5.Развитие
Очаква се българската общност да се развива в следните направления: Служещи (90%), Собствен бизнес (5%), Учащи (2%), Пенсионери (0,1%), Държавна администрация (0.01%), Организации с идеална цел (0.01%) и други. Обединяващата функция в българската общност през Петия период на българската имиграция вероятно ще бъде понятието “Бизнес интереси”.

1.2.Духовенство, религии, теология, църкви и други.

В Чикаго има две български източноправославни църкви – “Света София” и “Свети Иван Рилски – Чудотворец” и пет български евангелски църкви – Българска евангелска божия църква “Нов живот” , Българска църква интернационална милост “Мараната”, Българска Християнска Баптиска църква “Ново начало” и други. Македонската православна църква “Света Петка” също се посещава от българи.

1.2.1.Българска православна църква “Света София” www.saintsophiachurch.com . Тя е с три степенна йерархична структура (била е и конгреционална). Първото йерархично ниво е енорията (църквата) с енорийски духовни лица от бялото духовенство (дякон, свещеник, протоиерей, свещеноиконом и ставрофорен свещеноиконом). Второто йерархично ниво е епархията (диоцез), наречена “Bulgarian Eastern Orthodox Diocese of the USA, Canada and Australia” с административно месторазположение в New York, USA (с духовни лица от черното духовенство – монах, йеромонах, архимандрид и епископ) и с митрополит (владика) Йосиф www.bulgariandiocese.org . Третото йерархично ниво е “Българска Патриаршия” с месторазположение София, България с патриарх Максим. В методично отношение църквата е към Светия Синод на Българска Източно Православна Църква. Богослуженията се осъществяват (към 2.2.2009) от протойерей Грую поп Цонков. Енорийски свещеници в църквата са били (или могат да бъдат) поп Валентин Борисов Ноцков, Божидар Иванов Димов и други. На 14 март 2009 година се състоя Годишно отчетно изборно събрание на БПЦ “Света София”. Избрано е ново църковно настоятелство в състав: Константин Желебинков – Председател, Тошо Момчилов – Зам. Председател, Кики Шаглева – Секретар, Кирил Мирчев – Помощник секретар, Йорданка Ташева – Касиер, Пепа Паунова – Помощник касиер, Ангел Пепелянков – Управител църковен комплекс, Даря Милева – Заместник управител църковен комплекс, Даниела Михайлова – Координатор за училище „Св.София”, Михаил Михайлов – Отговорник културна дейност, Валентин Томанов – Отговорник връзка с медиите, Ивайло Маринов – Отговорник материална база, Иван Марковски – Заместник отговорник материална база, Таня Гешева – Председател Контролна комисия.

1.2.2.Българска православна църква “Свети Иван Рилски – Чудотворец” . Тя е (дискусионно конгреционална) с три степенна йерархична структура. Първото йерархично ниво е енорията (църквата) с енорийски духовни лица. Второто йерархично ниво “Български диоцез”, след смъртта на архиепископ? (владика) Кирил Йончев през 2007 година се управлява от Епархийски духовен съвет. Третото йерархично ниво е Православната църква в Америка (The Orthodox Church in America www.oca.org ), с (административна степен) митрополит Йонна (посетил за първи път църквата на 3 януари 2009 година). БПЦ “Свети Иван Рилски – Чудотворец” е създадена като църковна община (“църква без сграда” ?) на 9 февруари 1996 година в присъствието на архимандрит Кирил (днес покойник) и отец Валентин Ноцков. През месец януари 1999 година е закупена църковна сграда и в кратък период от време църквата започва да функционира. Първи председател на църковното настоятелство е Георги Иванов. Свещеници в църквата са (или са били) свещеноиконом Валентин Борисов Ноцков и протоиерей Божидар Иванов Димов. Членове на църковното настоятелство (2.2.2009) са: Боян Чавдаров, Емил Давидков, Павлик Петров, Красимир Дечев, Крум Тирилов, Добри Карабонев. От месец март 2009 година към църквата съществува младежка група (с ръководител Мария Влашка) с цел да помага на организационния живот на църквата. На 21 Март 2009 г. е било проведено годишно отчетно събрание в Църквата ”Свети Иван Рилски” в град Чикаго, Щата Илинойс.

1.2.3.Българска евангелска божия църква “Нов живот” е с главен пастор Владимир Георгиев, пастор Станимир Танев и младежки пастор Марио Христов.
1.2.4.Българска църква интернационална милост “Мараната” е с пастор Руди Акоста.
1.2.5.Българска Християнска Баптиска църква “Ново начало” е с пастор Георги Киров.
1.2.6. Наско Лазаров е директор на организацията “Мисията възможна”.

Поклонници Ерусалимски (т. н. големи хаджи) са Алина Георгиева, Евгений Чаракчиев, Никола Чаракчиев и други. Поклонници Атонски (т. н. малки хаджии) са Отец Божидар Димов, Евгений Чаракчиев, Никола Чаракчиев и други.

Професор д-р Георги Иванов (Illinois Institute of Technology) осъществява изследване по темата “История на българската православна църква в САЩ”.

1.3. Изкуство, култура, музика, театър, литература, проза, поезия, критика и други.

В Чикаго живеят и работят специалисти от почети всички направления на културата и изкуствата.
1.3.х.Популярен художник е Кина Бъговска www.bagovska.com , автор на картината “Квартет”. Камелия Томанова ръководи неформален кръжок по изобразително изкуство “Ателие Млади Творци” и други.
1.3.х.Популярен артист и писател е Добри Карабонев, автор на романа “Да намериш себе си”.
1.3.х.Популярна поетеса е Райна Недялкова, автор на стихотворението “Камилата”
1.3.х.Популярни критици в Чикаго са Катя Златкова (популярна с критиката си към статия на американски журналист за България в чикагски вестник) и Симеон Гаспаров (популярен с някой критични материали за американското общество).
1.3.х.Популярни танцьори са ансамбъл “Хоро” и други.
1.3.х.Популярни музиканти са оркестър “Изгрев”, “Колорит” и други.
1.3.х.Популярен карикатурист е Антон Тончев и други.
1.3.х.Популярен певец е Никола Петров Найденов от Чепеларе (USA 1990), познат като “Малкия сър”, “Българския Том Джонс” и “Родопския Славей”.

1.4.История, етнография, реставрация, архиви, генеалогия и други.

1.4.1.В областта на история на българската имиграция работи Диляна Иванова, проф. д-р Никола Чаракчиев и други.
1.4.2.В областта на българската етнография работят Елена Табакова [email protected] и Диляна Иванова
1.4.3.В областта на реставрацията на произведения на изкуството и колекционерство (нумизматиката и други) работи Стоян Вълков [email protected]
1.4.4.В областта на архивите на българската общност работи проф. д-р Никола Чаракчиев (USA 1999). Архивни фондове за Българската общност има в България и в САЩ.
1.4.5.В областта на генеалогията работят д-р Лолита Николова (Солт Лейк Сити) и професионалният генеалог проф. д-р Никола Чаракчиев [email protected] .
1.4.6.В областта на история на българската имиграция в САЩ работят проф. Спас Райкин (от Пенсилвания ), известен със своите многотомни издания и д-р Иван Гаджев (от Минесота), известен със своите трудове по “История на българската имиграция в Северна Америка”.

1.5.Спорт

Спортната секция на вестник “България” е организатор на Турнир по белот, бридж, табла и шах. Турникът се ръководи и отразява от спортния журналист Ангел Георгиев.
Известен български футболен съдия е Валентин Рударски.
На 11 февруари се откри Първият български бридж клуб в САЩ “Bridge Starts Club”. Популярен бриджьор е Дарина Демирева.
В Чикаго съществува и Училище за бойни изкуства.
През март 2009 започна турнира “Първа пролет” за купата на вестник “България”.

1.6.Дипломатични институции.

Посолството на Република България в САЩ е във Вашингтон. Посланици в посолството са били: Величко Величков (1988.1990), Огнян Пишев (1991-1994), Снежана Ботушарова (1994-1998), Филип Димитров (1998-2002), Елена Поптодорова (2002-2008), Лъчезар Петков (съпруга Боряна Петкова).
Генералното консулство на Република България в Чикаго е открито през 2005 година. Първи Генерален Консул е г-н Иван Сотиров (съпруга д-р Наталия Сотирова). Консул е Александър Пейчев. Първи консул е бил Недялчо Данчев. Преди откриване на Генералното консулство в Чикаго, връзки с българската общност осъществява Георги Пейчинов.
Мандата на Консул Александър Пейчев беше до месец юли 2009 година. На 16 юли 2009 година в Чикаго с полет на British Airways от Лондон пристигна с оригинален освободен тоалет, подходящ за дългото пътуване новият консул на Чикаго – г-жа Лила Георгиева, заедно със своя съпруг Михаил Тинчев. На 31 юли 2009 година от Чикаго за България отпътува първия (в исторически аспект) Генерален консул на Чикаго г-н Иван Сотиров.

ЛЪЧЕЗАР ПЕТКОВ (17 февруари 2009).
Господин Петков е кариерен дипломатически служител. Заемал старши дипломатически длъжности в Министерство на външните работи – и. д. главен секретар (2007), директор на Дирекция “Човешки ресурси“ (2006-2008), и. д. началник на Управление “Западна Европа и Северна Америка“ (1993-1994). Бил е извънреден и пълномощен посланик във Варшава (2002-2006), ръководител на Консулско представителство в Ню Йорк (1995-1999), заместник-ръководител на посолството във Вашингтон (1994-1995), втори дипломат и консул в посолството в Малта (1986-1990). Притежава магистърски степени по международни отношения. Владее английски, полски, руски и испански; ползва френски, сръбски и италиански. Адрес за комуникации: www.Bulgaria-Embassy.org

БОРЯНА ПУНЧЕВА – ПЕТКОВА (17 февруари 2009).
Госпожа Петкова е кино, телевизионен и театрален режисьор. Адрес за комуникации: www.Bulgaria-Embassy.org

1.7.Организирани събития.

1.7.1.Събития с партийна насоченост
Лидерът на СДС г-н Пламен Юруков посети Чикаго през 2008 година.
Представители на партията ГЕРБ посетиха Чикаго през 2008 година.
Представителите на (нерегистрираната) партия “Другата България”, Ваня Петкова и Божидар Томалевски, бяха на посещение в Чикаго от 12 до 14 Декември 2008 година.

На 2 февруари 2009 година към 18 часа с полет на Луфтханза от Мюнхен в Чикаго пристигна кмета на София г-н Бойко Борисов, придружен от малък работен екип. Той беше посрещнат непосредствено след излизането си от самолета от Генералния консул на Чикаго г-н Иван Сотиров и от служители на нашето консулство. По дългия път от самолета до залата за паспортна проверка Борисов беше съпровождан от служители на имиграционните служби, чест, която се оказва за особено важни пътници. Пръв в прегръдката на “снажния” българин попадна Ник от Пловдив, който вече десет години има честта да среща популярните българи, кацнали на международното летище О’Hare. Господин Борисов беше приветстван от няколко десетки българи, работещи на Пети международен терминал. Програмата на Бойко Борисов за вторник 3 февруари 2009 година се състоеше от адаптация към Чикаго, обяд с проспериращи българи, среща с кмета на Чикаго Ричард Дейли, индивидуални срещи с популярни българи в Чикаго, среща с българската общност в Българска Православна Църква “Свети Иван Рилски – Чудотворец” и отпътуване за Вашингтон.
Обядът се състоя на 96 етаж на небостъргача “Джон Хенкок билдинг” в ресторанта “Сигничър рум”. Присъстват 6 души от екипа на г-н Борисов (между които Милен Врабевски, Радослав Тачев и други) и 12 българи (между които Шефкет Чападжиев, Хамид Русев, Динко Динев, отец Грую поп Цонков, д-р Виолета Симов, Лина Кърк, Иван Сотиров и други). Спонсор на обяда е Васил Байрактаров. Шефкет Чараджиев е поканил Борисов в личния си апартамент на 88 етаж на небостъргача. Срещата с кмета на Чикаго е продължила около час. На среща на г-н Борисов с българската общност в църква “Свети Иван Рилски – Чудотворец” присъстват около 300 български имигранти.

1.7.2.Събития на организации с идеална цел.
На 6 декември 2003 година се състоя тържество, организирано от Българо-Американска Асоциация по случай 100 години Българо-Американски дипломатически отношения.
Годишно-отчетно изборно събрание на Българо-Американска Асоциация в Чикаго се проведе на 6 декември 2008 година.
На 13 декември се състоя първото Коледното и Новогодишно шоу на Българо-Американски център за духовно наследство.
На 3 и 4 януари 2009 година на посещение в Чикаго е Йоана, Митрополит на Православната църква на Америка (ОСА). Историческа справка: Митрополит и Архиепископ Йона (Jonah) е избран на 12 ноември 2008 година на 15-тия събор на Православна църква в Америка в Pittsburgh PA за Митрополит на Вашингтон и Ню Йорк и Архиепископ на цялата Православна църква в Америка.

На 4 април Българският фолклорен танцов ансамбъл “Българе” имаше представления в “Prairie Center for the Arts”, 201 Schaumburg Ct., Schaumburg, IL от 6:00рм и от 8:15рм. Те представиха спектакъла “Това е България – Осмото чудо”. След спектакъла ще има среща с артистите от националния фолклорен ансамбъл.
На 24 и 25 април театър “Сълза и смях” гостуваха с постановката “Лазарица” в театъра на UIC.

На 3 май 2009 година се откри Фестивала “Български дни в Чикаго – пролет 2009”. На същата дата се състоя семинара “Приноси на българите да просперитета на Чикаго” по случай “Двадесет години Пети период на българската имиграция в САЩ”. За участие в семинара бяха поканени популярни българи в Чикаго и САЩ, повечето от които са достигнали до четвърто ниво на “ПОТРЕБНОСТ ОТ УВАЖЕНИЕ” (от българската общност в САЩ) по пет степенната класификация на Абрахам Маслоу.

1.7.3.Празнични събития.
Всяка година (след откриване на Генералното консулство на Република България в Чикаго) се чества тържествено Националния празник на България 3 март.
На 6 декември 2008 година се състоя четвъртото по ред коледното шоу на вестник “България сега”.

Кристине Ботева, абитуриентка от Чикаго, изрисува свой орнамент за Коледната елха в Белия дом. Тя (заедно с майка си Маргарита) е присъствала на приема в Белия дом, която Първата дама е дала за всички художници, украсили Националната коледна елха на Америка за 2009 година.

На 22 февруари БАЦКН организира Тържествено честване и курбан за Васил Левски в БПЦ “Свети Иван Рилски – Чудотворец”.

На 27 февруари 2009 в 12.00 часа Генералното консулство на България в Чикаго, съвместно с Българо-Американски Център за духовно и културно наследство отбеляза Националния празник 3 Март с тържествена церемония и издигане знамето на България пред Richard Deley Center в Чикаго с участието на ансамбъл “Хоро” и оркестър “Балкански ритми”. Присъстват проф. Константин Христов, академик Борис Тенчов, Кина Бъговска, Петър Стаматов, Петранка Стаматов, Хамид Русев и други.

На 8 март Посланика Лъчезар Петров и съпругата му Боряна Пунчева – Петкова, посетиха “Българско училище в Чикаго “Джон Атанасов”.

На 7 март 2009 година вестник “България” организира официално честване на Националния празник на България – 3 март и Международния ден на жената – 8 март в банкетната зала на хотел Sheraton, Schiller Park. На официалната маса № 7 присъстваха: Посланика Лъчезар Петров със съпругата си Боряна Пунчева – Петкова, Хамид Русев и Лина Кърк, спонсора Васил Байракторов със съпругата си от полски произход, поп Грую Цонков и други. На тържеството присъстваха много популярни българи, като всред тях се забелязваха д-р Стоян Стоев със съпругата и с един от синовете си, д-р Магдалена Генева със съпруга си Благой Апостолов и племенничката си Мария Калоферова, Руско Русков със съпругата си Нина Рускова, Илия Консулов, Пейчо Пецанов, Александър и Елена Лазови, Красимир и Камелия Кръстеви, Таня Костадинова, проф. д-р Никола Чаракчиев, поетесата Рени (Райна) Недялкова, популярният Джани (Юсеин Мустафов) от Пазарджик, Христо със съпругата си, Георги със съпругата и дъщеря си, Николай Петков, Стоимен Стоименов с Антоанета Стоименова, д-р Пламен Дочев, Таня Господинова, Весела Славова, Кирил Кирилов и други или всичко около 500 души. Концерт изнесе Ансамбъл “Хоро” с ръководители Ирина и Тодор Гочеви. Конферансие на празненството беше Красимир Андонов. Озвучаването управляваше Никола Петров Найденов. Вокален концерт представи певицата Кичка Бодурова. На щанда с цветя беше Ваня Харалакова. Цената на кувертата беше $ 35. Вечерята беше спонсорирана от Мултигруп логистикс и включваше салата от марули, гарнирана с апетитен сол, пилешка пържола с гъби и бял сос и сладолет с кафе. Газираните и алкохолни напитки се заплащаха допълнително (б. а. Някой детайли са с предназначение – “историческа стойност”).

На 8 март Посланика Лъчезар Петров и съпругата му Боряна Пунчева – Петкова, посетиха “женското парти”, организирано от “Българо-Американски център за културно наследство” под управлението на Кина Бъговска и Петранка Стаматова, на което са присъствали над 100 дами.

1.7.4.Връзки на българската общност с правителствени и неправителствени институции.
На официално посещение в Чикаго на 23 март 2005 година беше министърът на външните работи д-р Соломон Паси.

На официално посещение в Чикаго на 18 октомври 2005 година беше Президента на Република България Георги Първанов.

През месец юни 2008 година беше изпратена информация до осем структурно определящи институции в България за възможностите за участие на Българо-Американска Асоциация – Чикаго в Програмата “Държавна политика към българите по света”. До настоящия момента, в офиса на Асоциацията, не е получен отговор от България.

Служители на Държавната агенция за българите в чужбина бяха на посещение в Чикаго от 11 до 16 декември 2008 година в състав – Коянка Димитрова – и. д. Директор Българска общност и информационни технологии, Олга Шурбанова – редактор на списание “Ек”, Мария Гарева – български училища зад граница, Галина Ганчева –юрист. Това беше първото масово посещение на ДАБЧ през Петия период на българската имиграция за двадесет години. През 2001 година на посещение в Чикаго беше заместник председателят на Агенцията Йордан Янев в състава на българска делегация, а на 26 март 2005 година на посещение в Чикаго беше Председателят на Агенцията – Деница Христова в състава на делегация на бившия министър на външните работи д-р Соломон Паси.

Българската общност в Чикаго поддържа връзки с българската диаспора по света посредством материали публикувани в www.EuroChicago.com , www.ide.li , www.Emigrant-BG.com и други сайтове.

1.7.5.Международни събития
През месец Май 2006 година в Чикаго се състоя Втората международна среща на българските медии, под патронажа на Георги Първанов и мениджмънта на Максим Минчев, Генерален Директор на БТА.

1.7.6.Специфични събития
На 1.1.2009 година около 7 часа сутринта възниква пожар в сградата, в която се помещава и офиса на Български център “Родина”.

1.8.Държавни институции

Понастоящем много малко българи работят в държавни институции. Известни са българи, които работят в пощите, системите за сигурност и други държавни ведомства. В Чикаго за сега не е известен българин на изборна държавна длъжност.

1.9.Имигранти от четвъртия период на българската имиграция в САЩ

В Чикаго живея български имигранти, пристигнали в САЩ след 9 септември 1944 година и продължили своя жизнен път и след 10 ноември 1989 година. С уважение към тях бихме споменали имената на д-р Станка Паприкова, д-р Виолета Симов (USA 1971), Пенка Богданова( 20.10.1919 Калугерово, USA ?, + 07.01.2008), Елена Иванова (USA 1977), Илия Консулов (USA 1968), Хамид Русев (USA 1964), Шефкет Чападжиев, Александър Дърводелски (USA 1957), Христо Иванов (USA 1977), Димитър Тикатов (USA 1954), Ангел Пепелянков (USA 1975), Ангел Ангелов (USA 1968), Борислав Борисов (USA 1985)..

1.10.Имигранти от петия период на българската имиграция в САЩ

ПРОФ. Д-Р НИКОЛА ЧАРАКЧИЕВ (20 февруари 2009).
Професионален български генеалог от 1980 година. Специалист по “Системи за управление”. В САЩ е от 1999 година. Учредител и секретар на “Българо-Американска Асоциация”. Има над 150 публикации на технически и социални теми. Адрес за комуникации: [email protected]

1.11.Браншови консултанти
– Банков мениджмънт: Елена Тумбева, Даниела Стоянова – Такова и други.
– Битов мениджмънт: Маргарита Иванова и други.
– Генеалогия: Проф. д-р Никола Чаракчиев и други.
– Духовни ценности: Д-р Виолета Симов и други.
– Инвестиции: Галя Милушева и други.
– Информационно осигуряване: Климент Величков, Петранка Стаматова и други.
– Компютърни технологии: Димитър Чалъков, Ивелин Костов, Петър Стаматов и други.
– Комуникации: Никола Перфанов и други.
– Кулинарен мениджмънт: Звезделина Ковачева и други.
– Култура и изкуство: Кина Бъговска, Петранка Стаматова, Галя Милушева и други.
– Методология: Проф. д-р Никола Чаракчиев и други.
– Образование: Боянка Иванова и други.
– Право: Адвокат Цветелина Бойновска, Огнян Беремски, София Знаймер и други.
– Редактиране: Велина Маринчева и други.
– Стратегия и маркетинг: Динко Динев и други.
– Традиции: Елена Табакова, Диляна Иванова, Стоят Вълков и други.
– Търговия с недвижимо имущество: Петранка Стаматова и други.
– Финанси: Галина Калчева и други.

1.12.Комерсиални институции
Български център, Български център “Родина” и други=
Популярни в Чикаго са: ресторант “Механата”, ”Tony’s Restaurant & Pizza Peddlers” на Ник Шавулев, “Вкусен свят” на Йордан Ничев, “Mama Mia’s Pizza” чрез Евелина Георгиева и други.

2. ИНВЕСТИЦИИ

2.1.Финанси, застрахователно дело и други.

Популярни специалисти в областта на финансирането са Галя Милушева, Стайка Должева, Светозар Момчилов, Едуард Чилиан (USA 1990) и други.
Популярни застрахователи са: Анна Русева (USA 2000), Меглена Барашка, Томислав Георгиев, Деян Кожухаров www.kozhuharovagency.com и други.

2.2. Търговия с недвижими имоти и други.

Популярни специалисти по недвижими имоти са Петранка Стаматова (USA 1999), д-р Стоян Стоев (USA 1990), Димитър Петков (Norton Realty) и други.

Популярни специалисти по недвижими имоти в САЩ са:
В Калифорния (Walnut Creek) – Мариана Костадинова www.MarianaK.com и други.

3. УСЛУГИ

3.1 Образование, наука и други.

3.1.1.Български училища
В Чикаго съществуват няколко общообразователни училища. Българско училище ”Джон Атанасов” – Чикаго (БУ”ДА”) е с директор Боянка Иванова, Български учебен център “Знание” е с директор Лили Паслиева, Неделно училище в БПЦ “Свети Иван Рилски – Чудотворец”, Българско училище към БЕБЦ “Нов живот” е с директор Хриска Перфанова (USA 2007), Българско училище към БПЦ “Света София” www.stsophiaschool.org и други. Мотото на Българското училище “Джон Атанасов” е “Българска духовна територия в глобалния свят”.

3.1.2.Български учители
Учители в българските училища в Чикаго са Боянка Иванова, Лили Паслиева, Хриска Перфанова (USA 2007), Елена Липкова, А. Дичева, Виолина Иванова, Даниела Кръстевска (БЕБЦ”НЖ”), Антония Василева (БЕБЦ), Виолина Иванова (БУЦ”З”) и други.
Учител по цигулка в Чикаго е Маринета Гаджева, а по саксофон – Стефан Йорданов.

3.1.3.Български учени
Популярни български учени в Чикаго са: Проф. д-р Алекс Николов, Проф. д-р Константин Христов, Проф. д-р Никола Чаракчиев, Ангелина Илиева, и други.
Известни български учени в САЩ са д-р Лолита Николова (Солт Лейк Сити), проф. д-р Иван Канев, д-р Стефан Стефатов и други.

През месец март 2008 година се състоя дискусия на тема “Образованието, ефективна инвестиция за имигранти”.

3.2. Право.

Популярни български адвокати в Чикаго са: Цветелина Бойновска (USA 1992), София Знаймер, Огнян Беремски, Валентин Милушев и други.

3.3.Медицина.

Популярни лекари в Чикаго са д-р Виолета Симов (USA 1971) и други. Популярни зъболекари в Чикаго са д-р Магдалена Апостолова-Генева, Диляна Ангелова и други. Популярни зъботехници в Чикаго са Благой Апостолов и други.

В Чикаго няколко българи практикуват т. н. нетрадиционна медицина. Съществува интернационален център за интегрирани енергийни лечения и здравна грижа, натуропатичен център, хомеопатичен център (с ръководител Даниела Николова) и други.

3.4.Медии.

3.4.1.Вестници
В Чикаго на български език излизат само седмични издания. В различни периоди от време съществуват или са съществували следните вестници: България (Bulgaria), Старт BG (Start BG), България 21 век (Bulgaria 21 Century), България сега (Bulgaria sega), Балканско ехо (Balkan echo), Български справочник (Bulgarian guide). (от 2007 до ноември 2008), BizNews Chicago Land, Златорог (Zlatorog) (от 2005 до 2007).

3.4.2.Списания
В Чикаго се редактират няколко списания, като “Живот в православието”, “Борба” и други

3.4.3.Справочници
The Bulgarian connection (начало 2006), Bulgarian-American business Pages (начало 2004) и други.

3.4.4. Сайтове.
Популярен в Чикаго е сайта www.EuroChicago.com . Съгласно едно изследване на инж.Петър Стаматов, в сайта www.EuroChicago.com се съдържа най-много персонална и комерсиална информация за българите в Чикаго. Може да се приеме дискусионно, че Сайта е неофициален и косвен критерии за популярността на българите и българските институции в Чикаго.

3.4.5.Журналисти
Популярни журналисти в Чикаго са Кина Бъговска, Катя Златкова, Лина Кърк, Стефка Христозова, Климент Величков, Симеон Гаспаров, Светозар Момчилов, Ангел Георгиев и други.

3.4.6.Телевизия
В Чикаго могат да се наблюдава български телевизионни програми посредством Интернет. Популярен телевизионен сътрудник е Мария Илиева.

3.4.7.Радио
В Чикаго предава “Радио България” всяка неделя от 18 до 19 часа на АМ 1240. Популярен радио журналист е Елена Цанева.

3.5.Архитектура.
Водеща архитектурна група в Чикаго е “Rada Architects Ltd”, собственост на Rada Doytcheva (Рада Дойчева), Ph. D., ALA, LEED AP.

3.6.Психология.
3.6.1.Клинична психология. Популярен клиничен психолог е д-р Юлиана Панова.
3.6.2.Популярна и практична психология. Практични консултации в областта на психологията осъществява Маргарита Иванова.

3.7.Информационни технологии.
Популярна българска компания е “DNT Consulting, Inc.” – Software Consulting, Outsourcing, собственост на Димитър Чалъков www.dntconsulting.com
Популярен WEB дизайнер е Ивелин Костов www.alivestudio.com . Той е автор на сайта www.BAAChicago.com . Специалист по комуникации е Никола Перфанов (USA 2007). Софтуерен архитект е Александър Петров.

3.8.Транспорт, транспортни средства и други.
3.8.1.Популярни български компании в областта на таксиметровия транспорт са Park Ridge Taxi, Community Cab и други.
3.8.2.Първата българска спедиторска компания в Чикаго е Polina Service Inc.

3.9.Консултантски услуги
Консултантки услуги осъществяват д-р Стоян Стоев, Томислав Георгиев, Ричард Вичев, проф. д-р Никола Чаракчиев и други

3.10.Астрология.
Популярен специалист в областта на астрологията е Маргарита Иванова (USA 1994) www.astrogita.com .

3.11.Кулинарни услуги
Традиционни кулинарни участници в Българските дни в Чикаго са: Ник Шавулев чрез ”Tony’s Restaurant & Pizza Peddlers”, Йордан Ничев чрез “Вкусен свят”, Евелина Георгиева чрез “Mama Mia’s Pizza, Атанас Божилов и Велин Дюкенджиев чрез “V & G Commerce”, Иван Цветков, Нина Цветкова, Румен Ковачев и Мая Ангелова чрез “Механата, Величка Бончева чрез “Attitude” и други.

3.12.Фотографски услуги
Популярен фотограф е Илия Танчев и други.

3.14.Шивашки услуги
Популярни компании за шивашки услуги са: “Euro Fashion co.” на Рени Недялкова, Teddy”s Alterations на Теодора Балабанова и други.

3.15.Счетоводни услуги
Счетоводни услуги в Чикаго осъществяват: д-р Стоян Стоев и други

3.16.Данъчни услуги
Данъчни услуги в Чикаго осъществяват: д-р Стоян Стоев, V & M Services LTD. (Ричард и Маргарита Вичев известни с мотото “Седем дни с най-ниските цени”), Томислав Георгиев, и други

3.17.Социални услуги.
Социални услуги в Чикаго осъществява Българо-Американска Асоциация главно през време на сесиите на Българските дни в Чикаго. Периодично в www.EuroChicago.com се публикуват материали на Social Security Administration.

3.18. Връзки с обществеността, имидж програми и други т. н. престижни услуги.
Специални услуги в областта на Паблик релейшън в Чикаго осъществяват: Българо-Американска Асоциация, българските медийни групи и други компании.

3.19.Преводи на различни езици.
Специализирани професионални преводи осъществяват Христина Христова от “Yatagan”, Красимира Калчева от “K Trans Solutions” LLC и други преводачи.

3.20.Ювелирни изделия
В Чикаго съществуват няколко специалисти и ателие за ювелирни изделия.

3.21.Празнични ритуали и атрибути
Специалисти по свадбени ритуали е Ваня Харалакова и други. Специалисти по празнични украси са Ваня Харалакова и други

3.22.Агенции за работа
Популярни са агенциите за работа “International agency of jobs, Inc” на Катиана Генчива и други.

3.23.Туристически агенции
Популярни са агенциите за самолетни билети “Express Travel DG” на Денка Гручевска
[email protected] и други.

ДЕНКА ГРУШЕВСКА (21 февруари 2009).
“Express Travel DG” e семейна туристическа агенция, създадена на 5 януари 2008 година. Извършва голям диапазон от туристически услуги като резервации и продажба на самолетни билети за всички направления по света, резервации за хотел, рент а кар, виза, предложения за почивки, бизнес клас и групови пътувания, превоз от дом до летище и други услуги.
Денка Грушевска: Дипломиран туристически агент в САЩ. Богат опит като туристически агент, специално образование в областта на туризма в Българин, дългогодишен екскурзовод на Слънчев Бряг, собствена туристическа фирма до 2001 година.
Евсей Гроушевский: Специално образование в областта на туризма, бивш екскурзовод, богат опит като туристически агент. Адрес за комуникации: Тел. 312-794-7771, 312-794-7784, факс 312-794-7801

3.24.Козметични услуги
В Чикаго има няколко български фризьорски салона.

3.25.Други услуги
Двуметрово копие на държавния печат на САЩ, пред които се закълна в конституцията 44 Президент Барак Обама, изработи българския художник Георги Младенов, живеещ в Милоуоки, Уисконсин.

4.ТЪРГОВИЯ.
Вероятно, най-голямата българска търговска компания в Чикаго е V&G Commerce.
Няколко българи в САЩ имат “магазини” в eBay.

5.ПРОИЗВОДСТВО.
Вероятно за периода най-големи са били производствените мощности на компаниите, собственост на легендарния Шефкет Чападжиев управлявани чрез “Chap’s Management Corporation”.

6.АНАЛИЗИ
6.1.Публикациите в медията www.EuroChicago.com създават възможност за уникален исторически достъп (понастоящем и за в бъдеще) до българите и българските институции в Чикаго и САЩ, които активно са създавали приноси за просперитета на българите по света.
6.2. От началото на 2009 година се забелязва значително активизиране на организираните прояви в българската общност в Чикаго. Българската диаспора в Илиной има свой уникален живот в една демократична страна.
6.3.Изложеният материал дава основание да се заключи, че за двадесет години от началото на Петия период на българската имиграция в САЩ (1989 година), в Чикаго са синтезирани основните структурно определящи звена за хармонично функциониране на българската общност в “Имигрантската столица на България”.

Приложение 1-
БЛАГОДАРЯ ВИ, ПРИЯТЕЛИ, Отворено писмо от Иван Сотиров, генерален консул на Република България, до българите в Чикаго. https://www.eurochicago.com/2009/07/blagodarya-vi-priyateli/

* Забележки:
1.Настоящият материал е под общата редакция на Българо-Американска Асоциация – Чикаго и методичното ръководство на проф. д-р Никола Чаракчиев.
2.По-голяма част от цитираните имена и компании в изложението са регистрирани участници във Фестивала “Български дни в Чикаго” от 2004 до 2008 година, които чрез специална заявка са оторизирали Българо-Американска Асоциация да публикува данни за тях.
3.Всеки един специалист може да допълни настоящия материал, след като се регистрира като участник във Фестивала “Български дни в Чикаго – 2009”. Предложения, корекции и допълвания към изложения материал се осъществяват в писмена форма на български език изписан с кирилица на адрес [email protected] .
4.Всички желаещи официално да участват в програмата на Фестивала, трябва да съобщят това със заявка по образец, която е поместена в сайта www.BulgarianDaysInChicago.com или www.BAAChicago.com/BDIC (позиция “Заявка”).
5.Семинар на тема “За състоянието на българската общност в Чикаго” ще се състои на 4 октомври 2009 година от 11 до 18 часа в Центъра за конференции на Pavilion Apartments, 5441 N. East River Road, Chicago, IL 60656.
6.Българо-Американската Асоциация е организация с идеална цел, функционираща от дарения на българи в Чикаго.
7.Изложените събития, личности и анализи се отнасят за “Голямо” Чикаго. При цитиране на данни за други територии, местонахождението се уточнява допълнително.
8.Авторите на изложението се извиняват за евентуално допуснати неточности в настоящия материал. Вашите препоръки може да изпращате на [email protected] .
9.История
Начало на разработка на материала: 10:12 часа сутринта на 31 Декември 2008 година.
Начало на публикуване: 00:02 часа на 1 януари 2009 година.

 

БАА

3 коментара »

 • Despa Stoyanova said:

  Molya posetete moya sait-www.yullbrown-bg.com
  Blagodarya

  Dessy

 • Bobi Kostadinov said:

  Iskami se i blagodaria Vi za vsichko koeto prochetox i shte se nadiavam da doide den da izpriv arim Srabskata obshtnost.
  Molia vi,az v BG sam Borislav i Vi molia namerete nachin tozi /poznavam go/ da go nagadite s toa ,koeto zaslujava, a i naistina go zaslujava. Blagodaria Vi prevaritelno ,moi Balgari , koito Vi obicham i shte se gordeia s Vas…
  S bradska obich i pojelaniia: Borislav ot Plovdiv, BG.

 • instyle e magazine said:

  Thanks for another informative website. Where else may just I get that type of information written in such an ideal method?
  I’ve a challenge that I am simply now operating on, and I have
  been at the look out for such info.

Leave your response! Вашето мнение е важно, напишете го!

Add your comment below, or trackback from your own site. You can also subscribe to these comments via RSS.

Моля не ползвайте нецензурни изрази! Всеки коментар, в който има линк, ще изчака редактор да го провери за спам - забавя публикуването.

You can use these tags:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

This is a Gravatar-enabled weblog. To get your own globally-recognized-avatar, please register at Gravatar.