2024-06-22

Васил Левски

Денят ни беше изпълнен с много ентусиазъм и спортен хъс. Победителите получиха специално персонализирани медали с лика...
Рецитиране на Ботевото стихотворение „Обесването на Васил Левски“ от учениците от училищата в страната и от българските...