2023-09-23

учебник

Миналата седмица учебникът беше представен пред учители и родители в неделните училища на бесарабските българи в региона...
Излязъл е от печат първият български учебник по клетъчна биология на английски език PRINCIPLES OF CELL BIOLOGY,...