2024-06-13

учебник

Обединението "Граждани за България", заедно с издателство "Проф. Петко Венедиков," преиздаде този учебник: оригиналната версия и до...
Миналата седмица учебникът беше представен пред учители и родители в неделните училища на бесарабските българи в региона...
Излязъл е от печат първият български учебник по клетъчна биология на английски език PRINCIPLES OF CELL BIOLOGY,...