2023-09-28

съдебна власт

В неуморната си борба с корупцията българското правораздаване направи световно нововъдение – индулгенцията. След като миналата година...
Национална гражданска инициатива "Против корупцията, за честно правосъдие и правова държава" е изпратила до българския главен прокурор...
Докато търси незаконно подслушване в МВР, прокуратурата призна, че и тя е допускала тежки нарушения и заобикаляне...