2024-04-23

премиера

Организаторите на мероприятието бяха Комратски държавен университет и Научно-изследователският център на Гагаузия „М. В. Маруневич”.