2024-02-25

Ню Йорк

В края на службата генералният консул имаше възможността да поздрави присъстващите за Рождество Христово и да напомни...
На голямата сцена в аудиториума на училището играха гимнастика, танцуваха, пяха, декламираха и представиха театрално-музикални откъси над...