2023-03-28

Николай Гусев

Спомням си, че особено силно гореха едни огромни, дебели продълговати „книги“. Хванати през кръста, подпалвачите-огнепоклонници – повечето...
Чудесата не свършиха дотук. Оркестърът засвири, музиката на Родион Шчедрин изпълни прочутата с акустиката си зала. Завесите...