Home » Авторски страници, българи зад граница

Казусът с Българското училище към храма “Св. Иван Рилски” в Чикаго

2018.07.12 Един коментар
Spread the love

Църквата “Св. Иван Рилски Чудотворец” в Чикаго

На 5 юни 2018 г. Министерството на образованието и науката на Р. България изпраща писмо до председателя на църковното настоятелство на храма “Св. Иван Рилски” в Чикаго Георги Флеминг, с копие до българския генерален консул в Чикаго Иван Анчев. С писмото, подписано от Наталия Михалевска, директор на дирекция “Образование на българите зад граница и училищна мрежа”, се уведомява председателя на църковното настоятелство на “Св. Иван Рилски”, че “Българското неделно училище би могло да функционира и през учебната 2018-2019 г. с бенефициент Българска православна църква “Св. Иван Рилски Чудотворец”, Чикаго, като субсидиите ще бъдат превеждани от Министерството на образованието и науката (МОН) по светка на Генералното консулство в Чикаго, което да ги предоставя на училището”. 

Факсимиле от това писмо може да се види по-долу.

Както може да се види от текста на писмото, то съдържа и пояснения за това какви правомощия имат училищният ръководител и родителският съвет, според Постановление на МС № 334 от 2011 г., с което се подпомагат български съботно-неделни училища в чужбина.

Във връзка с това писмо на МОН до председателя на църковното настоятелство, както и с обвиненията към свещеника и настоятелството на църквата “Св. Иван Рилски” в Чикаго, че те са взели неправомерно $ 2500 от субсидията на МОН за Българското училище към храма (каквито публикации се появиха в някои медии – вж. тук и тук), председателят на настоятелството Георги Флеминг изпраща отговор до Министерството на образованието и науката, написан от името на настоятелите. В писмото на г-н Флеминг до МОН се казва:

“Всички училища, спонсорирани от вас, си плащат наема и всички консумативи. Директорката при нас никога не е заплатила и едно пени такса. Парите, идващи от вас, са на наша църковна банкова сметка, теглени са с чек от бившия касиер и са и предавани в кеш. Директорката си има собствена каса, родителски съвет, не плаща наем, спъва дейността ни в църквата и лъже, че има 38 ученици присъствуващи. На 6 май – Гергьовден, тя беше поканила генералния консул на Чикаго за „инспекция”. Ние също бяхме там. Присъствуваха само 12 деца, както почти винаги далеч по-малко от обявените на списък. Мотивът й за поканата на дипломата беше оплакването от нея, че ние сме й взели неправомерно 2 500 $ и бяхме предупредени от консула да й ги върнем. Ние не сме и вземали тези средства. Ние сме утвърдени като църковно настоятелство на 14 януари 2018 г. Парите са й били удържани от стария касиер Красимир Дечев и от Боян Петров, също вече бивш член на църквата, месец преди ние да встъпим на служение. Директорката е използвала жълти медии, за да разпространява абсолютни лъжи, с което нанесе значителни морални щети на храма и членовете му. Поради твърдото настояване на уважаемия Генерален консул, че това училище е лично под негов патронаж и че е основано като сто процентово светско, ние предложихме вариант на договор, който ви прилагаме с копие.”

Следва целият текст на това писмо до МОН, в което се казва и, че директорката на училището е отказала да подпише споменатия договор.

“Уважаеми господа от Министерството на Народната просвета,

Ние, настоятелите от храм „Свети Иван Рилски” в Чикаго, се обръщаме към вас с молба да разрешите труден казус със спонсорираното от вас училище, ползващо помещенията в нашата сграда. Училището е основано през 2002 година с изричното подчертаване, че в него ще се изучава Свето Православно вероучение. Известно време този предмет е бил застъпван в програмата на училището. Вече повече от 5 години изучаването е спряно. Ние сме основани към Американската православна църква, но нашите вярващи членове и приятели са българи. Затова ние се сравняваме с практиките, които се прилагат в училището, което е към църквата „Света София” в Чикаго, където главата на Диоцеза е Митрополит Йосиф.
Там се получават същите грандове, както и при нас от вашата помощ до училищата в чужбина. Но там редът, дисциплината, устава на църквата и правилата на МНП, се спазват напълно. Парите, пращани от вас, отиват в църковната сметка и с тях се разпорежда църковното настоятелство, като то назначава директора на училището и то определя деня, заплатите на учителите, таксите от родителите и най-важното, предметът Вероучение е застъпен при всички ученици. Всички родители са членове на църквата и си плащат членския внос, същото се отнася и за всички учители. Всички деца участвуват във всеки църковен празник и винаги са на света Литургия в неделния ден. Всички родители са с тотално присъствие на всички празници и тържества, организирани от църквата. Училището си плаща таксата, определена целево от вас в член 12 ал. 1 за наем, ток, вода и отопление. Училището просперира с увеличаващо се членство и всички дейности спомагат за запазването на родния ни език, култура, свята вяра и българските ни корени и етнос.

За съжаление положението при нас е трагично, жалко и повече от лошо.

Никой родител не е член на църквата и не стъпва в храма. Никой учител не е член на църквата и не стъпва в храма. Никой от родителите, учителите и децата не са дошли дори и веднъж на големите християнски празници – Рождество и Великден. Всички училища в Чикаго са предимно в съботния ден. Само училището под нашия покрив е в неделния ден, когато е времето за Богопоклонение. Децата биват пускани, докато протича Светата Литургия да тичат в салона под храма, да се качват по стълбите, да вдигат шум и пречат на службата. Свещеникът обнови със свои средства напуснатата стая за вероучение, но никой не желае да бъде поучаван в нея.

Никой от влизащите в неделния ден в училищната част не е застрахован, никой не е представил лични данни, което е опасно и е престъпление и анархия. Всички училища, спонсорирани от вас,  си плащат наема и всички консумативи. Директорката при нас никога не е заплатила и едно пени такса. Парите, идващи от вас, са на наша църковна банкова сметка, теглени са с чек от бившия касиер и са и предавани в кеш. Директорката си има собствена каса, родителски съвет, не плаща наем, спъва дейността ни в църквата и лъже, че има 38 ученици присъствуващи. На 6 май – Гергьовден, тя беше поканила генералния консул на Чикаго за „инспекция”. Ние също бяхме там. Присъствуваха само 12 деца, както почти винаги далеч по-малко от обявените на списък. Мотивът й за поканата на дипломата беше оплакването от нея, че ние сме й взели неправомерно 2 500 $ и бяхме предупредени от консула да и ги върнем. Ние не сме и вземали тези средства. Ние сме утвърдени като църковно настоятелство на 14 януари 2018 г. Парите са й били удържани от стария касиер Красимир Дечев и от Боян Петров, също вече бивш член на църквата, месец преди ние да встъпим на служение. Директорката е използвала жълти медии, за да разпространява абсолютни лъжи, с което нанесе значителни морални щети на храма и членовете му. Поради твърдото настояване на уважаемия Генерален консул, че това училище е лично под негов патронаж и че е основано като стопроцентово светско, ние предложихме вариант на договор*, който ви прилагаме с копие.

Директорката отказа да го подпише. Ние ще предизвикаме разследване от съответните служби за всички гореприведени нарушения, за проследяване на всеки един лев, изпратен от вас, за дъмпинговите й практики да занижава таксите на родителите, в сравнение с другите и колеги из цяло Чикаго, за проява на упорит атеизъм и интригантства, в ущърб на нашия авторитет.

Ние ще обявим нов конкурс, за нов директор, за използване нашата база за изучаване светата вяра и всички одобрени от вашата програма предмети само в съботния ден, както е във всички други училища в Чикаго. Настояваме за открита гласност за неправомерно изразходваните средства от нея и разследване от вас. Как може всички останали училища да си плащат таксите, а тя да открива институция в институцията, да лъже, да манипулира и да се държи непочтително с нас. Само 12 деца, на лице, а обявявани фантоми на списък е вече закрито училище от нея, а не от нас. Ние определяме правилата, а не тя.

С вяра и надежда за вашето разбиране и съдействие, оставаме ваши помощници за ползу роду:

Подпис,

Президент на църквата: Георги Флеминг”

———————————-

* Текстът на предложения на директорката на училището договор може да се види тук – ДОГОВОР

Ето част от съдържанието на този неподписан договор:

“1/ Тъй като училището е от светски характер и не е с религиозна, свята православна верова насоченост, сме съгласни за да не пречим на службите в Господния неделен ден, да провеждаме часовете само в неделя, след обяд от 1 часа /13.00/ Поради същата причина, че сме само със светска програма, избираме друго име на нашето училище. Предишното име „Свети Иван Рилски” отпада от списъка на грандовете към МОН, Република България.

2/. Църковното настоятелство е освободено от всякаква отговорност при какъвто и да е инцидент, злополука или заболяване на влизащите в сградата и училището. Всяка личност, ангажирана с присъствие в училищната сграда /учител, родител, дете и гост/ трябва да има и попълни писмена регистрация /Име, телефон, имейл/, съхранена при църковното настоятелство.

3/ Месечният наем, който училището трябва да заплати на Църквата, за ползване сграда, вода електричеството и отопление е ……. …$/…………. долара/.”

Във връзка със същата тема, Българското училище към храма “Св. Иван Рилски” в Чикаго, владиката на Българския диоцез на Православната църква в Америка, архиепископ Александър, към която църковна юрисдикция е и църквата “Св. Иван Рилски”, е изпратил, от своя страна, на 29 юни т.г. писмо до Българското училище към църквата, факсимиле от което може да се види по-долу.

Училището е основано през 2002 г., като училище, в което ще се изучава и православно вероучение. Каквото, според писмото на Георги Флеминг, не се изучава от пет години насам. Сегашното църковно настоятелство на храма, както декларира в писмото си до МОН председателят на настоятелството, би приело и това то да има изцяло светски характер, ако има сключен договор с настоятелството, с който да се регламентират отношенията между училището и храма, така че учебните занятия да не са по същото време, когато се изнася Света литургия, училището да плаща на църквата наем, както и да не се нарича вече училище “Св. Иван Рилски”. Понеже такъв договор няма подписан, настоятелството се смята в правото си да направи конкурс за нов директор “за използване нашата база за изучаване светата вяра и всички одобрени от вашата програма предмети само в съботния ден, както е във всички други училища в Чикаго” – както пише в писмото на г-н Флеминг до министерството.

Тук може е добре да се спомене и това, че според църковните правила, свещеникът е глава на енорията и никакви дейности в нея не могат да бъдат инициирани без негово знание, одобрение и благословия (раздел 3). Както и, че свещеникът има окончателна власт над църковното училище (раздел 4).

“Section 3. The Parish Priest is the head of the Parish. No activities in the Parish can be initiated without his knowledge, approval, and blessing.”

“Section 4. The Parish Priest shall have final authority over the church school.”

Т.е., ако училището не е църковно, а изцяло светско, тогава то може да ползва сградния фонд на църквата като наемател, но трябва да се разбере с настоятелството при какви условия да бъде това. И, ако няма такъв договор, църквата не е длъжна да го подслонява. А, ако училището е църковно, свещеникът има власт над него.

Досега, както се разбира от писмото на Наталия Михалевска до Георги Флеминг, цитирано по-горе, бенефициент на МОН по Постановление № 334 от 2011 г., е била “Българска православна църква “Св. Иван Рилски Чудотворец” – Чикаго”. И министерство казва с това свое писмо до настоятелството на храма, че този бенефициент може да бъде запазен и да се нарича по същия начин, а субсидията за същия бенефициент, “Българска православна църква “Св. Иван Рилски Чудотворец”, която е за Българското училище, помещаващо се в храма, ще бъде изплащана чрез Генералното консулство на Р. България в Чикаго.

Българската православна църква “Св. Иван Рилски Чудотворец” в Чикаго, обаче, не е светска институция, а църковна. И като такава си има и църковни правила. И според тези правила, ако училището е църковно, свещеникът има власт над него. А, ако пък е изцяло светско, църквата не е длъжна да го подслонява, още по-малко безвъзмездно. Владиката пък, под чиято църковна юрисдикция е храмът, смята естествено, че би било добре в това училище да се изучава и православие. Министерството, от своя страна, смята пък, че може да продължи да изплаща субсидия с бенефициент “Българска православна църква “Св. Иван Рилски Чудотворец” – Чикаго” и църквата да се води бенефидиент, без изобщо да е такъв.

Длъжна ли е обаче една църква да подслонява училище с изцяло светски характер безвъзмездно и да се съобразява с всички искания на директорката на това училище, или на условията на Постановление на МС, според което само директорката и родителският съвет имат правомощията да решават какво да се случва в съответното училище? Длъжна ли е тази църква и да продължи да дава името си за бенефециентска програма за български училища зад граница, когато църковното й настоятелство смята, че след като училището, създадено към нея през 2002 г. като училище, в което ще се преподава и православие, вече е изцяло светско, то не бива повече да носи и името на светеца, патрон на храма?

Отделен и важен въпрос са обвиненията към свещеника, който сега служи в този храм, отец Димитър, и към сегашното църковно настоятелство, че те са удържали неправомерно $2500 долара от държавна субсидия, която е била за училището. Според председателя на настоятелството, Георги Флеминг, тези пари са били удържани от предишния касиер на храма и от вече бивш член на настоятелството, не от отец Димитър и от сегашното настоятелство, а директорката на училището г-жа Янкова, въпреки че то е придобило изцяло светски характер, не е плащала досега никакъв наем на църквата. Освен това, църковното настоятелство смята, че директорката е изразходвала средства неправомерно и иска “открита гласност за неправомерно изразходваните средства от нея”, както и разследване от МОН за нейните действия.

Следва още един документ по темата. Това е писмо на българския генерален консул в Чикаго Иван Анчев до председателя на църковното настоятелство Георги Флеминг и до свещеника на храма отец Димитър, изпратено на 19 юни т.г. С това писмо г-н Анчев уведомява г-н Флеминг и отец Димитър, че субсидията за българското училище към храма вече ще се изплаща чрез Генералното консулство, както и, че църковното настоятелство трябва да върне на училището сумата от $ 2564.36.

Както и да се развие нататък казусът с Българското училище „Св. Иван Рилски“, създадено към храма „Св. Иван Рилски“ и ползващо неговата сграда вече 16 години, може би все пак Министерството на образованието и науката трябва да си даде сметка, че не може да използва името „Българска православна църква „Св. Иван Рилски Чудотворец“ – Чикаго“ като някакъв символичен бенефициент за училището, ако тази субсидия няма нищо общо с църквата, а църковното настоятелство даже не иска вече училището на носи името на патрона на храма, ако то е изцяло светско.

Освен това, когато става дума за училище, създадено към църква, винаги е важно дали това училище има в своята програма и някакво верско обучение или е изцяло светско. Ако е първият случай, то тогава училището попада и под църковните правила, не само под светските. Ако е вторият случай, то тогава църквата всъщност въобще не е длъжна да осигурява помещения за дейността на училището; и, още по-малко, да прави това безвъзмездно.

Що се отнася до сумата от държавната субсидия за училището за изтеклата учебна година, която е била удържана и сега се иска тя да бъде върната на училището, важно е да се разбере кой точно е удържал тази сума, кога я е удържал и за какво е отишла. И дали това са били сегашният свещеник и сегашното настоятелство, или са били предишният касиер на храма и един бивш член на настоятелството. Но и друго е важно, защото все пак за поддържането на всяка една сграда има и режийни разходи. И, ако училището в последните години хем е било с изцяло светски характер, хем не е плащало никакъв наем, това прави казусът по-сложен. Ако се докаже, след разследване от страна на Българския диоцез към Православната църква на Америка и на МОН, че от страна на църквата еди кои си хора, конкретни, са изразходвали неправомерно средства от държавната субсидия за училището, въпреки че то не е плащало наем, а е ползвало сградата, или пък, че от страна на училището държавната субсидия в последните години не е била използвана коректно, този някой или някои би следвало да понесат за това персонална отговорност.

И още нещо, което не е зле да се има предвид. Както е известно, казусът със самата църква „Св. Иван Рилски“ е достатъчно сложен. Църквата има големи дългове, още от времето на предишния свещеник, който е с отнети правомощия да служи, и от времето на предишното църковно настоятелство, което дълго време не беше подновявано, защото нямаше избори за нови настоятели. Покрай този храм, съдебния процес за него и други обстоятелства, има натрупани и междуличностни противоречия между бивши и настоящи настоятели на църквата, между предишния свещеник, по-късно оставен като певец, и сегашния, които за съжаление съществуват и до днес. Заради всички тези натрупани противоречия и заради натрупаните дългове, бъдещето на самия храм е неясно и той може да бъде изгубен за българската общност в Чикаго, което разбира се би било много жалко. И което би довело и до невъзможността и българското училище да остане в сградата на този храм. Но, каквато и да е ситуацията със самия храм, казусът с Българското училище, създадено към храма, не може да бъде разбран и решен справедливо, ако не се вземат предвид всички обстоятелства, свързани с него.

.

One Comment »

  • Петър Анастасов said:

    СЛЕД ВСИЧКО ПРОЧЕТЕНО, личното ми мнение е, че най-добре е това училище да бъде закрито! Жалко, че има такива казуси! Срамно е!

Leave your response! Вашето мнение е важно, напишете го!

Add your comment below, or trackback from your own site. You can also subscribe to these comments via RSS.

Моля не ползвайте нецензурни изрази! Всеки коментар, в който има линк, ще изчака редактор да го провери за спам - забавя публикуването.

You can use these tags:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

This is a Gravatar-enabled weblog. To get your own globally-recognized-avatar, please register at Gravatar.