2022-09-26

българи в Сърбия

Затова пък КИЦ „Босилеград” и Граждански комитет „Западни покрайнини” проведоха онлайн среща с една трогателна програма, направена...
„Българското национално малцинство наистина е мост и стимул за нашите отношения“, заяви Захариева. Тя подчерта необходимостта сънародниците...
Вероятно, по примера на македонските, и босилеградските управници много се дразнят, когато им се припомнят срамните дати...
Въпреки пандемичната обстановка, КИЦ „Босилеград”, Сдружение ГЛАС и Демократичният съюз на българите, на 6 ноември, от 12.00...