2024-06-21

Българи в Италия

Галерия "България" във Вечния град се изпълни с деца, учители и представители на българските общности в чужбина,...
Чрез реализирането на този значим културен международен празник - своеобразна витрина на изкуствата в Рим, от 16...
Благодаря за прекрасния момент, който подари на деца и родители, за да се покаже българския многолик, многоцветен,...
По повод предстоящата българска традиция, свързана с честванията на Баба Марта, деца и родители от двата града...
Северна и Централна Италия се събраха, запалиха домашното българско огнище и играха под ритъма на огнената музикална...
В програмата на конференцията са предвидени кръгли маси на теми: "Към нов модел на преподаване, учене и...