2024-07-23

24 май

Едно от значимите постижения в българската история е съхраненото дело на св. св. Кирил и Методий, покровителите...
Скъпи българи, позволете ни от името на Всеукраинската обществена организация „Конгрес на българите в Украйна“ да Ви...
Поздравление за Деня на българската писменост, просвета и култураот д-р Ирина Ботева-Владикова, председател на Асоциацията на българските...
Скъпи ученици, родители и приятели от цял свят, изпращаме поздрава на учениците от Българското училище „Иван Станчов”...