2024-04-17

Тараклия

Освен акцента върху иновативните педагогически практики, събитието включваше и анализ на резултатите от Районната олимпиада по български...
Учителският колектив и учениците подготвиха празнична програма, в която осветиха историята на лицея, разказаха за бивши и...
За нас, бесарабските българи, Денят на богомъдрите братя Кирил и Методий има особено значение. Ние отдаваме почит...
Председателят на Научното дружество на българистите в Република Молдова (НДБ в РМ), доктор на историческите науки Иван...
Тараклийският държавен университет "Григорий Цамблак" обявява допълнителен прием на кандидат-студенти от Украйна. Украинските граждани кандидатстват с изпращане...
Научно-практическа конференция с международно участие "ВТОРИЯТ БРАИЛСКИ БУНТ И БЕСАРАБСКИТЕ БЪЛГАРИ", посветена на 180-годишнината от избухването и...
Консулският окръг обхваща територията на районите Тараклия, Кахул, Кантемир, Бесарбяска и Гагаузия. Първоначално съставът на консулството ще...