Home » Archive

Articles in the история Category

Авторски страници, българи зад граница, история »

[9 февр. 2016 | No Comment | ]

На 12 февруари т.г., от 19 ч. местно време, в София ще бъде показан документалният филм “Един изстрел”, посветен на таврийския българин и талантлив писател Мишо Хаджийски (1916-1944) , който загива трагично след смяната на властта в България на 9 септември. Прожекцията на филма е в Компютърна академия It Stepe, на бул. “Александър Стамболийски” 55. На събитието ще бъде и режисьорът на “Един изстрел” Васил Барков.

Избрано, история, политика »

[2 февр. 2016 | No Comment | ]

Историята на предложението
За първи път въпросът за присъединяването на България към СССР е поставен от Тодор Живков пред пленума на ЦК на БКП на 31 юли 1963 г. На него първият секретар на партията излага разбирането си, че „суверенитета народът го разбира да има ядене, да живее. Ето това е суверенитетът – щастие и благоденствие на народа. Ние работим за народа, а не за формата”.
Пленумът, на който е обсъдено предложението му се провежда на 4 декември 1963 г. и остава скрит от обществото по обясними причини. Стратегията на Живков е следната…

Авторски страници, история, политика »

[1 февр. 2016 | 3 коментара | ]

Александър Станишев – професор по хирургия, ректор на Софийския университет (1938-1939), председател на Българското хирургическо дружество (1936-1944), един от най-големите хирурзи на България и Европа – е убит от българо-съветската комунистическа диктатура на 1 срещу 2 февруари 1945 г. на Централните софийски гробища, като преди екзекуцията му е бил принуден да установи смъртта на осъдените на смърт от йезуитски наричания ”Народен съд”. Разстрелян е (за кой ли път!) елитът на България: 144 министри, депутати, лекари, професори, царски съветници, генерали и офицери. Къщите им са „национализирани“, за да се настанят там озверелите, необразовани комунистически водачи.

Авторски страници, история »

[19 ян. 2016 | One Comment | ]

Горен Египет или най-древният субстрат на тракийското наследство е напълно възможно да се намира в Странджа. Има податки от етруския език, които смайват с логичната си връзка с името. Освен това „тра” означава на Изток, а „джет” е известният митичен източник на сътворението в египетския език, а също и окото „уаджет”. В речниковия запас от думи в етруския език се открива забележително сходство между името на планината Странджа и думата „srancza”, която от своя страна удивително подхожда по значение за обозначаване на ороним. „Srancza” на етруски език означава горна част – Горен Египет, а „penza” долна част (съответно hampha – дясна страна и laiva – лява страна). Не само „srancza” има аналог в българската топонимика, но но и laiva е съвсем ясен аналог с българското “ляво”. Ако само това бяха изключенията в езиковите връзки между българския и етруския език, ние можехме да отдадем тези прилики със случайни фонетични сходства.
Имаме и митологично тълкуване на името „Странджа”.

In Russian, история »

[15 ян. 2016 | No Comment | ]

В 1940 году тридцатиоднолетний главный органист Церкви святой Троицы в Париже, французский композитор Оливье Мессиан был мобилизован в действующую армию и вскоре попал в плен. После неудачной попытки побега он был отправлен в силезский концлагерь для военнопленных близ Герлица (ныне – Згожелец, Польша). В этих тяжелых условиях Мессиан не только проявил стойкость духа, поддерживая своих товарищей, но и нашел в себе силы противостоять кошмарной действительности, “воюя” своим профессиональным оружием – музыкой. Композитор выпросил у одного немецкого офицера, любителя музыки, нотную бумагу, и в январе 1941 года на свет появился “Квартет на конец времени” для скрипки, кларнета, виолончели и фортепиано.

Избрано, история »

[15 ян. 2016 | No Comment | ]

След недълъг период, по времето на архонта Аристехм, Дракон постановил своите закони и политията придобила следния вид. 2. Били дадени граждански права на тези, които можели да притежават тежко въоръжение. Те избирали деветимата архонти и тамиите измежду ония, които притежавали имущество, не по-малко от десет златни мини, освободени от всякакъв данък, а останалите по-маловажни държавни длъжности бивали възлагани на представители от воинското съсловие.

Е-Списание, история, политика »

[28 дек. 2015 | No Comment | ]

Днес, 28 декември 2015 г., се навършват 159 години от рождението на Уудроу Уилсън, двадесет и осмият президент на САЩ, който по време на мирните преговори в Париж след края на Първата световна война отстоява запазването на Беломорска Тракия, Южна Добруджа и Царибродско в българските държавни предели и се противопоставя на разделянето на България на три района, подчинени на Гърция, Сърбия и Румъния. Уилсън няма паметна плоча в България, въпреки че реално е спасил държавата и нас самите да се наричаме българи.

Авторски страници, история, литература »

[20 дек. 2015 | No Comment | ]

Финалът на пътеписа-епистола, обаче, разчупва традиционното описание. Изтъкан е от национална гордост и пренебрежение към уж учени човеци, които не са чували за българското племе. Всъщност, това е причудлив диалог между намиращия се в трена свещеник – англичанин и Панаретов с фес на главата. Това пособие ражда любопитството на „католишкий поп“ и той последователно пита спътника си от каква е народност: китаец, или мексиканец. Оказва се, че не е чувал нищичко за нас преди разказа на Стефан Панаретов. Авторът пък е изумен: “Чудно нещо ! си помислих аз, щото един такъв человек да знае повече за дивите племена в Африка и Австралия, от колкото за един народ който живее в Европа!“. И може би заключението към читателите, формулирано така отчетливо, е намек за нещо временно и случайно. За своето място, което страната ни ще заеме в пулса на Стария континент.

Избрано, история »

[19 дек. 2015 | No Comment | ]

В рубриката “Забравеният код” на Сable-sw.net – версия за значението на Розетата от Плиска. Разговор с Елица Димова, историк и журналист.

Избрано, история »

[15 дек. 2015 | No Comment | ]

Днес никой не знае за Юнашката организация и за големия принос на тази обществена организация за изграждането на нашата младеж. Унищожението на духа и заветите на Юнашкото движение в България и подмяната на неговата обществена мисия с различни чуждопоклоннически модели тласнали телесното възпитание и спорта след 1944 г. към една сляпа идеологизация и политизация в духа на комунизма, а след 1990 г., в безмилостните дебри на комерсиализацията, черния бизнес и бездуховността, изместиха изцяло хуманния дух на спорта и телесното възпитание, като ни оставят днес едно недоразвито, болно поколение, изпълнено с агресивност, безпътица и липса на идеали и морал.

Избрано, история »

[14 дек. 2015 | One Comment | ]

В контекста на написването на новите учебници по история, много авторитетни български историци – академици, професори и доценти, се обединяват по въпроса – загърбвайки различията си, в новите учебници да бъдат вписани някои промени в известни факти и обстоятелства от българската история, както и за необходимостта от балансирано и обективно представяне на новата и най-новата българска история.