Home » Archive

Articles in the история Category

Е-Списание, история »

[11 юли 2016 | No Comment | ]

Трагедията в Сребреница се случва по време на гражданската война в Босна и Херцеговина. През м. юли 1995 г. в околностите на гр. Сребреница, на няколко места, са избити над осем хиляди босненски мюсюлмани – мъже и деца.
Според последни проучвания, броят на убитите като цяло по време на войните при разпадането на бивша Югославия възлиза на 100-110 хиляди. 1.8 милиона загубват домовете си. Изследване от 2007 г. показва, че повечето от установените 97 207 документирани жертви (цивилни и войници) са босненци (66%), следвани от сърби (25%), хървати (8%) и малък брой албанци и роми. Босненците страдат и от най-много цивилни жертви (83%), в сравнение със сърбите (10%) и хърватите (5%). Голяма част от жертвите са деца.

Избрано, история »

[2 юли 2016 | No Comment | ]

Древен град, погълнат от горите и забравен от хората, е открит край село Сърница в община Минерални бани. На него съвсем случайно се натъкнали група журналисти, тръгнали на експедиция.
Паулина Михова разказва, че тръгнали с двама колеги към „Орлови скали”, за да направят снимки с дрон на изсечените човешки профили. Те обаче се объркали в гората. На едно място журналистите видели да стърчи острия връх на скала. Изненадата ни беше пълна, когато дронът на Иван Мануилов ни разкри величествената гледка. Ставаше въпрос не за една скала, а за цял комплекс, изсечен в скалите, споделя Михова.

Авторски страници, история »

[28 юни 2016 | No Comment | ]

Всеки от записаните от журналистката разкази на близки на жертвите носи живия спомен и раните от преживяното на почернени без нужда семейства, на израсли деца без баща, на погребали синовете си родители, на изгубили ли съпрузите си жени. Това си истории за нелепи убийства, за изгубени любими хора, които близките помнят до края на дните си.
Тези убийства се случват само защото някои тогавашни властници изглежда толкова са се страхували някой да не избяга от Народната република, че са издавали заповеди, заради които са били убивани без предупреждение дори местни хора, които не са имали намерение да бягат, но са се намирали близо до граничната бразда.

българи зад граница, Избрано, история »

[20 юни 2016 | One Comment | ]

Сред агентите, наричани още доносници, особено тези, работили в средите на интелигенцията, има хора с различни мотиви, причини и чувства, осъществявали по различни начини поставените им от офицерите от Държавна сигурност задачи. Но случаи, в които лицето, изпратено да следи и слухти за вражеска дейност на беглец от народната република, изпада във възторг от обекта на интерес на службите, не се срещат често. Точно това обаче прави агент „Елена“, която работи за отдел 6 отделение 2 на Държавна сигурност.

Избрано, история »

[13 юни 2016 | No Comment | ]

През 1539 г. на престола се възкачва цар Хюнгай. Съпругата му носи името Сююмбике, което в превод означава „богиня на красотата“, но има и други предположения – че е аналогично на Любов или Люба, защото на местен език „сюю“ е „любов“.
През 1551 г. Хюнгай умира и царицата остава вдовица. За нейната ръка се домогват турски султани и арабски халифи, но тя е дала обет за вярност към съпруга си, който спазва дори и след неговата кончина. Тя поема управлението на страната и се отдава в служба на народа си.

Избрано, история »

[6 юни 2016 | No Comment | ]

Да приемем за момент, че старите българи са азиатци и нашественици в Тракия. Няма сведения те да са рязали езиците на населението на юг от Дунава. Няма сведения старите българи да са налагали строга забрана да се говори който и да е било език. В Мала Азия властта на Римската Империя не е сломена, но и там мизите и фригите продължават да употребяват родната си реч. Това са фактите, редно е някой да обясни мистерията, но обяснение не идва изобщо.
То няма как да дойде, защото тракийският език не е умирал. Внушенията на определени учени звучаха солидно в миналото, защото ние нямахме достъп до значително количество ценни сведения. Не знаехме, че в продължение на 1100 години българите са наричани мизи. Не знаехме, че учени като Попов и Полянос определят българите като европейци и принадлежащи на тракийския антропологичен тип.
Не знаехме, че старобългарски имена като Дуло, Вокил, Ерми, Винех, Кубер, Севар ги има записани на микенски документи от Бронзовата епоха. Не знаехме, че старите българи издигат могили над гробовете на благородниците си. Не знаехме, че в гробовете на падналите бойци старите българи жертват кон и куче, както правят траките.

Авторски страници, история »

[3 юни 2016 | One Comment | ]

В последните години най-после бяха направени и ДНК изследвания за съвременния български народ и произхода му [8, 19]. Резултатите бяха много силни, спрямо европейския произход на един от двата избрани народа в света [20]. Независимо от тях и след това се появиха поредица от смущаващи изводи, като следствие на анализи върху хаплогрупите с остарели в историографията и езикознанието термини. За да подпомогнем генетиците, ще предложим анализа на ИЗ „Корени”, извършен отново интердисциплинарно. Основата сме положили чрез досегашните ни изследвания за (прото-) българите, а през ДНК картината само ще предложим на научния свят открития в областта на историографията.

Авторски страници, история »

[30 май 2016 | 3 коментара | ]

Публикуваният по-долу материал е доклад, изпратен още през далечната 1996-та за годишна историческа конференция във Варна, където обаче не вижда публичност. Неговият автор Константин Каменов го допълва и редактира години по-късно и го представя на сбирка, състояла се в Пловдив на 14 май 2016 г. Той го предостави за публикуване на нашето издание.

българи зад граница, Е-Списание, история »

[22 май 2016 | No Comment | ]

В навечерието на 24 май, проф. Пламен Павлов среща зрителите в предаването си по ТВ СКАТ с авторката на един роман, който разглежда една мъчителна, но много важна историческа тема, свързана с българите в Егейска Македония. Романът на Весела Ляхова “Бежанци” е бил представен наскоро при голям интерес и в Българското генерално консулство в Ню Йорк.

Авторски страници, история »

[17 май 2016 | No Comment | ]

Според откривателя проф. Китов, това е кромлех – съоръжение, изградено около VI век преди н.е. от големи каменни блокове, подредени в кръг, служещо за астрономическа лаборатория. Такива в Европа са Стоунхендж в Англия и Карнак в Бретан, Франция. Запазени мегалитни съоръжения, като това у нас има и в Белгия. Това са паметници с огромно историческо значение, които в Западна Европа се радват на голям интерес и привличат хиляди туристи. Там обаче се влагат държавни средства за опазването им, обявени са за национално богатство и са повод за гордост.
Четиринадесет години по-късно в България могилата е оставена на разруха и районът е превърнат в сметище, поради липса на средства и незаинтересованост от страна на културните институции, независимо от взиманите чрез различни протоколи решения за нейния статут и опазване.

Избрано, история »

[13 май 2016 | No Comment | ]

През 2009 година излязоха резултати на едно от най-обширните генетични проучвания. Една от големите изненади беше, че в Европа най-стария вариант на R1a1 (първата мутация от R1a ) е на Балканите, като негови носители са били тук още през Палеолита. Реално мутацията се е формирала тук. Арийското семейство, за чиито прародина до н отдавна се считаха земите на Северна Индия, се оказа на Балканите и Причерноморието, хилядолетия преди да се появи в Индия. Ето че двата основни компонента, съставляващи съвременните българи, са на Балканите от дълбока древност. Нещо повече, те са формирани в Причерноморския регион.