Home » Archive

Articles in the история Category

Избрано, история »

[26 авг. 2015 | No Comment | ]

Неслучайно текстът в книгата е бил написан с невидимо мастило. Подобно писание в средновековието би представлявало директна заплаха за църквата. Авторите му са щели да бъдат обявени за еретици и наказани жестоко! Точно за това посланието е написано по начин, че да бъде разчетено с помощта на таен разтвор, с който явно са разполагали. Текстът за богомилите включва един изключително интересен ред, който засяга директно България.
От сърцето на земята на Просветените, както са наричали богомилите, ще се зароди щастието на новия свят, след като тежката прокоба се вдигне (премине), и всички мъки и терзания на богоизбраните преминат!

Авторски страници, история, литература »

[22 авг. 2015 | No Comment | ]

Веднага искам да спомена, че Йенсен се старае да бъде точен и обективен в заснетите обществени картини и в изводите си за тях. От неговите редове лъха явна добронамереност. Разказът му за кокетните офицери с мундири и саби, за елегантните дами и изисканите господа в Русе, е преплетен и с други персонажи – фигури с мазни чалми и фесове, грациозни кадъни, „овошкопродавци“, занаятчии. Човешка пъстрота, илюстрираща новата гражданска пирамида тогава в страната. На авторът казва в същото време, че: „сравнително малко народи има, които да са си запазили първобитната хубост тъй добре, както българите. Игото, под което са били пъшкали цели векове, като че е подигнало расата и я направило по-прясна и по-чиста: яко телосложение, правилна снага, лице отворено и правилно, очи остри и живи.“

Авторски страници, история, литература »

[10 авг. 2015 | No Comment | ]

Още като млад – и това е неговият голям шанс – получава възможност за двегодишна специализация по педагогика и психология в Колумбийския университет в Ню Йорк: 1925-1927 г. Тогава се запознава с Джон Дюи и Едуард Торндайк – утвърдени светила в тези две научни области, които повлияват върху бъдещото му професионално израстване. Сред всички изписани страници, завещани ни от него, интерес будят и впечатленията му от природния феномен Ниагара.

Авторски страници, Е-Списание, история »

[6 авг. 2015 | No Comment | ]

Преди 70 години, на 6 август 1945 г. в 8 часа и 15 минути местно време, избухва атомната бомба над японския град Хирошима. Тя е хвърлена от американски бомбардировач Б-29. Смята се, че веднага след взрива загиват около 74 000 души. Много от оцелелите умират от лъчева болест впоследствие.
Три дни по-късно, на 9 август 1945 г., е пусната атомна бомба и над Нагасаки. Тези две бомбардировки с изключителна разрушителна мощ и масовост на жертвите, нанасят последните удари на имперска Япония. На 15 август 1945 г. е подписана нейната капитулация и с това се слага край на Втората световна война.

Авторски страници, история, литература »

[30 юли 2015 | No Comment | ]

През 1897 г., в кн. 6 на сп. „Българска сбирка“, е отпечатан полемичният текст „Един американец – велосипедист за България и българите“. Статията е провокирана от пътеписа на Томас Стивънс (Стивенс по руския превод), започнал своето пътешествие от Сан Франциско през 1884 г., което продължава две години.
Стефан Бобчев научил за Стивънс от руския превод – „Вокруг света на велосипед“, приложение на сп. „Природа и Люди“, 1896 г.

Е-Списание, история »

[23 юли 2015 | No Comment | ]

Главният мюфтия на Русия говори за подмяната на етнонима на волжските българи и тяхното обявяване за татари, въпреки, че точно те са задържали за известно време татаро-монголското нашествие към Рус и към цяла Европа. Той казва и, че “нашите предци, българите на Аспарух, и на Балканите се обединили със славяните и са образували държава през VII век”. “Даже Киев е създаден от българи и от славяни. До приемането на християнството, там е имало и български хан, и славянски княз” – казва още Талгат Сафа Таджудинз.

българи зад граница, Избрано, история »

[14 юли 2015 | No Comment | ]

Една от най-големите трагедии в най-новата българската история е депортацията на таврийските българи, преселници в България след 9 септември 1944 г. Устояли на опитите за насилствена русификация, оцелели след колективизацията, разкулачването и “Голодомора”, преживели сталинския “голям терор”, таврийските българи намират сили през Втората световна война да се преселят в прародината си на Балканите, а след нейният край, обявени за “изменници и предатели”, стават жертва на сталинските репресии чрез насилственото им депортиране към СССР.

Авторски страници, история, политика »

[11 юли 2015 | No Comment | ]

Какво включва Лондонското споразумение от 1953 г. за преструктуриране на дълга на Германия – това коментира Ерик Тусен в материал, публикуван в сайта Сadtm.org. Ето някои важни акценти от това споразумение:
1. Орязване на дълга с 62,6% – от 38,8 млрд. марки на 14,5 млрд.
2. Възможност за прекратявания на плащанията и предоговаряне на условията в случай на затруднения при изплащането от страна на Германия. Целта на споразумението е Германия да изплаща дълга без да обеднява, оттук следват и другите условия:

Авторски страници, история, политика »

[28 юни 2015 | No Comment | ]

Вече 70 години след края на Втората световна, продължават да се водят многобройни локални войни. Поради възпиращото въздействие на паритета в ядрените оръжия, все още не е започвала Трета световна война. Но на нейно място се настани перманентната заплаха от тероризъм. Независимо с каква идейна оцветеност, но с удобен повод за военна интервенция. А в момента тече най-модерната разновидност на войната – „хибридната”, с гарантирана продължителност и многоплановост. Сред плаващите й пясъци, под лозунга за защита на демокрацията, нагазва вече цяла Европа. И най-гласовити в този хор са тези, които може първи да изчезнат в тях. Начело с родните ни политици.

Избрано, история »

[26 юни 2015 | No Comment | ]

Живелият през IX век Ибн Хуразбих нарича предците ни сакалиба и споделя, че владетелите са наречени с титлата КАНАС (Р. Заимова, Арабски извори за Българите, c.26). Особеностите на арабската реч са различни от тази на гърците и окончанието АС в КАНАС би било напълно излишно. Ибн Хуразбих обаче не пише КАН, а КАНАС. Самата дума е изтълкувана от Заимова като княз… и съвсем правилно. Княз, а не хан или кан е била титлата на дедите ни.

Авторски страници, история »

[25 юни 2015 | No Comment | ]

За същината на мегалитните обекти има многобройни предположения, но нито едно от тях не е доказано по убедителен начин. Най-много са хипотезите за погребална функция. Около някои мегалити наистина има погребения или просто човешки останки, но това не е всеобща практика – голям брой паметници не показват никаква връзка с отвъдния свят и с почит към мъртвите. От друга страна, наличието на погребение в едно съоръжение не доказва, че то непременно е било замислено и построено като гробница. Някои от тях имат вид на осоари, т.е. костници.
Да си припомним десетките подмогилни обекти, разкрити от Г. Китов в България. Върху основата на своя несъмнено богат опит, той решава да не ги именува с функционални имена – гробница, хероон, мавзолей, храм и др.под. – поне по две причини. Най-напред по своята конструкция не всички могат да изпълняват функция на гроб.