2022-01-22

Mariana Hristova

Културен център “Магура” в Чикаго организира първи “Пазар на българската книга”, на 5-и декември, от 10:00 ч....
На страниците на българската история има цяла плеяда български революционери, държавници, политици, офицери, духовници, поети и писатели,...
...И тогава го видях. Застанал пред един пътен указателен знак със стрелка, сочеща направо, някакъв човек ръкомахаше...
В Галерия „България“ в Рим бе представена самостоятелна изложба на международно известната дизайнерка Таня Калимерова „Рапсодия от...