2024-02-25

Ден: 16.12.2023

За предложението гласуваха 5 депутати от комисията, "против" бяха 4-ма, "въздържали се" нямаше. Приетият текст гласи, че...